Referater fra bestyrelsen

Dagsorden – LØS bestyrelsesmøde

Dato: Fredag d. 3. juli 2020 19:00 – 21:30

Mødet afholdes på Zoom. https://us02web.zoom.us/j/9917806909

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Matawan, Phillip

Deltagende suppleanter: Ingen 

Deltagere fra Ressource-cirklen: Ingen

Gæster: Ingen

Afbud: Jesper

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

1.      Velkommen

       Check in – 

       Alle checker ind

2.      Valg af mødeleder og referent

       mødeleder: Alan

       referent: Alle

 

3.      Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde

LØS- Bestyrelse 20200610 .docx

Dagsorden er: Godkendt

Referat er: Godkendt

 

Arbejdspunkter 1. Årsregnskab 2019

Årsregnskabet er modtaget fra revisor, og der er indsendt ansøgning om driftstilskud rettidigt inden 1. juli.

 1. Samarbejde med BofællesskabDK og Grønne Venner


På sidste bestyrelsesmøde var der flertal for at LØS ikke skulle gå enegang sammen med BofællesskabDK omkring et sekretariatssamarbejde, men at der istedet skulle indkaldes til en hurtig høring mellem alle de nævnte foreninger. 


Med invitationen nedenfor har Søren Vissing fra Praktisk Økologi taget initiativet. BofællesskabDK bliver inviteret med sammen med De Grønne Venner (LØS, LØB, PermakulturDK, Frøsamlerne, Økologiens Have). Søren ønsker ikke i denne første runde at invitere foreningerne ØkoNet og Regenerativt Landbrug.


Der vil være et forberedende Zoom møde for alle De Grønne Venner inklusive BofælleskabDK Tirsdag d. 11. August kl 13:00. Søren Vissing fra PØ udsender invitation.


Invitation til De Grønne Venner


Til Frøsamlerne – Permakultur Danmark – Landsforeningen Økologisk Byggeri – Landsforeningen Økologisk Samfund – Økologiens Have


Hej til alle grønne venner 


Landsforeningen Praktisk Økologi vil gerne følge op på vores snak fra Odder sidste år og de drømme og ideer, som vi talte om.

Derfor  inviterer vi jeres bestyrelser til Topmøde den 13. september 2020 kl 11-15 hos Signe Schröder, Stestrup Oldvej  17, Kirke Eskilstrup.


Vi giver en frokost og en rundtur i Ritt Bjerregård gamle plantage inden vi tager snakken.

Sammen på afstand.


Vi kunne forestille os at vi vender følgende:

 • Hvad er foreningernes historie?

Hvornår startede de? Hvor mange medlemmer? Hvem er medlemmerne? Andet?

 • Hvad er foreningerne gode til?

Arrangementer? Involvere medlemmer/frivillige? Kommunikere med medlemmerne?… og hvordan? Andet?


 • Hvad er foreningernes udfordringer?

Organisatorisk? Bestyrelses- og sekretariatsarbejdet/opgaver? Medlemshåndtering? Antal medlemmer? Andet?


 • Hvad er vigtigt for foreningerne/medlemmerne nu og i fremtiden?


Vi vil derudover foreslå at vi nedsætter en lille arbejdsgruppe, som får til opgave at lave et fælles arrangement med arbejdstitlen Samsø 2 – men som ikke behøver at være på Samsø.


Hvis I er med på det skal vi bede jer tilmelde jer med navn og mailadresse på denne mailadresse inden den 23. august 2020.


Til vi ses igen.


Søren Vissing Nielsen

Næstformand

Landsforeningen Praktisk Økologi


Vi skal svare Søren. Hvem fra bestyrelsen deltager?


On-line møde mellem LØS, BofællesskabDK og Praktisk Økologi


Torsdag d. 2. juli kl 12:00 – 13:30  afholdtes on-line møde mellem LØS, BofællesskabDK og Praktisk Økologi PØ for at integrere den diskussion, der er foregået mellem LØS og BofællesskabDK i det større billede sammen med De Grønne Venner, som Søren fra PØ arrangerer med de Grønne Venner..

Deltagere fra LØS var Alan og Kristiane. Alan beklager at det øvrige bestyrelse ikke var blevet orienteret om mødet i forvejen.Referat findes her: Udkast til dagsorden online møde m diverse organisationer
 1. Brev til Økosamfundenes Fællesmøder

Ditlev har lavet et udkast til et brev til økosamfundene, hvor vi opfordrer til, at LØS kommer med på dagsordenen til fællesmøderne, og at økosamfundene stiller med repræsentanter til LØS. Brevet ligger på google-drevet på: Brev til øko samfundenes fællesmøder.

Alan: Jeg tænker at brevet med en lettere omskrivning kan sendes ud inden invitationen til årsmødet og benyttes til at ruske op i folk.


Phillip, Matawan og Alan laver et udkast baseret på Ditlev brev og koordinerer det med Ditlev, som får lov at redigere. Brevet skal kunne udsendes senest 1. september som forberedelse til GF 4. oktober, men kunne måske benyttes tidligere i forbindelse med besøg til Økosamfund. 


 1. Rundtur til Økosamfundene


Plan for Sjælland:

LØS MEDLEMMER RUNDTUR 2020 – SJÆLLAND

 • ANANDA GAORII ASHRAM COMMUNITY 

Telefon: 47 31 47 31 – Mail: dadak@anandagaorii.dk kontakt: Dada Krishnasevananda

Web: www.anandagaorii.dk 

Web: www.christiania.orgMail/kontakt: britta@brittalil.dk – Allan + Ole Lykke

 • ØKOSAMFUND DYSSEKILDE

Web: www.dyssekilde.dkMail/kontakt: matawan@gmail.com / 27 93 93 53

 • FEJØ PERMAKULTUR og OMSTILLING INITIATIV 

Adresse: Storemosevej 32, Mail/kontakt: moloney@fejoe.dkTelefon: 60834944

 • FRIKØBING

Adresse: L. I. Brandes Allé 16, 2. tv, 1956 F’berg C Web: www.frikoebing.dk

Mail/kontakt: Skriv til Michael Skands for at høre mere om foreningen på kaosogco@gmail.com  / 3049 9160. Patrick Martinussen – patrick.vmt@gmail.com

FRI og FRO 

Adresse: Under Himlen 15, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland 

Mail/kontakt: Helle 42 80 69 30 – hellespunken@gmail.com


 • HALLINGELILLE

Adresse: Hallingebjergvej 1, Valsømagle, 4100 Ringsted

Web: www.hallingelille.dkMail/kontakt: formand@hallingelille.dk


 • KARISE PERMATOPIA

Adresse: C/o Knud Erik Henriksen, Alfehøjen 20, 4700 Næstved.

Web: www.permatopia.dk – Kontakt: info@permatopia.dk + Ditlev

 • MUNKSØGÅRD

Adresse: Munksøgård 1-100, 4000 Roskilde

Web: www.munksoegaard.dk – Kontakt: susanne.kock.andersen@munksoegaard.dk

 • SVANHOLM

Adresse: Svanholm Alle 2, 4050 Skibby

Web: www.svanholm.dkKontakt: frejanr@svanholm.dk – Kirsten 42 91 09 30

 • TRANEHØJ

Adresse: Skippingevej 25, 4460 Snertinge

Web: www.tranehoej.dk – Kontakt: beboer@tranehoej.dk

 • ÅBAKKEHUSE

Adresse: Under Egen 3, 4735 Mern Web: www.aabakkehuse.dk/

Mail/kontakt: landsbykontor@aabakkehuse.dk

Mail/kontakt: oasis.ecovillage.dk@gmail.comWeb: www.oasis-ecovillage.dk

 • SORØ ØKOSAMFUND

Adresse: Topshøjvænge 1, Lynge, 4180 Sorø

Facebook: www.facebook.com/groups/726415237503348

Mail/kontakt: gitteliland@gmail.com (tlf. 41404140) eller wamslerj@gmail.com (tlf. 61785082)


 • Økosamfundet Fri & Fro 31. juli


Adresse: Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland

Web: www.egebjergonline.com/bosaetning / Facebook / Instagram

Mail/kontakt: oekosamfundet.egeskoven@gmail.com 


Matawan skriver en prioriteret liste over de Økosamfund, der skal besøges med omtrentlige tidspunkter og kontakter Tenna for hjælp til at lave en besøgsplan.


