Ny værdiskabelsesrapport fra Hertha

Bagerigruppen i Hertha

En Hertha-gruppe udsender ny rapport, som også har de bløde værdier med.

Der er for anden gang udsendt en årsrapport om livet i Hertha. Både om det sociale, det kulturelle, økologiske og økonomiske.
Hensigten med denne type afrapportering er at synliggøre synergien, når det offentlige, det private og civilsamfundet arbejder sammen. Der findes ingen model for den slags rapporter, så der er kun at blive klogere undervejs. Det erkender gruppen, som nu for anden gang har udarbejdet et helhedsbillede af livet i Hertha Levefællesskab – denne gang for året 2019.

Hertha har eksisteret siden 1996. Dermed er der 25års fødselsdag i 2021 og samtidig kan det konstateres at det sociale initiativ og den vision, der dengang blev formuleret nu er realiseret. Hertha har ventelister både for voksne udviklingshæmmede, der ønsker at bo og arbejde i Hertha og for almindelige borgere, som finder naboskabet til de udviklingshæmmedes hjem og arbejdspladser attraktivt. Lidt under halvdelen af de i alt 80 boliger er private. De andre er ejet af den lokale almennyttige Landsbyfond, som takket være en trofast støtteforening med omkring 300 medlemmer kan opretholde sin status som gave-fradragsberettiget. Ole Uggerby, der er kontaktperson for arbejdsgruppen fremhæver, at der gennem alle årene har været et forbilledligt samarbejde med de kommunale myndigheder og at pionererne fra starten formåede at formidle tiltro og tillid til projektet. Således har Hertha undervejs modtaget donationer fra fonde og private på over 16 mio. kr.
Arbejdsgruppen bag rapporten håber med tiden at kunne dokumentere, hvordan alle parter vinder, når der skabes løsninger i det sociale, som inkluderer alle aktører.

Læs hele værdiskabelsesrapporten her: Værdibrochure Hertha 2020

For yderligere oplysninger kontaktes Ole Uggerby, uggerby@mail.dk

Hertha Sept. 2020, Fotograf Niels Gregersen