Tilmelding til kursusrækken Lær i økosamfund, 2016

  • Bliv individuelt medlem af LØS og få rabat på kurserne

    NB: Prisen er inkl. kost og logi
  • Vælg et eller flere kurser

  • * Lavindkomstgruppen omfatter: Studerende, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, folkepensionister, førtidspensionister og efterlønnere.