Plan for Jylland:

Alan planlægger at besøge Grobund og Himmelbjerggården hen over sommeren. Der er endnu ikke sat dato på, men det bliver efter d. 12. juli. 
 1. Nyt fra Ressource cirklen

Ingen deltog fra RC


 1. Nyt fra Udbredelses-cirklen
  Langsomt flere i cirklen – mangler aktive Øko-samfundsbeboere!
  Formidlings- og Natur-center – dialog med rundvisertjenester -ansøgningen går fremad.
  Flere boblere af Økosamfund (vi navne på p.t. 7 stk – skal gøres klar til Corona-åbning)
  Sommer-rundtur til eksisterende Øko-samfund udskudt, men skal arrangeres.

Positiv tilbagemelding fra Servas. Det bliver nok til noget ! Phillip er tovholder.

Intet nyt omkring merchandise


 1. Forslag om discount Tiny House individuelt medlemskab

Bestyrelsen besluttede sidst at indføre denne nye type medlemskab med priserne: 100 kr i Økosamfund, 150 kr, når man ikke bor i Økosamfund. Gældende nu.

Den praktiske implementering med informering af sekretariatet og ændring på hjemmesiden mangler. Alan tager kontakt.


 1. Webbaseret kommunikationsplatform

www.borigo.com. Claus Vittus (Skråningen 1) siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !? 

Rudy fra Bofællesskab.dk har gode erfaringer med programmet og kan spørges. Hallingelille har også en profil.

Phillip opfordrer til at vi alle opretter en konto på www.borigo.com. Vi kunne invitere Claus eller Rudy til at give en intro. 


 1. Evaluering af LØS’s projektkultur omkring fondsstøttet projekter


Ditlev har sendt nedenstående forslag til behandling af LØS bestyrelse:

Evaluering af LØS’s projektkultur omkring fondsstøttet projekterMotivation

 1. LØS havde en levende projektkultur frem til 2003, hvor regeringen Fogh lukkende den grønne fond, hvilket betød at foreningens sekretariat blev flyttet fra ansatte på et kontor i Hertha til sekretærernes og bestyrelsens stuer.

 2. I slutningen af min formandsperiode foreslog Camilla, at vi skulle søge penge. Da der ikke var nogen struktur for organisering af projekter, herunder bestyrelsens ansvar, udarbejdede vi en struktur. Om den var god eller ej ved jeg ikke, men der var spændinger mellem projektholder og bestyrelse/sekretariat. Fra sidelinjen virker det til, at de spændinger har været vedvarende.

 3. Det var med stor glæde da jeg for en måneds tid siden deltog i et zoom møde for undervisere. Vi var 18 deltagere, hvoraf godt 2/3 bor i økosamfund. Men det er også med en vis forundring at se et så talstærkt forum, når bestyrelsen er så fåtallig.
  Der er en ubalance mellem de to fora. Ordet parallelorganisering kommer spontant til mig, uden at have nogen ide om hvad der sker og hvad der er årsagen til ubalancen.


I det lys synes jeg der er behov for en intern evaluering af projektkulturen i LØS. For at forstå hvad der sker og om der i den måde vi gør det på, ligger en kim til ubalance. Målet er ikke at anklage og bebrejde, men at forstå og lære.


Jeg tænker at et spørgeskema (google har en digital form jeg tænker er anvendelig), som alle involverede udfylder. Spørgsmålene kunne være følgende:


 1. Hvad har din rolle været i projektkulturen?

 2. Hvad har fungeret godt?

 3. Hvad har fungeret mindre godt?

 4. Hvad ser du af interne (i LØS) og eksterne (fx fra donor) barrierer? 

  1. Hvilke konsekvenser har de haft?

 5. Hvad har der været af konfliktstof i projektkulturen – uoverensstemmelser om projektkulturen der har skabt personlige spændinger i foreningen?

 6. Hvor har du og LØS været beriget ved projekterne?

 7. Hvor har du og LØS været plaget/betalt en høj pris, for deltagelse i projekterne? 

 8. Hvad er dine anbefalinger til den fremtidige projektkultur?


Hvem er de involverede:

 • Camilla

 • Nogen fra bestyrelse, cirkler og sekretariat

 • Andre

 • Cathrine Dolleris


Der må ligge et skriv om den aktuelle projektkultur, som evalueringerne skal spille sammen med.

Gode hilsner

Ditlev


Matawan kontakter Ditllev med opklarende spørgsmål til hans brev.


Faste afluttende punkter


 1. Eventuelt:
   

 2. Næste ordinære møde: Onsdag d. 5.08.2020 kl 19 på Zoom


 1. Mødeevaluering:LØS bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 10. juni 2020 19:00 – 21:30

Mødet afholdes på Zoom. https://us02web.zoom.us/j/9917806909

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Matawan, Phillip

Deltagende suppleanter: Ingen til start

Deltagere fra Ressource-cirklen: Ingen til start

Gæster: 

Afbud: Jesper

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

1.      Velkommen

       Check in –

       Alle checker ind


2.      Valg af mødeleder og referent

       mødeleder: Alan

       referent: Alle

 

3.      Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde

LØS- Bestyrelse 20200513 .docx

Dagsorden er: godkendt

Referat er: godkendt

 

Arbejdspunkter


 1. Til orientering

Den nye hjemmeside er oppe at køre. HURRA !!!

Efter en mailudveksling mellem bestyrelsesmedlemmerne blev det besluttet at betalingen i butikken indtil videre foregår med kontooverførsel eller mobilepay til LØS, da det er gratis.


CISU ansøgning: Bæredygtigheds og modstandsdygtigheds festival

Ovenstående ansøgning på knap 0.5 mio. kr  er indsendt til CISU med Dicte og Alexandra som projektledere. Der arbejdes fortsat på at få defineret fordelingen af ansvaret mellem projektlederne og LØS.

Alan er KCs tovholder på projektet


Phillip er KCs tovholder i Udvælgelsescirklen 


 1. Årsregnskab 2019

Det HASTER at få afsluttet årsregnskabet, da ansøgningsfrist for driftstilskud er 1. juli.

Revisoren mangler stadig ID fra Matawan og Phillip. Læs henvendelse fra Jesper

Der er stadig udestående ift. ID til Vadestedet, der står for vores revision.

– Matawan vil du gensende dine informationer

– Philip vil du sørge for at få suppleret dit kørekort med et sygesikrings-/sundhedskort
  Er indsendt 🙂

Send dem direkte til Ebbe telefon 55721522 på ej@vadestedet6.dk og skriv LØS i emnefeltet. 1. Årsmødet

Det er blevet foreslået at sløjfe workshops om søndagen og i stedet benytte tiden til dialogmøder mellem økosamfundene inden GF. Da det netop vedrører GF er det bestyrelsens beslutning og ikke årsmødegruppens, og det vil også være bestyrelsen, der skal beslutte formatet og levere oplæg til dialogmøder. Kan vi støtte forslaget?

Bestyrelsen har besluttet at sige GO.


Et link (https://okosamfund.dk/workshops-2020/) er dødt (ikke flyttet fra gl. hjemmeside).

Alan har bedt Simonia om at rette det. 1. Samarbejde med Bofællesskab.dk

Der er afholdt to dialogmøder mellem LØS og Bofællesskab.dk (Bofdk) d. 20.5 og 4.6. Næste møde vil finde sted d.16.6


Fælles hensigtserklæring

Møderne har resulteret i at foreningernes to forpersoner Alan og Louisa har udfærdiget en fælles hensigtserklæring mellem foreningerne, der også skal tjene som kommissorium for arbejdsgruppen og søger nu bestyrelsernes godkendelse. Det er meningen at hensigtserklæringen skal kunne benyttes til orientering af medlemmerne ved udsendelse gennem LØS nyhedsmail, gerne sammen med andet materiale, f.eks. en redigeret  version af Ditlevs brev.


Hensigtserklæringen kan læses her: LØS-Bofdk2


Kan bestyrelsen godkende den fælles hensigtserklæring?


Alan: Jeg ser langt flere fordele end ulemper ved det skitserede samarbejde og anbefaler derfor at vi godkender hensigtserklæringen som kommissorium for arbejdsgruppen, og giver den arbejdsro til at udarbejde et forslag til LØS GF d. 4. oktober. 2020


Der er ikke konsensus i bestyrelsen for en hensigtserklæring.
Forslag fra bestyrelsen om at indkalde til en hurtig høring med alle nævnte foreninger, plus Økonet og Regenerativt jordbrug f.eks. i starten af august. I midten af august udsender vi en hensigtserklæring evt. med flere muligheder. 1. Samarbejde med de Grønne Venner

De Grønne Venner er en uformel sammenslutning af grønne organisationer indtil videre bestående af LØS, LØB, PØ, Permakultur DK og Frøsamlerne. Omstilling DK hører naturligt til i samme kreds, men er ikke aktiv for tiden.

