Nyhedsbrev for Juni

Sommeren er over os, og det er blevet tid til et Nyhedsbrev fra LØS.

MÅ VI KOMME PÅ BESØG?
Det er en tradition i LØS, at vi hvert år besøger nogle af vores medlemmer og hører, hvad I er optaget af, og hvordan vi i LØS bedst muligt kan støtte jer. Om det er vidensdeling, politisk arbejde, eller noget tredje. 

Har I lyst til at få besøg fra LØS’ bestyrelse i løbet af sommer- og sensommermånederne? – så send en mail til os på bestyrelsen@okosamfund.dk. Vi glæder os til at se jer.


INVITATION TIL UNDERVISERTRÆF
Det er et stykke tid siden der er blevet holdt træf i vores undervisernetværk, og derfor vil LØS gerne være vært for et netværksmøde. 

Vi vil derfor invitere jer til en dag, hvor undervisernetværket mødes i Den Selvforsynende Landsby på Sydfyn. Formålet er at lære hinanden at kende, netværke og at dele de materialer og ressourcer LØS har – så de kan komme bredere ud. På dagen vil du også kunne høre hvordan du kan komme afsted med LØS på forskellige kurser finansieret af EU’s Erasmus+ prorgam.

Er du interesseret i at være med til Undervisertræffet, eller finde ud af om det er noget for at dig at være med i undervisernetværket, så læs mere her.

LØS’ GENERALFORSAMLING
Den 9. maj afholdt vi en online Generalforsamling i LØS. Bestyrelsen og cirklerne aflagde beretning, de reviderede vedtægter blev godkendt og ligeså foreningens regnskab og budget for det kommende år. Der var også tid til at lege lidt med Mentimeter, et online afstemningsværktøj, hvor deltagerne blev udfordret på holdninger til LØS. 

Endelig så måtte bestyrelsen tage afsked med Lene Dahl, der har valgt at tage en pause fra bestyrelsesarbejde, og i stedet blev der sagt velkommen til Susanne Koch fra Munksøgård. 

Beretninger, referat og meget andet kan læses her.


FREDAGE MED FÆLLESSKAB 
Fredag den 18. juni afholdes der endnu en Fredag med Fællesskab fra kl. 15.30-17.00, og denne gang omhandler det kunst og kultur. 

Kunst og kultur er en væsentlig del livet i mange bofællesskaber. Ved dette webinar vil vil dele erfaringer i hele spektret mellem at have kunst der omgiver os til at udøve kunst og bibringe hinanden kulturelle oplevelser. 

Birger Lilja Kristoffersen fra Bofællesskabet Lille Grundet vil give en kort intro om deres erfaringer med kunstnerisk udsmykning af Lille Grundet og så vil ordet være frit til udveksling af erfaringer og inspiration fra alle!

Læs mere og tilmeld dig her.


SOMMERKURSUS i SOCIOKRATI, FÆLLESSKAB OG SELVLEDELSE. 
Fra den 4.-10. juli arrangerer Levende Lokalsamfund kurset Sociokrati, fællesskab og selvledelse  på Himmelbjerggården. Kurset henvender sig til alle der er optaget af organisations- og beslutningsprocesser i bofællesskaber, lokalsamfund og virksomheder, der arbejder sammen om fælles mål.

Kurset er en træning i sociokratisk metode. Formålet er at støtte og udvikle praksis inden for sociokrati, som flere fællesskaber er i gang med. Mange erfarer at det kan være vanskeligt at implementerer sociokrati.Derfor er det vores håb, at “repræsentanter” fra en håndfuld af jeres fællesskaber har lyst til at deltage, så kurset bliver et læringsfællesskab med erfaringsudveksling og udvikling af nye forståelser.


SOMMERHØJSKOLE I SOCIOKRATISK SELVLEDELSE
Fra den 18. – 24. juli arrangerer Crossing Circles sommerhøjskole i sociokratisk selvledelse på Nordfyns Højskole, hvor du bliver uddannet Sociocratic Practitioner. Kurset er et højskolekursus med samlinger, kultur- og højskoleundervisning. Du vil opleve at få øvet dine kompetencer i SCM i dybden, og du vil få rig lejlighed til at opleve den særlige stemning og rigdom, der er over et ophold på Nordfyns Højskole. Crossing Cirles giver rabat til medlemmer af LØS, henvend dig for at høre hvordan.

Mange sommerhilsener fra LØS’ bestyrelse og Sekretariat