Organisationen i LØS

Bestyrelsen

alan@okosamfund.dk

Alan flyttede til økolandsbyen Friland i 2017 og har været aktiv i LØS i internationalt udvalg og uddannelsesudvalget siden 2013.

Alan har tidligere været tilknyttet Fejø Permakultur & Omstillingsinitiativ og har gennemført EDE uddannelsen i Damanhur i Italien i forbindelse med arbejdet på Fejø.

Alan er førtidspensioneret elektroingeniør og forsker, og blev valgt ind i bestyrelsen i 2018

jesper@okosamfund.dk

  • Kasserer og bestyrelsesmedlem
  • Medlem af koordinationscirklen
  • Repræsentant i sekretariatscirklen

Jesper bor på LilleSyd i Herfølge, hvor der skal etableres en selvforsynende økolandsby med 80 matrikler på 11 ha med forsamlingshus, landbrug og værksteder, samt gårdbutik, skole og meget andet.

phillip@okosamfund.dk

  • Tovholder for Udbredelsescirklen

Er jordbunds-biolog fra Århus Universitet og har fokus på at udearealerne i fremtiden bidrager med klimaløsninger OG med reel biodiversitet – både ifm. og efter ombygning, anlægs- og klimatilpasnings-opgaverne.

Vi gen-etablerer kuperede landskaber med små-bække og bakker, hvor vi kombinerer (gen)skabt natur med madproduktion – fx.
kan vi booste opvækst af hjemmehørende, spiselige permakultur-arter.

Suppleanter

Ansatte

emma@okosamfund.dk

Emma Tram, Bladkoordinator og kommunikationsmedarbejder. Emma er uddannet journalist og arbejder til hverdag som freelance journalist og illustrator. I LØS hjælper hun med bladet, hjemmesiden og sociale medier – så har du nogle spørgsmål eller gode idéer kan du altid skrive til hende.

di@okosamfund.dk

Frivillige

niels@okosamfund.dk

  • Ressourcecirklen
  • Tovholder for COMPASS projektet
  • Skribent til bladet

Niels bor i Andelssamfundet i Hjortshøj, et økosamfund med 300 beboere og en vis selvforsyning med landbrug, grøntsagsordning, værksteder, butikker m.v. Andelshaver med værksted for Alsang for Klima i Grobund, nystartet lokalt selvforsynende økosamfund ved Ebeltoft.