Konsulenter, undervisere & facilitatorer

Her har vi samlet en række undervisere, facilitatorer og konsulenter med et væld af kompetencer og erfaringer, som kan hjælpe både nye og eksisterende fællesskaber på deres vej. Sammen former de LØS’ undervisernetværk. Kontakt dem gerne, hvis du har brug for en underviser. 

Vær med i LØS og deltag i spændende uddannelseaktiviteter

Vil du oprettes som konsulent, underviser eller facilitator?

Noget at sige om en konsulent, underviser eller facilitator?

Kreative & effektive processer

Navn:
Alexandra Hasdorf

Beskrivelse:
Kaospilot med livslang interesse i fællesskaber, og hvordan man får dem til at fungere. Jeg arbejder som international underviser i kreativt
uddannelsesdesign på videregående uddannelser. Derudover er jeg freelance procesfacilitator og har desuden mit eget foretagende: The
Intuitive Leader, hvor jeg underviser i lederskab blandt unge “change makers”, bæredygtig udvikling og socialt iværksætteri.

Gennem hele mit liv har jeg boet i bofællesskaber og kollektiver. Jeg er født og opvokset i Andelssamfundet i Hjortshøj. Denne baggrund
kombineret med min uddannelse som Kaospilot har givet mig et unikt indblik i, hvordan man på forholdsvis simpel vis kan skabe en kultur i
bofællesskaber karakteriseret af EFFEKTIV ORGANISERING og SMUK SAMMENHÆNGSKRAFT.

Baggrund:

 • 2019-nu: Procesfacilitator & underviser (hos bl.a. Bloom Institute, Kaospiloterne, Klimaakademiet, Laboratorie for Demokrati)
 • 2016-2019: Kaospilot – Enterprising Leadership
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

 • Meningsfulde & Effektive Møder – farvel til tidstyve! Dagsworkshop: Simple teknikker til at undgå de klassiske fejl, 99% af os laver under møder. Altafgørende for at sikre engagement og initiativlyst
 • Grafisk Facilitering. Dagsworkshop: Visualiser dine idéer og kommuniker dit budskab klart, så folk let kan hoppe ombord og samarbejde. Alle kan lære at tegne!
 • Konflikt & Forståelse. Dagsworkshop: Hvor der er mangfoldighed, er der konflikter. De behøver dog ikke at være problematiske. Lær hvordan vi arbejder konstruktivt med dem som fælles udviklingspotentiale
 • Liberating Structures: Uvurderlige øvelser til at gøre samarbejde, idéudvikling, evalueringer mm SJOVT og let

Kontakt:
Mail: alexandra@okosamfund.dk
Tlf: 25306626

Navn:
Anna Toft Sandgaard

Beskrivelse:
Jeg har altid været begejstret for fælleskabets og naturens magi. For at danse og lege, at være i og skabe betydningsfylde forbindende møder med sig selv, hinanden og naturen.
Siden jeg var 18 år, har jeg været optaget af, hvordan man skaber en alternativ holistisk bæredygtig kultur.
Jeg er brænder for at dele, facilitere og skabe rum og workshops med lethed, dybde, leg og begejstring.

Bor eller har boet i økosamfund/bofællesskab:
Jeg har været frivillig i bofællesskaberne:

 • Ängsbacka, Sverige
 • Scala i Nord-Gækenland (søster-community til Tamera)
 • Ananda Gaori i Vig, Danmark

Baggrund:

Change in Natures kurser i 2022:

 • ‘Nature Facilitation’, læren om at facilitere naturforbindende oplevelser for grupper
 • ‘Facilitaiton for Transformation’, Kursus om at navigere i magt, dekolonisering og skabe reel inclusion.
 • ‘Revive’, Jobshadowing, facilitering af en dyb nærende oplevelse for changemakers. Næring, community, connection, livsenergi.
 • 2022: YINT
 • 2022: Groove ™ facilitator 
 • 2022: Youth speaker på “Pioneers of Change”
 • 2021: Engageret i Ecoversities
 • 2019: PDC

Tilbyder:

 • Kortere workshops
 • Længere internationale programmer
 • Youth Exchange
 • Længere immersive experiences (flerdags ophold).
 • Målgrupper: Højskoler, Efterskoler, Økosamfund og internationale grupper
 • Workshops for grupper i: naturforbindelse, community-building, væredygtighed, 8 shields Model, Multiple Social Thruths, improvisations teater, fri dans, ceremoni, sang. Alt sammen holdt i en holistisk, sansende, legende og kreativ ramme.

Jeg arbejder sammen med min makker Anne Sofie.

Derudover er jeg Groove facilitator, og tilbyder timer i den unikke danseform, der hurtigt skaber fællesskab, frit kropsligt udtryk og glæde.

