Referater fra bestyrelsen

Dato: Onsdag d. 13. maj 2020 19:00 – 21:30; Mødet afholdes på Zoom.

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Phillip, Matawan

Deltagende suppleanter: Camilla

Deltagere fra Ressource-cirklen: Camilla

Gæster: Ditlev

Afbud: Jesper

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

1.      Velkommen

       Check in –        Alle checker ind

2.      Valg af mødeleder og referent

       mødeleder: Alan,        referent: Alle

 

3.      Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde

LØS- Bestyrelse 20200408 dagsorden.docx

Dagsorden er: godkendt

Referat er: godkendt

 

Arbejdspunkter


 1. Generalforsamling (GF) / X-GF

Foreløbig dato weekenden d. 3 – 4. oktober 2020

Datoer bliver meldt ud via nyhedsbrev.

2. MULIGHEDER FOR LØS FREMTID
Fordi vi er opmærksomme på, at der ikke er tilstrækkelige menneskelige (og
økonomiske?) ressourcer til en stærk udviklende forening, der er behov for forandringer i
arbejdet, som foreningen udfører.

MINIMALE FUNKTIONER (Minimal-LØS):

a) Hvilke funktioner er de mest essentielle og vitale funktioner, hvilke LØS ikke kan arbejde uden?

b) Hvad er vi klar til at opgive af det nuværende arbejde og form for at forenkle foreningen?

c) Hvilke fordele og udfordringer?

GRADVISE SAMMENLÆGNINGER af funktioner med andre grønne foreninger:

FÆLLES “bestyrelses”-arbejde indenfor forskellige temaer:
Bofællesskab temaet
Grøn omstillings temaet
FÆLLES cirkler – arbejde, der kan gøres lidt allerede NU
FÆLLES SEKRETARIAT MED ANDRE GRØNNE FORENINGER:

a) Hvorfor vil vi gøre det?

b) Hvilke er de grønne foreninger, vi måske kan arbejde sammen med? *

c) Hvilke er de grundlæggende elementer og værdier, vi skal have til fælles for, at dette projekt kan lykkes?

d) Hvilke fordele og udfordringer?

     (Hvad er erfaringerne fra samarbejdet med Praktisk Økologi, LØB, Permakultur DK og Omstilling DK der førte frem til Det Fælles Bedste? Hvad var godt? Hvad var skidt? Hvad gik galt?)

      Økosamfundene opfordres til hvert at have en repræsentant som er aktiv i LØS

 SAMARBEJDE MED BOFÆLLESSKAB.DK:

a) Hvad er de mål, vi har til fælles?

b) Hvilke behov og forventninger har hver part om dette samarbejde ?

c)   Hvilke fordele og udfordringer?

Bestyrelsen og de øvrige deltager diskuterede ovennævnte muligheder for LØS fremtid.

Vi besluttede at vi fortsætter med at undersøge samarbejdsmulighederne både med de grønne foreninger og Bofællesskab.dk, og at vi samtidig kontakter vores medlemmer og arbejder på at finde/styrke vores egen identitet. Vi skal kontakte kontaktpersoner i Øko-samfundene og spørge, hvor de står i forhold til LØS proces og de 3 muligheder. Det er en god idé at lave SWOT analyser på de tre muligheder. Det er et ønske, at der etableres et debatforum på LØS hjemmeside, hvor medlemmerne kan diskutere emnet omkring LØS fremtid.

Ditlev foreslår at vi skriver et brev til økosamfundene, hvor vi opfordrer til, at LØS kommer med på dagsordenen til fællesmøderne, og at økosamfundene stiller med repræsentanter til LØS. Ditlev vil på opfordring lave et udkast til brevet og videresende til Alan, som lægger det ind på google-drevet, hvor vi i fællesskab arbejder videre med det.

Med hensyn til samarbejdet med de grønne foreninger har Alan været i dialog med PØ, som lægger op til et ‘top-møde’ mellem bestyrelsesmedlemmer fra de grønne foreninger til efteråret 2020 og fælles årsmøde a la Samsø 2 til foråret 2021.


 1. Arbejdsgruppe omkring samarbejde med Bofællesskab.dk
  Status: Møde afholdes 20.5

Camilla har ikke den store lyst til at være med. Vil andre?

UDSKUDT

 1. Øget LØS dialog – mellem vores Øko-samfunds medlemmer og fra/til LØS – ala SERVAS, WWOOF, GOmore

Vision:
Et LØS-ID kort skal åbne dørene mellem øko-samfundene og fra/til LØS.

Konkrete muligheder (kan udbygges):
*I lighed med og hjulpet af SERVAS udsteder vi et LØS ID-kort til vores medlemmer – på
baggrund af selv-udfyldt introduktion og (servas)interview. Øko-medlemmer kan couch-surfe / blive udvekslet med andre øko-medlemmer og bo der et antal dage med selvvalgte roller# – for sit lokale øko-samfund og for LØS 😉

* Med samme LØS-ID kort kan vores medlemmer få direkte kontakt til alle andre Øko-
samfunds medlemmer (der abonnerer på ordningen), ‘rejse’ til disse Øko-samfund og
arbejde sammen med dem – f.eks. udveksling af unge til andre Øko-samfund under
betryggende rammer. Dette er i lighed med og evt. hjulpet af WWOOF, som vi har et godt
forhold til via Lars Myrthu.

* Med samme LØS-ID kort kan Øko-samfunds medlemmer under trygge rammer
transportere sig fra/til andre Øko-samfund (som GoMore, men evt. gratis).


