Referater fra bestyrelsen

Dagsorden – LØS bestyrelsesmøde

Dato: Fredag d. 25. september 2020 17:00 – 19:00

Mødet afholdes på Zoom. https://us02web.zoom.us/j/9917806909

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Matawan, Alan, Phillip

Deltagende suppleanter: Camilla

Deltagere fra Ressource-cirklen: Lene, Camilla

Gæster: Ditlev, Lene

Afbud: Jesper

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

 1.     Velkommen

       Check in – 

       Alle er checket ind

 1.     Valg af mødeleder og referent

       mødeleder: Alan

       referent: Alle / Phillip

 1.     Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde

LØS- Bestyrelse 20200902 .docx

Dagsorden er godkendt.

Referat er: godkendt med den kommentar at beslutningen omkring ikke at underskrive aftalen med Erasmus+ gruppen ikke var ført til referat

 

Arbejdspunkter • Årsmøde
  1. Flytte årsmødet fra Munksøgaard til Zoom – eller hvad gør vi?

Ditlev: flere af oplægsholdere har meldt afbud, der er en meget svag tilbagemelding og det har været svært at få fat i folk og der er usikkerhed omkring deltagelse. 

Munksøgaard: De er åbne men skeptiske. Gruppe er kørt videre som om det bliver til noget. Ditlev anbefaler at flytte det til zoom, og GF til zoom. (mail fra Ditlev kan lægges som link her). 

Camilla: anbefaler en model, hvor det er blandet både på zoom og fysisk fremmøde.
Vi mangler at mødes fysisk i denne tid og det har effekt at der ses på en gruppe der er samlet. 

Phillip: støtter op om en blandet model og den kan udbygges. Det er stadig muligt med 40 deltagere. Mener ikke at det skal udvandes.

Matawan: Jeg føler at det er bedst med zoom om lørdagen. Der er flere som kan deltage over zoom. 

Alan: vil hellere aflyse, hvis det bliver for amputeret, og bakker op omkring Camillas forslag. Teknisk har en person med kamera hjulpet med at flere ses fra forsamlingen.

Ditlev: Der skal en ny gruppe til, hvis vi udskyder. Det kræver for meget energi. 

Beslutning: Vi laver et blend af fysisk møde og zoom. Camilla og Phillip ser på det tekniske. Workshop holdes fysisk med mindre oplægsholderen er klar til blended møde.

Camilla foreslår at nogle af workshoppene udskydes. Phillip foreslår at dem, der ønske at afholde workshoppen gør det, uanset vi evt. kun bliver ca 35-40 personer. Lørdag eftermiddag bliver nok ret intern. 

  1. Program søndag

Vi fastholder programmet. 

Lene: Vil gerne hjælpe med Zoom på GF.

  1. Frands tilbud om workshop: Der er ikke plads til workshops om søndagen og årsmødegruppen har takket nej til lørdag.


 • GF
  1. Referent

Udskydes til vi kender deltagerlisten. Helst en, der kender LØS

  1. Dirigent 

Matawan har spurgt Kirsten Høngsmark. Alternativt kan vi spørge Lone Samuelsen fra Munksøgaard.

  1. Indkomne forslag

Kristiane har valgt at trække det eneste ellers lovligt indsendte forslag.

  1. Udsendelse af endelig dagsorden med indkomne forslag søndag d.27. september.
   Camilla sender ud. Alle bilag skal på hjemmesiden. Ditlev kommunikerer forslag ud til, hvordan folk kan være med til GF over Zoom, inkl. afstemning.
  2. Sammensætning af kommende bestyrelse + valg
   Camilla fremlægger et forslag om at stille op med en ren kvinde liste som bestyrelse.

Lene, Camilla, Kristiane, Pia, Karen, Line og Alexandra – Marie og Kirsten som suppleanter. De stiller op som en fuld liste og ser det ikke som et kup. Stiller med et program, herunder et samlet sekretariat, der kan være i et økosamfund, evt. på DSL eller Munksøgaard. Nøgleordene er, at det skal være ‘let, legende og lærende’ at sidde i bestyrelsen – og at LØS er meget mere end en bestyrelse. 

  1. Hvordan får vi folk til at deltage?

Facebook skal benyttes. Der skal sendes ud til De Grønne Venners netværk.

Matawan taler med folk fra de økosamfund vi har besøgt på rundturen i sommer-efteråret.


 • Rundtur til Økosamfundene
  1. * Sjælland

Phillip og Henrik besøger Skråningen II

* Jylland

Alan afventer svar fra Himmelbjerggården

  1. * Fyn
   Phillip og Caroline tager 1-2 på Fyn.


 • De Grønne Venner UDSKYDES

Søren Vissing har udsendt referat af Topmøde den 13. september 2020

Læs her De Grønne Venner Projektoversigt 0.1.docx

Følgende deltog:
Alan Bjerre, LØS

Phillip Bøgh, LØS

Søren Vissing, PØ

Signe Schrøder, PØ

Anne, LØB 

Rudy Madsen, BofDK

Camilla Englyst, BofDK/LØS


 • Bæredygtighed og Modstandsdygtighed Festival på Sydfyn UDSKYDES

– Der er 50 betalende deltagere i denne weekend.
– Lidt rod med lokaleleje/husning af gæster på Lev & Lær gården.
Alan og Camilla er orienteret og tager sig af sagen.    
– Regnskabsmøde på mandag (Camilla og Alexandra).   

 • Nyt fra Ressource cirklen


 • Nyt fra Udbredelses-cirklen

 

Faste afsluttende punkter


 • Eventuelt:

Vores blad-koordinator og kommunikationsmedarbejder Emma Tram har sagt op.

