Økosamfund

Landsforeningen for Økosamfund samler de danske økosamfund, giver mulighed for erfaringsudveksling og arbejder politisk for at fremme økosamfundene i Danmark og inspirere det øvrige samfund til et mere bæredygtigt liv.


Invitation til Ekstraordinær Generalforsamling d. 28/9 – 2019

Du inviteres til en spændende dag i Permatopia, hvor du kan høre om den rejse, der har dannet baggrund for det færdige Permatopia.

Vi skal også have valgt nye folk til bestyrelsen i LØS, og håber selvfølgelig, at du har lyst til at være med – eller har nogle gode idéer, som den nye bestyrelse, kan tage med sig ind i det kommende arbejde for LØS.

Vi slutter af med fællesspisning og socialt netværk, hvor vi sammen kan være med til, at dele ud af vores viden eller indsamle de gode råd fra andre.

 

Dagsorden som følger

1. Valg af dirigent og referent
2. Indkomne forslag
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Eventuelt

OBS: Indkomne forslag (pr. 21/9)
Bestyrelsen har modtaget to forslag fra samme forslagsstiller. Læs forslagene her.

Bestyrelsen har kommenteret på forslagene. Læs bestyrelsens kommentar her.

 

Program, tilmelding og praktisk info

Opdateret program – tryk her

Praktisk information og invitation her

Vel mødt!

Nyheder

Seneste nummer af Økosamfund i Danmark

Læs seneste nummer af Økosamfund i Danmark (januar 2019). Du finder tidligere udgaver af bladet under Nyheder > Magasinet Økosamfund i Danmark.
Vi modtager meget gerne forslag til artikler og indhold til næste blad, som udkommer i foråret 2019. Skriv til sekretariatet@okosamfund.dk

Her kan din annonce være