Organisationen i LØS

Bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 8. maj 2022 og konstituerede sig på bestyrelsesmødet d. 24. maj 2022.

Du kan læse LØS’ vedtægter her (opdateret d. 9. maj 2021).

Forretningsorden for bestyrelsen finder du her (vedtaget d. 17. juni 2021).

camilla@okosamfund.dk

Camilla brænder for mobilisering og engagement i forhold til en grøn omstilling, der fordrer et stærkt samarbejde med andre aktører end økosamfundene selv.

Hun har igennem en årrække været aktiv i den globale, europæiske og nationale økosamfundsbevægelse, på forskellige måder, bl.a. som ansat i sekretariatet i LØS og som projektkoordinator for særligt Erasmus+ og projekterne i Ghana og i Ukraine.

Privat bor hun i Økosamfundet Hallingelille og arbejder som ‘fællesskaber’ for udviklingsselskabet Bærebo.  

kimo@okosamfund.dk

STOR erfaring fra LIVETS Skole, samt derudover:

Medlem af LØS i umindelige tider.

Brænder for den kollektive indsats ift. Naturen, Klimaet, Genbrug/Bæredygtighed, Indre omstilling og Alternativ Behandling/div. former f. Bevægelse/ Mindfulness mv. på alle planer ‘HJÆLP TIL SELVHJÆLP’/Det Globale Perspektiv.

Baggrund som journalist mv. ved den kollektivt ledede/alternative (a’la’ København/Århus) Avisen Fyn, – journalist/studievært ved Magasinprogram Odense Ser Rødt m.m.

Baggrund som zoneterapeut, kinesiolog, Kranio-Sakralterapeut, Meditations instruktør, Soul-Body-Fusion.  

Siddet i div. bestyrelser: Holistisk Sundhed (samarb.ml. alt.behandl./læger/ tandlæger/lærere/ psykologer mv.), Seniorer Uden Grænser (SUG-hjælp til udviklingslande), Brobygningsarbejdet ift. de alternative faglige organisationer/det konventionelle sundhedssystem.

Har siddet i Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling(SRAB) herunder forsknings-&projektudvalget/Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling (VIFAB) under Sundhedsstyrelsen mm.

Baggrund som lærer mv. ved kollektivt ledet Efterskole, Leder/lærer ved AOF-Fåborg Daghøjskole og Aftenskole ift selvudvikling/yoga&meditation, det meste af en Cand.Pæd.Psyk.uddan., Erhvervsvejleder/underviser ved Arbejdsformidlingen, udarbejdet efteruddannelse for Erhvervsvejledere for Arbejdsministeriet og Fyens Amt, Udviklingskonsulent ved Arbejdsmarkedsråd Fyn med udarb. af koncept til Job-og udviklingskurser for ledige ift. udbud til diverse aktører på området, medredaktør ift. til konceptet og Adjunkt på Voksenunderviseruddannelsen ved Skårup Statsseminarium.

Underviser ift.kommunernes ‘Lær at tackle’ kurser, samt forskellen ml. konventionel og alternativ behandling mm.

Pt. nyuddannet QiGong-instruktør med hold ved NGIF, Nyborg.

dicte@okosamfund.dk

Dicte har været interesseret i økosamfund og bæredygtige boformer siden hun var barn.

Hun har været i praktik hos Global Ecovillage Network Europe i økosamfundet Arterra i Spanien, hvorefter hun skrev sin tese om økonomi i økosamfund på baggrund af forskning i 5 europæiske økosamfund.

Igennem LØS har Dicte taget en EDE  i Damanhur og GEDS Economy.

I LØS har Dicte været projektkoordinator for flere internationale projekter, bl.a. Launch and Thrive – Awakening Ukraine og CLIPS.

Senest har hun været projektleder for LØS’ Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festival. Dicte er ved at samskabe økolandsbyen FRYD på Sydfyn.

kristiane@okosamfund.dk

Kristiane er en af initiativtagerne til Oasis projektet, som går på tre ben: Avnø højskole, et bofællesskab og regenerative projekter og virksomheder.

Hun har siden 1982 undervist i kost og livsstil og været økolog inden det blev moderne.

Siden 2016 har hun været engageret i at lære så meget som muligt om økosamfund for at kunne løfte et så stort projekt.

Sociokrati uddannelse, EDE, TOT & GEDS har gjort hende til certificeret Gaia træner. Med flere PDC’er i bagagen er hun nu i gang med permakulturdiplomet.

Hun har gennem sit arbejde i Governance gruppen i GEN Europe været en aktiv deltager i at skabe den nye organisation i GEN-Europe og LØS.

Suppleanter

alexandra@okosamfund.dk

Alexandra er bosat i det økologiske bofællesskab Andelssamfundet i Hjortshøj og har gennem hele sit liv boet i bofællesskaber og kollektiver, i både Danmark og udland.

Det har affødt en dyb passion for bæredygtige fællesskaber, og hvordan man får dem til at fungere.

Hun er især interesseret i den voksende bevægelse fra by til land, der finder sted blandt unge i dag, og ønsker at gøre LØS til en samlingspunkt for dette.

Alexandra er uddannet projektleder fra Kaospiloterne med speciale i lederskab og social innovation, og hendes arbejde er drevet af en mission om at genfortrylle den verden, vi lever i.

 

Ansatte

Vi er i gang med at ansætte tre medarbejdere til 1.1 2023 – en SEKRETÆR, en BOGHOLDER og en PROJEKTLEDER.  

Læs mere her. 

Camilla Nielsen-Englyst
camilla@okosamfund.dk

Pt ubesat stilling. 

Frivillige

LØS har en række uundværlige frivillige kræfter, herunder bestyrelsen og udvalg