Nyt logo og navn til LØS?

Ved LØS’ nylige generalforsamling var der, som det også fremgår af referatet, ønsker om at LØS ændrer logo og navn. Det er blevet bemærket, at det nuværende LØS logo i nogles øjne ikke er fulgt med tiden.

I forbindelse med at LØS’ hjemmeside står for at blive overdraget til GEN Europes server og i den forbindelse redesignet, vil bestyrelsen derfor derfor gerne høre medlemmernes holdning til, om vi i samme runde skal redesigne logoet, så vi kan sikre en nutidighed og et grafisk udtryk, der signalerer, at LØS er en moderne organisation.

Helt lavpraktisk vil en ændring af LØS’ logo inden ændring af hjemmesiden:
– Give mulighed for at redesigne hjemmeside i farver og stil som matcher logoet
– Give en bedre integration af logoet på hjemmesiden

 

Vi vil gerne teste det logo, der blev lavet i forbindelse med Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festivalen, som formåede at mobilisere mange unge. Festivalen har udbredt LØS og LØS’ viden og værdier, og den grafiske identitet er nu velkendt for mange. Dette logo blev udviklet af grafisk designer Sophie Brincker ud fra LØS’ vision og værdier. 

Mere specifikt er det inspireret af følgende paragraf: “Økosamfund er bæredygtige bosætninger i by- eller landmæssige omgivelser, som respekterer og bevarer kredsløbene i jord, vand, ild og luft. Det er bosætninger i menneskelig målestok, hvor alle dele af tilværelsen er med. Den integrerer menneskelige aktiviteter i det naturlige miljø på uskadelig vis og medvirker til en sund udvikling, der kan fortsætte til evig tid” (under ‘Økosamfund’).

Der er flere grunde, til at dette logo er blevet foreslået:
– Logoet har fået positiv feedback i løbet af hele festivalen. Flere har været tiltrukket til festivalen på grund af logoet, og mange har taget sig tid til at kommentere på det.
– Logoet er moderne og viser sig æstetisk lækkert for alle aldre. Dette logo har stor rækkevidde.
– Der er mange, der kender dette logo igennem festivalen. Ikke kun dem, der fysisk har været med, men også alle dem, der har suset forbi festivalens hjemmeside og de sociale medier. Det vil således også kunne knytte LØS og festivalen mere sammen.
– Logoet er allerede udviklet og findes i alle de formater, som vi skal bruge til hjemmesideopbygning osv. Dvs. at vi ikke behøver bruge flere ressourcer til udviklingen af et nyt logo, hverken i form af tid eller økonomi. Derudover har Sophie udviklet forskellige design guidelines, som kan bruges både til hjemmesideudviklingen og andet fremtidigt materiale, såsom kommunikationsmateriale. Sophie vil sandsynligvis også kunne hyres, hvis vi har brug for mere detaljeret grafisk materiale i samme stil. 

Fortæl os hvad du synes om logoet her eller send dine tanker skriftligt til dicte@okosamfund.dk

Det er også på tale, om LØS skal skifte navn. Har du idéer til et nyt navn til LØS, så fortæl os om din idé via ovenstående link eller send en mail til dicte@okosamfund.dk. Der bliver først taget en beslutning om navneændring til næste generalforsamling. 

Tak for dit engagement!