Kontakt:
Mail: anna.toft.sandgaard@gmail.com
Tlf: 40460482

Navn:
Anne Sofie Nielsen

Beskrivelse:
Jeg finder dyb glæde i kreativitet og fællesskab, poesi og naturforbindelse. Det er min passion at skabe og holde rum for møder på tværs af forskelligheder, hvor naturen, legen, kreativiteten og nærværet er samlingskraft. Rum, hvor der både er plads til fejring af livets magi og plads til at ære livets mange nuancer. Hvor vi kan skabe dybere relationer til os selv, hinanden og naturen

Bor eller har boet i økosamfund/bofællesskab:
Jeg har boet på Ängsbacka i Sverige, Petersholm i Danmark, Tribodar i Portugal, ASHA centre i England, etc.

Baggrund:

 • 2018: Creative Tools for Social Change (training course), Ulex Project, Spanien.
 • 2019: Holistic Education (training course), ASHA centre, England.
 • 2019: Ecovillage Design Education, Schloss Glarisegg
 • 2019-2021: Den Frie Lærerskole
 • 2022: Projektleder for LØS, Youth in Transition, Erasmus+ KA2 partnerskab
 • 2022: Nature Facilitation v. Change in Nature, Stroud.
 • 2022: Facilitation for Transformation v. Change in Nature, Stroud.
 • 2022: Assistent på Revive, Changemaker Retreat, Stroud.

Tilbyder:

 • Kortere workshops
 • Længere internationale programmer og Youth Exchange
 • Længere immersive experiences (flerdags programmer).
 • Målgruppe: Højskoler, Efterskoler, Økosamfund, internationale grupper, 16+ aldre.
 • Workshops for grupper i naturforbindelse, community-building og væredygtighed – i en holistisk, sansende, legende og kreativ ramme. Centreret i emner som 8 Shields, naturforbindende praksisser, Multiple Social Truths, Væredygtighed, impro-drama, fri dans, ceremoni, sang og poesi.

Jeg faciliterer og arbejder sammen med min makker, Anna Toft.

Kontakt:
Mail: annesofienielsen94@gmail.com
Tlf: 20584659

Bofællesskaber og mentoring – med en praktisk, musisk og kropslig tilgang 🙂

Navn:
Bjarne Andersen
Munksøgård 68
4000 Roskilde

Website: www.munksoegaard.dk

Beskrivelse:
40 års erfaring med kollektiver og bofællesskaber i indland og udland. Erfaring som jeg gerne vil udveksle og videreformidle til folk som ønsker at indgå i eller starte bofællesskaber. Har mange års erfaring med opstart og drift af virksomhed i bofælleskab = Butik Aftensol: https://www.facebook.com/butikaftensol/
Er i gang med uddannelse til certificeret GAIA underviser i 2020 og spiller musik.

Bor p.t. i det økologiske bofællesskab Munksøgård ved Roskilde med 100 boliger fordelt i 5 bogrupper. Har været med fra starten i1995 (indflytning i år 2000). Har tidligere boet i mange mindre kollektiver og bofællesskaber i indland og udland. (født 1955)

Baggrund:

 • 1980 Rejser i det meste af verdenen
 • 1995 Uddannelse til afspændingspædagog
 • 2000 Master i voksenpædagogik fra RUC
 • 2019 EDE kursus i 4 dimensioner
 • 2020 GAIA education GED og TOT
 • Fortsat uddannelse indenfor musik, meditation og kropslige områder.
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

 • Erfaringsudveksling og mentoring ved opstart og drift af bofælleskab/kollektiv og evt selvstændig virksomhed.
 • Fra 2021 Kurser og workshops inden for elementer i de 4 dimensioner; økologi, økonomi, sociale og kulturelle områder
 • NU 2020 – events med praktiske oplæg indenfor emnet “bofællesskaber” med indragelse af musik og kropslige aktiviteter – bl.a. KLIMAKOR

Kontakt:
Mail: bjarne.andersen@munksoegaard.dk
Tlf: 23838905

Fællesskaber

Navn:
Camilla Nielsen-Englyst
Hallingebjergvej 28
4100 Ringsted

Webside: www.okosamfund.dk

Beskrivelse:
Jeg har boet i kollektiver siden jeg var 17 år. I 2004 flyttede jeg til Økosamfundet Hallingelille og der har jeg boet siden. At begå sig og trives i forskellighed, men med tanke for fælles visioner og retning, har mit fokus. Det internationale samarbejde for bæredygtige liv i bofællesskaber optager mig og jeg sidder i bestyrelsen for det europæiske økosamfundsnetværk og det globale – GEN.

Jeg arbejder som Fællesskaber for Udviklingsselskabet Bærebo, der opstarter bæredygtige bofællesskaber. Har tidligere arbejdet som international konsulent i Ungdommens Røde Kors, i sekretariatet for Landsforeningen for Økosamfund, som konsulent for 100% for Børnene, Crossing Borders og DUI Leg&Virke – samt alverdens jobs som selvstændig konsulent.

GAIA-certificering: Ja

Tilbyder: 
Projekter, gerne med EU finansiering, er ét af mine kompetenceområder. Jeg er træner hos GAIA Education, i forhold til opstart af økosamfund/bofællesskaber samt formidling af FN’s verdensmål. Desuden er jeg medskaber af CLIPS projektet, der fungerer som fødselshjælper for nye fællesskaber. Jeg kan både fortælle, rådgive og facilitere processer. Som menneske er jeg smittende i mit engagement og er ikke bange for at udfordre status quo.