 • Næste ordinære møde: Besluttes af ny bestyrelse


 • Mødeevaluering:Dagsorden – LØS bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 2. september 2020 19:00 – 21:30

Mødet afholdes på Zoom. https://us02web.zoom.us/j/9917806909

Deltagende bestyrelsesmedlemmer:  Alan, Philip, Matawa

Deltagende suppleanter: 

Deltagere fra Ressource-cirklen:  Lene Dahl

Gæster: Ingen

Afbud: Jesper

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

 1.     Velkommen

       Check in – 

       Alle checker ind

 1.     Valg af mødeleder og referent

       mødeleder: Phillip

       referent: Alle

 1.     Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde

LØS- Bestyrelse 20200805 .docx

Dagsorden er: Godkendt

Referat er: Godkendt

Arbejdspunkter

 • Sygemelding

Forperson Alan Bjerre har sygemeldt sig pga stress.

Matawan tiltræder som fungerende forperson og Camilla træder ind som bestyrelsesmedlem. Alan melder ud til LØS’ medarbejdere og frivillige.

 • Kandidater til ny bestyrelse?

Matawan, forsætter

Phillip, forsætter

Bjarne Andersen, vil gerne stille op

Andre kandidater?

 • Rundtur til Økosamfundene

Hvordan gik besøgene?

 • De Grønne Venner

Zoom møde tirsdag d. 11. august 2020 kl 13 

Deltagere fra LØS: Alan, Matawan, Kristiane og Ditlev

Søren Vissing har sendt følgende referat fra Zoom mødet:

Hej alle

Tak for en god konstruktiv snak.

Som aftalt sender jeg her vores noter fra vores møde:

– Link til havenyt.dk, skal I selv lægge arrangementet ind her:

http://www.havenyt.dk/arrangementer/foreslaa_arrangement.html

Kommer på vores hjemmeside og ud i vores nyhedsbrev til omkring 10.000.

– Vi er åbne for fremtidigt samarbejde.

– Vi mødes til Topmøde den 13. sep.

– Hvad skal der til ift et fælles sekretariat?

– Vi laver en arbejdsgruppe til “Samsø 2”

– Når vi laver projekter skal vi tænke de grønne venner ind

– Lave en I-Frame til fælles kalender/videnbank

– De forskellige foreninger skal være ansvarlige på de forskelige løsninger.

– En paraplyorganisation

– Fælles møder (4 gange om året) med 2-3 medlemmer fra vores bestyrelse

– En professionel bestyrelse med professionalle medarbejdere

– En en god dialog mellem LØS og Bofællesskab

– Kan vi lave noget fælles administration?… medlems-håndtering?

– Fælles artikler og fælles blade

– Statstøtte til Til de grønne foreninger (… Landdistrikternes fællesråd)

– Et fælles projektsekretariat

Søren V. og Alan sender et oplæg inden 14 dage til vores Topmøde, og hvis det giver anledning til snak eller input inden Topmødet skal I endelig vende tilbage.

Topmøde den 13. september 2020 kl 11-15 hos Signe Schröder, Stestrup Oldvej  17, Kirke Eskilstrup 

Følgende deltager fra LØ
Alan Bjerre

Matawan Baio

Phillip Bøgh, bestyrelse 

Kristiane Ravn Frost

Ditlev Nissen

Søren Vissing har sendt et oplæg. Skal der holdes et forberedende møde for at se om LØS kan nå frem til en samlet indstilling?

 • GF og Årsmøde

Tekst til nyhedsmail om GF og Årsmøde kan læses

her: Nyhedsmail om Årsmøde/GF 2020

Matawan aftaler koordinering af besøgende fra GEN Ukraine ved årsmødet med Dicte.

Møde i Årsmøde-gruppen på tirsdag

 • Bæredygtighed og Modstandsdygtighed Festival på Sydfyn

Festivalen har fået sin egen hjemmeside her: 

https://bæredygtighed-modstandsdygtighed.dk/om/

og der findes også en slideshow præsentation her:

Præsentation af B&M Festival

Hvordan støtter LØS bedste muligt det ambitiøse projekt?

Lærke har nu fået adgang til LØS’ Facebook og hjemmeside. 

Bestyrelsen har besluttet, at LØS-medlemmer kan komme gratis med.

 • Nyt fra Ressource cirklen

Undervisernetværket er startet med 19 deltagere med 6 gamle og 3 nye økosamfund.
Flot start. RC står lidt stille, bl.a. fordi RC havde opfattelse af at KC var mismodige.
Det har bestyrelsen ikke været og UC har været ret udfarende med meget positive
tilbagemeldinger. Herom næste punkt. RC har været i gang med at oversætte
GEN-kortene og SDG spillekortene.

 • Nyt fra Udbredelses-cirklen
  Servas og WWOOF er positive overfor samarbejde med LØS. WWOOF vil ikke have at det er betalt (penge involveret).

Fælles arrangements-lister, projektlister kunne være fremtiden. på kryds og tværs imellem Øko-samfundene og også imellem de grønne foreninger. Vi bør undersøge om Øko-net kan bruges. Se https://eco-net.dk. Emnet kan evt. drøftes med De Grønne Venner.

 • Vidensbank og legal obstacles

Matawan har være i kontakt med Dicte og fået følgende tilbagemelding:

Du får lige et lille overblik her:

– Vidensbank projektet er en del af CLIPS-projektet som slutter marts 2021 (udskudt pga. corona), så vi regner ikke med at være færdige før inden da.

– Vi har gennemført halvdelen af alle interviews. Disse interviews er nu ved at blive omsat til grafik, som kan komme på vidensbank hjemmesiden.

– Vi laver et samarbejde med Bofællesskab.dk om at opbygge hjemmesiden. Det har stået lidt stille i løbet af corona, men vi er langsomt ved at få kontakt igen.