* Med et andet LØS-ID kort kan LØS-kontaktpersoner og rundvisere få direkte adgang til
hinanden via fælles-maillister, forum, social medier.

LØS-aktiv

F.eks i Ungdoms-LØS.

I LØS introduktionsbrevet – ID udfyldes 5 punkter f.eks.
Hvorfra kender du LØS’ aktiviteter?

Hvilken måde er du interesseret i LØS
– i fællesskabstanken
– sammenvær med andre unge, fælles projekter …
– i grøn omstilling?
– hensyn til klima, at genskabe natur, mindre forbrug, samkørsel…

Til LØS (og Servas) afrapportering udfyldes 2 punkter

#Hvilke(n) rolle(r) havde du?

LØS-rejsende / udveksling
LØS-projekt hjælper
LØS-natur formidler
LØS-klimaaktivist
LØS-ambasadør…

Skriv mindst 3 linjer om din oplevelse i dit Økosamfund og gerne om hvad du udfyldte din/dine
roller?

Jeg mener vi skal passe vores besøgstid efter Corona-krisen. Da der bliver en livlig hjemlig! 
rejseaktivitet og folk er sultne på social sammenvær er det tid til at LØS udnytter

Punktet kræver vi laver ordningen eller minimum formaliserer samarbejde med andre organisat.)
Skal vi bruge generelle forenings-kræfter på denne LØS-dialog / lukke-ned minimal-LØS?

Er det en kærkommen lejlighed til
* tættere partner-kontakt
* bedre LØS til Øko-samfunds kontakt og bedre Øko-samfund til Øko-samfund kontakt?
Økonomi: FB / Maillister / “forum” på hjemmesiden, sekretariat-timer til spørgsmål.
Wo-man-power: Mindst én flere end Phillip skal tænde på det, ellers må det udskydes til
engang måske i UC. 1. Nyt fra Ressource cirklen


   1. Bevilling til underviser netværk

Det ser ud til at være en god strategi at byde folk velkommen i LØS, uden at de skal deltage i formelle udvalg, men i et langt løsere undervisernetværk. 

 

Vi rider med på den energi og vil derfor gerne foreslå nogle initiativer, som kan gå ind under ’uddannelse i LØS’, altså brug af Erasmus+ midlerne, der er tilbage fra denne runde. Det vil vi gerne tale med jer om, på det næste bestyrelsesmøde. Men der er brug for at kunne rykke lidt hurtigt. Derfor vil vi gerne bede jer om at tage med på dagsordenen, at vi fra Uddannelsescirklen og Erasmus+ gruppen gerne vil søge nogle penge fra Erasmus+ overskuddet, til følgende aktiviteter:  


 1. LØRDAGE MED LØS
  Workshops, debatter, film. En mulighed for at mødes, online.
  Budget idé: 13.000 kr. (fra Erasmus+ puljen til koordinering/videoredigering samt honorar til underviserne). Så kan vi ende med nogle videoer, der kan lægges på hjemmesiden. Som en teaser til, hvad vi har at give, som LØS og som undervisernetværk.  

Bestyrelsen godkender forslaget under forudsætning af at der udarbejdes et detaljeret budget og beskrivelse.

 

 1. OVERSÆTTELSE AF SDG KORT OG GEN KORT
  Vi vil gerne have oversat og kontekstualiseret kortene til dansk brug. Ross vil give 1000 Euro til det – hvor halvdelen går til GAIA Education for det grafiske arbejde med SDG kortene. GEN kortene vil vi også gerne oversætte.
  Budget idé: 10.000 kr. fra Erasmus+ puljen til oversættelse, finde relevante billeder og grafisk arbejde (GEN skal have lidt for det). 

https://ecovillage.org/resources/market/ecovillage-design-cards/

https://www.gaiaeducation.org/product/sdgs-flashcards-for-youth/

Begge sæt kort bliver produceret af GAIA ED/GEN og kan købes direkte på de respektive webshops, så vi behøves ikke engang stå for køb/salg, skal bare levere det oversatte.

Bestyrelsen godkender forslaget under forudsætning af at der udarbejdes et detaljeret budget og beskrivelse.


3. To ansøgninger fra LØS til Engagements-puljen hos CISU.

A) SDG dialog med nye grupper (inkl. ToT og oversættelse)

Kortene skal ud i økosamfundene. Kan bruges i forhold til nye økosamfund. 

Målet er at workshop i Engagements-puljen tænkes at foregå ude i økosamfund.


B) Vidensfestival i Svendborg i oktober (Dicte)


Ressource Cirklen indstiller til, at vi indsender disse to. 

Bestyrelsen støtter at vi indsender ansøgningerne.


4. Ukraine ansøgning på 100.000 kr. til CISU med et Corona tiltag. 

Bestyrelsen støtter at vi indsender ansøgningen.


5. GEN Ghana ansøgning til CISU på 500.000 kr. 

Bestyrelsen støtter at vi indsender ansøgningen.


UDSKUDT

 1. Nyt fra Udbredelses-cirklen

Status?
Langsomt flere i cirklen – mangler aktive Øko-samfundsbeboere!
Formidlings- og Natur-center – dialog med rundvisertjenester -ansøgningen går fremad.
Flere boblere af Økosamfund (vi navne på p.t. 7 stk – skal gøres klar til Corona-åbning)
Sommer-rundtur til eksisterende Øko-samfund udskudt, men skal arrangeres.