Kontakt:
Mail: camilla@okosamfund.dk
Tlf: 29723145

Holisitisk Bæredygtighed & Frodige Fælleskaber

Navn:
Dicte Frost
Stenbankevej 3
5771 Stenstrup 

Beskrivelse:
Min interesse for bæredygtighed og bæredygtig omstilling rækker vidt. Jeg opsamler guldkorn af viden og erfaringer i alle afkroge; i økosamfund, i økofeminisme, i zero-waste bevægelsen, i permakultur. Min passion er at dele disse guldkorn – at inspirere til en regenerativ relation til jorden og til hinanden, og at samskabe sunde og frodige fællesskaber og samfund, for de kommende generationer.

Jeg bor i et lille bofællesskab ved navn Møllen mellem Ollerup og Svendborg på Fyn. Tidligere har jeg boet 5 måneder i økosamfundet Arterra i Spanien.

Jeg er i gang med at samskabe økosamfundet FRYD på Sydfyn!

Baggrund:

 • 2016-2019: European Studies, SDU (Regional udvikling, politik, økonomi, sociologi og jura).
 • 2018: Praktikant ved Global Ecovillage Network (GEN) Europe
 • 2019: Tese om økonomi i økolandsbyer og udgivelse af artiklen ‘Intermediate Sharing Realities: European Ecovillages’ under konferencen ‘Ethnographies of collaborative economi(es)’ ved Edinburgh Universitet.
 • 2019: Ecovillage Design Education Damanhur og CLIPS facilitator introduktionskursus.
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

 • Oplæg om økolandsbyer og the Global Ecovillage Networks Europe.
 • Planlægning af bæredygtige events.
 • Undervisning og facilitation under kurser, events mm., der vedrører bæredygtighed og økosamfund.
 • Assistance til facilitation af økosamfund i opstartsfasen ved brug af CLIPS-metoder.

Kontakt:
Tlf. 60661280
Mail: dicte@okosamfund.dk

TRIVSEL, HANDLEKRAFT, VÆRDIER & POTENTIALER

Navn:
Ditlev Nissen
Permatopia 70
4653 Karise

Webside: https://levendelokalsamfund.dk/

Beskrivelse:
Jeg har boet i fællesskaber og været aktiv i bevægelser siden jeg var 15 år. Ofte med en ubalance mellem individ og fælleskab. For megen konkurrence og for lidt samarbejde. Midt i halvfemserne mødte jeg LØS og Center for Konfliktløsning. Det var som at komme “hjem”. Et sted hvor samvær, værdier og visioner gik hånd i hånd. De oplevelser er fundamentet i mit virke som underviser og facilitator.

Christiania, 1993-2006
Amagergade – Kollektiv og Andelsboligforening, 2006-2016
Permatopia, 2018 –

Baggrund:

 • Uddannet tømrer og lærer.
 • Selvstændig underviser og facilitator siden 1997
 • Underviser og konsulent i Center for Konfliktløsning, 1997-2009
 • Demokratikonsulent, 2005
 • Konfliktmægler, 2008
 • Gruppefacilitering i Deep Democracy, 2008
 • Ecovillage Design Education, Sieben Linden, 2009
 • Economic Dimension (e-learning), Gaia Education 2012
 • Transition to Resiliens, Findhorn, 2013
 • Neuroaffektiv Ledelse, 2015
 • Sociocracy 3.0, 2015
 • Sociocracy for All, 2019
 • Art of Hosting træning, 2019
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

 • KONFLIKTHÅNDTERING – undervisning, teamudvikling og konfliktmægling
 • FACILITERING AF MØDE- OG UDVIKLINGSPROCESSER – trivsel, handlekraft, værdier, kommunikation og udvikling
 • SOCIOKRATI – Brug dele af det i en arbejdsgruppe (korte kurser). Omstil organisationen til sociokrati (lange kurser)
 • FN’s VERDENSMÅL – En verden hvor vi lære at leve godt inden for planetens grænser – foredrag og workshops med fokus på det lokale
 • GRØN LOKAL AGENT – Omstillingskursus for borgere og lokalsamfund – inspirerede af Ecovillage Design Education
 • SÆT GANG I DEN LOKALE ØKONOMI – Kortlæg lokale ressourcer. Lokale valutaer. Finansiel permakultur. Virksomheder og organisationsformer.

Kontakt:
Mail: ditlev@levendelokalsamfund.dk
Tlf: 30484921

Sociokrati, dragedrømning og konfliktløsning

Navn:
Frands Frydendal

Webside: Sociokrati.dk, holakrati.dk, socicracy.dk

Kort om mig (personlig baggrund og motivation)
Mand, født 1956. 3 sønner. LØS medlem siden 2010. Studeret og undervist i sociokrati siden 2011. Certificeret Gaia-træner.
Især aktiv internationalt (GEN-Europes fælleskaber).
Mennesker vil gøre alt for kærlighed, tilmed ændre deres livsstil, Derfor står og falder et økosamfund med sit forhold mellem sammenhængskraft (tiltrækning) og splittelse (frastødning). Sociokrati forliger fornuft og følelse.