 • Praktikant i LØS

Lars Myrthu Nielsen er i praktik hos LØS fra 17/8 og 4 uger frem.

Lars arbejder med at ringe rundt til kontaktpersoner i økosamfund og økosamfund på vej med henblik på at få opdateret kontaktoplysninger og skabe personlig kontakt.

Det primære fokus er at sikre, at LØS’ nyhedsmail når frem til økosamfundenes beboere og ikke risikerer at lande i en indboks, hvorfra de ikke kommer videre. 

 • Kontrakt med Erasmus + koordinatorer

Lene har sendt et kontraktudkast til bestyrelsen på vegne af Erasmus koordinationsgruppen. Alan har svaret Lene, at han gerne vil modtage et budget, hvor man kan se, hvordan de 90.000 kr. til koordinatorerne + 7.000 kr i administrationsgebyr tilvejebringes ud fra bevillingen. Læs kontrakt udkast her: Erasmus+ koordinering i LØS
Her er Budget for runde 5. Der var ikke koncensus i bestyrelsen til at godkende kontraktudkastet og man besluttede at punktet blev udskudt til når den nye bestyrelse træde til efter GF d. 4. oktober.

 • Finanspakke fra Merkur

Matawan har snakket for et par uger siden med direktøren for erhverv afdeling i Merkur KBH (gammel bekendt) og han spurgte om vi er interesserede i at snakke om en finanspakke for nye bæredygtige fællesskaber. Er vi?

Faste afsluttende punkter

 • Eventuelt:

 • Næste ordinære møde: Fredag d. 29.09.2020 kl 17-18 på Zoom


 • Mødeevaluering:

Dagsorden – LØS bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 5. august 2020 19:00 – 21:30

Mødet afholdes på Zoom. https://us02web.zoom.us/j/9917806909

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Matawan, Alan, Phillip

Deltagende suppleanter: Ingen

Deltagere fra Ressource-cirklen: Ingen

Gæster: Ingen

Afbud: Jesper

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

 1.     Velkommen

       Check in – 

       Alle checker ind

 

 1.     Valg af mødeleder og referent

       mødeleder: Phillip

       referent: Alle

 1.     Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde

LØS- Bestyrelse 20200703 .docx

 

Dagsorden er: Godkendt

Referat er: Godkendt

 

Arbejdspunkter 

 • Kandidater til ny bestyrelse?

 

Matawan, forsætter

Phillip, forsætter

Bjarne Andersen, vil gerne stille op

Matawan og Phillip har talt på Fri & Fro om Ditlevs brev, der opfordrer til at hvert økosamfunds-medlem bidrager med en repræsentant i LØS.

Alan præsenterer brevet på Frilands GF.

 

Phillip: Mener at vi skal have en dygtig lønnet kasserer [og administrator – rettelse]

Matawan: Enig.

Alan: Hvis kvalifikationerne er i orden kunne det godt være en person fra en anden forening.

Phillip: Vi kan spørge blandt De Grønne Venner om de kan hjælpe med at finde en egnet, delvist lønnet kasserer og økonomisk administrator. Vi spørger på mødet d. 11. august. Gerne en fælles-kasser [og evt. også administrator] for én eller flere organisationer!?

 

 

 • Rundtur til Økosamfundene

 

 

Sjælland:

Matawan, Phillip og Henrik har besøgt Økosamfund på vej Egeskoven og øko-samfund Fri & Fro og har skrevet en rapport over besøget.

 

Besøg hos Anne fra Fejø 16. eller 17. august.Vil også forsøge at besøge Åbakke Huse.

Vil tale med Svanholm 10. eller 11. august om besøg i uge 34 eller 35.

Har skrevet til Tranehøj, men har ikke hørt fra dem. Vil kontakte Willi.

Man kunne besøge Tranehøj og Ananda Gaorii samtidig.

Matawan: Jeg har to kontakter på Christiania.

Phillip: Besøger Skråningen I og II, og spørger ang. evt. bestyrelse.

Man kunne også besøge Frikøbing i Hvalsø.

 

Jylland:

Alan planlægger at besøge Grobund og Himmelbjerggården, men har ikke aftalt tidspunkt endnu. Hvornår passer det bedst, hvis andre fra bestyrelsen vil med?

Passer bedst 9. – 13. august eller midten af september

 

Fyn:
Phillip kan tage et eller flere Øko-samfund ifm. undervisning i Odense. 

Den selvforsynende Landsby

Hesbjerg

Bjergager (ikke medlem)

Dicte og Alexandra’s økolandsby-initiativ på Fyn.

 

 

 • De Grønne Venner

 

 

Zoom møde tirsdag d. 11. august 2020 kl 13 (Reserver 2,5 time)

Link til Zoom udsendes over mailen kort før mødet starter

og

Topmøde den 13. september 2020 kl 11-15 hos Signe Schröder, Stestrup Oldvej  17, Kirke Eskilstrup 

 

Følgende er inviteret fra LØS

 

Alan Bjerre, formand – deltager i begge

Matawan Baio, bestyrelse – kan ikke 11/8 men deltager 13/9

Phillip Bøgh, bestyrelse – deltager i begge

Kristiane Ravn Frost, Ressource cirkel – deltager i begge

Ditlev Nissen, tidligere formand og med-initiativtagerne til Samsø 1 – deltager 11/8

 

Hvad skal vi snakke om?

Administrator & kasserer jobbet

Fælles kalender (evt grønt overblik skal undersøges nærmere)

Fælles blad

Fælles diskussionsforum for en del grønne temaer
Skal vi lave fælles temaer, arrangements-lister og projektlister?

Hvilke grønne initiativer kunne vi være fælles om?

 

 

 • Brev til Økosamfundenes Fællesmøder

 

Matawan har lavet et redigeret Ditlevs oprindelige udkast.