Der er tidligere blandt de Grønne Venner diskuteret muligheden af at lave en paraplyorganisation som en ‘foreningernes forening’ og fælles sekretariat for de Grønne Venner. Bemærk, at samarbejdet med de Grønne Venner ikke skal ses som et alternativ til en sammenlægning med Bofdk, men i stedet opfattes som trin 2, hvor der lukkes op for at flere kan komme med i samarbejdet. 

Phillip og Matawan ser gerne at vi, trods ikke alle foreninger måtte tilknytte sig, inddrager og laver en fælles høring med flest mulig relevante grønne foreninger og BofDk fra starten.


Alan har talt med Søren Vissing fra PØ, som er initiativtager til samarbejdet de Grønne Venner og fortalt at LØS er i dialog med Bofdk omkring et tættere samarbejde og at Bofdk gerne vil inviteres med til ‘topmøde’ mellem bestyrelsesmedlemmer i de Grønne Venner til efteråret 2020 og fælles årsmøde a la Samsø 2 til foråret 2021. Søren hilser den nye udvikling velkommen og orienterer sin bestyrelse.
 1. Brev til Økosamfundenes Fællesmøder

Ditlev har lavet et udkast til et brev til økosamfundene, hvor vi opfordrer til, at LØS kommer med på dagsordenen til fællesmøderne, og at økosamfundene stiller med repræsentanter til LØS. Brevet ligger på google-drevet på: Brev til øko samfundenes fællesmøder.

Efter at være blevet orienteret af Alan omkring den seneste udvikling omkring samarbejde mellem LØS Bofdk og de Grønne Venner har Ditlev valgt ikke at gå videre med brevet for ikke at ‘kaste mudder i maskineriet’, men vil lade det være op til LØS’ bestyrelse, hvordan vi kommer videre.


Alan: Jeg tænker at brevet fint kan tjene til at skabe dialog med Økosamfundene, gerne inden LØS bestyrelse tager på rundtur til Økosamfundene. Blot er der nogle uheldige formuleringer, der skal ændres, da man ikke må opfatte Bofdk som en organisation, der vil opsluge LØS, men som en ligeværdig samarbejdspartner. Jeg foreslår at bestyrelsen redigerer og udsender brevet sammen med den fælles hensigtserklæring mellem LØS og Bofdk. Kan bestyrelsen godkende ? 1. Rundtur til Økosamfundene

Det er kutyme at LØS bestyrelse og interesserede medlemmer tager på rundtur til udvalgte Økosamfund i juni måned, hvilket naturligvis er udskudt i år pga. Corona.

Kan vi planlægge en rundtur til august eller september og i givet fald til hvilke Økosamfund? Bestyrelsen siger ja – og jo før jo bedre.

Matawan: Gerne nogle af de store gamle. Måske også nogle af de nye. Sender en liste over emner til møderne og hvilke økosamfund, Matawan ønsker prioriteret. Send gerne navne over nye økosamfund.

Phillip: Vigtigt at kontakte folk, der kunne være relevante bestyrelses-emner.


 1. Formidling-centre og Tour-de-Økosamfund (Øget LØS dialog)
  Udvide rundviser-tjenesterne, dialogen mellem vores Øko-samfunds medlemmer og fra/til LØS. Konceptet er lavet som oplæg, netop for at involvere deltagerne og etablere ejerskab i projektet – det ses på: http://www.scientific.dk/Formidlings-faellesskabLOS.pdf, og gøres mere populært ifm. udsendelse til øko-samfundene.


Punktet er flyttet op fordi, hvis LØS bestyrelse ønsker at gå ind i det, da er det relevant at tilføje i punkt 4. og 5.
LØS bestyrelsens involvering i:
1. Natur-, Klimasikring og Klima-hensyn i udearealerne – som er i fokus i Aage V. Jensens fond og Nordea-ansøgningen kræver meget arbejde, som kun bliver relevant, hvis vi opnår fondsmidler. Men en udvidet formidlingstjeneste på de eksisterende områder Klima-hensyn ala COMPAS, Miljø- og Sociale hensyn kan umiddelbart opstartes stort set som foreslået i oplægget.
2. Et rejsefællesskab, der kombinerer de stærkt indarbejdede og velfungerende rejse-tjenester (GOmore, SERVAS, WWOOF).
Det der kræves er:
* en aftale med Servas og evt. med WWOOF
* en henvendelse til økosamfundene (indføjet i Ditlevs brev)
* en stillingtagen til om andre end Phillip kan være backup i tilfælde af ideen bliver et tilløbsstykke?

Økonomi til Nordea-fonden (absolut INGEN garanti for at de bevilger):
Administration og udbredelsesarbejde i LØS:   48.000kr.
Ud af total ansøgt natur-formidlingscenter og rejse-fællesskab: 786.000kr.

HVIS LØS ønsker at gå ind i ovenstående kommunikations-øvelse imellem
ØS-medlemmerne, kontaktpersoner og ØS-rundvisere, risikerer LØS en succes, der
belaster sekretariatet. Derfor kan vi indtænke begrænsninger fra start såsom: Tre ID-kort
udstedes pr. ØS eller forening, mens ét ID-kort udstedes pr. personlig medlem?


Ditlevs brev: Aht. næste punkt (4.) ønsker jeg at vi tilføjer,
LØS arbejder igennem dette brev på at kommunikere bedre til Øko-samfundene samt imellem Øko-samfundene. Desuden ønsker vi at udvide dialogen gennem et projekt, der vil være behjælpelige med:
→ at Øko-samfundenes rundviser-tjenester kommer til at henvende sig til en større målgruppe og dermed flere besøgende. Ønsker I det, skal vi bruge rundviser-tjenesternes kontakt-info til at vi sammen laver konceptet efter Jeres behov.
→ at Øko-samfundene kan tilbyde et rejse-fællesskab, så f.eks. nogle af Jeres unge kan rejse og opholde sig sikkert i andre Øko-samfund. Meld venligst tilbage om Jeres interesse heri.
Et oplæg er beskrevet i dette bilag.


Bestyrelsen opfordrer Phillip til at tage kontakt til SERVAS for forespørsel om de er interesserede. Herefter skal Økosamfundene høres om de er interesserede.


Rundturen til Øko-samfundene: Aht. punkt 5 kan vi måske allerede på turen tilbyde nogle unge samkørsel med os – dvs. fra Øko-samfund til Øko-samfund – evt. suppleret med info af de lokale rundviser-tjenester, hvortil vi kan supplere med nye emner (Matawan har foreslået en snak om/vurdering af bl.a. Dyssekildes natur-arealer). 


 1. Nyt fra Ressource cirklen


Udskudt

 1. Nyt fra Udbredelses-cirklen
  Langsomt flere i cirklen – mangler aktive Øko-samfundsbeboere!
  Formidlings- og Natur-center – dialog med rundvisertjenester -ansøgningen går fremad.
  Flere boblere af Økosamfund (vi navne på p.t. 7 stk – skal gøres klar til Corona-åbning)
  Sommer-rundtur til eksisterende Øko-samfund udskudt, men skal arrangeres. 1. Forslag om discount Tiny House individuelt medlemskab

Alan har modtaget et forslag om at LØS laver et medlemskab for Tiny House folk, studerende og andre mindrebemidlede til 100 kr om året, som ikke omfatter at man modtager medlemsbladet på papirform, men kun får elektronisk post.

Hvad tænker bestyrelsen om idéen?

Bestyrelsen siger ja til den nye type medlemskab med priserne: 100 kr i Økosamfund, 150 kr, når man ikke bor i Økosamfund. Gældende nu.


Udskudt. Prioriteres højt næste gang

 1. Webbaseret kommunikationsplatform

www.borigo.com. Claus Vittus (Skråningen 1) siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !? 

Rudy fra Bofællesskab.dk har gode erfaringer med programmet og kan spørges. Hallingelille har også en profil. 


Faste afluttende punkter


 1. Eventuelt:
   

 2. Næste ordinære møde: Onsdag d. 29.06..2020 kl 19 på Zoom


 1. Mødeevaluering:

Godt og effektivt møde

Dato: Onsdag d. 13. maj 2020 19:00 – 21:30; Mødet afholdes på Zoom.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Phillip, Matawan

Deltagende suppleanter: Camilla

Deltagere fra Ressource-cirklen: Camilla

Gæster: Ditlev

Afbud: Jesper

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

1.      Velkommen

       Check in –        Alle checker ind

2.      Valg af mødeleder og referent

       mødeleder: Alan,        referent: Alle

 

3.      Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde

LØS- Bestyrelse 20200408 dagsorden.docx

Dagsorden er: godkendt

Referat er: godkendt

 

Arbejdspunkter


 1. Generalforsamling (GF) / X-GF

Foreløbig dato weekenden d. 3 – 4. oktober 2020

Datoer bliver meldt ud via nyhedsbrev.