Beskrivelse:
Jeg ønsker at medvirke til at forbedre især nystartede økosamfunds chancer for at overleve og lykkes med deres visioner og intentioner. 

Har boet 3 år i Friland på Djursland (2010 – 2013) og 8 måneder i Soleng i Sønderjylland (2019-2020).

Baggrund:

 • Certificeret Gaia-træner 2020.
 • Ecovillage Design Education (EDE): Taget fuldt kursus i Hallingelille i 2012.
 • Undervist eller været “væver” gennem fuld EDE i Ghana.
 • Ledet mini-EDE i LØS.
 • Dragon Dreaming: 5 kurser med John Croft i 2012 og 2018.
 • Studeret 5 varianter af sociokrati hos deres stiftere: SKM, Holakrati, Sociokrati 3.0, Organic Organization og SoFA, til enten niveau af udøver (practitioner) eller træner (coach). 2011 – 2020
 • GAIA-certificering: Ja

Tilbyder:

Hjælp med sociokratisk organisering (f.eks. vedtægter) og konflikthåndtering.
Hvis I i fælleskabet ser, at uenigheder vokser sig stadig mere påtrængende og belastende, kan jeg hjælpe med løsning af de konkrete konflikter; men min interesse er især at arbejde videre:
Et sundt fælleskab kan styrke sig på uenigheder ved at udvikle sin rummelighed for modsætninger og dermed flere medlemmer.
Hvis et fælleskab i stedet bliver stadigt mere svækket af uenigheder, angiver det en mangel i fælleskabets fundament af konfliktløsningspraksis og beslutningstagning, som er vigtigere end nogen aktuel konflikt.
Det er arbejdet med dette fundament, som er min største interesse.

Kontakt:
Mail: frandsfrydendal@gmail.com
Tlf: 51768486

Samarbejde er let og ligetil – med udgangspunkt i behov
Undervisning og træning i IVK-girafsprog

Navn:
Kirsten Kristensen
Kobbelvænget 24
Vejle 7100

Webside: https://kommunikationforlivet.dk/

Beskrivelse:
Jeg vil gerne bidrage til fred, samarbejde og bæredygtighed.
Jeg arbejder gennem Foreningen LIVKOM, som har internationale projekter gennem CISU og andre.
Jeg underviser i Danmark, i Europa og fra Indien i øst til USA og Brasilien i vest.
Jeg arbejder med konfliktløsning, healing og forsoning efter konflikter og opbygning af kommunikationsfærdigheder i en selv, i relation med andre og i systemer.

Baggrund:

 • 1998-2015 Deltog i mere end 100 træningsdage med Marshall Rosenberg, grundlæggeren af NonViolent Communication Center – CNVC
 • 2003 CNVC certificeret træner.
 • 2004-2010 Deltog i 20 træningsdage i Belgien og de nordiske lande med Annewiek Reijmer fra Sociokratisk Center i Holland https://thesociocracygroup.com/about-us/
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

 • Undervisning og træning i IVK. Både henvendt til teams og individuelt.
 • Coaching og konfliktløsning baseret på IVK
 • Personlig udvikling og træning af relationskompetencer med IVK

Kontakt:
Mail: kirsten@livets-sprog.dk
Tlf: 40350955

Sundhed & Livsglæde via Hjælp til Selvhjælp

Navn:
Kirsten Mona Andersen
Dyrehavevej 23, 1
5800 Nyborg

Beskrivelse:
Arbejder i dag mest med Personlig udvikling, træning, healing mm. Har stor erfaring ift skader på krop og sjæl efter eks piskesmæld,
sportsudøvelse, infektion, kronisk træthedssyndrom, gigt, stress, hovedpine og andre smerter. Da senfølger efter Covid-19 ligner senfølger
efter infektion, piskesmæld og langvarig stress, vil mine behandlinger også kunne gøre en forskel her.

En del erfaring ift. at bo i mindre kollektiver og bofællesskaber og ift. større kollektive arbejdsfællesskaber: Avisen Fyn – Odense Ser Rødt
– div. Politisk arbejde – Kvinde- & Manderådgivning

Baggrund:

Diverse Bestyrelser:
– Rynkeby Lilleskole, Rynkeby (kasserer)
– Efterskolen ved Nyborg (sekretær)
– Avisen Fyn, Odense (kasserer)
– Kinesiologiforening Fyn
– Netværkskontakten, Odense (stifter&leder)
– Holistisk Sundhed (næstforquind)
– LNS-Natursundhedsrådet, DK
– NKS (Nordisk Komplementærbehdl. Samarbejde)
– Socialpolitisk Forening, Odense/Fyn
– FrivilligCenter, Nyborg
– Seniorer uden Grænser (SUG), Afd. Syd
– LØS – Landsforeningen for Økosamfund i Danmark (nu 2.gang)
– Avnø Højskole, Lundby, Vordingborg

