INVITATION, RODENS DAG 26. AUGUST 2020

HØJBAKKEGÅRD, HØJBAKKEGÅRD ALLE, 2630 TAASTRUP 

Du inviteres hermed til Rodens dag, hvor du kan blive klogere på potentialet og perspektiverne i afgrøder med dybe rødder. Kom og oplev: 

hvordan man studerer rødder i 4-5 meters dybde, og hvad forskerne har fundet ud af, og vær med til at diskutere hvordan vi udnytter de dybe rødders potentiale i flerårige afgrøder 

Vi ved, at nogle planter – også kendte afgrøder– har rødder, der går rigtig langt ned i jorden, 3- 5 meter eller mere. Vi ved bare ikke så meget om, hvilke fordele disse planter har – om det giver bedre adgang til vand og næringsstoffer – og om der er et større potentiale for at binde kulstof i jorden hos planter med dybe rødder. 

Kan man intensivere fødevareproduktionen på en bæredygtig måde ved at integrere planter med dybe rødder i dyrkningssystemerne Og har flerårige afgrøder et særligt potentiale – og i så fald, hvordan udnytter vi det? 

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil sætte fokus på ved et arrangement tirsdag d. 26. august 2020 på Højbakkegaard, Københavns Universitet, Højbakkegårds Alle 30, 2630 Tåstrup. 

Om formiddagen vil vi vise de helt unikke faciliteter i marken, som giver mulighed for at studere dybe rødder, og vi vil fortælle om resultaterne fra projektet. Om eftermiddagen indbyder vi til seminaret: ’Kan vi udnytte de dybe rødders potentiale i forbindelse med flerårige afgrøder– hvad og hvordan?’ 

Vi byder også på en let frokost mellem de to dele af arrangementet. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Der vil blive åbnet for tilmelding i begyndelsen af august. Se det fulde program på næste side. 

Dagen arrangeres i regi af forskningsprojektet Deep Frontier, der er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU) og Internationalt Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS). Projektet er finansieret af Villum Fonden, se mere om Deep Frontier projektet her. 

Med venlig hilsen Deep Frontier projektets styregruppe Kristian Thorup-Kristensen (KU), Jørgen E. Olesen (AU), Dorte Bodin Dresbøll (KU), Mette Haubjerg Nicolaisen (KU), Niels Halberg (AU) og Lise Andreasen (ICROFS) 

PROGRAM, RODENS DAG 26. AUGUST 2020 

PROGRAM 

HØJBAKKEGÅRD, HØJBAKKEGÅRD ALLE, 2630 TAASTRUP 

9:30 – 12:15: Fremvisning af Deep Frontier og Radimax faciliteter og resultater 

09:30 – 10:00: Ankomst og kaffe 

10:00 – 10:15: Velkomst og introduktion til dagens program og projekterne Deep Frontier og Radimax 

10:15 – 12:15: Fremvisning af faciliteter og resultater (Deep Frontier rodtårne og Deep Frontier og Radimax’felt-laboratorium’/markforsøg) 

12:15 – 13:00: Frokost 

13:00– 15:30: Seminar: Kan vi udnytte de dybe rødders potentiale i forbindelse med flerårige afgrøder – hvad og hvordan? 

Formål Diskutere muligheder for at udnytte de dybe rødders potentiale gennem flerårige afgrøder og hvordan vi kan udvikle et landbrug, der integrerer flerårige afgrøder med dybe rødder. Der tages udgangspunkt i Kernza og Lucern som modelafgrøde/studieobjekt f.eks. i forhold til kulstofbinding, og der inddrages desuden andre afgrøder med potentiale. 

Oplæg 

Hvad har vi i Deep Frontier lært om dybe rødders potentiale og flerårige afgrøder? (Kristian Thorup-Kristensen, Københavns Universitet/Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet) Biomasseproduktion og bioraffinering på flerårige afgrøder (Uffe Jørgensen, Center for Cirkulær Bioøkonomi, Aarhus Universitet) Erfaringer med den nye flerårige afgrøde Kernza, Thinopyrum intermedium (Timothy Crews, The Land Institute. On-linepræsentation på engelsk ’Experiences with the new perennial crop Kernza, Thunopyrum intermedium’ – afventer bekræftelse) Regenerativt Landbrug (Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – afventer bekræftelse) Forædling og udvikling af potentielle flerårige afgrøder (Kristian Sig Jensen, DLF – afventer bekræftelse) Kan vilde planter blive fremtidens flerårige afgrøder? (Michael Broberg Palmgren, Københavns Universitet) 

Diskussion og afslutning