UDSKUDT

 1. Den ny hjemmeside

En arbejdsgruppe bestående af Simonia, Camilla, Emma og Anne er i gang med at f færdiggøre den nye hjemmeside, som hvis det hele går efter planen bliver lanceret på vores gamle hjemmeside adresse http://okosamfund.dk tirsdag d. 12. maj.

Indtil da findes den på  http://test.okosamfund.dk/

Vigtigt: Vi skal beslutte om vi skal have betaling med kreditkort/dankort i netbutikken til køb af varer inklusive medlemskab.

Fordele: Det er nemmere og medlemskab kan oprettes med betalingsservice, som automatisk opkræver betaling.

Pris: 999 kr i oprettelse, 299 kr om måneden.UDSKUDT

 1. Webbaseret kommunikationsplatform

www.borigo.com. Claus Vittus (Skråningen 1) siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !? 

Rudy fra Bofællesskab.dk har gode erfaringer med programmet og kan spørges. Hallingelille har også en profil. 


Faste afluttende punkter


 1. Eventuelt:
   

 2. Næste ordinære møde: Onsdag d. 10. juni 2020 kl 19 på Zoom


 1. Mødeevaluering:

Dagsorden – LØS bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 8. april 2020 19:00 – 21:30
Mødet afholdes på Zoom. https://zoom.us/j/254941131?pwd=L01pZE5MQlJ2OWVZYUxQMVdFaVJndz09

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Matawan, Phillip, Jesper

Deltagende suppleanter: Camilla

Deltagere fra Ressourcecirklen: Kirsten Marie, Kristiane

Afbud: 

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i  2020

Faste indledende punkter

 1. Velkommen

Check in – 

Alle checker ind 


 1. Valg af mødeleder og referent

mødeleder: Alan

referent: Alle


 1. Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde 

LØS- Bestyrelse 20200318 dagsorden.docx


Dagsorden er: Godkendt

Referat er: Godkendt

Arbejdspunkter


 1. GF/ XGF

Foreløbig dato weekenden  d. 3 – 4. oktober 2020 ?

Jesper vil oprette et g-doc. Status? Ikke lavet endnu.

Bestyrelsen skal udvikle scenarier:

 • minimal løsning  (hvad vi giver lige nu – blad, sekretariat, mindre driftstilskud fra næste år, mere frihed til arbejdsgrupper/cirkler, risiko for lavt fokus på organisatorisk udvikling, erfaringer forsvinder)

 • fællessekretariat

 • trinvis sammenlægning af alle umiddelbare funktioner med flere andre organisationer (lavthængende frugter)*

 • hel eller delvis sammenlægning med Bofællesskab.dk

 • nedlæggelse

 • andet


* Forslag til at vi hurtigst muligt indleder samarbejdspunkter til de grønne organisationer på alle planer.

Har netop opsat to fælles-dokument indenfor Grøn omstilling:
1. Klima- og biodiversitets-venlig permakultur  Et dokument, som jeg tænker at udsende til fælles-udarbejdelse hos Praktisk Økologi, PermakulturDK, Økologisk Landsforening, Regenerativ jordbrug, Danmarks Naturfredningsforening, ØkoNet, Økologisk Havebrugs-forskning, Ny Nordisk Køkken, LØS-nyhedsbrev (er i bladet), FB-grupper…Andre?
2. En sekundær agenda er udbredelse, så vi viser fanen på det grønne område – ligesom opfordring til at deltage i startpakken ifm. grøn omstilling:
PAKKERNE I EN STARTPAKKE 


Matawan: Vi skal kontakte kontaktpersoner i økosamfundene og spørge, hvor de står i forhold til LØS proces og de 4 muligheder.

Alan tager kontakt til ‘De Grønne Venner ‘ om evt sekretariat samarbejde og andet samarbejde.

 1. Suppleanter

Bjarne (sup) – er klar på en rolle efter sommeren

Camilla (sup) – fortsætter som suppleant

Kim (sup) – Alan har forsøgt at kontakte Kim flere gange uden succes

Lasse (sup) – udgået. Vil gerne arbejde med video (UC)

Andreas (sup) – udgået

Camilla: Jeg har fjernet LASSE, KIM og ANDREAS fra bestyrelsens mailliste. 


 1. Arbejdsgruppe omkring samarbejde med Bofællesskab.dk

Der er behov for at nedsætte en arbejdsgruppe omkring samarbejde med Bofællesskab.dk. Indtil videre har følgende meldt sig til arbejdsgruppen:

Camilla, bofællesskab

Rudy, bofællesskab

Kristiane, LØS

Skal der annonceres på nyhedsmail efter flere deltagere? Nej


 1. Udfordringer med trivsel og mæglingsmøde
  Der blev holdt et mæglingsmøde over Zoom fredag d. 27. marts, hvor Phillip, Lene, Camilla, Kristiane og Alan deltog. Vi kom frem til en bedre forståelse af hinandens forskellige opfattelser og nåede et udgangspunkt for fremtidigt samarbejde.


 1. Bladet

Deadline var d. 27. marts 2020. Alan’s indlæg i nyhedsbrevet gav anledning til to henvendelser fra folk, der gerne ville være med i bladgruppen. Emma koordinerer dem.

Lene er med til at færdiggøre dette nummer og forlader herefter bladgruppen.


 1. Den ny hjemmeside – Gå ind og prøv den af !

Du finde den ny hjemmeside her: http://test.okosamfund.dk/

Simonia har gjort et stort arbejde, men der er skal stadig lægges mange informationer ind før end vi vil være i stand til at erstatte den gamle hjemmeside med den ny. 

