Organisationen i LØS

Bestyrelsen

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen den 4. oktober 2020 og konstituerede sig på bestyrelsesmøde 21. november.

Generalforsamling 9.5 2021:
Susanne fra Munksøgård blev valgt ind. Marie og Lene forlod bestyrelsen, Marie er fortsat som suppleant.

Du kan læse Forretningsorden for Bestyrelsen her. De er vedtaget 17. juni 2021.

pia@okosamfund.dk

Pia har boet i økosamfund en stor del af sit voksne liv.

Først i Økosamfundet Hallingelille og fra 2007-2019 i Den Selvforsynende Landsby.

Nu er hun “flyttet hjemmefra” og bor med sin familie i et lille hus ved skoven på Sydfyn.

Hun er især optaget af, hvordan økosamfundets praksisser og strukturer er med til at skabe en bæredygtig livsstil – og hvordan økosamfund kan inspirere andre lokalsamfund og fællesskaber.

Hun har tidligere arbejdet for LØS’ sekretariat, har været aktiv i Grønne Ildsjæle-projektet og i COMPASS.

Hun er journalist og formidler og Master i Bæredygtig Omstilling (AAU), og arbejder med affald, genbrug og kommunikation for et forsyningsselskab.  

alexandra@okosamfund.dk

Fotograf: Maria Fonfara

Alexandra er bosat i det økologiske bofællesskab Andelssamfundet i Hjortshøj og har gennem hele sit liv boet i bofællesskaber og kollektiver, i både Danmark og udland.

Det har affødt en dyb passion for bæredygtige fællesskaber, og hvordan man får dem til at fungere.

Hun er især interesseret i den voksende bevægelse fra by til land, der finder sted blandt unge i dag, og ønsker at gøre LØS til en samlingspunkt for dette.

Alexandra er uddannet projektleder fra Kaospiloterne med speciale i lederskab og social innovation, og hendes arbejde er drevet af en mission om at genfortrylle den verden, vi lever i.  

camilla@okosamfund.dk

Camilla brænder for mobilisering og engagement i forhold til en grøn omstilling, der fordrer et stærkt samarbejde med andre aktører end økosamfundene selv.

Hun har igennem en årrække været aktiv i den globale, europæiske og nationale økosamfundsbevægelse, på forskellige måder, bl.a. som tidligere ansat i sekretariatet i LØS og som projektkoordinator for særligt Erasmus+ projekterne i Ghana og i Ukraine.

Privat bor hun i Økosamfundet Hallingelille og arbejder som ‘fællesskaber’ for udviklingsselskabet Bærebo.        

Line@okosamfund.dk

Line bor i Økosamfundet Hallingelille med sin familie.

Lines store passion er udvikling – og hvordan vi kan omstille vores livs-vaner, arbejdsmetoder og beslutningsprocesser til mere bæredygtige og holistiske løsninger.

Line vil arbejde for, at vi med LØS kan udbrede de gode erfaringer fra økobevægelsen til det øvrige samfund, så mange flere kan blive inspireret og tage del i de grønne handlinger.

I øvrigt er Line iværksætter med virksomheden Sustainably, som arbejder med at accelerere den bæredygtige omstilling via undervisning og strategiarbejde.  

 

karen@okosamfund.dk

Karen har siden 2012 boet i Den selvforsynende landsby midt mellem Svendborg og Faaborg.

Her har hun sammen med Pia Duus etableret og driver nu, en skoletjeneste med utallige rundvisninger og en hel del workshops med og om bæredygtighed for grundskoler og en del efter- og højskoler.

Karen er uddannet performer og har i mange år arbejdet med undergrundsteater i bidt i København.

Karen ser gode muligheder for at løfte LØS til at blive bærer af en meget mere synlig og tydelig fortælling.

Skift indhold

Suppleanter

kristiane@okosamfund.dk

Kristiane er en af initiativtagerne til Oasis projektet, som går på tre ben: Avnø højskole, et bofællesskab og regenerative projekter og virksomheder.

Hun har siden 1982 undervist i kost og livsstil og været økolog inden det blev moderne.

Siden 2016 har hun været engageret i at lære så meget som muligt om økosamfund for at kunne løfte et så stort projekt.

Sociokrati uddannelse, EDE, TOT & GEDS har gjort hende til certificeret Gaia træner. Med flere PDC’er i bagagen er hun nu i gang med permakulturdiplomet.