Kommentarer?

www.scientific.dk/BrevOSjuli20.pdf

 

 

 • Nyt fra Ressource cirklen

 

Ikke nogen fremmødte, der deltog i sidste RC møde.

 

 

 • Nyt fra Udbredelses-cirklen
  Servas og WWOOF er positive overfor samarbejde med LØS.  WWOOF vil ikke have at det er betalt (penge involveret).

 

Fælles arrangements-lister, projektlister kunne være fremtiden. på kryds og tværs imellem Øko-samfundene og også imellem de grømme foreninger. Vi bør undersøge om Øko-net kan bruges. Se https://eco-net.dk. Emnet kan evt. drøftes med De Grønne Venner. 

 • Webbaseret kommunikationsplatform Borigo

 

Den er ikke umiddelbart egnet til en landsorganisation som LØS, men fin, hvis man bor sammen som i et økosamfund.

 

 

 • Evaluering af LØS’s projektkultur omkring fondsstøttede projekter

 

Matawan har kontaktet Ditlev og er blevet enige om at det er et punkt for den nye bestyrelse efter d. 4. oktober.

 

 

 • Årsmøde

 

Ditlev er kommet med følgende input:

Mht til opreklamering af årsmødet tænker jeg, om det er en fordel at jeg får en midlertidig rettighed til LØS’ facebook gruppe med fokus på at slå årsmødet / forskning i økosamfund op som en begivenhed? Måske skal det laves som to FB-begivenheder, da vi henvender os til to målgrupper:  1) årsmødet – folk der bor/gerne vil bo i et økosamfund og 2) temadag om forskning i økosamfund – forskere og politikere der er interesseret i økosamfund som forskningsemne og politisk udviklingsstrategi. Giv mig besked hvad I beslutter.

Bestyrelsen beslutter at give Ditlev facebook rettighed og at det er OK at lave to FB begivenheder.

Matawan aftaler koordinering af besøgende fra GEN Ukraine ved årsmødet med Dicte.Faste afluttende punkter

 

 

 • Eventuelt:

 

Det skal afklares, hvordan det går med Vidensbank og Legal Obstacles. Matawan kontakter Dicte for en prognose. 

 

Der er kommet udkast til præsentationsmateriale for Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festivalen. Se her https://docs.google.com/presentation/d/1IFxw2IX-rRU1tlKj2aRi6Iuh2AxHIkjGPX5l8tMZsZs/edit?usp=sharing

 

Så frem at det hele går i orden begynder Lars Myrthu fra 17/8 og 4 uger frem i praktik hos LØS.

Lars kontakter økosamfund for opdatering af kontaktinfo.

Phillip: Ønsker også yderligere kontaktoplysninger til f.eks. rundvisertjenester.

Lars kan spørge om der er evt. separat kontaktperson for rundvisergruppen og få disses kontaktinfo.hvis de ønsker det.
Matawan: Man kunne også kontakte bofællesskaber, der endnu ikke er medlem af LØS.

 

 

 • Næste ordinære møde: Onsdag d. 02.09.2020 kl 19 på Zoom

 

 

 

 • Mødeevaluering:

 

Tak for et godt møde!

Dagsorden – LØS bestyrelsesmøde

Dato: Fredag d. 3. juli 2020 19:00 – 21:30

Mødet afholdes på Zoom. https://us02web.zoom.us/j/9917806909

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Matawan, Phillip

Deltagende suppleanter: Ingen 

Deltagere fra Ressource-cirklen: Ingen

Gæster: Ingen

Afbud: Jesper

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

1.      Velkommen

       Check in – 

       Alle checker ind

2.      Valg af mødeleder og referent

       mødeleder: Alan

       referent: Alle

 

3.      Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde

LØS- Bestyrelse 20200610 .docx

Dagsorden er: Godkendt

Referat er: Godkendt

 

Arbejdspunkter 1. Årsregnskab 2019

Årsregnskabet er modtaget fra revisor, og der er indsendt ansøgning om driftstilskud rettidigt inden 1. juli.

 1. Samarbejde med BofællesskabDK og Grønne Venner


På sidste bestyrelsesmøde var der flertal for at LØS ikke skulle gå enegang sammen med BofællesskabDK omkring et sekretariatssamarbejde, men at der istedet skulle indkaldes til en hurtig høring mellem alle de nævnte foreninger. 


Med invitationen nedenfor har Søren Vissing fra Praktisk Økologi taget initiativet. BofællesskabDK bliver inviteret med sammen med De Grønne Venner (LØS, LØB, PermakulturDK, Frøsamlerne, Økologiens Have). Søren ønsker ikke i denne første runde at invitere foreningerne ØkoNet og Regenerativt Landbrug.


Der vil være et forberedende Zoom møde for alle De Grønne Venner inklusive BofælleskabDK Tirsdag d. 11. August kl 13:00. Søren Vissing fra PØ udsender invitation.


Invitation til De Grønne Venner


Til Frøsamlerne – Permakultur Danmark – Landsforeningen Økologisk Byggeri – Landsforeningen Økologisk Samfund – Økologiens Have


Hej til alle grønne venner 


Landsforeningen Praktisk Økologi vil gerne følge op på vores snak fra Odder sidste år og de drømme og ideer, som vi talte om.

Derfor  inviterer vi jeres bestyrelser til Topmøde den 13. september 2020 kl 11-15 hos Signe Schröder, Stestrup Oldvej  17, Kirke Eskilstrup.


Vi giver en frokost og en rundtur i Ritt Bjerregård gamle plantage inden vi tager snakken.

Sammen på afstand.


Vi kunne forestille os at vi vender følgende:

 • Hvad er foreningernes historie?