Der er behov for en arbejdsgruppe omkring hjemmesiden. Hvor skal den ligge? Sekretariatet? Udbredelsescirklen? Hvem er tovholder?


 1. Webbaseret kommunikationsplatform UDSAT

www.borigo.com. Claus Vittus (Skråningen 1) siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !? 

Rudy fra Bofællesskab.dk har gode erfaringer med programmet og kan spørges. Hallingelille har også en profil. 


Faste afsluttende punkter


 1. Eventuelt:
   

 2. Næste ordinære møde: Onsdag d. 13. maj 2020 kl 19 på Zoom


 1. Mødeevaluering:


Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 11. marts 19:00 – 21:30
Mødet afholdes på Zoom. Lene udsender Zoom-link:
Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Lene, Jesper, Phillip, Matawan
Deltagende suppleanter: Camilla
Deltagere fra Ressourcecirklen:
Afbud:
Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i 2020

Faste indledende punkter
Velkommen
Check in –
Alle checker ind
1. Valg af mødeleder og referent
mødeleder: Alan
referent: Jesper
2. Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde
LØS- Bestyrelse 20200212 dagsorden.docx
Dagsorden er godkendt
Referat er godkendt

1. Nyt fra Ressource-cirklen RC
OBS: Mailadressen loes-ressourcecirkel@googlegroups.com
Referat fra møde d. 11.02.2020 findes på
https://docs.google.com/document/d/1_Gf4lg2Yr9h770ljfg2Sxo2kmxM0MkQXPSi81o_ksg
0/edit?usp=sharing

Møde: 2. tirsdag i måneden kl. 1900

1.1 Arbejdsgruppen omkring Erasmus+
1.2 Orientering om internationalt arbejde
Herunder en orientering om Launch and Thrive projektet.
Alan: Ift. økonomi spørges der til hvem der er host på projektet?
Camilla: Gen-Europe, der lægger midler til administration, evt. strategi, implementering
seminar og afrapportering.
Lene: Vi har tidligere bakket op om projektet.
1.3 CLIPS, Startpakke, Vidensbank
Orientering om den afholdte arbejdsweekend
Der arbejdes på 5 pakker til at støtte op om økosamfundene i sammenhæng med CLIPS
(juridisk, økonomisk, grøn, social, kommunal)

2. Nyt fra Udbredelses-cirklen UC
Møde: Sidste onsdag i måneden kl. 1900
2.1. Merchandise (uddelegeret sidst til UC)
Pris tæt på pris-grænsen til årsmøde-gave 150→ 200kr/gave i produktion (nærmest 200)
Philip: Der er produceret T-shirts og Indkøbsposer.
2.2. Hjemmeside – udvikling
2.3 Kontakt til nye økosamfund
Skråningen 1
Skråningen 2
Sjællandsk Muld
Himmelbjerggaarden
Kendskab til andre økosamfunds kontaktoplysninger
(Øko-samfund på vej, nyoprettede uorganiserede / kommercielle)? Økosamfund på vej
FaceBook undersøges. Jungletrommen og opfordring ved Årsmødet – Phillip og Alan.
2.4 Udmelding om en snarlig kommende Startpakke og Vidensbank som appetitvækker
for nye Øko-samfund i samarbejde med CLIPSdk. Herunder en Juridisk, en kommunal,
økonomisk, en social pakke og en grøn startpakke
3. Nyt fra sekretariatet SekC
Møde:
Sidste tirsdag i måneden for SC

Team-økonomi den 2. tirsdag i måneden
Driftsmøde den 3. onsdag i måneden
Lene: Orienter om status på den nye hjemmeside.
Til nyhedsbrevet: Evt. en ændret sidste frist for tilmelding til Årsmødet, Gerne en
opfordring til medlemmerne om kendskab til uorganiserede/kommercielle og ny-
tilkommende økosamfund.
https://docs.google.com/document/d/1Q5yN1N81wmski5F5QkMtRF86idRxusDFmZ-

