GRUNDE TIL SALG I HVIDELAND – den nye bæredygtige bydel i Torup

I de kommende år skaber vi en ny bæredygtig bydel i Torup, Halsnæs Kommune. En dagligdag med fællesskab, fælleshus og 5 ha. landbrugsjord venter forude!

Foråret nærmer sig, og vi er klar til at sælge de første grunde/sokkeludstykninger. I april 2021 kan vi sætte gang i byggemodningen af etape 1, sådan at byggeri af boliger kan komme i gang i løbet af sommeren.

Vi bliver 80-100 husstande i form af ejer-, andels- og lejeboliger. Vi bygger sunde lavenergihuse med innovative og vedvarende energiløsninger.

Der bliver tale om sokkel-udstykning, hvor al jorden mellem husene er fællesområde, bortset fra en mindre terrasse til hver bolig. 

Der er tilknyttet et landzone-areal på 5,6 ha, som alle grundejere får adgang til og bliver medejere af. Derudover vil der blive indrettet erhvervsarealer i og omkring Hvidelandsgårdens eksisterende bygninger.

Området med fritliggende huse er næsten ’udsolgt’ – her er der kun tre store ’sokler’, som endnu ikke er reserverede. Men der er masser af muligheder for at komme med ved at bygge et rækkehus eller et halvt dobbelthus. 

Hvis man er flere, der sammen stifter en lille, privat andelsboligforening, vil der være en del penge at spare i forhold til tilslutningsbidrag til el, vand, varme og kloak.

Foreningen Hvideland er allerede i gang med at renovere Hvidelandsgårdens stuehus til midlertidigt fælleshus med tilskud fra LAG Halsnæs-Gribskov, EU’s lokale udviklingsfond. Der vil senere blive etableret et større fælleshus i østlængen.

Følg med på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om projektet samt løbende finde nyt vedr. infomøder m.m. Du er også velkommen til at kontakte os direkte for yderligere information, bare skriv os en mail, så kontakter vi dig efterfølgende.

Foreningen Hvideland 
Hvidelandsgården, Sverkilstrupvejen 19, Torup
3390 Hundested 
Mail: hvidelandsforeningen@gmail.com
Hjemmeside: www.hvideland.com

eller

Torupfonden
Mail: torupfonden@gmail.com