 • 1979-83 Lærer, Od.Sem. arb. i Folke-, Lille-, Efter-, Ungdomsskole, Skolehjem, Adfærdsvanskelige drenge
 • 1987-92 Cand.pæd.psyk.Uddannelsen
 • 1997-2000 Psykoterapeut eft.uddan-Ole&Lene Vedfeldt
 • 2005 Tony Robb
 • 1989-96 Erhvervsvejleder/udv.kons, Arbejdsformidl Fyn
 • 1996-97 Adjunkt, Voksenpæd, Skårup Statsseminarium
 • 1983-2021 Div.alternative uddannelser Zoneterap-Kinesiolog-Kranio-Sakral-Psykoterap-Healing-Shamanisme-smertebehandling-Positiv Tænkning -Lær at Tackle-QiGong mv-
 • 2021 TOT – CLIPS, Arterra Bizimodu, Spanien
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

 • Alternativ behandler – QiGong Instruktør
 • Holistisk Energi Medicin
 • Forebyggelse – Velvære – Genopbygning
 • krop, sind, sjæl & ånd
 • Coaching – personlig udvikling – ’Din røde Tråd’ v Livs-, job- og karriecoaching
 • Smerte og Traume Behandling
 • PsykoTerapi
 • Clairvoyant Vejledning
 • Clairvoyant Healing – div. metoder
 • KranioSakral Terapi
 • QiGong – Mindfulness – Meditation
 • Konventionel sygdomsbehandling contra alternativ/komplementær behandling
 • Lær at Tackle: Kronisk sygdom – Smertehåndtering – Svære livsudfordringer – Stress
 • Assistance til facilitation af økosamfund i opstartsfasen ved brug af CLIPS-metoder

Kontakt:
Mail: kimo@energymed.dk
Tlf: 23253239

Gør mindre – OPNÅ mere!

Navn:
Kristiane Ravn Frost

Webside: www.okosamfund.dk

Beskrivelse:
En dyb spirituel oplevelse i 1979 gjorde det klart, at jeg skaber mit eget liv og at jeg altid har et valg. Det motiverede mig til at arbejde for at vise alle, at de har et valg! Det er let at fortælle folk, at de skal tænke positivt, spise sundt, motionere mere, forbruge mindre etc. Med Aima konceptet, som jeg har udviklet, er det lettere at ændre uhensigtsmæssige vaner og adfærdsmønstre.

Jeg er en af stifterne bag Oasis-Ecovillage.dk og den tilhørende højskole.

Uddannelse/certificeringer:

 • 1976-1980: Matematisk økonomi, ÅU
 • 1981-82: Makrobiotik, Kushi Institute, London
 • 1996: Avatarmaster, Stars Edge, Florida
 • 2001: Udvikling af Aima konceptet
 • 2018: EDE Damenhur, TOT Findhorn, PDC Richdale
 • 2019: Earth Activist Training Sieben LInden, GEDS, worldview og social dimensioner
 • GAIA-certificering: Ja

Tilbyder:

 • Coaching, facilitering, teambuilding, skræddersyede foredrag, seminarerX
 • Sociokrati – for dig, grundlæggende og mere dybdegående
 • Sociokratisk facilitering – for dig, der gerne vil facilitere sociokratiske møder
 • Vejen hjem er vejen frem – et 5 dages kursus for dig, der gerne vil blive bedre til at ændre vaner og mønstre, der ikke længere gavner dig
 • Aktiver dine selvhelbredende kræfter – et 5 dages kursus for dig, der gerne vil finde din egen vej i forhold til kost, sundhed og vitalitet
 • Kombineret Aima coach, team og projektleder uddannelse
 • Aima kursusleder uddannelse
 • Aima master coach uddannelse
 • Aima master gruppe coach uddannelse
 • Aima master sundhedscoach

Kontakt:

Mail: kristiane@aima.dk
Tlf: 28604859

Den Sociokratiske Cirkelmetode: Vejledning/Træning

Navn:
Kåre Wangel
Tinghusgade 43
5700 Svendborg

Webside: http://www.crossingcircles.dk

Beskrivelse:Jeg startede i 2018 konsulentvirksomheden Crossing Circles sammen med Tobias Jørgensen og Nina Rosmarin for at udbrede Den Sociokratiske Cirkelmetode i verden. Vores håb er at sætte organisationer, fællesskaber og virksomheder i stand til at tage ansvar for at skabe den verden, som vi i vores hjerter ved, er mulig. Hvis vi vil have en bæredygtig verden, må vi være bæredygtige i vores samarbejde.

