Projekter i LØS

LØS driver en række internationale projekter, der hver koordineres af en projektkoordinator. At engagere sig i projekterne udgør en konkret måde at være aktiv i LØS på. Du kan kontakte camilla@okosamfund.dk, hvis det har interesse. Her en oversigt over det nuværende engagement:

Youth in Transition (YINT)
Dette projekt var et ‘strategisk partnerskab’ under EU’s Erasmus+ program. Der sammenkoblede KUNST/KREATIVITET med at nå nogle grupper, som vi sjældent når, med vores budskaber. Tilsat en ide om at kunne gøre det ‘blended’, altså både online og offline. En spændende læringsrejse, der bl.a. inkluderede et forløb med FGU elever. 
https://www.youthintransition.eu/

 

Community Learning Incubator for Sustainability – CLIPS
Dette projekt var et ‘strategisk partnerskab’ under EU’s Erasmus+ program. Sammen med 9 andre nationale økosamfundsnetværk i Europa var LØS med til at udforske, hvordan man bedst kan assistere nye grupper med at komme i mål med deres drømme; gerne med at starte nye økosamfund. Der er udviklet et rammedokument med en række opmærksomhedspunkter, et selv-evalueringsværktøj, en ressourcesamling med metoder osv. samt afholdt CLIPS træninger.  CLIPS udgør et godt input til den sociale del af ‘startpakken’ for nye økosamfund, i LØS.
http://clips.gen-europe.org

REGEN4ALL
REGEN4ALL har til formål at assistere forskere, udøvere og undervisere i økosamfund samt i den akademiske verden. Ideen er at gøre økosamfundsrelateret forskning og viden tilgængeligt for alle, således at udøvere bedre kan benytte den tilgængelige viden i deres underviser- og fortalerarbejde og at forskere kan blive stærkere forbundet med økosamfundsfeltet. Derudover, skal forskningen på området gøres mere tilgængelig for politiske beslutningstagere, når det handler om bæredygtig livsstil og det levede liv i økosamfund

LØS er med i projektet sammen med University of Lisbon (ICSTE), GEN Europe og ECOLISE.
REGEN4ALL er finansieret af ERASMUS+

Promoting Ecostrategies in Ghana
Siden 2014 har LØS samarbejdet med bæredygtighedsbevægelsen i Ghana om at etablere Global Ecovillage Network Ghana, gennem to CISU finansierede projekter. Der et bl.a. afholdt et 4-ugers Ecovillage Design Education kursus i Ghana, hvor LØS medlemmer var med som facilitatorer. GEN Ghana promoverer økostrategier først i skoler, én i hver region, så i lokalsamfundene og så – ambitiøst – nationalt. Det er en spændende rejse og LØS bidrager specifikt med sin organisatoriske erfaring og historie. 
http://genghana.org/

Ungdomsprojekter og kursusaktiviteter
LØS arbejder kontinuerligt på at styrke sin ungdomsprofil og afholder f.eks. Erasmus+ ungdomsudvekslinger med besøg af europæiske unge, i økosamfund i Danmark. Vi sender også unge fra Danmark ud på lignende udvekslinger. Formålet er, at unge inspirerer hinanden til lokal handlekraft, knytter bånd og fatter mod for fremtiden.

Desuden har LØS, også gennem Erasmus+, afholdt flere kursus omkring udvikling af projekter, specifikt for det baltiske økosamfundsnetværk, BEN.

Projektkulturen i LØS er dynamisk og påvirkes naturligt af strategiske prioriteringer samt finansieringsmuligheder og partnerskabstilbud, der falder vores vej forbi. Der skabes sammenhænge mellem økosamfundsliv og veje mod øget bæredygtighed, i en projektorienteret ramme. Så vær med til at skabe og meld dig under de aktives faner. Det er sjovt at lave projekter i LØS, med andre ligesindede – i Danmark og ude i verden.    

Kontakt Camilla på camilla@okosamfund.dk for at høre mere om projekters vej ind i LØS.