gf12LPYk/edit?usp=sharing
4. Årsmøde
Bestyrelsen har givet arbejdsgruppen mandat i henhold til dokumentet: Årsmødeinfo –
Seminar i Himmerlandsbyen
Matawan: Der er styr på planlægningen, men hvad gør vi ift. Corona-virus?
Forholdsregler?
Vi aflyser kun hvis vores deltagere melder fra. Vi skal have udsendt en skriv til de
tilmeldte – Matawan sender tekst til Emma/Lene, som giver det videre til Emma (skal
sendes ud søndag). Vi tager de forbehold der kan tages.
Vi skal have taget kontakt til Munksøgaard – Matawan tager den.
Vi afholder et ekstra møde næste onsdag kl 1900 – Lene.
5. LØS på rundtur
Kan vi allerede sætte en dato, som vi kan fortælle til GF?
UC vender tilbage med en dato asap i samarbejde med Tenna – Phillip
ASAP må i denne forbindelse blive så snart vi har bare et lille overblik over hvornår
Corona pandemien er ovre/aftagende. Vi får ingen øko-samfund til at byde os velkommen
før. I Permatopia holder vi møder udendørs, hvor vinden blæser.
6. GF
Endelig dagsorden med indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest på
søndag d. 15. marts. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Beretning fra arbejdsudvalgene
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
7. Fremlæggelse af budget for det kommende år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af registreret revisor og kritisk revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1. Forslag til dirigent? (Forslag Torkild-Jørgen, Lone og Jesper) Matawan hører Munksøgaard
Ad 2. Alan skriver øvrige kommenterer. Input efterlyses.
Alt det gode om hvor det bærer hen ad og alle de mange gode aktiviteter vi
har/understøtter og de seriøse udfordringer vi står med rent organisatiorisk, de mange
opgaver og manglende kompetente hænder.
Ad 3. Beretning fra RC, UC og SC, Hjemmesideudvikling. Tidsplan!
Ad 4. Ingen ændring i kontingent
Ad 5. Forslag fra Kristiane og Matawan. Flere?
Kristianes forslag: Nedsættelse af en gruppe, der kan undersøge og evt lægge en plan for
hvordan LØS, Bofællesskab.dk og de andre grønne organisationer gradvist kan blive slået sammen
eller få et tættere samarbejde, hvor nogle af de administrativt tunge opgaver kan deles. Mange
opgaver er de samme og dem der ikke er fælles kan let foregå i en undercirkel/arbejdsgruppe.
Sammen kan vi løfte mere. Eksempel: Merkur har nu henvendt sig til Camilla/bofællesskab.dk for at
lave en økonomipakke til fællesskaberne. De vil ikke gøre det med LØS alene fordi LØS alene er for
lille og repræsenterer en for snæver gruppering.
Vi vil meget gerne have forslaget i sin sociokratiske udformning.
Nu vi ikke har et presserende tidspres og et formelt enten-eller ift hvad der skulle være oppe på
årsmødet kan vi ligeså godt gøre det grundigt og optimalt ift ønsker – med alt fra brainstorming og til
udarbejdelse af en plan a, b og c: en mest vidtgående sammenlægning, over en ligeværdig
sammenlægning til en ren sekretariat-sammenlægning – alt afhængig af besætning af
bestyrelsesmedlemmer og gennemgribende optimale ønsker for samarbejde !?
Ad 6. v/Jesper & Di
Ad 7. v/Jesper
Ad 8. Bestyrelsesmedlemmer
Alan – genopstiller ikke til bestyrelsesarbejde, men træder ind i UC
Lene – genopstiller ikke til bestyrelsesarbejde, men træder ind i RC
Phillip – Ikke på valg, tovholder i UC
Jesper – Ikke på valg, overvejer evt. at fratræde
Matawan – Ikke på valg, overvejer evt. at fratræde
Kennet – Ikke på valg, Phillip tager kontakt
Bjarne (sup)- [Matawan tager kontakt]
Camilla (sup) – fortsætter som suppleant
Kim (sup) – Ikke på valg, Alan tager kontakt
Bestyrelsen skal suppleres og der er behov for ekstra bemanding til cirklerne.
Har nogen kendskab til kandidater, der er motiverede og kvalificerede!?
Hvad er minimumskrav til bemanding og kompetencer til at LØS kan køre?
Hvis vi ikke finder kandidater, skal vi da foreslå sammenlægning med
bofællesskab.dk?
Kenneth er ikke på valg, og håber han får bedre overskud – vil dog ikke stå i vejen,
hvis nogle energiske lige nu ønsker bestyrelsesposten.
Ad 9. Tænker at vi fortsætter med Ebbe Jensen fra Vadestedet og Kirsten Høngsmark.
Alan venter på svar fra Kirsten om hun vil tage opgaven i 2020

Der skal foreligge en skarp tidsplan og fx være styr på stemmeberettigede og -sedler mv.
Tenna@okosamfund.dk skal levere en opdateret medlemsliste til Matawan.
Bestyrelsen skal til at gøre noget for at planlægge GF. Det er Lenes overbevisning at vi
skal fremlægge hjemmeside + strategier for det kommende år. Mon ikke vi allerede kan
sætte datoer på nogle af vores fremadrettede aktiviteter? Der skal gøres noget for at
melde ud, at der er brug for nye bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Lad os lave et udvalg
som står for GF og lad dem arbejde med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Lene og Alan taler om udsendelse af indkaldelse, formalia og foreløbigt program.

Faste afsluttende punkter
1. Eventuelt:
Bør LØS ikke være repræsenteret her med et indlæg, sammen med de andre grønne
foreninger? Sammen med Omstilling.nu og Information:
https://www.facebook.com/events/215006116355336/
Web-baseret kommunikations-platform (anvendt og anbefalet af Skråningen_1):
www.borigo.com. Claus Vittus siger forskellen mellem betalings-versionen og gratis-
versionen er ubetydelig. Hvis vi evt vælger formelt at bruge den Professionelle version er
vilkårene: https://www.borigo.com/da-dk/terms. Overvej at få det usystematiske
docs.google ændret til denne samlende platform – som medlemmerne også kan bruge !?
Ruth fra BofællesskabDK har erfaringer med programmet.
2. Konstituerende bestyrelsesmøde: Søndag d. 22. marts kl 13 – under frokosten
3. Næste ordinære møde: Onsdag d. 8. april kl 19 på Zoom
a. Næste ekstraordinære møde: Onsdag 18. marts kl 19 på Zoom
4. Mødeevaluering:
5. Eftermøde imellem Lene, Kristiane, Camilla, Phillip og evt. Matawan?

Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag d. 12. februar 19:00 – 21:30
Mødet afholdes på Zoom. Alan udsender Zoom-link:
https://zoom.us/j/156327050?pwd=VEMzTDEvWVp5eHZEZjhVQjBwUG1hZz09
Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Jesper, Philip,
Deltagende suppleanter:
Deltagere fra Ressourcecirklen: Kim
Afbud: Matawan, Camilla
Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet i 2020

Faste indledende punkter
1. Velkommen
Check in –
Alle checker ind
2. Valg af mødeleder og referent
mødeleder:Lene
referent:Phillip
3. Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde
20200126 dagsorden.docx
Dagsorden er Godkendt
Referat er Godkendt

1. Nyt fra Ressource-cirklen RC
OBS: Mailadressen loes-ressourcecirkel@googlegroups.com
Referat fra møde d. 11.02.2020 findes på
https://docs.google.com/document/d/1_Gf4lg2Yr9h770ljfg2Sxo2kmxM0MkQXPSi81o_ksg
0/edit?usp=sharing

Møde: 2. tirsdag i måneden kl. 1900
1.1 Arbejdsgruppen omkring Erasmus+
Ansøgning er nu indsendt. Det næste for vores lille Erasmus+ gruppe er at få
underviserlisten på hjemmesiden til at fungere
1.2 Orientering om internationalt arbejde
Camilla en større projektudvikling. Udvikling af nationale netværk (Ghana og Ukraine).
DK anses internationalt at være i spidsen. Generalforsamling i Ecolise (Europæisk
sammenslutning med det formål at løfte bæredygtighedsagendaen op på politisk plan) d.
2-5 april i Stockholm og der er behov for flere som gerne vil deltage.
link: https://www.ecolise.eu/general-assembly-2020/
1.3 CLIPS, Startpakke, Vidensbank
Der afholdes arbejdsweekend (se nedestående mail fra Camilla.)

Så er det snart, at vi mødes for at arbejde på STARTPAKKEN. Alle er velkomne, hvis de vil arbejde med.
TID OG STED
Det foregår fra fredag 28.2 kl. 16 til søndag 1.3 kl. 15, altså 2 døgn, dedikeret til udvikling af startpakken i
LØS/Bofællesskab.dk. Det bliver afholdt i Hallingelille (Fælleshuset, Hallingebjergvej 1, 4100 Ringsted) og
rejseomkostninger samt forplejning dækkes af CLIPS programmet. Man kan overnatte her og der arrangeres
FLEXTUR fra Ringsted station. Vi står selv for at lave maden og gøre rent efter os selv.
TILMELDING
Udfyld her: https://drive.google.com/file/d/1NllsLb1ZplS-vfM4iqcKKalcktPH35x1/view?usp=sharing
INDHOLD
– Her den fælles prioritering af opgaver, som både Bofællesskab.dk og LØS' bestyrelser har prioriteret. Der er sat
krydser for, hvad der vil kunne indgå i en fælles fondsansøgning. Vi arbejder i mindre grupper på de forskellige
opgaver.
– Da weekenden finansieres af CLIPS, vil der bliver præsenteret nogle af de metoder, vi har udviklet i CLIPS
(feedback ønskes). Vi skal snakke om den voksende vidensbank og hvordan den skal præsenteres på
hjemmesiden. Desuden vil vi spille det spil, der er udviklet (hvis muligt).
– Sammen kan vi arrangere et event for nye fællesskaber, også finansieret af CLIPS, til august/september.

1.4 Forslag om Gana projekt.

Budgettet er max. 500.000 kr. – administrationsgebyret til LØS vil være det samme som i Ukraine projektet, ca.
20.000 kr. Som ikke skal betragtes som et overhead/fortjeneste, men som udgifter forbundet med
kommunikation og regnskab (3 overførsler til Ghana på ét år).
I DK skal der gerne være en projektgruppe. Jeg vil spørge, om Asger og Pernille fra Munksøgård vil støtte op igen.
Frands har også været inde over EDE’en i Ghana i 2016. Den nye Kristian fra Grobund lyder også frisk – og en
Bjarne har skrevet til mig om det, idet han læste en gammel artikel om Ghana projektet, på hjemmesiden.
Damerne på Christiania er også interesserede. Så jeg er fortrøstningsfuld. Opgaverne består i primært at
kommentere kvartalsvise rapporter + finansielle afregninger samt afholde månedlige Zoom møder.
Kommunikere om det Der vil også være en rejse til Ghana.
De 20.000 kr. er den del af administrationstilskuddet, der ville gå direkte til LØS. De resterende knapt
15.000 kr. af adm bidraget ville gå til at koordinere projektet, monitorere og administrere. Som jeg eller
en anden ville gøre. Men korrekt, køres projektet gennem MiMundo, får jeg hele summen til at
koordinere projektet, i stedet for at give 20.000 kr. til at betale LØS' ansatte. Men jeg gør ikke det her
for pengene.
Vedrørende procedurer har jeg udarbejdet en liste over opgaver og ansvarlige for cisu projekter – ligger
i projektmappen. Den anvendes f.eks til Ukraine projektet, som Dicte og mig står for. Men altså,
størstedelen af arbejdet foregår jo udenfor Danmark- vi skal primært monitorere og følge projektere,
støtte op og bidrage, hvor vi kan. F.eks ved som i ukraine at være med til at facilitere den EDE, der skal
afholdes til sommer.
Fuld støtte til forslaget og projektet. Princip om at bidrage, også internationalt, når mulighederne og
ildsjælene byder sig. Dog med en opmærksomhed på at dette ikke sker på bekostning af det nationale.