Hun har gennem sit arbejde i Governance gruppen i GEN Europe været en aktiv deltager i at skabe den nye organisation i GEN-Europe og LØS, 

dicte@okosamfund.dk

Portrætter til frit brug. Fotograf: Maria Fonfara

Dicte har været interesseret i økosamfund og bæredygtige boformer siden hun var barn.

Hun har været i praktik hos Global Ecovillage Network Europe i økosamfundet Arterra i Spanien, hvorefter hun skrev sin tese om økonomi i økosamfund på baggrund af forskning i 5 europæiske økosamfund.

Igennem LØS har Dicte taget en EDE  i Damanhur og GEDS Economy.

I LØS har Dicte været projektkoordinator for flere internationale projekter, bl.a. Launch and Thrive – Awakening Ukraine og CLIPS.

Senest har hun været projektleder for LØS’ Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festival. Dicte er ved at samskabe økolandsbyen FRYD på Sydfyn.

kimo@okosamfund.dk

STOR erfaring fra LIVETS Skole, samt derudover:

Medlem af LØS i umindelige tider (tidl. bestyrelsesmedlem).

Brænder for den kollektive indsats ift. Naturen, Klimaet, Genbrug/Bæredygtighed, Indre omstilling og Alternativ Behandling/div. former f. Bevægelse/ Mindfulness mv. på alle planer ‘HJÆLP TIL SELVHJÆLP’/Det Globale Perspektiv.

Baggrund som journalist mv. ved den kollektivt ledede/alternative (a’la’ København/Århus) Avisen Fyn, – journalist/studievært ved Magasinprogram Odense Ser Rødt mmm.

Baggrund som zoneterapeut, kinesiolog, Kranio-Sakralterapeut, Meditations instruktør, Soul-Body-Fusion..  

Siddet i div. bestyrelser: Holistisk Sundhed (samarb.ml. alt.behandl./læger/ tandlæger/lærere/ psykologer mv.), Seniorer Uden Grænser (SUG-hjælp til udviklingslande), Brobygningsarbejdet ift. de alternative faglige organisationer/det konventionelle sundhedssystem.

Har siddet i Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling(SRAB) herunder forsknings-&projektudvalget/Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling (VIFAB) under Sundhedsstyrelsen mm.

Baggrund som lærer mv. ved kollektivt ledet Efterskole, Leder/lærer ved AOF-Fåborg Daghøjskole og Aftenskole ift selvudvikling/yoga&meditation, det meste af en Cand.Pæd.Psyk.uddan., Erhvervsvejleder/underviser ved Arbejdsformidlingen, udarbejdet efteruddannelse for Erhvervsvejledere for Arbejdsministeriet og Fyens Amt, Udviklingskonsulent ved Arbejdsmarkedsråd Fyn med udarb. af koncept til Job-og udviklingskurser for ledige ift. udbud til diverse aktører på området, medredaktør ift. til konceptet og Adjunkt på Voksenunderviseruddannelsen ved Skårup Statsseminarium.

Underviser ift.kommunernes ‘Lær at tackle’ kurser, samt forskellen ml. konventionel og alternativ behandling mm.

Pt. nyuddannet QiGong-instruktør med hold ved NGIF, Nyborg.

marie@okosamfund.dk

Marie har i en årrække været engageret i den brede bevægelse af fællesskabsbaserede boformer i egenskab af eksperimentarier og fyrtårne for mere bæredygtige levemåder.

De seneste år har hun bl.a. udgivet en bog om økonomi for bofællesskaber og kollektiver og hjælper bofællesskaber og kommuner, som gerne vil fremme bofællesskaber.

Marie har været ansat i LØS’ sekretariat og er del af LØS’ undervisernetværk.

Hun er optaget af historiefortælling som forandringskraft ift at fremme bæredygtig omstilling og drømmer om at LØS bliver en understøttende platform for projekter, initiativer, inspiration, udveksling, lyst og mod i og med økosamfundene.

 

Frivillige

niels@okosamfund.dk

  • Ressourcecirklen
  • Tovholder for COMPASS projektet
  • Skribent til bladet

Niels bor i Andelssamfundet i Hjortshøj, et økosamfund med 300 beboere og en vis selvforsyning med landbrug, grøntsagsordning, værksteder, butikker m.v. Andelshaver med værksted for Alsang for Klima i Grobund, nystartet lokalt selvforsynende økosamfund ved Ebeltoft.