Hvornår startede de? Hvor mange medlemmer? Hvem er medlemmerne? Andet?

 • Hvad er foreningerne gode til?

Arrangementer? Involvere medlemmer/frivillige? Kommunikere med medlemmerne?… og hvordan? Andet?


 • Hvad er foreningernes udfordringer?

Organisatorisk? Bestyrelses- og sekretariatsarbejdet/opgaver? Medlemshåndtering? Antal medlemmer? Andet?


 • Hvad er vigtigt for foreningerne/medlemmerne nu og i fremtiden?


Vi vil derudover foreslå at vi nedsætter en lille arbejdsgruppe, som får til opgave at lave et fælles arrangement med arbejdstitlen Samsø 2 – men som ikke behøver at være på Samsø.


Hvis I er med på det skal vi bede jer tilmelde jer med navn og mailadresse på denne mailadresse inden den 23. august 2020.


Til vi ses igen.


Søren Vissing Nielsen

Næstformand

Landsforeningen Praktisk Økologi


Vi skal svare Søren. Hvem fra bestyrelsen deltager?


On-line møde mellem LØS, BofællesskabDK og Praktisk Økologi


Torsdag d. 2. juli kl 12:00 – 13:30  afholdtes on-line møde mellem LØS, BofællesskabDK og Praktisk Økologi PØ for at integrere den diskussion, der er foregået mellem LØS og BofællesskabDK i det større billede sammen med De Grønne Venner, som Søren fra PØ arrangerer med de Grønne Venner..

Deltagere fra LØS var Alan og Kristiane. Alan beklager at det øvrige bestyrelse ikke var blevet orienteret om mødet i forvejen.Referat findes her: Udkast til dagsorden online møde m diverse organisationer
 1. Brev til Økosamfundenes Fællesmøder

Ditlev har lavet et udkast til et brev til økosamfundene, hvor vi opfordrer til, at LØS kommer med på dagsordenen til fællesmøderne, og at økosamfundene stiller med repræsentanter til LØS. Brevet ligger på google-drevet på: Brev til øko samfundenes fællesmøder.

Alan: Jeg tænker at brevet med en lettere omskrivning kan sendes ud inden invitationen til årsmødet og benyttes til at ruske op i folk.


Phillip, Matawan og Alan laver et udkast baseret på Ditlev brev og koordinerer det med Ditlev, som får lov at redigere. Brevet skal kunne udsendes senest 1. september som forberedelse til GF 4. oktober, men kunne måske benyttes tidligere i forbindelse med besøg til Økosamfund. 


 1. Rundtur til Økosamfundene


Plan for Sjælland:

LØS MEDLEMMER RUNDTUR 2020 – SJÆLLAND

 • ANANDA GAORII ASHRAM COMMUNITY 

Telefon: 47 31 47 31 – Mail: dadak@anandagaorii.dk kontakt: Dada Krishnasevananda

Web: www.anandagaorii.dk 

Web: www.christiania.orgMail/kontakt: britta@brittalil.dk – Allan + Ole Lykke

 • ØKOSAMFUND DYSSEKILDE

Web: www.dyssekilde.dkMail/kontakt: matawan@gmail.com / 27 93 93 53

 • FEJØ PERMAKULTUR og OMSTILLING INITIATIV 

Adresse: Storemosevej 32, Mail/kontakt: moloney@fejoe.dkTelefon: 60834944

 • FRIKØBING

Adresse: L. I. Brandes Allé 16, 2. tv, 1956 F’berg C Web: www.frikoebing.dk

Mail/kontakt: Skriv til Michael Skands for at høre mere om foreningen på kaosogco@gmail.com  / 3049 9160. Patrick Martinussen – patrick.vmt@gmail.com

FRI og FRO 

Adresse: Under Himlen 15, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland 

Mail/kontakt: Helle 42 80 69 30 – hellespunken@gmail.com


 • HALLINGELILLE

Adresse: Hallingebjergvej 1, Valsømagle, 4100 Ringsted

Web: www.hallingelille.dkMail/kontakt: formand@hallingelille.dk


 • KARISE PERMATOPIA

Adresse: C/o Knud Erik Henriksen, Alfehøjen 20, 4700 Næstved.

Web: www.permatopia.dk – Kontakt: info@permatopia.dk + Ditlev

 • MUNKSØGÅRD

Adresse: Munksøgård 1-100, 4000 Roskilde

Web: www.munksoegaard.dk – Kontakt: susanne.kock.andersen@munksoegaard.dk

 • SVANHOLM

Adresse: Svanholm Alle 2, 4050 Skibby

Web: www.svanholm.dkKontakt: frejanr@svanholm.dk – Kirsten 42 91 09 30

 • TRANEHØJ

Adresse: Skippingevej 25, 4460 Snertinge

Web: www.tranehoej.dk – Kontakt: beboer@tranehoej.dk

 • ÅBAKKEHUSE

Adresse: Under Egen 3, 4735 Mern Web: www.aabakkehuse.dk/

Mail/kontakt: landsbykontor@aabakkehuse.dk

Mail/kontakt: oasis.ecovillage.dk@gmail.comWeb: www.oasis-ecovillage.dk

 • SORØ ØKOSAMFUND

Adresse: Topshøjvænge 1, Lynge, 4180 Sorø

Facebook: www.facebook.com/groups/726415237503348

Mail/kontakt: gitteliland@gmail.com (tlf. 41404140) eller wamslerj@gmail.com (tlf. 61785082)


 • Økosamfundet Fri & Fro 31. juli


Adresse: Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland

Web: www.egebjergonline.com/bosaetning / Facebook / Instagram

Mail/kontakt: oekosamfundet.egeskoven@gmail.com 


Matawan skriver en prioriteret liste over de Økosamfund, der skal besøges med omtrentlige tidspunkter og kontakter Tenna for hjælp til at lave en besøgsplan.


