Internationalt Udvalg

LØS prioriterer det internationale arbejde med et udvalg, hvor globalt interesserede medlemmer varetager – og udformer strategier for – de dele af LØS’ arbejde, der går ud over landets grænser. Det er en god mulighed for at være aktiv i LØS, ud fra en interesse for det internationale. I udvalget fordeles man arbejdet mellem sig efter interesse og alle er velkomne til at være med.

I udvalget arbejdes der primært indenfor følgende netværk, som LØS er medlem af:eco networking

Global Ecovillage Network – Europe (GEN)
Det europæiske netværk for økosamfund, hvor LØS særligt er aktiv med deltagere på den årlige konference i juli, engageret i et netværk af europæiske nationale netværk og har været medskaber af et partnerskabsprojekt fra 2015-2017 om at skabe en europæisk startpakke og træning for spirende økosamfund: Sustainable Communities Incubator Partnership Programme. Her kan du læse hele SCIPP ansøgningen. Skriv til Camilla, hvis du vil være med!

Baltic Ecovillage Network (BEN)
Et netværk bestående af landene omkring Østersøen. Nordisk Ministerråd har støttet tilblivelsen. Desuden har LØS pt formandskabet for BEN og har afholdt et seminar for BEN landene, hvor en række projekter blev udklækket.

ECOLISE
En koalition af organisationer engageret i at fremme og støtte lokalsamfund i Europa i deres bestræbelser på at skabe veje til en bæredygtig fremtid. ECOLISE sigter mod at etablere en fælles europæisk dagsorden og en platform for kollektiv handling, af politisk karakter. LØS er medskaber af ECOLISE, men har indtil videre indtaget en forholdsvis passiv rolle. I 2018 har LØS for første gang deltaget i den årlige generalforsamling og fortalt om, hvad der sker i Danmark.

GLOBALT SAMARBEJDE – LØS OG GHANA CISU
Udover det europæiske arbejde er LØS engageret i CISU, hvor vi har opnået to bevillinger til projekter med GEN Ghana. Det er muligt for LØS medlemmer at deltage i CISU’s kurser, tjek kursuskalenderen. Hvis du vil være med i Ghana gruppen, der monitorerer (kommenterer rapporter og afholder Skypemøder), kan du kontakte Pernille på pernille.rydahl@munksoegaard.dk

Ved siden af netværksdeltagelsen er LØS engageret i en række projekter:
Oversigt over internationale projekter

Ellers er spørgsmålene og mulighederne mangfoldige:
– Vil LØS deltage i europæiske læringspartnerskaber eller andre projekter med EU støtte? Vil LØS stå for sådanne projekter, som ansøger?
– Hvad med f.eks. at søge EU midler til at afholde et ungdomstræf med unge fra Europa, der bor i økosamfund?
– Skal vi være med til en ’ecovillage swopping service’, hvor man kan tage på ferie i et andet økosamfund?
– Kan/vil vi i LØS modtage internationale gæster, som vi sender på rundtur rundt i det danske økomiljø, som frivillige, woofers, praktikanter?

Der er mange oplagte opgaver for et internationalt udvalg i LØS. Men kun så mange, som der er aktive medlemmer til at hitte på og til at udføre. Vi mødes fire gange årligt og klarer resten over mail og Skype. Vi sætter selv niveauet. Så følg denne opfordring og meld dig under de internationale faner!

Du kan starte med at kontakte udvalgets sekretariatsansvarlige: camilla@okosamfund.dk

Her det oprindelige notat om udvalget: Notat-INTERNATIONALT UDVALG I LØS