NY DATO: Årsmøde i Landsforeningen for Økosamfund 2020

Bjarne gør klar til årsmøde 2020

Årsmødet holdes i Munksøgaard ved Roskilde

Der er kun pladser på Zoom. Alle der tilmelder sig fra tirsdag kl. 14.45 henvises til zoom. Beklager!

På grund af corona situationen slår vi endnu en kolbøtte – dog så elegant, at vi lander med benene på jorden. Årsmødet og generalforsamlingen afholdes derfor både digitalt på Zoom og fysisk på Munksøgård – som forholdene tillader det – i weekenden 2-4 oktober 2020. Der er dog et loft på max. 40 deltagere, der kan mødes fysisk på Munksøgård – mens alle der har lyst, kan deltage på temadagen om lørdagen og/eller i generalforsamlingen i LØS om søndagen, på Zoom.

Vi håber, denne mulighed giver lyst til deltagelse, også hjemmefra! 

TEMA: Forskning i Økosamfund

Økosamfund er fremtidslaboratorier, der eksperimenterer med bæredygtige bo- og livsformer. Alt tyder på, at husstande i økosamfund har et langt mindre klima- og miljøaftryk end den gennemsnitlige danske husstand. Hvis det er rigtigt, kan de boligformer, der findes i økosamfundene, være et bidrag til at løse den kæmpe udfordring, som Danmark og hele verden står overfor. Derfor er Landsforeningen for Økosamfunds årsmøde i 2020 helliget temaet forskning i økosamfund, hvor vi vil undersøge to spørgsmål:
– Hvad kan Danmark lære af økosamfundene? 
– Hvad kan økosamfund og uddannelsesinstitutioner berige hinanden med, i en tid præget af omstilling til bæredygtige samfund?

Bemærkelsesværdige forskningsresultater
Forskningsprojektet COMPASS, Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies, som LØS har været med i fra 2017-2019, viser at:

 • Husholdninger i økosamfund har et CO2 aftryk, der er 30-50% lavere end den gennemsnitlige danske husholdning.
 • Medlemmer af grønne fællesskaber, der i gennemsnit har et CO2 aftryk på 8,4 ton, har større livstilfredshed, sammenlignet med den mest forbrugende fjerdedel af danskerne, der har et gennemsnitligt CO2 aftryk på 22,6 ton.

Konkret bidrager økosamfundene til omstilling på fire områder:

Socialt – Handlestærke fællesskaber, der på tværs af alder, uddannelse og ejerformer skaber rammer for det gode liv i bæredygtige bosættelser.
Økologi – Et CO2 udslip, der er 30-50 % lavere end den gennemsnitlige danske husholdning, samt en vedvarende stræben efter at nedskalere ressourceforbruget og genopbygge naturgrundlaget.
Økonomi – Den lokale orientering bidrager med liv og nye virksomheder, der er et effektivt middel mod landsbydød.
Kulturelt – Udvikle livsformer, hvor vi lever godt inden for planetens grænser.

Program for årsmødet:

Fredag d. 2. oktober:

 • 18.30 Ankomst og suppe
 • 20.00 Nyt fra fællesskaberne

Lørdag d. 3. oktober:

 • 9.30 Tjek in – kaffe/te og en bolle
 • 10.00 Velkomst
 • 10.15 Hvorfor er økosamfund interessante i omstillingen af Danmark til et bæredygtigt samfund.
  v. Ross Jackson, formand for Gaia Trust og Gaia Education.
 • 10.30 Tendenser i danske økosamfund
  v. Alan Bjerre, formand for Landsforeningen for Økosamfund
 • 10.40 Hvad kan vi lære af Munksøgård
  v. beboer på Munksøgård
 • 10.50 Hvor kommer vi fra – et møde på Danmarkskortet
 • 11.30 Forskningsprojektet COMPASS
  Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies har studeret grønne fællesskaber i årene 2017-2020. v. lektor Quentin Gausset, projektkoordinator COMPASS, Maria Toft Möller-Christensen, phd.stud. statskundskab og Anette Højte Hansen, phd.stud. antropologi, alle Københavns Universitet. Samt Niels Aagard, LØS’s COMPASS-tovholder og Karen Margrethe Jensen, Den Selvforsynende Landsby.
 • 12.45 Frokost
 • 13.30 Erfaringer fra to økosamfund
  – Fra kartoffelmark til årets bæredygtige landsby i 2019 v. Dyssekilde, Danmarks ældste økosamfund og
  – Værdiskabelsen målt ud fra fire bundlinjer v. Hertha Levefællesskab.
 • 14.10 Fra det lokale til det globale

  – Global Ecovillage Network (GEN) og Gaia Education
  v. Camilla Nielsen-Englyst, bestyrelsesmedlem i GEN Europe og GEN
  – Samarbejde/partnerskab mellem LØS og GEN Ukraine v. GEN Ukraine

 • 14.25 PAUSE

 • 14.35 WORKSHOPS 
  1. Forskning i økosamfund – hvad er de næste skridt? (på zoom)
  2. Hvad vi selv kan gøre for klimaet og biodiversiteten (afholdes fysisk)
 • 15.30    Tak for temadag – kaffepause på Munksøgård
 • 16.00    Rundvisning på Munksøgård
 • 18.00    Middag, klimasange og socialt samvær
 • 22.00    Tak for i dag

Søndag d. 4. oktober:

 • 8.30 Morgenmad
 • 10.00 Generalforsamling i LØS

Dagsorden ifølge vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Beretning fra udvalg/cirkler
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag (der er ikke indkommet nogle forslag)
6) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
7) Fremlæggelse af budget for det kommende år
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (der er flere interesserede og man kan stille op på dagen
9) Valg af registreret revisor og kritisk revisor
10) Eventuelt. 

Bemærk, at alle bilag lægger her på hjemmesiden.

 • 13.00 Frokost
 • 14.00 Afrejse 

Tilmelding og betaling – der er kun pladser på Zoom

Pris: Medlemmer/Ikke medlemmer (studerende, pensionister, og ledige betaler samme pris som medlemmer). 

 • Zoom: Gratis
 • Fredag til søndag: 300 kr./ 400 kr.
 • Lørdag uden middag: 150 kr./ 200 kr.
 • Lørdag med middag: 200 kr./ 300 kr.
 • Søndag er gratis (kun for medlemmer)

  Overnatning
 • Fælleshus: Gratis – medbring sovepose og liggeunderlag
 • Privat: En nat – 100 kr. / To nætter – 150 kr. inkl. sengelinned og håndklæde.

Beløbet kan betales til vores MobilePay 48449
eller bankoverførsel Merkur Bank 8401-1007584. 

Adresse
Munksøgård 1, Himmelev, 4000 Roskilde