Plan for Jylland:

Alan planlægger at besøge Grobund og Himmelbjerggården hen over sommeren. Der er endnu ikke sat dato på, men det bliver efter d. 12. juli. 
 1. Nyt fra Ressource cirklen

Ingen deltog fra RC


 1. Nyt fra Udbredelses-cirklen
  Langsomt flere i cirklen – mangler aktive Øko-samfundsbeboere!
  Formidlings- og Natur-center – dialog med rundvisertjenester -ansøgningen går fremad.
  Flere boblere af Økosamfund (vi navne på p.t. 7 stk – skal gøres klar til Corona-åbning)
  Sommer-rundtur til eksisterende Øko-samfund udskudt, men skal arrangeres.

Positiv tilbagemelding fra Servas. Det bliver nok til noget ! Phillip er tovholder.

Intet nyt omkring merchandise


 1. Forslag om discount Tiny House individuelt medlemskab

Bestyrelsen besluttede sidst at indføre denne nye type medlemskab med priserne: 100 kr i Økosamfund, 150 kr, når man ikke bor i Økosamfund. Gældende nu.

Den praktiske implementering med informering af sekretariatet og ændring på hjemmesiden mangler. Alan tager kontakt.


 1. Webbaseret kommunikationsplatform

www.borigo.com. Claus Vittus (Skråningen 1) siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !? 

Rudy fra Bofællesskab.dk har gode erfaringer med programmet og kan spørges. Hallingelille har også en profil.

Phillip opfordrer til at vi alle opretter en konto på www.borigo.com. Vi kunne invitere Claus eller Rudy til at give en intro. 


 1. Evaluering af LØS’s projektkultur omkring fondsstøttet projekter


Ditlev har sendt nedenstående forslag til behandling af LØS bestyrelse:

Evaluering af LØS’s projektkultur omkring fondsstøttet projekterMotivation

 1. LØS havde en levende projektkultur frem til 2003, hvor regeringen Fogh lukkende den grønne fond, hvilket betød at foreningens sekretariat blev flyttet fra ansatte på et kontor i Hertha til sekretærernes og bestyrelsens stuer.

 2. I slutningen af min formandsperiode foreslog Camilla, at vi skulle søge penge. Da der ikke var nogen struktur for organisering af projekter, herunder bestyrelsens ansvar, udarbejdede vi en struktur. Om den var god eller ej ved jeg ikke, men der var spændinger mellem projektholder og bestyrelse/sekretariat. Fra sidelinjen virker det til, at de spændinger har været vedvarende.

 3. Det var med stor glæde da jeg for en måneds tid siden deltog i et zoom møde for undervisere. Vi var 18 deltagere, hvoraf godt 2/3 bor i økosamfund. Men det er også med en vis forundring at se et så talstærkt forum, når bestyrelsen er så fåtallig.
  Der er en ubalance mellem de to fora. Ordet parallelorganisering kommer spontant til mig, uden at have nogen ide om hvad der sker og hvad der er årsagen til ubalancen.


I det lys synes jeg der er behov for en intern evaluering af projektkulturen i LØS. For at forstå hvad der sker og om der i den måde vi gør det på, ligger en kim til ubalance. Målet er ikke at anklage og bebrejde, men at forstå og lære.


Jeg tænker at et spørgeskema (google har en digital form jeg tænker er anvendelig), som alle involverede udfylder. Spørgsmålene kunne være følgende:


 1. Hvad har din rolle været i projektkulturen?

 2. Hvad har fungeret godt?

 3. Hvad har fungeret mindre godt?

 4. Hvad ser du af interne (i LØS) og eksterne (fx fra donor) barrierer? 

  1. Hvilke konsekvenser har de haft?

 5. Hvad har der været af konfliktstof i projektkulturen – uoverensstemmelser om projektkulturen der har skabt personlige spændinger i foreningen?

 6. Hvor har du og LØS været beriget ved projekterne?

 7. Hvor har du og LØS været plaget/betalt en høj pris, for deltagelse i projekterne? 

 8. Hvad er dine anbefalinger til den fremtidige projektkultur?


Hvem er de involverede:

 • Camilla

 • Nogen fra bestyrelse, cirkler og sekretariat

 • Andre

 • Cathrine Dolleris


Der må ligge et skriv om den aktuelle projektkultur, som evalueringerne skal spille sammen med.

Gode hilsner

Ditlev


Matawan kontakter Ditllev med opklarende spørgsmål til hans brev.


Faste afluttende punkter


 1. Eventuelt:
   

 2. Næste ordinære møde: Onsdag d. 5.08.2020 kl 19 på Zoom


 1. Mødeevaluering:LØS bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 10. juni 2020 19:00 – 21:30

Mødet afholdes på Zoom. https://us02web.zoom.us/j/9917806909

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Matawan, Phillip

Deltagende suppleanter: Ingen til start

Deltagere fra Ressource-cirklen: Ingen til start

Gæster: 

Afbud: Jesper

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

1.      Velkommen

       Check in –

       Alle checker ind


2.      Valg af mødeleder og referent

       mødeleder: Alan

       referent: Alle

 

3.      Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde

LØS- Bestyrelse 20200513 .docx

Dagsorden er: godkendt

Referat er: godkendt

 

Arbejdspunkter


 1. Til orientering

Den nye hjemmeside er oppe at køre. HURRA !!!

Efter en mailudveksling mellem bestyrelsesmedlemmerne blev det besluttet at betalingen i butikken indtil videre foregår med kontooverførsel eller mobilepay til LØS, da det er gratis.