2. MULIGHEDER FOR LØS FREMTID
Fordi vi er opmærksomme på, at der ikke er tilstrækkelige menneskelige (og
økonomiske?) ressourcer til en stærk udviklende forening, der er behov for forandringer i
arbejdet, som foreningen udfører.

MINIMALE FUNKTIONER (Minimal-LØS):

a) Hvilke funktioner er de mest essentielle og vitale funktioner, hvilke LØS ikke kan arbejde uden?

b) Hvad er vi klar til at opgive af det nuværende arbejde og form for at forenkle foreningen?

c) Hvilke fordele og udfordringer?

GRADVISE SAMMENLÆGNINGER af funktioner med andre grønne foreninger:

FÆLLES “bestyrelses”-arbejde indenfor forskellige temaer:
Bofællesskab temaet
Grøn omstillings temaet
FÆLLES cirkler – arbejde, der kan gøres lidt allerede NU
FÆLLES SEKRETARIAT MED ANDRE GRØNNE FORENINGER:

a) Hvorfor vil vi gøre det?

b) Hvilke er de grønne foreninger, vi måske kan arbejde sammen med? *

c) Hvilke er de grundlæggende elementer og værdier, vi skal have til fælles for, at dette projekt kan lykkes?

d) Hvilke fordele og udfordringer?

     (Hvad er erfaringerne fra samarbejdet med Praktisk Økologi, LØB, Permakultur DK og Omstilling DK der førte frem til Det Fælles Bedste? Hvad var godt? Hvad var skidt? Hvad gik galt?)

      Økosamfundene opfordres til hvert at have en repræsentant som er aktiv i LØS

 SAMARBEJDE MED BOFÆLLESSKAB.DK:

a) Hvad er de mål, vi har til fælles?

b) Hvilke behov og forventninger har hver part om dette samarbejde ?

c)   Hvilke fordele og udfordringer?

Bestyrelsen og de øvrige deltager diskuterede ovennævnte muligheder for LØS fremtid.

Vi besluttede at vi fortsætter med at undersøge samarbejdsmulighederne både med de grønne foreninger og Bofællesskab.dk, og at vi samtidig kontakter vores medlemmer og arbejder på at finde/styrke vores egen identitet. Vi skal kontakte kontaktpersoner i Øko-samfundene og spørge, hvor de står i forhold til LØS proces og de 3 muligheder. Det er en god idé at lave SWOT analyser på de tre muligheder. Det er et ønske, at der etableres et debatforum på LØS hjemmeside, hvor medlemmerne kan diskutere emnet omkring LØS fremtid.

Ditlev foreslår at vi skriver et brev til økosamfundene, hvor vi opfordrer til, at LØS kommer med på dagsordenen til fællesmøderne, og at økosamfundene stiller med repræsentanter til LØS. Ditlev vil på opfordring lave et udkast til brevet og videresende til Alan, som lægger det ind på google-drevet, hvor vi i fællesskab arbejder videre med det.

Med hensyn til samarbejdet med de grønne foreninger har Alan været i dialog med PØ, som lægger op til et ‘top-møde’ mellem bestyrelsesmedlemmer fra de grønne foreninger til efteråret 2020 og fælles årsmøde a la Samsø 2 til foråret 2021.


 1. Arbejdsgruppe omkring samarbejde med Bofællesskab.dk
  Status: Møde afholdes 20.5

Camilla har ikke den store lyst til at være med. Vil andre?

UDSKUDT

 1. Øget LØS dialog – mellem vores Øko-samfunds medlemmer og fra/til LØS – ala SERVAS, WWOOF, GOmore

Vision:
Et LØS-ID kort skal åbne dørene mellem øko-samfundene og fra/til LØS.

Konkrete muligheder (kan udbygges):
*I lighed med og hjulpet af SERVAS udsteder vi et LØS ID-kort til vores medlemmer – på
baggrund af selv-udfyldt introduktion og (servas)interview. Øko-medlemmer kan couch-surfe / blive udvekslet med andre øko-medlemmer og bo der et antal dage med selvvalgte roller# – for sit lokale øko-samfund og for LØS 😉

* Med samme LØS-ID kort kan vores medlemmer få direkte kontakt til alle andre Øko-
samfunds medlemmer (der abonnerer på ordningen), ‘rejse’ til disse Øko-samfund og
arbejde sammen med dem – f.eks. udveksling af unge til andre Øko-samfund under
betryggende rammer. Dette er i lighed med og evt. hjulpet af WWOOF, som vi har et godt
forhold til via Lars Myrthu.

* Med samme LØS-ID kort kan Øko-samfunds medlemmer under trygge rammer
transportere sig fra/til andre Øko-samfund (som GoMore, men evt. gratis).


* Med et andet LØS-ID kort kan LØS-kontaktpersoner og rundvisere få direkte adgang til
hinanden via fælles-maillister, forum, social medier.

LØS-aktiv

F.eks i Ungdoms-LØS.

I LØS introduktionsbrevet – ID udfyldes 5 punkter f.eks.
Hvorfra kender du LØS’ aktiviteter?

Hvilken måde er du interesseret i LØS
– i fællesskabstanken
– sammenvær med andre unge, fælles projekter …
– i grøn omstilling?
– hensyn til klima, at genskabe natur, mindre forbrug, samkørsel…

Til LØS (og Servas) afrapportering udfyldes 2 punkter

#Hvilke(n) rolle(r) havde du?

LØS-rejsende / udveksling
LØS-projekt hjælper
LØS-natur formidler
LØS-klimaaktivist
LØS-ambasadør…

Skriv mindst 3 linjer om din oplevelse i dit Økosamfund og gerne om hvad du udfyldte din/dine
roller?

Jeg mener vi skal passe vores besøgstid efter Corona-krisen. Da der bliver en livlig hjemlig! 
rejseaktivitet og folk er sultne på social sammenvær er det tid til at LØS udnytter

Punktet kræver vi laver ordningen eller minimum formaliserer samarbejde med andre organisat.)
Skal vi bruge generelle forenings-kræfter på denne LØS-dialog / lukke-ned minimal-LØS?

Er det en kærkommen lejlighed til
* tættere partner-kontakt
* bedre LØS til Øko-samfunds kontakt og bedre Øko-samfund til Øko-samfund kontakt?
Økonomi: FB / Maillister / “forum” på hjemmesiden, sekretariat-timer til spørgsmål.
Wo-man-power: Mindst én flere end Phillip skal tænde på det, ellers må det udskydes til
engang måske i UC. 1. Nyt fra Ressource cirklen


   1. Bevilling til underviser netværk

Det ser ud til at være en god strategi at byde folk velkommen i LØS, uden at de skal deltage i formelle udvalg, men i et langt løsere undervisernetværk. 

 

Vi rider med på den energi og vil derfor gerne foreslå nogle initiativer, som kan gå ind under ’uddannelse i LØS’, altså brug af Erasmus+ midlerne, der er tilbage fra denne runde. Det vil vi gerne tale med jer om, på det næste bestyrelsesmøde. Men der er brug for at kunne rykke lidt hurtigt. Derfor vil vi gerne bede jer om at tage med på dagsordenen, at vi fra Uddannelsescirklen og Erasmus+ gruppen gerne vil søge nogle penge fra Erasmus+ overskuddet, til følgende aktiviteter:  


 1. LØRDAGE MED LØS
  Workshops, debatter, film. En mulighed for at mødes, online.
  Budget idé: 13.000 kr. (fra Erasmus+ puljen til koordinering/videoredigering samt honorar til underviserne). Så kan vi ende med nogle videoer, der kan lægges på hjemmesiden. Som en teaser til, hvad vi har at give, som LØS og som undervisernetværk.  

Bestyrelsen godkender forslaget under forudsætning af at der udarbejdes et detaljeret budget og beskrivelse.

 

 1. OVERSÆTTELSE AF SDG KORT OG GEN KORT
  Vi vil gerne have oversat og kontekstualiseret kortene til dansk brug. Ross vil give 1000 Euro til det – hvor halvdelen går til GAIA Education for det grafiske arbejde med SDG kortene. GEN kortene vil vi også gerne oversætte.
  Budget idé: 10.000 kr. fra Erasmus+ puljen til oversættelse, finde relevante billeder og grafisk arbejde (GEN skal have lidt for det). 

https://ecovillage.org/resources/market/ecovillage-design-cards/

https://www.gaiaeducation.org/product/sdgs-flashcards-for-youth/

Begge sæt kort bliver produceret af GAIA ED/GEN og kan købes direkte på de respektive webshops, så vi behøves ikke engang stå for køb/salg, skal bare levere det oversatte.