Baggrund:

 • 2020: Certified Sociocratic Facilitator
 • 2019: Gennemført Sociocracy Academy v. Sociocracy For All
 • 2019: Certified SCRUM Master
 • 2018: Certified PRINCE2 Practitioner
 • 2017: Kandidat i Pædagogisk Filosofi fra DPU
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder: 

 • FACILITERING AF SVÆRE MØDER: Alles stemmer bliver hørt, og I kommer hurtigere frem til bedre beslutninger.
 • WORKSHOP I BEDRE BESLUTNINGSPROCESSER: Oplev hvad Den Sociokratiske Cirkelmetode kan gøre for jeres fællesskab.
 • TRÆNING AF MØDEFACILITATORER: Lær hvordan I selv kan benytte den mest avancerede, effektive og kærlige mødelelsesmetode på jeres møder.
 • DET DANSKE LANDSBYSTYRE: Foredrag om hvordan vores kredsbaserede folkestyre fungerede før demokratiets indførelse, og hvad vi har mistet.
 • SOMMERHØJSKOLE I SOCIOKRATISK SELVLEDELSE: Hvert år afholder vi sommerkursus hos Nordfyns Højskole, hvor du kan blive Sociocratic Practitioner.

Kontakt:
Mail: kaare@crossingcircles.dk
Tlf: 20681012

Grøn ildsjæl

Navn:
Lene Dahl
Himmerlandsbyen 19
9520 Skørping

Beskrivelse: Der er ingen tvivl om, at vi skal skifte retning mod en mere grøn livsstil. Min motivation for at undervise bunder i behovet for grøn omstilling og glæden ved samarbejde med andre mennesker.

Jeg bor i økosamfundet Himmerlandsbyen. Her har jeg boet med min mand og barn siden 2015. Jeg er meget aktiv i vores økosamfund, og jeg har tidligere været formand for andelsforeningen Himmerlandsbyen og er nu med i udvalg der arbejder med udvidelse af økosamfundet og permakultur. Livet i økosamfundet har givet mig praktisk erfaring med alle fire elementer af bæredygtighedshjulet og jeg har således bred erfaring med alt fra byggeri af halmhus, grøntsagsdyrkning og livet i fællesskab.

Baggrund:

 • Jeg har en baggrund som Cand. mag. i dansk og psykologi og har undervist på voksenuddannelse, ungdomsuddannelser og folkeskoler siden 2010.
 • 2020: Gennemført modul i Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde fra diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.
 • 2016: Pædagogikum kandidat fra SDU.
 • 2012: Uddannet kandidat i dansk og psykologi fra AAU.
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

Jeg tilbyder forskellige temadage med fokus på livet i fællesskab, bæredygtighed, klima og FN’s Verdensmål. Derudover er jeg skolehaveunderviser efter Haver Til Maver princippet. 


Navn:
Lene Nielsen
Hallingebjergvej 13, Økosamfundet Hallingelille
4100 Ringsted

Hjemmeside: landskaberleg.dk 

Beskrivelse:
Jeg er landskabsarkitekt og har i mange år arbejdet med at udvikle og renovere legepladser i Kbh’s Kommune, med at skabe grønne uderum, hvor børn og voksne kan trives og udvikles. Jeg bl.a. har været en af arkitekterne, på Københavns første skovskolegård: Amager Fælled Skole. I Hallingelille hvor jeg bor, er jeg i en arbejdsgruppe som arbejder på at skabe større biodiversitet i landsbyen.

Jeg har boet i 10 måneder på Claymont i West Virginia: Et spirituelt fællesskab på en stor landbrugsejendom, med økologisk landbrug. Jeg har boet i Hallingelille siden 2019.

Baggrund:

 • The Basic Course of Continous Education
  Claymont: Selvudvikling med udgangspunkt i Gurdjieff og J.G Bennetts filosofi.
 • Landskabsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole 1997 – 2005
 • Projektleder kursus fra Copenhagen School of Business. 2006
 • Proceskonsulent kursus fra Professionshøjskolen Metropol 2018
 • Jeg har været underviser på et 3-måneders kursus i Massachusetts, i spirituelt arbejde med udgangspunkt i J.G. Bennetts filosofi.
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

 • Styre og facilitere brugerinddragelsesprocesser
 • Rådgivning om legepladser, herunder legepladssikkerhed
 • Tegne planer for legepladser og sansehaver

Kontakt: 
talk@image.dk
20270657

Nærvær og forbindelse til naturen!

Navn:
Lotta Wilson Bruun
Hallingebjergvej 14
Ringsted 4100

Webside: www.nyerodder.dk

Beskrivelse:
Jeg har altid været optaget af natur, bæredygtighed og hvordan vi kan passe godt på os selv og vores jord. Sund mad, økologi og at dyrke grøntsagerne selv har været en del af min passion. Gennem årene er jeg blevet mere og mere optaget at naturens helbredende virkning, på stress og andre psykiske udfordringer. Derfor har jeg gjort naturterapi og grøn rehabilitering til en vigtig del af mit arbejde.

Bor i Økosamfundet Hallingelille siden 2013.

Baggrund:
Jeg er uddannet landbrugstekniker og Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, og har i perioden 2004-2013 arbejdet frivilligt og professionelt med rådgivning, undervisning mm. af flygtninge og indvandrere. Uddannet Reg. Naturterapeut i 2016 og er i 2020 i gang med en Masteruddannelse i Naturterapi.