CISU ansøgning: Bæredygtigheds og modstandsdygtigheds festival

Ovenstående ansøgning på knap 0.5 mio. kr  er indsendt til CISU med Dicte og Alexandra som projektledere. Der arbejdes fortsat på at få defineret fordelingen af ansvaret mellem projektlederne og LØS.

Alan er KCs tovholder på projektet


Phillip er KCs tovholder i Udvælgelsescirklen 


 1. Årsregnskab 2019

Det HASTER at få afsluttet årsregnskabet, da ansøgningsfrist for driftstilskud er 1. juli.

Revisoren mangler stadig ID fra Matawan og Phillip. Læs henvendelse fra Jesper

Der er stadig udestående ift. ID til Vadestedet, der står for vores revision.

– Matawan vil du gensende dine informationer

– Philip vil du sørge for at få suppleret dit kørekort med et sygesikrings-/sundhedskort
  Er indsendt 🙂

Send dem direkte til Ebbe telefon 55721522 på ej@vadestedet6.dk og skriv LØS i emnefeltet. 1. Årsmødet

Det er blevet foreslået at sløjfe workshops om søndagen og i stedet benytte tiden til dialogmøder mellem økosamfundene inden GF. Da det netop vedrører GF er det bestyrelsens beslutning og ikke årsmødegruppens, og det vil også være bestyrelsen, der skal beslutte formatet og levere oplæg til dialogmøder. Kan vi støtte forslaget?

Bestyrelsen har besluttet at sige GO.


Et link (https://okosamfund.dk/workshops-2020/) er dødt (ikke flyttet fra gl. hjemmeside).

Alan har bedt Simonia om at rette det. 1. Samarbejde med Bofællesskab.dk

Der er afholdt to dialogmøder mellem LØS og Bofællesskab.dk (Bofdk) d. 20.5 og 4.6. Næste møde vil finde sted d.16.6


Fælles hensigtserklæring

Møderne har resulteret i at foreningernes to forpersoner Alan og Louisa har udfærdiget en fælles hensigtserklæring mellem foreningerne, der også skal tjene som kommissorium for arbejdsgruppen og søger nu bestyrelsernes godkendelse. Det er meningen at hensigtserklæringen skal kunne benyttes til orientering af medlemmerne ved udsendelse gennem LØS nyhedsmail, gerne sammen med andet materiale, f.eks. en redigeret  version af Ditlevs brev.


Hensigtserklæringen kan læses her: LØS-Bofdk2


Kan bestyrelsen godkende den fælles hensigtserklæring?


Alan: Jeg ser langt flere fordele end ulemper ved det skitserede samarbejde og anbefaler derfor at vi godkender hensigtserklæringen som kommissorium for arbejdsgruppen, og giver den arbejdsro til at udarbejde et forslag til LØS GF d. 4. oktober. 2020


Der er ikke konsensus i bestyrelsen for en hensigtserklæring.
Forslag fra bestyrelsen om at indkalde til en hurtig høring med alle nævnte foreninger, plus Økonet og Regenerativt jordbrug f.eks. i starten af august. I midten af august udsender vi en hensigtserklæring evt. med flere muligheder. 1. Samarbejde med de Grønne Venner

De Grønne Venner er en uformel sammenslutning af grønne organisationer indtil videre bestående af LØS, LØB, PØ, Permakultur DK og Frøsamlerne. Omstilling DK hører naturligt til i samme kreds, men er ikke aktiv for tiden.

Der er tidligere blandt de Grønne Venner diskuteret muligheden af at lave en paraplyorganisation som en ‘foreningernes forening’ og fælles sekretariat for de Grønne Venner. Bemærk, at samarbejdet med de Grønne Venner ikke skal ses som et alternativ til en sammenlægning med Bofdk, men i stedet opfattes som trin 2, hvor der lukkes op for at flere kan komme med i samarbejdet. 

Phillip og Matawan ser gerne at vi, trods ikke alle foreninger måtte tilknytte sig, inddrager og laver en fælles høring med flest mulig relevante grønne foreninger og BofDk fra starten.


Alan har talt med Søren Vissing fra PØ, som er initiativtager til samarbejdet de Grønne Venner og fortalt at LØS er i dialog med Bofdk omkring et tættere samarbejde og at Bofdk gerne vil inviteres med til ‘topmøde’ mellem bestyrelsesmedlemmer i de Grønne Venner til efteråret 2020 og fælles årsmøde a la Samsø 2 til foråret 2021. Søren hilser den nye udvikling velkommen og orienterer sin bestyrelse.
 1. Brev til Økosamfundenes Fællesmøder

Ditlev har lavet et udkast til et brev til økosamfundene, hvor vi opfordrer til, at LØS kommer med på dagsordenen til fællesmøderne, og at økosamfundene stiller med repræsentanter til LØS. Brevet ligger på google-drevet på: Brev til øko samfundenes fællesmøder.

Efter at være blevet orienteret af Alan omkring den seneste udvikling omkring samarbejde mellem LØS Bofdk og de Grønne Venner har Ditlev valgt ikke at gå videre med brevet for ikke at ‘kaste mudder i maskineriet’, men vil lade det være op til LØS’ bestyrelse, hvordan vi kommer videre.


Alan: Jeg tænker at brevet fint kan tjene til at skabe dialog med Økosamfundene, gerne inden LØS bestyrelse tager på rundtur til Økosamfundene. Blot er der nogle uheldige formuleringer, der skal ændres, da man ikke må opfatte Bofdk som en organisation, der vil opsluge LØS, men som en ligeværdig samarbejdspartner. Jeg foreslår at bestyrelsen redigerer og udsender brevet sammen med den fælles hensigtserklæring mellem LØS og Bofdk. Kan bestyrelsen godkende ? 1. Rundtur til Økosamfundene

Det er kutyme at LØS bestyrelse og interesserede medlemmer tager på rundtur til udvalgte Økosamfund i juni måned, hvilket naturligvis er udskudt i år pga. Corona.