Bestyrelsen godkender forslaget under forudsætning af at der udarbejdes et detaljeret budget og beskrivelse.


3. To ansøgninger fra LØS til Engagements-puljen hos CISU.

A) SDG dialog med nye grupper (inkl. ToT og oversættelse)

Kortene skal ud i økosamfundene. Kan bruges i forhold til nye økosamfund. 

Målet er at workshop i Engagements-puljen tænkes at foregå ude i økosamfund.


B) Vidensfestival i Svendborg i oktober (Dicte)


Ressource Cirklen indstiller til, at vi indsender disse to. 

Bestyrelsen støtter at vi indsender ansøgningerne.


4. Ukraine ansøgning på 100.000 kr. til CISU med et Corona tiltag. 

Bestyrelsen støtter at vi indsender ansøgningen.


5. GEN Ghana ansøgning til CISU på 500.000 kr. 

Bestyrelsen støtter at vi indsender ansøgningen.


UDSKUDT

 1. Nyt fra Udbredelses-cirklen

Status?
Langsomt flere i cirklen – mangler aktive Øko-samfundsbeboere!
Formidlings- og Natur-center – dialog med rundvisertjenester -ansøgningen går fremad.
Flere boblere af Økosamfund (vi navne på p.t. 7 stk – skal gøres klar til Corona-åbning)
Sommer-rundtur til eksisterende Øko-samfund udskudt, men skal arrangeres.


UDSKUDT

 1. Den ny hjemmeside

En arbejdsgruppe bestående af Simonia, Camilla, Emma og Anne er i gang med at f færdiggøre den nye hjemmeside, som hvis det hele går efter planen bliver lanceret på vores gamle hjemmeside adresse http://okosamfund.dk tirsdag d. 12. maj.

Indtil da findes den på  http://test.okosamfund.dk/

Vigtigt: Vi skal beslutte om vi skal have betaling med kreditkort/dankort i netbutikken til køb af varer inklusive medlemskab.

Fordele: Det er nemmere og medlemskab kan oprettes med betalingsservice, som automatisk opkræver betaling.

Pris: 999 kr i oprettelse, 299 kr om måneden.UDSKUDT

 1. Webbaseret kommunikationsplatform

www.borigo.com. Claus Vittus (Skråningen 1) siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !? 

Rudy fra Bofællesskab.dk har gode erfaringer med programmet og kan spørges. Hallingelille har også en profil. 


Faste afluttende punkter


 1. Eventuelt:
   

 2. Næste ordinære møde: Onsdag d. 10. juni 2020 kl 19 på Zoom


 1. Mødeevaluering:

Dagsorden – LØS bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 8. april 2020 19:00 – 21:30
Mødet afholdes på Zoom. https://zoom.us/j/254941131?pwd=L01pZE5MQlJ2OWVZYUxQMVdFaVJndz09

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Matawan, Phillip, Jesper

Deltagende suppleanter: Camilla

Deltagere fra Ressourcecirklen: Kirsten Marie, Kristiane

Afbud: 

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

 1. Velkommen

Check in – 

Alle checker ind 


 1. Valg af mødeleder og referent

mødeleder: Alan

referent: Alle


 1. Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde 

LØS- Bestyrelse 20200318 dagsorden.docx


Dagsorden er: Godkendt

Referat er: Godkendt

Arbejdspunkter


 1. GF/ XGF

Foreløbig dato weekenden  d. 3 – 4. oktober 2020 ?

Jesper vil oprette et g-doc. Status? Ikke lavet endnu.

Bestyrelsen skal udvikle scenarier:

 • minimal løsning  (hvad vi giver lige nu – blad, sekretariat, mindre driftstilskud fra næste år, mere frihed til arbejdsgrupper/cirkler, risiko for lavt fokus på organisatorisk udvikling, erfaringer forsvinder)

 • fællessekretariat

 • trinvis sammenlægning af alle umiddelbare funktioner med flere andre organisationer (lavthængende frugter)*

 • hel eller delvis sammenlægning med Bofællesskab.dk

 • nedlæggelse

 • andet


* Forslag til at vi hurtigst muligt indleder samarbejdspunkter til de grønne organisationer på alle planer.

Har netop opsat to fælles-dokument indenfor Grøn omstilling:
1. Klima- og biodiversitets-venlig permakultur  Et dokument, som jeg tænker at udsende til fælles-udarbejdelse hos Praktisk Økologi, PermakulturDK, Økologisk Landsforening, Regenerativ jordbrug, Danmarks Naturfredningsforening, ØkoNet, Økologisk Havebrugs-forskning, Ny Nordisk Køkken, LØS-nyhedsbrev (er i bladet), FB-grupper…Andre?
2. En sekundær agenda er udbredelse, så vi viser fanen på det grønne område – ligesom opfordring til at deltage i startpakken ifm. grøn omstilling:
PAKKERNE I EN STARTPAKKE 


Matawan: Vi skal kontakte kontaktpersoner i økosamfundene og spørge, hvor de står i forhold til LØS proces og de 4 muligheder.

Alan tager kontakt til ‘De Grønne Venner ‘ om evt sekretariat samarbejde og andet samarbejde.

 1. Suppleanter

Bjarne (sup) – er klar på en rolle efter sommeren

Camilla (sup) – fortsætter som suppleant

Kim (sup) – Alan har forsøgt at kontakte Kim flere gange uden succes

Lasse (sup) – udgået. Vil gerne arbejde med video (UC)

Andreas (sup) – udgået

Camilla: Jeg har fjernet LASSE, KIM og ANDREAS fra bestyrelsens mailliste. 


 1. Arbejdsgruppe omkring samarbejde med Bofællesskab.dk

Der er behov for at nedsætte en arbejdsgruppe omkring samarbejde med Bofællesskab.dk. Indtil videre har følgende meldt sig til arbejdsgruppen:

Camilla, bofællesskab

Rudy, bofællesskab

Kristiane, LØS

Skal der annonceres på nyhedsmail efter flere deltagere? Nej


 1. Udfordringer med trivsel og mæglingsmøde
  Der blev holdt et mæglingsmøde over Zoom fredag d. 27. marts, hvor Phillip, Lene, Camilla, Kristiane og Alan deltog. Vi kom frem til en bedre forståelse af hinandens forskellige opfattelser og nåede et udgangspunkt for fremtidigt samarbejde.


 1. Bladet

Deadline var d. 27. marts 2020. Alan’s indlæg i nyhedsbrevet gav anledning til to henvendelser fra folk, der gerne ville være med i bladgruppen. Emma koordinerer dem.

Lene er med til at færdiggøre dette nummer og forlader herefter bladgruppen.


 1. Den ny hjemmeside – Gå ind og prøv den af !

Du finde den ny hjemmeside her: http://test.okosamfund.dk/

Simonia har gjort et stort arbejde, men der er skal stadig lægges mange informationer ind før end vi vil være i stand til at erstatte den gamle hjemmeside med den ny. 

Der er behov for en arbejdsgruppe omkring hjemmesiden. Hvor skal den ligge? Sekretariatet? Udbredelsescirklen? Hvem er tovholder?


 1. Webbaseret kommunikationsplatform UDSAT

www.borigo.com. Claus Vittus (Skråningen 1) siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !? 

Rudy fra Bofællesskab.dk har gode erfaringer med programmet og kan spørges. Hallingelille har også en profil. 