 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:
Jeg har erfaring med at afholde skolehave-forløb, madklubber for unge indvandrere og forskellige foredrag og kurser i sundhed og sund madlavning. Partner og stifter af Nye Rødder RSV, som tilbyder grøn rehabilitering og naturterapi for traumatiserede flygtninge.

Kontakt:
Mail: lottawilson@hotmail.com
Tlf: 27400820

Kort om mig (personlig baggrund og motivation):
Jeg vil gerne hjælpe der hvor jeg kan. Jeg har egenskaber fra mange forskellige baggrunde. Kandidat i geografi, 8 års erfaring som projektleder, koordinator og konsulent fra humanitære og miljø bevægelser.
Naturelsker, fridykker, opfinder, problemløser, frømandaspirant, spirituelt væsen og egentlig bare rigtig glad for livet.

Bor eller har boet i økosamfund/bofællesskab:
Ananda gaorii, Danmark i perioden 2021-2022
Desuden i 2022:
Oasis, Danmark
Ängsbacka, Sverige
Ananda valley, Portugal
Tonndorf, Tyskland
Artemisia, Tyskland
Stahlratte, Spanien

Min baggrund (relevante kurser, certificeringer, uddannelse og andet relevant):
MSc geografi og geoinformatik (KU)
GIS, geograpic information systems
Fridykker instruktør
Breathwork coach
Yoga instruktør
EDE. Ecovillage design education
Purpose identification and vision quest.
GAIA certifincering: JA

Jeg tilbyder (beskrivelse):
GIS intro kursus
Fridykker kursus
Breathwork kursus
EDE dissemination
Purpose and vision identification.

Kontakt: 
Mail: Jllutete@gmail.com 
Tlf.: +45 60609593

Facilitering, Sociokrati og Fællesøkonomi

Navn: 
Mads Højlyng

Websider:
crossingcircles.dk
myselium.org

Beskrivelse:
Jeg drømmer om et stort organisk netværk af fællesskaber som udveksler og hjælper hinanden med alle de mange aspekter af at leve værdibaseret sammen. Mit bidrag er indtil videre at hjælpe med implementering af sociokrati, facilitering af gruppeprocesser samt erfaringer fra en fuld fællesøkonomi. Til daglig arbejder jeg i Crossing Circles som udbreder sociokrati og samtykkebaseret samarbejde.

Bor eller har boet i økosamfund/bofællesskab:

 • Storkollektivet Myselium: 2020-nu
 • land.skab: 2016-17
 • Kollektivet Gustav: 2008-14
 • Hallingelille: 2006-7

Baggrund:

 • Cand.mag. i retorik og pædagogik 2006
 • +20 års erfaring som voksenunderviser
 • Sociocracy Leadership Training 2022 (@SoFA)
 • Art of Participatory Leadership 2022 (@AoH)

Tilbyder:

 • Facilitering af sociokratiske møder
 • Facilitering af større gruppeprocesser med div. redskaber fra Art of Hosting, CLIPS m.fl.
 • Træning i sociokrati med fokus på sociokratiske møder og samtykkeprocessen
 • Oplæg og samtalesalon om fællesøkonomiens velsignelser og udfordringer

Kontakt:
Mail: madssan@gmail.com
Tlf.: 60880925

Økonomi Processer Forretningsmodeller Ejerformer

Navn:
Matthias Köppe
Sønder Boulevard 108, 4th
1720 KBH V

Website: http://www.psr.dk

Beskrivelse:
Jeg kender rigtig meget til, hvad det betyder at stifte kollektiv, være kollektivist og hvordan penge spiller ind i sociale sammenhænge. Jeg tror på, at verden kan blive et bedre sted, for alle, igennem samarbejde og omfordeling af ressourcer.

Jeg er et åbent, interesseret og positivt menneske med gå på mod.

Jeg har beskæftiget mig med sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer/virksomheder både professionelt og i fritiden. Jeg har boet i
mange kollektiver, bl.a. Svanholm, har været med til at bygge hus i Torup og jeg deltager i mange forskellige fællesskaber i mit privatliv.

Baggrund:

 • Jeg er uddannede bankmand fra Tyskland.
 • Jeg har suppleret med kurser/uddannelser og certifikater i Danmark (Finanssektorens Uddannelsescenter),
 • arbejdet som rådgiver for privatkunder (2008-2017) og erhvervskunder (2017-2020) i Merkur Andelskasse.
 • Jeg er certificeret i socialt og ansvarlig finansiering.
 • Fagområder: Økonomi/Finansiering, sikkerheder, ejerformer, processer/forløb, ansøgninger, kommunikation med involverede parter,
  budgetter og regnskaber
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

 • Jeg tilbyder rådgivning, vejledning, processtyring, hjælp til kommunikation, gennemsyn (og hjælp til udarbejdelse) af dokumenter, mm.
 • Jeg er jeres rådgiver, tovholder og samler trådene i et forløb hvor advokater, myndigheder, revisorer og banker er vigtige samarbejdspartner!
 • Jeg har indgående kendskab til udfordringer med dokumentkrav, ejerformer og processer ved ansøgninger om lån når et fællesskab skal købe fast ejendom eller har brug for anden hjælp af advokater, myndigheder, fonde, osv. Kernekompetencer er hjælp til udarbejdelse og vurdering/analyse af sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer og forretningsmodeller, dokumenterne og økonomien bag.

