Udvalg i LØS

For at supplere bestyrelsens arbejde kan der oprettes interessebaserede udvalg i LØS. Disse nedsættes af bestyrelsen, der udpeger en bestyrelsesrepræsentant som kontaktperson for hvert udvalg. Den nuværende bestyrelsesrepræsentant for udvalgene er Alan Bjerre fra Friland.

Derudover består udvalgene af medlemmer blandt økosamfundene, der udviser interesse. Udvalgene sætter selv deres strategi, budget og forretningsorden, som godkendes af LØS’ bestyrelse.

På LØS’ årsmøde og generalforsamling aflægger udvalgene beretning, ligesom udvalgene forventes at være repræsenteret aktivt i medlemsbladet og på hjemmesiden.

I øjelikket er der ét udvalg, der er slået sammen af følgende:
Internationalt Udvalg og Uddannelsesudvalget.

Oversigt over internationale projekter i LØS

Udover udvalgsstrukturen kan løsere netværk oprettes, når der er aktive til det, f.eks. et ‘konflikthåndteringsnetværk’ eller et netværk omhandlende ‘børn/unge i fællesskaber’. Disse to netværk blev konkret foreslået efter et tidligere weekendkursus under ‘Lær i Økosamfund’ rækken. Der mangler bare en tovholder til at få det sat i værk!

Kontakt camilla@okosamfund.dk, hvis du skulle have lyst til at være med i eller starte et udvalg i LØS.

Ressourcer for udvalget:
Google Drive med alle vores dokumenter.
Kontaktoplysninger med angivelse af udvalgenes sammensætning