Faste afsluttende punkter


 1. Eventuelt:
   

 2. Næste ordinære møde: Onsdag d. 13. maj 2020 kl 19 på Zoom


 1. Mødeevaluering:


Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 11. marts 19:00 – 21:30
Mødet afholdes på Zoom. Lene udsender Zoom-link:
Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Lene, Jesper, Phillip, Matawan
Deltagende suppleanter: Camilla
Deltagere fra Ressourcecirklen:
Afbud:
Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i 2020

Faste indledende punkter
Velkommen
Check in –
Alle checker ind
1. Valg af mødeleder og referent
mødeleder: Alan
referent: Jesper
2. Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde
LØS- Bestyrelse 20200212 dagsorden.docx
Dagsorden er godkendt
Referat er godkendt

1. Nyt fra Ressource-cirklen RC
OBS: Mailadressen loes-ressourcecirkel@googlegroups.com
Referat fra møde d. 11.02.2020 findes på
https://docs.google.com/document/d/1_Gf4lg2Yr9h770ljfg2Sxo2kmxM0MkQXPSi81o_ksg
0/edit?usp=sharing

Møde: 2. tirsdag i måneden kl. 1900

1.1 Arbejdsgruppen omkring Erasmus+
1.2 Orientering om internationalt arbejde
Herunder en orientering om Launch and Thrive projektet.
Alan: Ift. økonomi spørges der til hvem der er host på projektet?
Camilla: Gen-Europe, der lægger midler til administration, evt. strategi, implementering
seminar og afrapportering.
Lene: Vi har tidligere bakket op om projektet.
1.3 CLIPS, Startpakke, Vidensbank
Orientering om den afholdte arbejdsweekend
Der arbejdes på 5 pakker til at støtte op om økosamfundene i sammenhæng med CLIPS
(juridisk, økonomisk, grøn, social, kommunal)

2. Nyt fra Udbredelses-cirklen UC
Møde: Sidste onsdag i måneden kl. 1900
2.1. Merchandise (uddelegeret sidst til UC)
Pris tæt på pris-grænsen til årsmøde-gave 150→ 200kr/gave i produktion (nærmest 200)
Philip: Der er produceret T-shirts og Indkøbsposer.
2.2. Hjemmeside – udvikling
2.3 Kontakt til nye økosamfund
Skråningen 1
Skråningen 2
Sjællandsk Muld
Himmelbjerggaarden
Kendskab til andre økosamfunds kontaktoplysninger
(Øko-samfund på vej, nyoprettede uorganiserede / kommercielle)? Økosamfund på vej
FaceBook undersøges. Jungletrommen og opfordring ved Årsmødet – Phillip og Alan.
2.4 Udmelding om en snarlig kommende Startpakke og Vidensbank som appetitvækker
for nye Øko-samfund i samarbejde med CLIPSdk. Herunder en Juridisk, en kommunal,
økonomisk, en social pakke og en grøn startpakke
3. Nyt fra sekretariatet SekC
Møde:
Sidste tirsdag i måneden for SC

Team-økonomi den 2. tirsdag i måneden
Driftsmøde den 3. onsdag i måneden
Lene: Orienter om status på den nye hjemmeside.
Til nyhedsbrevet: Evt. en ændret sidste frist for tilmelding til Årsmødet, Gerne en
opfordring til medlemmerne om kendskab til uorganiserede/kommercielle og ny-
tilkommende økosamfund.
https://docs.google.com/document/d/1Q5yN1N81wmski5F5QkMtRF86idRxusDFmZ-

gf12LPYk/edit?usp=sharing
4. Årsmøde
Bestyrelsen har givet arbejdsgruppen mandat i henhold til dokumentet: Årsmødeinfo –
Seminar i Himmerlandsbyen
Matawan: Der er styr på planlægningen, men hvad gør vi ift. Corona-virus?
Forholdsregler?
Vi aflyser kun hvis vores deltagere melder fra. Vi skal have udsendt en skriv til de
tilmeldte – Matawan sender tekst til Emma/Lene, som giver det videre til Emma (skal
sendes ud søndag). Vi tager de forbehold der kan tages.
Vi skal have taget kontakt til Munksøgaard – Matawan tager den.
Vi afholder et ekstra møde næste onsdag kl 1900 – Lene.
5. LØS på rundtur
Kan vi allerede sætte en dato, som vi kan fortælle til GF?
UC vender tilbage med en dato asap i samarbejde med Tenna – Phillip
ASAP må i denne forbindelse blive så snart vi har bare et lille overblik over hvornår
Corona pandemien er ovre/aftagende. Vi får ingen øko-samfund til at byde os velkommen
før. I Permatopia holder vi møder udendørs, hvor vinden blæser.
6. GF
Endelig dagsorden med indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest på
søndag d. 15. marts. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Beretning fra arbejdsudvalgene
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
7. Fremlæggelse af budget for det kommende år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af registreret revisor og kritisk revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1. Forslag til dirigent? (Forslag Torkild-Jørgen, Lone og Jesper) Matawan hører Munksøgaard
Ad 2. Alan skriver øvrige kommenterer. Input efterlyses.
Alt det gode om hvor det bærer hen ad og alle de mange gode aktiviteter vi
har/understøtter og de seriøse udfordringer vi står med rent organisatiorisk, de mange
opgaver og manglende kompetente hænder.
Ad 3. Beretning fra RC, UC og SC, Hjemmesideudvikling. Tidsplan!
Ad 4. Ingen ændring i kontingent
Ad 5. Forslag fra Kristiane og Matawan. Flere?
Kristianes forslag: Nedsættelse af en gruppe, der kan undersøge og evt lægge en plan for
hvordan LØS, Bofællesskab.dk og de andre grønne organisationer gradvist kan blive slået sammen
eller få et tættere samarbejde, hvor nogle af de administrativt tunge opgaver kan deles. Mange
opgaver er de samme og dem der ikke er fælles kan let foregå i en undercirkel/arbejdsgruppe.
Sammen kan vi løfte mere. Eksempel: Merkur har nu henvendt sig til Camilla/bofællesskab.dk for at
lave en økonomipakke til fællesskaberne. De vil ikke gøre det med LØS alene fordi LØS alene er for
lille og repræsenterer en for snæver gruppering.
Vi vil meget gerne have forslaget i sin sociokratiske udformning.
Nu vi ikke har et presserende tidspres og et formelt enten-eller ift hvad der skulle være oppe på
årsmødet kan vi ligeså godt gøre det grundigt og optimalt ift ønsker – med alt fra brainstorming og til
udarbejdelse af en plan a, b og c: en mest vidtgående sammenlægning, over en ligeværdig
sammenlægning til en ren sekretariat-sammenlægning – alt afhængig af besætning af
bestyrelsesmedlemmer og gennemgribende optimale ønsker for samarbejde !?
Ad 6. v/Jesper & Di
Ad 7. v/Jesper
Ad 8. Bestyrelsesmedlemmer
Alan – genopstiller ikke til bestyrelsesarbejde, men træder ind i UC
Lene – genopstiller ikke til bestyrelsesarbejde, men træder ind i RC
Phillip – Ikke på valg, tovholder i UC
Jesper – Ikke på valg, overvejer evt. at fratræde
Matawan – Ikke på valg, overvejer evt. at fratræde
Kennet – Ikke på valg, Phillip tager kontakt
Bjarne (sup)- [Matawan tager kontakt]
Camilla (sup) – fortsætter som suppleant
Kim (sup) – Ikke på valg, Alan tager kontakt
Bestyrelsen skal suppleres og der er behov for ekstra bemanding til cirklerne.
Har nogen kendskab til kandidater, der er motiverede og kvalificerede!?
Hvad er minimumskrav til bemanding og kompetencer til at LØS kan køre?
Hvis vi ikke finder kandidater, skal vi da foreslå sammenlægning med
bofællesskab.dk?
Kenneth er ikke på valg, og håber han får bedre overskud – vil dog ikke stå i vejen,
hvis nogle energiske lige nu ønsker bestyrelsesposten.
Ad 9. Tænker at vi fortsætter med Ebbe Jensen fra Vadestedet og Kirsten Høngsmark.
Alan venter på svar fra Kirsten om hun vil tage opgaven i 2020

Der skal foreligge en skarp tidsplan og fx være styr på stemmeberettigede og -sedler mv.
Tenna@okosamfund.dk skal levere en opdateret medlemsliste til Matawan.
Bestyrelsen skal til at gøre noget for at planlægge GF. Det er Lenes overbevisning at vi
skal fremlægge hjemmeside + strategier for det kommende år. Mon ikke vi allerede kan
sætte datoer på nogle af vores fremadrettede aktiviteter? Der skal gøres noget for at
melde ud, at der er brug for nye bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Lad os lave et udvalg
som står for GF og lad dem arbejde med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Lene og Alan taler om udsendelse af indkaldelse, formalia og foreløbigt program.

Faste afsluttende punkter
1. Eventuelt:
Bør LØS ikke være repræsenteret her med et indlæg, sammen med de andre grønne
foreninger? Sammen med Omstilling.nu og Information:
https://www.facebook.com/events/215006116355336/
Web-baseret kommunikations-platform (anvendt og anbefalet af Skråningen_1):
www.borigo.com. Claus Vittus siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-
versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er
vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske
docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !?
Ruth fra BofællesskabDK har erfaringer med programmet.
2. Konstituerende bestyrelsesmøde: Søndag d. 22. marts kl 13 – under frokosten
3. Næste ordinære møde: Onsdag d. 8. april kl 19 på Zoom
a. Næste ekstraordinære møde: Onsdag 18. marts kl 19 på Zoom
4. Mødeevaluering:
5. Eftermøde imellem Lene, Kristiane, Camilla, Phillip og evt. Matawan?

Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 12. februar 19:00 – 21:30
Mødet afholdes på Zoom. Alan udsender Zoom-link:
https://zoom.us/j/156327050?pwd=VEMzTDEvWVp5eHZEZjhVQjBwUG1hZz09
Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Jesper, Philip,
Deltagende suppleanter:
Deltagere fra Ressourcecirklen: Kim
Afbud: Matawan, Camilla
Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i 2020

Faste indledende punkter
1. Velkommen
Check in –
Alle checker ind
2. Valg af mødeleder og referent
mødeleder:Lene
referent:Phillip
3. Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde
20200126 dagsorden.docx
Dagsorden er Godkendt
Referat er Godkendt

1. Nyt fra Ressource-cirklen RC
OBS: Mailadressen loes-ressourcecirkel@googlegroups.com
Referat fra møde d. 11.02.2020 findes på
https://docs.google.com/document/d/1_Gf4lg2Yr9h770ljfg2Sxo2kmxM0MkQXPSi81o_ksg
0/edit?usp=sharing

Møde: 2. tirsdag i måneden kl. 1900
1.1 Arbejdsgruppen omkring Erasmus+
Ansøgning er nu indsendt. Det næste for vores lille Erasmus+ gruppe er at få
underviserlisten på hjemmesiden til at fungere
1.2 Orientering om internationalt arbejde
Camilla en større projektudvikling. Udvikling af nationale netværk (Ghana og Ukraine).
DK anses internationalt at være i spidsen. Generalforsamling i Ecolise (Europæisk
sammenslutning med det formål at løfte bæredygtighedsagendaen op på politisk plan) d.
2-5 april i Stockholm og der er behov for flere som gerne vil deltage.
link: https://www.ecolise.eu/general-assembly-2020/
1.3 CLIPS, Startpakke, Vidensbank
Der afholdes arbejdsweekend (se nedestående mail fra Camilla.)

Så er det snart, at vi mødes for at arbejde på STARTPAKKEN. Alle er velkomne, hvis de vil arbejde med.
TID OG STED
Det foregår fra fredag 28.2 kl. 16 til søndag 1.3 kl. 15, altså 2 døgn, dedikeret til udvikling af startpakken i
LØS/Bofællesskab.dk. Det bliver afholdt i Hallingelille (Fælleshuset, Hallingebjergvej 1, 4100 Ringsted) og
rejseomkostninger samt forplejning dækkes af CLIPS programmet. Man kan overnatte her og der arrangeres
FLEXTUR fra Ringsted station. Vi står selv for at lave maden og gøre rent efter os selv.
TILMELDING
Udfyld her: https://drive.google.com/file/d/1NllsLb1ZplS-vfM4iqcKKalcktPH35x1/view?usp=sharing
INDHOLD
– Her den fælles prioritering af opgaver, som både Bofællesskab.dk og LØS' bestyrelser har prioriteret. Der er sat
krydser for, hvad der vil kunne indgå i en fælles fondsansøgning. Vi arbejder i mindre grupper på de forskellige
opgaver.
– Da weekenden finansieres af CLIPS, vil der bliver præsenteret nogle af de metoder, vi har udviklet i CLIPS
(feedback ønskes). Vi skal snakke om den voksende vidensbank og hvordan den skal præsenteres på
hjemmesiden. Desuden vil vi spille det spil, der er udviklet (hvis muligt).
– Sammen kan vi arrangere et event for nye fællesskaber, også finansieret af CLIPS, til august/september.

1.4 Forslag om Gana projekt.

Budgettet er max. 500.000 kr. – administrationsgebyret til LØS vil være det samme som i Ukraine projektet, ca.
20.000 kr. Som ikke skal betragtes som et overhead/fortjeneste, men som udgifter forbundet med
kommunikation og regnskab (3 overførsler til Ghana på ét år).
I DK skal der gerne være en projektgruppe. Jeg vil spørge, om Asger og Pernille fra Munksøgård vil støtte op igen.
Frands har også været inde over EDE’en i Ghana i 2016. Den nye Kristian fra Grobund lyder også frisk – og en
Bjarne har skrevet til mig om det, idet han læste en gammel artikel om Ghana projektet, på hjemmesiden.
Damerne på Christiania er også interesserede. Så jeg er fortrøstningsfuld. Opgaverne består i primært at
kommentere kvartalsvise rapporter + finansielle afregninger samt afholde månedlige Zoom møder.
Kommunikere om det Der vil også være en rejse til Ghana.
De 20.000 kr. er den del af administrationstilskuddet, der ville gå direkte til LØS. De resterende knapt
15.000 kr. af adm bidraget ville gå til at koordinere projektet, monitorere og administrere. Som jeg eller
en anden ville gøre. Men korrekt, køres projektet gennem MiMundo, får jeg hele summen til at
koordinere projektet, i stedet for at give 20.000 kr. til at betale LØS' ansatte. Men jeg gør ikke det her
for pengene.
Vedrørende procedurer har jeg udarbejdet en liste over opgaver og ansvarlige for cisu projekter – ligger
i projektmappen. Den anvendes f.eks til Ukraine projektet, som Dicte og mig står for. Men altså,
størstedelen af arbejdet foregår jo udenfor Danmark- vi skal primært monitorere og følge projektere,
støtte op og bidrage, hvor vi kan. F.eks ved som i ukraine at være med til at facilitere den EDE, der skal
afholdes til sommer.
Fuld støtte til forslaget og projektet. Princip om at bidrage, også internationalt, når mulighederne og
ildsjælene byder sig. Dog med en opmærksomhed på at dette ikke sker på bekostning af det nationale.

1.5. Sociokrati uddannelse i LØS
Camilla foreslå at holde kurser i sociokrati i LØS-regi.
Det støtter vi helhjertet.
1.6. Launch and thrive
Strategisk partnerskab ift. etablering af nationale netværk.
En genansøgning om bl.a IT-logistik ifm GEN Europe samarbejdet.
Usikkerhed ift. ressourcetrækket på adm. mv.
Antaget at LØS ift resurse kan bære, så støtter vi naturligvis op.
Kristiane følger op og spørger ind til ressoursetræk

CAMILLA: JEG ER TIL gen eUROPE MØDE I sPANIEN, HAR PAUSE OM LIDT OG KAN VÆRE MED,
HVIS SPØRGSMÅL TIL MIG 😉 .

2. Nyt fra Udbredelses-cirklen UC
Møde: Sidste onsdag i måneden kl. 1900
2.0. Behovsanalyse er bortset fra 3 allerede aftalte telefon-interviews sat i stå pga.
fokus på merchandise op til årsmødet. Sommerrundtur kan flyttes til påske så der kan
komme fokus på
2.1. Vidensbank er bortset fra en opfordring til 3 skribenter sat i stå pga. fokus på
merchandise op til årsmødet.
2.2. Hjemmeside – udvikling
Alan har kontaktet Simonia, som vil demonstrere et udkast til brugerflade for den nye
hjemmeside. Simonia skal sættes i kontakt med Angel fra GEN Europes IT afdeling, så
hun kan modtage den template, der stilles til rådighed for GEN Europes medlemmer.
LØS nye hjemmeside skal udseendemæssigt læne sig op ad GEN Europes design. Lene
har snakket med Simonia omkring ny hjemmeside. Simonia er ret langt med siden og den
kan ses her: https://www.testside2.dk/
Der er forslag fra Lene om at Simonia ansættes til at lave den nye hjemmeside, så det
kører og skal betales 10.000 herfor. (alt indhold i på den gamle hjemmeside, flyttes til den
nye hun har lavet. Det vil være klart til fremvisning på GF i marts.)
Diskussion ift. hvordan vi kvalitetssikrer siden, herunder ift. den fremadrettede
vedligeholdelse.
Det er vedtaget at Simonia skal lave den nye side. Lene tager kontakt og udarbejder
kontrakt sammen med Jesper
2.3 Fundraising fra UC er sat i bero indtil fundsraisere opfordres / melder sig. Tidligere
tilbud er trukket tilbage.
2.4 Merchandise strategi:
Skitseforslag til Merchandise design ses på: www.scientific.dk/Forskellige-grafik-
modeller.pdf
Bestyresen har her 3 valgmuligheder ses på:
www.scientific.dk/Merchendise_2_budget.pdf
God dialog. Philip arbejder videre både på T-shirt og muleposer. Ikke tryk, men broderi. Vi
taler om en moden målgruppe. Andre gode ideer fx yogamåtter.
Jesper kommer med eksempel på T-shirt og muleposer fra LilleSyd. Det vil være fedt
med et mere flippede bud også. Jesper og Philip arbejder videre hermed.