Kan vi planlægge en rundtur til august eller september og i givet fald til hvilke Økosamfund? Bestyrelsen siger ja – og jo før jo bedre.

Matawan: Gerne nogle af de store gamle. Måske også nogle af de nye. Sender en liste over emner til møderne og hvilke økosamfund, Matawan ønsker prioriteret. Send gerne navne over nye økosamfund.

Phillip: Vigtigt at kontakte folk, der kunne være relevante bestyrelses-emner.


 1. Formidling-centre og Tour-de-Økosamfund (Øget LØS dialog)
  Udvide rundviser-tjenesterne, dialogen mellem vores Øko-samfunds medlemmer og fra/til LØS. Konceptet er lavet som oplæg, netop for at involvere deltagerne og etablere ejerskab i projektet – det ses på: http://www.scientific.dk/Formidlings-faellesskabLOS.pdf, og gøres mere populært ifm. udsendelse til øko-samfundene.


Punktet er flyttet op fordi, hvis LØS bestyrelse ønsker at gå ind i det, da er det relevant at tilføje i punkt 4. og 5.
LØS bestyrelsens involvering i:
1. Natur-, Klimasikring og Klima-hensyn i udearealerne – som er i fokus i Aage V. Jensens fond og Nordea-ansøgningen kræver meget arbejde, som kun bliver relevant, hvis vi opnår fondsmidler. Men en udvidet formidlingstjeneste på de eksisterende områder Klima-hensyn ala COMPAS, Miljø- og Sociale hensyn kan umiddelbart opstartes stort set som foreslået i oplægget.
2. Et rejsefællesskab, der kombinerer de stærkt indarbejdede og velfungerende rejse-tjenester (GOmore, SERVAS, WWOOF).
Det der kræves er:
* en aftale med Servas og evt. med WWOOF
* en henvendelse til økosamfundene (indføjet i Ditlevs brev)
* en stillingtagen til om andre end Phillip kan være backup i tilfælde af ideen bliver et tilløbsstykke?

Økonomi til Nordea-fonden (absolut INGEN garanti for at de bevilger):
Administration og udbredelsesarbejde i LØS:   48.000kr.
Ud af total ansøgt natur-formidlingscenter og rejse-fællesskab: 786.000kr.

HVIS LØS ønsker at gå ind i ovenstående kommunikations-øvelse imellem
ØS-medlemmerne, kontaktpersoner og ØS-rundvisere, risikerer LØS en succes, der
belaster sekretariatet. Derfor kan vi indtænke begrænsninger fra start såsom: Tre ID-kort
udstedes pr. ØS eller forening, mens ét ID-kort udstedes pr. personlig medlem?


Ditlevs brev: Aht. næste punkt (4.) ønsker jeg at vi tilføjer,
LØS arbejder igennem dette brev på at kommunikere bedre til Øko-samfundene samt imellem Øko-samfundene. Desuden ønsker vi at udvide dialogen gennem et projekt, der vil være behjælpelige med:
→ at Øko-samfundenes rundviser-tjenester kommer til at henvende sig til en større målgruppe og dermed flere besøgende. Ønsker I det, skal vi bruge rundviser-tjenesternes kontakt-info til at vi sammen laver konceptet efter Jeres behov.
→ at Øko-samfundene kan tilbyde et rejse-fællesskab, så f.eks. nogle af Jeres unge kan rejse og opholde sig sikkert i andre Øko-samfund. Meld venligst tilbage om Jeres interesse heri.
Et oplæg er beskrevet i dette bilag.


Bestyrelsen opfordrer Phillip til at tage kontakt til SERVAS for forespørsel om de er interesserede. Herefter skal Økosamfundene høres om de er interesserede.


Rundturen til Øko-samfundene: Aht. punkt 5 kan vi måske allerede på turen tilbyde nogle unge samkørsel med os – dvs. fra Øko-samfund til Øko-samfund – evt. suppleret med info af de lokale rundviser-tjenester, hvortil vi kan supplere med nye emner (Matawan har foreslået en snak om/vurdering af bl.a. Dyssekildes natur-arealer). 


 1. Nyt fra Ressource cirklen


Udskudt

 1. Nyt fra Udbredelses-cirklen
  Langsomt flere i cirklen – mangler aktive Øko-samfundsbeboere!
  Formidlings- og Natur-center – dialog med rundvisertjenester -ansøgningen går fremad.
  Flere boblere af Økosamfund (vi navne på p.t. 7 stk – skal gøres klar til Corona-åbning)
  Sommer-rundtur til eksisterende Øko-samfund udskudt, men skal arrangeres. 1. Forslag om discount Tiny House individuelt medlemskab

Alan har modtaget et forslag om at LØS laver et medlemskab for Tiny House folk, studerende og andre mindrebemidlede til 100 kr om året, som ikke omfatter at man modtager medlemsbladet på papirform, men kun får elektronisk post.

Hvad tænker bestyrelsen om idéen?

Bestyrelsen siger ja til den nye type medlemskab med priserne: 100 kr i Økosamfund, 150 kr, når man ikke bor i Økosamfund. Gældende nu.


Udskudt. Prioriteres højt næste gang

 1. Webbaseret kommunikationsplatform

www.borigo.com. Claus Vittus (Skråningen 1) siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !? 

Rudy fra Bofællesskab.dk har gode erfaringer med programmet og kan spørges. Hallingelille har også en profil. 


Faste afluttende punkter


 1. Eventuelt:
   

 2. Næste ordinære møde: Onsdag d. 29.06..2020 kl 19 på Zoom


 1. Mødeevaluering:

Godt og effektivt møde