Årsmøde 2-4. oktober 2020

Adresse: Munksøgård 1, Himmelev, 4000 Roskilde

Økosamfund er fremtidslaboratorier, der eksperimenterer med bæredygtige bo- og livsformer. Alt tyder på at husstande i økosamfund har et langt mindre klima- og miljøaftryk end den gennemsnitlige danske husstand. Hvis det er rigtigt, kan de boligformer der findes i økosamfundene være et bidrag til at løse den kæmpe udfordring, som Danmark og hele verden står overfor. Derfor er Landsforeningen for Økosamfunds årsmøde i 2020 helliget temaet Forskning i Økosamfund, hvor vi vil undersøge to spørgsmål:

Hvad kan Danmark lære af økosamfundene? Hvad kan økosamfund og uddannelsesinstitutioner berige hinanden med, i en tid præget af omstilling til bæredygtige samfund?

Økosamfund bidrager til omstilling på fire områder

Socialt – Handlestærke fællesskaber der på tværs af alder, uddannelse og ejerformer der skaber rammer for det gode liv i bæredygtige bosættelser.

Økologi – Et CO2 udslip der er 30-50 % lavere end den gennemsnitlige danske husholdning, samt en vedvarende stræben efter at nedskalere vores ressourceforbrug og genopbygge naturgrundlaget.

Økonomi – Den lokale orientering bidrager med liv og nye virksomheder, der er et effektivt middel mod landsbydød.

Kulturelt – Udvikle livsformer, hvor vi lever godt inden for planetens grænser.

Program for Årsmødet

Fredag d. 2 oktober :

 • 18.30 Ankomst og suppe
 • 20.00 Nyt fra fællesskaberne

Lørdag d. 3 oktober:

 • 9.15 Fejring af jævndøgn
 • 10.00 Velkomst
 • 10.15 Hvorfor er økosamfund interessante i omstillingen af Danmark til et bæredygtigt samfund.
  v. Ross Jackson, formand for Gaia Trust og Gaia Education.
 • 10.30 Tendenser i danske økosamfund
  v. Alan Bjerre, formand for Landsforeningen for Økosamfund
 • 10.40 Hvad kan vi lære af Munksøgård
  v. beboer på Munksøgård
 • 10.50 Hvor kommer vi fra – et møde på Danmarkskortet
 • 11.30 Forskningsprojektet COMPASS
  Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies har studeret grønne fællesskaber i årene 2017-2020. v. lektor Quentin Gausset, projektkoordinator COMPASS, Københavns Universitet og Niels Aagard, LØS tovholder på COMPASS, Anette Højte Hansen, phd.stud., antropologi og Karen Margrethe Jensen, Den Selvforsynende Landsby.
 • 12.20 Hvad kan økosamfund og universiteter berige hinanden med?
  v. Professor Jens Hoff, COMPASS / Københavns Universitet og Ditlev Nissen, Permatopia / Levende Lokalsamfund
 • 13.00 Frokost
 • 13.45 Tema-rundvisninger på Munksøgård
 • 14.15 Fra kartoffelmark til årets bæredygtige landsby i 2019 v. beboere fra Dyssekilde, Danmarks ældste økosamfund
 • 14.45 WORKSHOPS
 • 16.30 Afsluttende plenum
 • 17.00 Tak for i dag
 • 18.00 Festmiddag
 • 20.00 Klimasange og samvær – tag instrumenter med!

Søndag d. 4 oktober:

 • 8.00 Morgenmad
 • 10.00 Generalforsamling
 • 13.00 Frokost
 • 14.00 Afrejse / Måske arrangeres der workshops om eftermiddagen

Tilmelding og betaling:

 • Pris: Medlemmer / Ikke medlemmer
  (studerende, pensionister og ledige betaler samme pris som medlemmer)
 • Fredag til søndag: 300 kr./ 400 kr.
 • Lørdag uden middag: 150 kr./ 200 kr.
 • Lørdag med middag: 200 kr./ 300 kr.
 • Søndag er gratis (kun for medlemmer).
 • Overnatning
 • Fælleshus: Gratis – medbring sovepose og liggeunderlag
 • Privat: En nat – 100 kr / To nætter – 150 kr. inkl. sengelinned og håndklæde.

Adresse: Munksøgård 1, Himmelev, 4000 Roskilde

Maden koster 100 kr pr person