NYE VEJE FOR LØS

I weekenden 20-22. november mødtes 9 kvinder på en gammel flyverskole, hvor Avnø Højskole og Oasis økosamfund holder til. Det var LØS’ nye bestyrelse, der her indledte deres rejse sammen. Møder med den afgåede bestyrelse og LØS’ ansatte fyldte i programmet, ligesom der blev visioneret, leget, vedtaget retningslinjer og konstitueret roller i denne nye flok. Der er en del gamle kendinge i LØS, heriblandt tre tidligere ansatte og to tidligere bestyrelsesmedlemmer, men også de to projektledere fra den netop afsluttede bæredygtighedsfestival, der her har fundet sammen i nye roller – samt tre forholdsvis nye i LØS. Alle med ønsket om at bidrage til en grøn forskel og at finde nye veje – sammen. 

Nye veje betyder bl.a. et delt lederskab mellem Alexandra Hasdorf, Pia Duus Jensen og Camilla Nielsen-Englyst, der i en ledelsesmæssig trio gør op med en hierarkisk struktur med én forperson – ud fra værdien, vi også kender så godt fra økosamfundene, at ‘sammen er vi stærkere’.

Bestyrelsens del af Sekretariatscirklen består ligeledes af 4 personer, Lene Dahl, Line Jansen, Marie Chimwemwe Degnbol og Kirsten Mona Andersen, der sammen har til opgave at skabe rammer for et velfungerende sekretariat med gode og tilfredse ansatte, der er med til at udvikle LØS. Det kan frigøre energi blandt de frivillige og sørge for, at foreningen drives forsvarligt. Her kan samarbejdet med de andre grønne organisationer spille en rolle – og vi skal overveje, om der skal tages skridt mod et fælles sekretariat, der kan bringe organisationerne tættere sammen og gøre os mere effektive.   

En ny Ungdomscirkel skal give organisatorisk plads og fokus til at at involvere flere unge i LØS, med tovholder Karen Margrethe Jensen fra Den Selvforsynende Landsby, der under den nyligt afsluttede bæredygtighedsfestival havde mange unge som frivillige og deltagere. 

Foruden den nye Ungdomscirkel blev der oprettet en cirkel for “Grøn Forskel”, med Camilla som tovholder. Cirklen omhandler samarbejdet mellem LØS og andre mindre, grønne organisationer. Udover tankerne om et fælles sekretariat vil det også handle om at kapacitetsopbygge organisationerne i fællesskab, så vi står stærkere, med vores grønne stemmer. LØS har netop fået en bevilling for Globalt Fokus til dette arbejde, så vi kan blive skarpere i vores profil og interessante som internationale samarbejdspartnere. 

Udbredelsescirklen og Ressourcecirklen fortsætter som hidtil. Pia er tovholder for Udbredelsescirklen, der rummer aktiviteter til at udbrede økosamfundstanken. Lene er tovholder for Ressourcecirklen, som rummer aktiviteter vedrørende læring, uddannelse og netværk mellem økosamfundene. Det er i disse fire cirkler, alle medlemmer kan deltage.  

Det skal være LET, LEGENDE og LÆRENDE at være frivillig i LØS.
Det er det motto, denne gruppe gik til valg på. Nu skal det vise sig, hvordan dette motto konkret vil udmønte sig. En absolut topprioritet er at få godt gang i cirklerne, så det primære arbejde i LØS ligger blandt medlemmerne i forskellige interessefællesskaber. 

Kontakt bestyrelsen: info@okosamfund.dk