Levefællesskabet Lindemosehus ved Arden er ved at blive en realitet

Af Lars Overvad Nielsen

Vi er en gruppe Nordjyder, der igennem de seneste år målrettet har arbejdet med at definere grundlæggende værdiområder for et nyt bo- og levefællesskab. Nu er vores arbejde rykket ind i en ny fase, hvor vi er i gang med at virkeliggøre vores vision i Arden, på ejendommen beliggende, Brovej 7.

Stedet skal skabe rammen for sociale strukturer med mere kontakt mellem mennesker, hvor bæredygtighed indtager en central rolle. Derfor bliver

  •   Permakultur
  •   Sociokrati
  •   Konfliktløsning og
  •   Ansvar for eget liv

centrale værdier i Levefællesskabet Lindemosehus.

Vi stræber efter at blive 80 % selvforsynende med grønt og frugt fra vores skovhaver og skovlandbrug, samt gravefri dyrkning af etårige grøntsager.

 Vi vil bo i små egne boliger (20 til 110 m2) og er til gengæld fælles om gæsteværelser, kontorer, fælleskøkken, spisesal, værksteder, vaskehus, drivhuse, stalde samt dyrkningsarealer og dele el-biler.

 Vi vil dyrke fællesskab igennem fælles madlavning og spisning, arbejde med fødevareproduktion, vedligeholdelse af gården, og det kunne være fedt, hvis vi kunne fejre, synge, danse, meditere, dyrke yoga, samt spille musik sammen.

Vi tilstræber diversitet, ikke bare på markerne og i staldene, men også hvad beboersammensætning angår.

Til alt dette har vi fundet den perfekte grund i Arden, ca 35 km syd for Aalborg. Grunden er på 8 ha og har Rold skov til nærmest nabo. Samtidig er der kun 5 minutter på cykel til banegården i Arden hvor der også er indkøbsmuligheder, børnehave  og skolen.

På grunden findes der en idyllisk lille sø samt et stuehus, som i første omgang er meget velegnet som fælleshus og der er rigelig plads til at vi bygger vores egne bæredygtige huse.

Vi har underskreven en betinget slutseddel med sælgeren, hvor købet er betinget af at vi inden 1. juni 2021 kan finde de fornødne midler til at betale købssummen og har fundet et minimum antal beboere der hver kan indskyde 200.000 kr.

Mariagerfjord Kommune har sagt ja til at udarbejde en lokalplan i efteråret 2021, samt tilhørende kommuneplantillæg, der skal føre eksisterende areal i landzone til byzone.

Vi lægger op til at der skal være mulighed for både selvbyg, medbyg og nøglefærdige løsninger af halmelementbyggeri, i klynger eller fritstående, domes eller Tinyhouses. Alt byggeri skal selvfølgelig overholde byggereglementet samt fremstå med et æstetisk godt helhedsindtryk.

Vi er p.t. ca. 10 husstande, som er parate til at indgå i købet af Brovej 7. For at kunne realisere købssummen leder vi efter flere personer i alle aldre og inviterer derfor til infomøder, som foregår via Zoom.

Læs mere på www.levefaellesskab.dk og tilmeld dig  vores infomøde.