1.5. Sociokrati uddannelse i LØS
Camilla foreslå at holde kurser i sociokrati i LØS-regi.
Det støtter vi helhjertet.
1.6. Launch and thrive
Strategisk partnerskab ift. etablering af nationale netværk.
En genansøgning om bl.a IT-logistik ifm GEN Europe samarbejdet.
Usikkerhed ift. ressourcetrækket på adm. mv.
Antaget at LØS ift resurse kan bære, så støtter vi naturligvis op.
Kristiane følger op og spørger ind til ressoursetræk

CAMILLA: JEG ER TIL gen eUROPE MØDE I sPANIEN, HAR PAUSE OM LIDT OG KAN VÆRE MED,
HVIS SPØRGSMÅL TIL MIG 😉 .

2. Nyt fra Udbredelses-cirklen UC
Møde: Sidste onsdag i måneden kl. 1900
2.0. Behovsanalyse er bortset fra 3 allerede aftalte telefon-interviews sat i stå pga.
fokus på merchandise op til årsmødet. Sommerrundtur kan flyttes til påske så der kan
komme fokus på
2.1. Vidensbank er bortset fra en opfordring til 3 skribenter sat i stå pga. fokus på
merchandise op til årsmødet.
2.2. Hjemmeside – udvikling
Alan har kontaktet Simonia, som vil demonstrere et udkast til brugerflade for den nye
hjemmeside. Simonia skal sættes i kontakt med Angel fra GEN Europes IT afdeling, så
hun kan modtage den template, der stilles til rådighed for GEN Europes medlemmer.
LØS nye hjemmeside skal udseendemæssigt læne sig op ad GEN Europes design. Lene
har snakket med Simonia omkring ny hjemmeside. Simonia er ret langt med siden og den
kan ses her: https://www.testside2.dk/
Der er forslag fra Lene om at Simonia ansættes til at lave den nye hjemmeside, så det
kører og skal betales 10.000 herfor. (alt indhold i på den gamle hjemmeside, flyttes til den
nye hun har lavet. Det vil være klart til fremvisning på GF i marts.)
Diskussion ift. hvordan vi kvalitetssikrer siden, herunder ift. den fremadrettede
vedligeholdelse.
Det er vedtaget at Simonia skal lave den nye side. Lene tager kontakt og udarbejder
kontrakt sammen med Jesper
2.3 Fundraising fra UC er sat i bero indtil fundsraisere opfordres / melder sig. Tidligere
tilbud er trukket tilbage.
2.4 Merchandise strategi:
Skitseforslag til Merchandise design ses på: www.scientific.dk/Forskellige-grafik-
modeller.pdf
Bestyresen har her 3 valgmuligheder ses på:
www.scientific.dk/Merchendise_2_budget.pdf
God dialog. Philip arbejder videre både på T-shirt og muleposer. Ikke tryk, men broderi. Vi
taler om en moden målgruppe. Andre gode ideer fx yogamåtter.
Jesper kommer med eksempel på T-shirt og muleposer fra LilleSyd. Det vil være fedt
med et mere flippede bud også. Jesper og Philip arbejder videre hermed.

3. Nyt fra sekretariatet SekC

Møde:
Sidste tirsdag i måneden for økonomi
2. anden måned 3. onsdag i måneden for drift
SC
3.1. Generel status
Der er mange ting som stadig skal arbejdes igennem, men der er mod på opgaven.
3.2. Personale situation og HR-funktion
Lene vil snakke med Kirsten og at tage rolle som HR og trivsel roller. Kirsten er ikke helt
sikker på hun kan overskue opgaven, men har mere tid i efteråret.
3.3 Hjemmeside – drift
Christian og Lene arbejder på at holde vores gamle hjemmeside kørende.
Alan har talt med Anne Moloney, som kender WordPress og gerne vil hjælpe LØS og har
opfordret hende til at kontakte Lene.
Christian har lavet et nyt punkt med Støt LØS, hvor man bl.a. kan testamentere til LØS –
se pkt 5.
Derudover er der oprettet en side til undervisere og den første er allerede online.
Han har også reorganiseret nogle af menupunkterne, så det er mere logisk.
Lene finder det svært at holde hjemmesiden kørende, da hun ikke har erfaring med
hjemmeside arbejde. Det er frustrerende. Derudover er det svært at få tingene igennem,
når det hviler på frivillig tid og anbefaler en ny løsning, hvor vi bruger Simonias side. Som
en del af opgaverne med at få den nye side lavet, vil det blive Simonias opgave at
udforme manualer, således vi nemt kan rette og uploade på den nye side.
Potentielt ny side til marts – hurra!!
3.4. Cirkelstruktur & Organisationsskema
Er udarbejdet. Kommer op her asap.
Tilgår snarest. Ligger ved Jesper
Vedtaget på generalforsamling.
https://docs.google.com/document/d/1cVFx7uAzqI 8ebPj1y_K4Ps-
P0FPNQtHWKpjgkJMkhf8/edit?usp=sharing
3.4.1. Domæneændring mellem udbredelse/ressource cirkel; Ressource cirkel =
strategisk indadvendt arbejde. Udbredelsescirkel = Strategisk udadvendt arbejde.
Behandlet og vi skal kigger videre herpå. Vidensbank delt i mellem UC og RC.
Vidensbank deles – godkendt.
Fremadrettede forslag omkring organisation: LØS på vej -2020
Startpakkeprojektet foreslås opbygget i ressoursecirklen og desemineret igennem
udbredelsescirklen.