3. Nyt fra sekretariatet SekC

Møde:
Sidste tirsdag i måneden for økonomi
2. anden måned 3. onsdag i måneden for drift
SC
3.1. Generel status
Der er mange ting som stadig skal arbejdes igennem, men der er mod på opgaven.
3.2. Personale situation og HR-funktion
Lene vil snakke med Kirsten og at tage rolle som HR og trivsel roller. Kirsten er ikke helt
sikker på hun kan overskue opgaven, men har mere tid i efteråret.
3.3 Hjemmeside – drift
Christian og Lene arbejder på at holde vores gamle hjemmeside kørende.
Alan har talt med Anne Moloney, som kender WordPress og gerne vil hjælpe LØS og har
opfordret hende til at kontakte Lene.
Christian har lavet et nyt punkt med Støt LØS, hvor man bl.a. kan testamentere til LØS –
se pkt 5.
Derudover er der oprettet en side til undervisere og den første er allerede online.
Han har også reorganiseret nogle af menupunkterne, så det er mere logisk.
Lene finder det svært at holde hjemmesiden kørende, da hun ikke har erfaring med
hjemmeside arbejde. Det er frustrerende. Derudover er det svært at få tingene igennem,
når det hviler på frivillig tid og anbefaler en ny løsning, hvor vi bruger Simonias side. Som
en del af opgaverne med at få den nye side lavet, vil det blive Simonias opgave at
udforme manualer, således vi nemt kan rette og uploade på den nye side.
Potentielt ny side til marts – hurra!!
3.4. Cirkelstruktur & Organisationsskema
Er udarbejdet. Kommer op her asap.
Tilgår snarest. Ligger ved Jesper
Vedtaget på generalforsamling.
https://docs.google.com/document/d/1cVFx7uAzqI 8ebPj1y_K4Ps-
P0FPNQtHWKpjgkJMkhf8/edit?usp=sharing
3.4.1. Domæneændring mellem udbredelse/ressource cirkel; Ressource cirkel =
strategisk indadvendt arbejde. Udbredelsescirkel = Strategisk udadvendt arbejde.
Behandlet og vi skal kigger videre herpå. Vidensbank delt i mellem UC og RC.
Vidensbank deles – godkendt.
Fremadrettede forslag omkring organisation: LØS på vej -2020
Startpakkeprojektet foreslås opbygget i ressoursecirklen og desemineret igennem
udbredelsescirklen.

Startpakkeprojektet – domæneændring vedtages. Vi er dog opmærksom på, at
startpakken med fordel kan suppleres, når den kommer til/igennem udbredelsescirklen.
Domænetilføjelse koordinationscirkel

Vi arbejder videre på at blive bedre til den sociokratiske organisering og vi godkender her disse tiltag til
viderearbejde. Den ligger pt. til viderearbejde hos sociokraticirklen.
Tilføjelser til koordinationsgruppens mandat
At være loyal over for de beslutninger, generalforsamlingen har truffet og lede
foreningen mellem generalforsamlingerne. Denne opgave er
koordinationsgruppens kerneopgave. Dette vil typisk indebære at føre tilsyn med:
• at der er sammenhæng mellem foreningens formål og dens
aktiviteter, altså at bevare den overordnede vision.
• at vedtægterne overholdes
• at foreningen lever op til sine forpligtelser over for medlemmer,
ansatte og frivillige (f.eks. i forhold til forsikringer)
• at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
• at foreningen kan fungere som arbejdsgiver (hvis lønnede ansatte).

3.5. GDPR
Oplæg til GDPR-tekst [om samtykke til afgivet data] ligger her: Samtykkeerklæring.docx
Version 1 kan godkendes. Cirklen laver en version 2 til næste møde og en plan for
indsamling af underskrifter.
Vi skal til at planlægge indsamling. Ligger hos Jesper.
3.6. Status for blad og bladredaktion
Alan: Har kontaktet Lasse Brahe, som sagde han ville tage kontakt til Lene. Lene har
snakket med Lasse, men er usikker på om han møder op til Blad møde d. 12.02.2020.
Det er ikke holdbart med så usikker grundlag for redaktionen. Jeg vil anbefale en
repræsentant fra hver cirkel til at sidde i bladredaktionen. 1 fra KC, 1 fra RC, 1 fra UC + 1
fra SC (Emma). 27/3 deadline for skribenter. Udgivelse 15/5.
Tema: Økonomi. Sub-tema: ? – evt. noget fra årsmødet eller Klima specifikt.
Gerne artikler fra cirklerne.
Vi søger human-interest personage ude fra økosamfundene. Meld tilbage til Lene, hvis I
kender nogen.
3.7. De Grønne organisationers fællessekretariat
Alan: Har kontakte Søren Vissing fra PØ og bedt ham om at oprette Jesper som LØS
kontaktperson til ‘De Grønne Venner’
3.8. Orientering om økonomi:

Jesper har udarbejdet et simplificeret og mere overskueligt budget, som skal godkendes
på dette møde.
Vi har forhandlet med Merkur. Nu står den på at minimere vores omkostninger ift.
bogholder, revisor, tryk og webhotel.
Intern revisor gennemgår det som revisoren modtager. Alan sender navn på intern revisor
til Jesper.
Ifm årsmødebudgettet (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TuFl6b7SMbLQRAV7T_8dr7w9m-sMZucZ)
og de dertil stillede opklarende spørgsmål, afklaret med Ditlev dd., således;
1. Linje 23-25 – kolonne b-d vedr. overnatning. Der er her tale om en indtægt der ligeledes er en udgift, da
denne del af økonomien går til stedet. Derfor altså tale om et nulregnskab.
2. Linje 21 – kolonne f-j vedr. "den dyre kage". Her er der tale om kage i form af råvare. Der er samlet set
tænkt et beløb på 1.500.00,- ifm kage OG te/kaffe (forrige postering). Posteringen linje 21 rettes derfor fra
3.000.00,- til 1.000.00,-. Dette tilsvarer beløbet pr. deltager for kage den efterfølgende dag og vurderes
realistisk. Kan til dels ligeledes betragtes som buffer ift. kaffe/te.
3. Da dette er et LØS-arrangement bekræftes det, at eventuelt overskud indgår i LØS regnskab 2020.
Med disse bemærkninger og det mandat kassereren blev givet til bestyrelsesmøde i sidste weekend er
budgettet således godkendt.
Huske til efteråret at ringe til Ross. Slutmaj afrepporteres til tipsmidlerne.
Nationale projekter ønsker bestyrelsen at prioritere er 30.000kr sat ind i budgettet.
Budgettet er godkendt.
4. Testamenter
Christian har oprettet en side på hjemmesiden, hvor der forklares, hvordan man kan
tilgodese LØS i sit testamente:http://okosamfund.dk/testamenter-arv-til-landsforeningen-
for-oekosamfund/
Der linkes til virksomheden Dokument 24, som gratis påtager sig det jurdiske
arbejde:https://dokument24.dk/testamente
5. Legal Obstacle Survey (Dicte)
Alan har modtaget survey på svensk og oversat til dansk. Dicte foreslår at danne
arbejdgruppe og invitere studerende ind, der kan benytte resultaterne i forbindelse med
deres thesis. Tenna vil gerne stå for at udsende survey’en til medlemmer. Phillip
konsulteres i forbindelse med oprettelse af en database og den videre behandling af
svarene.
Phillip har kontakt til Simonia ift. ny side.
Ny hjemmeside møde på tirsdag.

6. Årsmøde

Bestyrelsen har givet arbejdsgruppen mandat i henhold til dokumentet: Årsmødeinfo –
Seminar i Himmerlandsbyen
Bestyrelsen skal til at gøre noget for at planlægge GF. Det er Lenes overbevisning at vi
skal fremlægge hjemmeside + strategier for det kommende år. Mon ikke vi allerede kan
sætte datoer på nogle af vores fremadrettede aktiviteter? Der skal gøres noget for at
melde ud at der er brug for nye bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Lad os lave et udvalg
som står for GF og lad dem arbejde med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Lene og Alan taler om udsendelse af indkaldelse, formalia og foreløbigt program.

Faste afsluttende punkter
1. Eventuelt:
2. Næste møde: Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 19/2 kl. 1000. Lene
indkalder.
Næste møde: Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 11/3 kl. 1900. Lene Indkalder.
3. Mødeevaluering: