Projekter

LØS driver en række projekter, der hver koordineres af en projektkoordinator og drives af en frivilliggruppe, primært fra LØS’ udvalg og bestyrelse.

At engagere sig i projekterne udgør en ganske konkret måde at være aktiv i LØS på. Hvis man har en ide til et projekt, kan man kontakte bestyrelsen og indlede en dialog om projektet kan falde ind over LØS’ formål og rammer.

Hvis man vil være med i en projektgruppe, kan man henvende sig her:

For internationale projekter, kontakt camilla@okosamfund.dk
For nationale projekter, kontakt alan@okosamfund.dk