Kontakt:
Mail: matthias@psr.dk
Tlf: 28574955

Konsulent i Lavpraktiske Løsninger indenfor klimatilpasning og naturgenopretning.

Navn:
Phillip Schepelern Bøgh
Kamillevænget 15
2600 Glostrup

Webside: www.scientific.dk

Beskrivelse:
Klimatilpasning og Biodiversitet: Ønsker du at klimasikre dit hus og samtidig tage klimahensyn, få en smuk natur med reel biodiversitet, en oplevelses-natur og mad-natur – så analyserer vi sammen dine forskellige behov.
Vi kombinerer ovenstående, så du får mest mulig glæde af din jord. Jeg har over 30 års erfaringer som jordbunds-biolog indenfor disse områder. Landskabet etableres ofte ifm. gravearbejdet ved klimatilpasningen, og dermed en multi-arealanvendelse – dvs. som en Alt-i-én natur: www.scientific.dk.
Hvis vi i god tid før skybrud varetager afledningen af vandet i natur-landskabet, især som et hjælp til selvhjælps-projekt, bliver det langt billigere end ved f.eks. rør-tekniske løsninger!
Vi udarbejder sammen en helhedsplan om, hvad vi gør i praksis.
Keywords: skybrud, havvands-stigning, havvands-indsivning, klimaløsninger, biodiversitet, biologisk variation, natur-genopretning, natur-rekonstruktion, restitution, naturterapi, afstresning, fødevareproduktion, permakulturer, regenerativt jordbrug.

Tiny-house beboer, flytter igen i et rigtigt øko-samfund snarest muligt.
Ressourceperson indenfor klimatilpasning og naturgenopretning i Permatopia
Bestyrelsesmedlem i LØS

Baggrund:

 • Jordbunds-biolog Århus uni. 1980-1988
 • Pædagogikum, Randers Amtsgymnasium & Århus Tekn. skole 1990-1991
 • PhD udd. delen ved Forskningscenter Foulum / Research station in Alberta, Canada 1992-1996
 • IT-diplom certificeret (PC-kørekort, linux systemadmin.) 2009
 • Projektledelse, Carl-Bro 2010.
 • Behovsanalyse 2002.
 • Journalistkursus 2012
 • GIS og 3D-GIS udvikling 2019
 • Sociokrati-kursus, Holma Folkhögskola, Sverige 2020
 • TOT, UV-metoder i bæredygtighed, Bridgedale, Skotland 2020
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

Konsulentarbejde indenfor:

 • Klimatilpasning med hensyntagen til trivsel og rekreativ natur
 • Naturgenopretning med muligheder for oplevelser, madproduktion og høj biodiversitet
 • Permakultur eller udvikling af regenerativt jordbrug.

Workshop / foredrag indenfor:

 • Klima-forbedrende livsstil
 • Klimatilpasnings-løsninger, der er billigere og tilbyder bedre trivsel
 • Naturgenopretning, der giver madproduktion
 • Permakultur og planlægning af udearealer

Kontakt:
Mail: phillip@okosamfund.dk
Tlf: 26156200

Fællesskabet som forandringsagent!

Navn:
Sasja Iza Christensen
Hallingebjergvej 16, Økosamfundet Hallingelille
4100 Ringsted 

Webside: www.nyerodder.dk

Beskrivelse:
Jeg er drevet af hvordan økosamfund kan være både en model og en ramme for hvordan vi kan ændre på grundlæggende ubalancer i samfundet.
Derfor har jeg gennem tiden bidraget som rundviser og underviser i Hallingelille og har startet Nye Rødder RSV op, hvor vi hjælper traumatiserede flygtninge på fode igen, gennem naturbaseret terapi og fællesskab.

Jeg har boet i Økosamfundet Hallingelille siden 2006 og har i de første mange år været en aktiv medskaber af fællesskabet.

Baggrund:

 • GEDS online program 2012
 • Organisator og facilitator på EDE i Hallingelille 2012.
 • Underviser på Omstillingsagent, 6 ugers kursus for ledige i 2013
 • Uddannet psykoterapeut (kunstterapi, familieterapi, organisk psykoterapi, traumeterapi) og rytmikpædagog
 • Uddannet forumkonsulent 2005.
 • GAIA-certificering: Nej

Tilbyder:

 • Oplæg/konsulent om hvordan økosamfund kan danne ramme for at arbejde med f.eks. flygtninge, terapi og beskæftigelse
 • Kursus i naturbaseret rehabilitering af traumatiserede flygtninge
 • Forumspil – interaktiv læringsmetode ift. sociale processer, konflikter, dillemmaer

Kontakt:
Mail: info@nyerodder.dk
Tlf: 40542829