Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Bestyrelsesmøde

24. oktober 2014

Referat – Bestyrelsesmøde
Fredag den 24. oktober kl. 12.00 – Munksøgård

Faste indledende punkter

 1. Velkommen til bestyrelsesmødet
 2. Siden sidst – kort runde
 3. Valg af mødeleder og referent
  Referant Henrik mødeleder Ditlev
 4. Godkendelse af dagsorden og referat
  Der er sat 10 minutter af til gennemlæsning af referat
  Dagsorden og referat godkendes
  Rettelse bestyrelsesmøde den 21. okt er et sekratiratsmøde.

Orienteringspunkter

Formand

Ditlev har sendt en ansøgning til høring i tinget omkring forskninsstudier

Niels kigger på velkomst tekst til nye medlemmer i samarbejde med Ditlev

Ditlev orientere at det er usikkert om han stiller op til formandsvalg til næste generalforsamling

Kasserer/Sekretariat
(Sekretariatet deltager ikke)

Linda skal have rejsebilag snarest for at kunne lave et mere præcist overblik over LØS økonomi. Der er ikke kommet så mange midler ind som beregnet i forhold til medlems kontigent. Der er ønske om at samle bogholder og revisor i en. Der skal være en grundig omkostningsjagt. Der er lavet en supervisions aftale med Linda til at hjælpe et nyt sekretariat i gang. Det tyder på vi hat et godt likvitetsgrundlag for 2015

Erhvervsudvalg (Allan)

Vianna efterlyser en erhvervs bank på hjemmeside så man kan se hvilke erhverv der i de forskellige økosamfund

Internationalt udvalg (Ditlev)

Allan og prokup fra Hallingelille har væres til konfernce i baltisk gen..

 

Uddannelsesudvalg (Helle)

Mobilitet ansøgning er bevilget..det åbner op for at der er nogle stykker på kursus..mere information på seminaret. En del af EDE kurser er aflyst, dette skal evalueres og der skal findes løsning på.

Ditlev oplyser om en konflikt i udvalget som han selv er del i, derfor bliver Thorkild mødeleder. Bestyrelsen vedtager efter en orienterings og meningsrunde at, bestyrelsen sætter 2 medlemmer til rådighed for at støtte op omkring de konflikt involvedrede, således at alle recourse stærke bliver ved med at være i løs.

Ildsjælepuljen (Thorkild + Henrik)

Mens vi sidder her kommer der en mail om at der er bevilget kr. 358.000,-

Så vi er glade..Thorkild bliver bestyrelsens tovholder og økonomiske ansvarlig i forhold til den videre udvikling. og sikring af at der hurtigst muligt bliver svaret tilbage til Ildsjælefonden.Thorkild tager kontakt til Pia Duus fra DSL

 

Fondsmidlergruppe (Susanne, Niels + Ditlev)

Gruppen har haft møde og vil gerne inddrage seminaret i hvilke strategier og projekter der evt skal ansøges til. Gruppen vil derefter arbejde med div. skitser og fremlægge det på årsmøde. Bestyrelsen skal inden årsmøde have et møde omkring projektkultur-strategi.

Bestyrelsen vil på seminaret opfordre til at der kommer flere ressource person ind i arbejdet med LØS

Kommunikationsstrategi/oversigt (Niels)

Familier til program i DR1.

 

Behandlingspunkter

Sekretariatets fremtid
Stillingsopslag – hvilke opgaver skal løses af Sekretariatet, skal de deles mellem flere eller…?

Vi søger 1. medarbejder Ditlev laver et nyt udkast sammen Helle og sender det rundt til bestyrelsen. Stillingen slås op på hjemmeside, de andre grønne foreninger, 92 gruppen, kontaktpersonener i økosamfund. det økologiske råd. Hvis der er flere ideer til opslag, meldes dette til Ditlev snarest. Ansættelses udvalg bliver Ditlev, Thorkild og Susanne.

Stillingsopslag skal opsættes senest 10. nov og ansøgningsfrist. 1.dec. ansættelses samtaler bliver tidligt december. 11. dec. Ansættelse fra 1.feb 2015

Bestyrelsen skønner at der vil omkring kr. 100.000,- til sekretariates udgifter i 2015

 

Planlægning af efterårsseminar
Praktiske opgaver for bestyrelsen.
Velkomstbrev giver indblik i seminarets form og indhold.
Fondsmiddelgruppens har givet tilsagn om at de gerne vil være tovholder på den videre strategiproces frem mod årsmødet. Strategiens struktur vil minde om den struktur der er præsenteret i GEN Africa strategien.

 

Årsmøde den 10.-12. april 2015 på Friland
Hvad er på plads og hvad mangler?

 

Postkort
Henrik ville lave nyt udkast. aarrgghh henrik tag dig sammen
Invitation til Stormøde for aktører på det socialøkonomiske felt
Vil LØS deltage? 25 nov. Henrik og evt. evt Allan tager til stormøde..
Orø kl.11 holbæk + færge. Henrik

Næste blad
Tema, redaktion – hvad gør vi?

Vi ser hvad seminaret bringer, men ellers er der ønske om at næste tema kunne være omkring økosamfund som bæredygtigt læringsrum. Der tænkes at næste nr holder nuværende koncept, men at der skal tænkes nyt i det nye strategi år

 

Konfilkthåndetering

Bestyrelsen takker nej, til Frands invitation om hans tilbud og konsulent omkring konfliktforskning. Som tidligere besluttet. Henrik skriver en svar mail.

Faste afsluttende punkter

Kalender –

Eventuelt Næste bmøde 17.-18. januar kl.12

Mødeevaluering

 

Print Friendly, PDF & Email

Detaljer

Dato:
24. oktober 2014
Begivenhed Kategorier:
, ,