LØS inviterer til festival om bæredygtighed og modstandsdygtighed!

Landsforeningen for Økosamfund har igennem CISU’s Engagementspulje fået midler til at lave en festival om bæredygtighed og modstandsdygtighed. Festivalen vil løbe af stablen fra midt september til midt oktober 2020 og vil finde sted på Sydfyn.

 

Bæredygtighed og Modstandsdygtighed Festival
Festivalen, som vi har valgt at kalde Bæredygtighed og Modstandsdygtighed Festival, vil udforske hvordan vi kan leve mere bæredygtig og modstandsdygtig i lyset af de kriser – OG muligheder, vi står over for i dag i vores samfund.

 

Vi vil gennem en lang række workshops, talks og samtalesaloner leveret af en række kendte og lokale eksperter og forgangspersoner give deltagere praktiske redskaber til at leve mere bæredygtigt og modstandsdygtigt.

 

Et samarbejde med GEN Ukraine
Festivalen vil sprede den værdifulde erfaring og viden, som ligger latent i økosamfundene og vil være en platform, hvor vi kan udbrede og videreudvikle bæredygtige teknologier og kultur-ændrende væremåder. Projektet er et samarbejde med LØS’ udviklingspartner GEN Ukraine. Samarbejdet muliggør, at GEN Ukraine afholder en mini-festival, med samme tematik som den danske, allerede den 15.-16. august i økosamfundet Obyrok. GEN Ukraine er rige på erfaring, hvad angår praktiske redskaber til at leve en bæredygtigt og modstandsdygtigt. Den viden deler de ud af, når GEN Ukraine gæster den danske festival i efteråret og indgår i festivalprogrammet med talks og workshops, sammen med de øvrige danske oplægsholdere.

 

Hvorfor modstandsdygtighed?
Initiativet til at skabe denne festival opstod som respons på Corona-krisen. En tid der for mange har rummet en konfrontation med vores sårbarhed og afhængighed af hinanden, refleksioner omkring hvad bæredygtig livsstil konkret vil sige i lyset af de kriser, vi står over for, og muligheder der har åbnet sig og givet os glimt af, at omstilling er mulig – og nødvendig. Derfor er modstandsdygtighed i centrum!

 

Gør økosamfundsverdenen mere tilgængelig
Undersøgelser viser, at på trods af samfundsmæssig vilje til at leve mere bæredygtigt, ved danskerne grundlæggende ikke hvordan. Derfor er det også festivalens mål at inddrage den enorme mængde viden og erfaring relevant for bæredygtig omstilling, som de danske og internationale økosamfund rummer. Værdifuld erfaring opbygget over mange årtier, som kun synes mere og mere relevant for resten af samfundet at få indblik i og integrere. Vi drømmer om at gøre økosamfundsverdenen tilgængelig, trendy og folkelig – dermed også skabe et navn for LØS i dele af befolkningen, som vi endnu ikke er nået ud til. Det er vores plan at gøre gennem dette innovative festivalformat, der vil give danskere håndgribelige redskaber til at blive mere bæredygtigt/modstandsdygtigt.

 

Program
Festivalprogrammet udgøres af 7 tracks – DYRK, SANK-LAV-SPIS, INDRE OMSTILLING, PREPPING, ØKONOMISK OMSTILLING, ZERO WASTE og FÆLLES-SKABENDE. Alle tracks indeholder workshops, talks og samtalesaloner, som både kan opleves som deltager til stede fysisk på selve festivalen, men vil samtidig være frit tilgængelige som webinars online. Man kan tilmelde sig de tracks man har interesse for og kan derved sammensætte sit eget skræddersyede festivalprogram. Arrangementerne vil finde sted en blanding af hverdagsaftener/eftermiddage og weekender, så flest muligt har mulighed for at deltage. 

 

Hvor & hvornår
Vi har ønsket at udforske, hvad kultur er og kan uden for hovedstadsområdet og har derfor valgt at bruge Sydfyn som festivalplads. Udvalgte steder på Sydfyn og lokales baghaver vil derfor danne rammen om festivalen.

 

Det løber alt sammen af stablen som en månedlang læringsfestival fra midt september til midt oktober – når æblerne er røde, bladene bliver gyldne og svampe er at finde i jordbunden.

 

Vil du være med til at samskabe og facilitere festivalen?
Vi vil gerne samle en gruppe af facilitatorer fra de danske økosamfund, som kan hjælpe med at bringe økosamfunds metoder og værdier ind i festivalen. Som facilitator er man med til at facilitere en række ‘samtalesaloner’ hvor deltagere reflekterer over hvad de har lært, finder fællesskab i hinanden og kan tage skridtet mod lederskab inden for bæredygtighed og modstandsdygtighed.  Som facilitator modtager du et mindre honorar som tak, du får fri adgang til hele festivalen og vil som en del af dit engagement blive tilbudt en uddannelse i facilitering af samtalesaloner. Hvis du har lyst til at være involveret, skriv til: festival@okosamfund.dk