Internationale projekter

LØS driver en række internationale projekter, der koordineres af en projektkoordinator. At engagere sig i projekterne udgør en konkret måde at være aktiv i LØS på og du kan kontakte camilla@okosamfund.dk, hvis det har interesse. Her en oversigt over det nuværende engagement:

Community Learning Incubator Programme for Sustainability – CLIPS 
Dette projekt er et ‘strategisk partnerskab’ under EU’s Erasmus+ program. Sammen med 8 andre nationale økonetværk i Europa er LØS med til at udforske, hvordan man bedst kan assistere nye grupper med at komme i mål med deres drømme; gerne med at starte nye økosamfund. Der er udviklet et rammedokument med en række opmærksomhedspunkter, et selv-evalueringsværktøj, en ressourcesamling samt afholdt to træninger. Der bliver fulgt op i 2018 med et CLIPS II projekt, der systematisk skal indsamle de gode erfaringer, eksisterende økosamfund har gjort sig. Desuden skal der udvikles gode, skræddersyede metoder til at følge nye grupper godt på vej. Kort sagt er CLIPS et godt input til den kommende startpakke for nye økosamfund, i LØS.
http://clips.gen-europe.org

Promoting Ecostrategies in Ghana 
Siden 2014 har LØS samarbejdet med bæredygtighedsbevægelsen i Ghana om at etablere Global Ecovillage Network Ghana, gennem to CISU finansierede projekter. Der blev i 2016 afholdt et 4-ugers Ecovillage Design Education kursus i Ghana, hvor LØS deltog. GEN Africa’s årlige konference blev i 2016 afholdt i Ghana og GEN Ghana er i gang med at promovere forskellige økostrategier først i skoler, én i hver region, så i lokalsamfundene og så – ambitiøst – nationalt. Det er en spændende rejse og LØS kan bidrage specifikt med sin organisatoriske erfaring og historie.
http://genghana.org/

Ungdomsprojekter og kursusaktiviteter
LØS er i færd med at styrke sin ungdomsprofil og har i maj 2017 afholdt sin første Erasmus+ ungdomsudveksling med besøg af 30 europæiske unge i 12 dage, hos 4 fællesskaber i LØS. Næste skridt var at sende 6 unge mennesker 12 dage til Ungarn i august, på en ungdomsudveksling. Formålet er, at unge inspirerer hinanden til lokal handlekraft, knytter bånd og fatter mod for fremtiden.

Desuden har LØS, også gennem Erasmus+, afholdt et kursus i september omkring udvikling af projekter, specifikt for det baltiske økosamfundsnetværk, BEN.

Projektkulturen i LØS er dynamisk og påvirkes naturligt af strategiske prioriteringer samt finansieringsmuligheder og partnerskabstilbud, der falder vores vej forbi. Der skabes sammenhænge mellem økosamfundsliv og veje mod øget bæredygtighed, i en projektorienteret ramme. Så vær med til at skabe og meld dig under de aktives faner. Det er sjovt at lave projekter i LØS, med andre ligesindede – i Danmark og ude i verden.