Internationalt/Ressourcecirklen

LØS’ internationale arbejde ligger i Ressourcecirklen, hvor de globalt interesserede medlemmer varetager – og udformer strategier for – de dele af LØS’ arbejde, der går ud over landets grænser. Det er en god mulighed for at være aktiv i LØS, ud fra en interesse for det internationale. Vi fordeler arbejdet mellem os efter interesse og alle er velkomne til at være med. Der arbejdes primært indenfor følgende netværk, som LØS er medlem af:

Det europæiske netværk for økosamfund, hvor LØS stiller deltagere på den årlige konference i juli, er engageret i et netværk af europæiske nationale netværk og har været medskaber af
et partnerskabsprojekt fra 2015-2021 om at skabe en europæisk ‘startpakke’ og træning for spirende økosamfund, nemlig CLIPS

Man kan deltage i diverse arbejdsgrupper,
f.eks. PROJECTS, GOVERNANCE, EVENTS, NATIONAL NETWORKS og andre.
https://gen-europe.org/

Et netværk bestående af landene omkring Østersøen. Nordisk Ministerråd har støttet tilblivelsen. Desuden har LØS flere gange afholdt et seminar for BEN landene, hvor en række projekter blev udklækket.
https://balticecovillagenetwork.org/

En koalition af forskellige organisationer engageret i at fremme og støtte lokalsamfund i Europa i deres bestræbelser på at skabe veje til en bæredygtig fremtid. ECOLISE sigter mod at etablere en fælles europæisk dagsorden og en platform for kollektiv handling, af politisk karakter.

LØS er oprindelig medskaber af ECOLISE, og er i øjeblikket med i projektet REGEN4ALL sammen med ECOLISE, GEN Europe og University of Lisbon (ICSTE). 
https://www.ecolise.eu/

Udover det europæiske arbejde er LØS engageret i CISU, hvor vi har opnået bevillinger til projekter med vores internationale partnere, GEN Ghana samt GEN Ukraine, udover vores Bæredygtighedsfestival fra 2020. Tjek CISU’s kursuskalender.

Hvis du vil være med i Ghana gruppen, der f.eks. monitorerer (kommenterer rapporter og afholder Zoommøder), kan du kontakte Camilla på camilla@okosamfund.dk

Hvis du vil være med i Ukraine gruppen, der f.eks. monitorerer (kommenterer rapporter og afholder Zoommøder), kan du kontakte Dicte på dicte@okosamfund.dk

LØS er engageret i en række internationale projekter

Ellers er spørgsmålene og mulighederne mangfoldige:
– Vil LØS deltage i europæiske læringspartnerskaber eller andre projekter med EU støtte? Vil LØS stå for sådanne projekter, som ansøger?
– Hvad med f.eks. at søge EU midler til at afholde et ungdomstræf med unge fra Europa, der bor i økosamfund?
– Skal vi være med til en ’ecovillage swopping service’, hvor man kan tage på ferie i et andet økosamfund?
– Kan/vil vi i LØS modtage internationale gæster, som vi sender på rundtur rundt i det danske økomiljø, som frivillige, woofers, praktikanter?

Der er mange oplagte opgaver. Men kun så mange, som der er aktive medlemmer til at hitte på og til at udføre.
Vi mødes fire gange årligt og klarer resten over mail og Zoom. Vi sætter selv niveauet. Så følg denne opfordring og meld dig under de internationale faner!

Du kan starte med at kontakte camilla@okosamfund.dk