COMPASS

Hvordan påvirker miljøbevægelser vores adfærd, normer og samfundsinstitutioner?

Det spørgsmål udforsker 6 forsker fra Københavns Universitet og praktikere fra ni grønne foreninger i de kommende tre år. Tre økosamfund er sammen med LØS blandt projektets partnere.

 

Navnet på forskningsprojektet er Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies (COMPASS). Over tre år skal projektet studere miljøbevægelser, med henblik på at forstå hvordan de påvirker miljøadfærd, sociale normer, og institutioner i samfundet. Projektet skal bidrage med en bedre forståelse af, hvordan miljønormer bliver skabt, påvirker miljørelateret adfærd og spredes i samfundet. Desuden skal projektet give en forståelse af, hvordan vi kan reducere vores økologiske fodaftryk ved at udvikle og opskalere kollektive græsrodsbevægelsers lokale og nationale effekter.

 

Hvem er med i COMPASS ?

Fem forskere fra antropologi og statsvidenskab på Københavns Universitet, hvoraf to af dem er Ph.d.-studerende. Forskerne skal ud og studere og få viden om den daglige praksis der udfoldes i de forskellige fællesskaber. Fx skal Anette Hoite Hansen, der er antropolog, bo og deltage i dagliglivet i en måned i hver af de tre økosamfund der er med i projektet. Det drejer sig om Den Selvforsynende Landsby, Andelssamfundet Hjortshøj og bofællesskabet Svalin i Trekroner ved Roskilde (ikke medlem af LØS). De øvrige foreninger der er partnere i COMPASS er fødevarefællesskaberne i København og Køge, Køge Fælles Jord, Køge Kommunes Grønne Ambassadør, Stop Spild af Mad, Zero Waste, Skralde Cafeen i Århus, Omstilling NU og LØS.

 

Forskere og praktikere skaber viden i fællesskab

Ved at lave feltarbejde i og indsamle viden om de forskellige typer af fællesskaber, får forskerne viden om den dagligdag og den adfærd og normer der udfoldes i det enkelte fællesskab. Den indsamlet viden formidles og diskuteres i en række Solution Labs (en dags møder), inden den omsættes til teoretisk viden der til slut skal formidles ved konferencer, videnskabelige artikler og i undervisning på universiteterne.

Det unikke ved COMPASS er, er at vidensproduktionen sker i samarbejde med praktikere fra de deltagene foreninger, hvor 1-2 personer fra hver forening får løn for at bidrage til den viden og de artikler som projektet skal leverer. På den måde består vidensproduktionen af aktuelle praksis i de enkelte fællesskaber og af den viden som praktikkerne har indsamlet igennem års engagent i de enkelte foreninger.

 

Solutions Laps hvor forskere og praktikere deler og skaber viden

COMPASS udforsker seks emner der vil blive diskuteret i hvert sit Solution Labs. Her bliver iagttagelser og løsningsmuligheder præsenteret for og diskuteret af praktikere fra de deltagere fra de 12 foreninger samt for praktikere der ikke deltager i forskningsprojektet, fx kommunale medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter, journalister, politikere m.fl.. Du er velkommen til at kontakte Niels Aagaard og Ditlev Nissen, hvis du har lyst til at deltage i et af de fem tilbageværende Solutions Laps.

 

Temaerne for de 6 Solutions Laps:

  1. Hvordan kan fællesskabernes effekter dokumenteres og formidles?
    i Køge Økologiske Fødevare Fællesskab maj ’17
  2. Hvordan dannes fællesskaber, og hvordan skaber de nye miljønormer?
    i Andelssamfundet Hjortshøj, lørdag den 25. november kl. 10.30-16.30
  3. Hvilken effekter har miljøfællesskaber på mikro-niveau (på medlemmerne)?. Afholdes i foråret 2018
  4. Hvilken effekter har miljø-fællesskaber på meso-niveau (på lokalsamfund)? Afholdes i efteråret 2018
  5. Hvilken effekter har miljø-fællesskaber på makro-niveau (Danmark, EU, FN)? Afholdes i foråret 2019.
  6. Hvilken institutionelle barrierer er der til stede, og hvordan kan man overkomme dem? Afholdes i efter 2019.

 

Hvem er med fra LØS

LØS’s to tidligere formænd, Niels Aagaard og Ditlev Nissen er LØS’s repræsentanter i COMPASS, hvor de bl.a. skal være medforfattere på de artikler der udspringer af Solutions Lab 2 og 6.

 

Har du spørgsmål vedr. COMPASS er du velkommen til at kontakt Niels og Ditlev på henholdsvis niels@okosamfund.dk /4018 9019 og ditlev@levendelokalsamfund.dk / 30484921.

 

Se mere om COMPASS på http://compass.ku.dk

 

Bedste hilsner

 

Niels Aagaard og Ditlev Nissen

Landsforeningen for Økosamfund