Pia Duus Jensen

Nyhedsbrev april 2021 – Grøde!

Selvom vi er i april, leger vinteren stadig kispus med os. Men der er grøde – det ser vi i de små anemoner, brændenælder og skvalderkål, der pibler frem alle steder, og hos havefolket, der allerede er godt i gang. Hos LØS oplever vi også grøde. Vi ser frem til at ansætte en ny sekretariatsleder pr. 15. april, …

Nyhedsbrev april 2021 – Grøde! Read More »

GRUNDE TIL SALG I HVIDELAND – den nye bæredygtige bydel i Torup

I de kommende år skaber vi en ny bæredygtig bydel i Torup, Halsnæs Kommune. En dagligdag med fællesskab, fælleshus og 5 ha. landbrugsjord venter forude! Foråret nærmer sig, og vi er klar til at sælge de første grunde/sokkeludstykninger. I april 2021 kan vi sætte gang i byggemodningen af etape 1, sådan at byggeri af boliger …

GRUNDE TIL SALG I HVIDELAND – den nye bæredygtige bydel i Torup Read More »

Nyt logo og navn til LØS?

Ved LØS’ nylige generalforsamling var der, som det også fremgår af referatet, ønsker om at LØS ændrer logo og navn. Det er blevet bemærket, at det nuværende LØS logo i nogles øjne ikke er fulgt med tiden. I forbindelse med at LØS’ hjemmeside står for at blive overdraget til GEN Europes server og i den …

Nyt logo og navn til LØS? Read More »

Næste skridt i forskning i økosamfund

Fællesskab er den afgørende faktor i at økosamfund har et markant lavere CO2 aftryk og en lidt højere livstilfredshed end den gennemsnitlige danske husholdning. Og økosamfund kan bidrage med løsninger på klima- og miljøkrisen, der samtidig har svar på andre kriser som livstilfredshed, ensomhed, landsbydød og demokratisk underskud. Af Ditlev Nissen, Levende Lokalsamfund Dette er …

Næste skridt i forskning i økosamfund Read More »