Nye veje for energifællesskaber?

LØS har sammen med Bofællesskab.dk indgivet et høringssvar (vedhæftet nedenfor) vedrørende EU-direktiverne for Energifællesskaber samt Vedvarende Energi, i forhold til deres danske udformning. Det har vi, fordi det for mange økosamfund er et ønske at eksperimentere med energiformer, i fællesskab. Men det gøres svært grundet matrikelgrænser, monopoler mm. Et nyt direktiv har som hensigt at skabe befordrende rammer for energifællesskaber. Desværre ser det ud til, at man fra dansk side fastholder for os uhensigtsmæssige strukturer og ofte utydelige definitioner/kategorier, der gør det svært at finde ud af. Mange bliver hægtet af og giver op. LØS har deltaget i en række møder og har sammen med andre aktører haft foretræde for Klima-, Energi og Forsyningsudvalget med nogle konkrete ændringsforslag til den igangværende lovbehandling. Det handler om at sikre gode betingelser for borgerdrevne fællesskabers rolle i den grønne omstilling. I LØS er vi ikke eksperter i jura og økonomi, men økosamfundene drives ofte af mennesker med mod på at eksperimentere og afprøve, for at gøre en konkret forskel. Vi er netop de borgerdrevne fællesskaber, der her skal støttes. Derfor engagerer vi os i denne sag. Kontakt camilla@okosamfund.dk, hvis du vil være med i arbejdet.

Høringssvar – Forslag til ændring af Elforsyningsloven