Startpakkeprojektet – domæneændring vedtages. Vi er dog opmærksom på, at
startpakken med fordel kan suppleres, når den kommer til/igennem udbredelsescirklen.
Domænetilføjelse koordinationscirkel

Vi arbejder videre på at blive bedre til den sociokratiske organisering og vi godkender her disse tiltag til
viderearbejde. Den ligger pt. til viderearbejde hos sociokraticirklen.
Tilføjelser til koordinationsgruppens mandat
At være loyal over for de beslutninger, generalforsamlingen har truffet og lede
foreningen mellem generalforsamlingerne. Denne opgave er
koordinationsgruppens kerneopgave. Dette vil typisk indebære at føre tilsyn med:
• at der er sammenhæng mellem foreningens formål og dens
aktiviteter, altså at bevare den overordnede vision.
• at vedtægterne overholdes
• at foreningen lever op til sine forpligtelser over for medlemmer,
ansatte og frivillige (f.eks. i forhold til forsikringer)
• at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
• at foreningen kan fungere som arbejdsgiver (hvis lønnede ansatte).

3.5. GDPR
Oplæg til GDPR-tekst [om samtykke til afgivet data] ligger her: Samtykkeerklæring.docx
Version 1 kan godkendes. Cirklen laver en version 2 til næste møde og en plan for
indsamling af underskrifter.
Vi skal til at planlægge indsamling. Ligger hos Jesper.
3.6. Status for blad og bladredaktion
Alan: Har kontaktet Lasse Brahe, som sagde han ville tage kontakt til Lene. Lene har
snakket med Lasse, men er usikker på om han møder op til Blad møde d. 12.02.2020.
Det er ikke holdbart med så usikker grundlag for redaktionen. Jeg vil anbefale en
repræsentant fra hver cirkel til at sidde i bladredaktionen. 1 fra KC, 1 fra RC, 1 fra UC + 1
fra SC (Emma). 27/3 deadline for skribenter. Udgivelse 15/5.
Tema: Økonomi. Sub-tema: ? – evt. noget fra årsmødet eller Klima specifikt.
Gerne artikler fra cirklerne.
Vi søger human-interest personage ude fra økosamfundene. Meld tilbage til Lene, hvis I
kender nogen.
3.7. De Grønne organisationers fællessekretariat
Alan: Har kontakte Søren Vissing fra PØ og bedt ham om at oprette Jesper som LØS
kontaktperson til ‘De Grønne Venner’
3.8. Orientering om økonomi:

Jesper har udarbejdet et simplificeret og mere overskueligt budget, som skal godkendes
på dette møde.
Vi har forhandlet med Merkur. Nu står den på at minimere vores omkostninger ift.
bogholder, revisor, tryk og webhotel.
Intern revisor gennemgår det som revisoren modtager. Alan sender navn på intern revisor
til Jesper.
Ifm årsmødebudgettet (https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TuFl6b7SMbLQRAV7T_8dr7w9m-sMZucZ)
og de dertil stillede opklarende spørgsmål, afklaret med Ditlev dd., således;
1. Linje 23-25 – kolonne b-d vedr. overnatning. Der er her tale om en indtægt der ligeledes er en udgift, da
denne del af økonomien går til stedet. Derfor altså tale om et nulregnskab.
2. Linje 21 – kolonne f-j vedr. "den dyre kage". Her er der tale om kage i form af råvare. Der er samlet set
tænkt et beløb på 1.500.00,- ifm kage OG te/kaffe (forrige postering). Posteringen linje 21 rettes derfor fra
3.000.00,- til 1.000.00,-. Dette tilsvarer beløbet pr. deltager for kage den efterfølgende dag og vurderes
realistisk. Kan til dels ligeledes betragtes som buffer ift. kaffe/te.
3. Da dette er et LØS-arrangement bekræftes det, at eventuelt overskud indgår i LØS regnskab 2020.
Med disse bemærkninger og det mandat kassereren blev givet til bestyrelsesmøde i sidste weekend er
budgettet således godkendt.
Huske til efteråret at ringe til Ross. Slutmaj afrepporteres til tipsmidlerne.
Nationale projekter ønsker bestyrelsen at prioritere er 30.000kr sat ind i budgettet.
Budgettet er godkendt.
4. Testamenter
Christian har oprettet en side på hjemmesiden, hvor der forklares, hvordan man kan
tilgodese LØS i sit testamente:http://okosamfund.dk/testamenter-arv-til-landsforeningen-
for-oekosamfund/
Der linkes til virksomheden Dokument 24, som gratis påtager sig det jurdiske
arbejde:https://dokument24.dk/testamente
5. Legal Obstacle Survey (Dicte)
Alan har modtaget survey på svensk og oversat til dansk. Dicte foreslår at danne
arbejdgruppe og invitere studerende ind, der kan benytte resultaterne i forbindelse med
deres thesis. Tenna vil gerne stå for at udsende survey’en til medlemmer. Phillip
konsulteres i forbindelse med oprettelse af en database og den videre behandling af
svarene.
Phillip har kontakt til Simonia ift. ny side.
Ny hjemmeside møde på tirsdag.

6. Årsmøde

Bestyrelsen har givet arbejdsgruppen mandat i henhold til dokumentet: Årsmødeinfo –
Seminar i Himmerlandsbyen
Bestyrelsen skal til at gøre noget for at planlægge GF. Det er Lenes overbevisning at vi
skal fremlægge hjemmeside + strategier for det kommende år. Mon ikke vi allerede kan
sætte datoer på nogle af vores fremadrettede aktiviteter? Der skal gøres noget for at
melde ud at der er brug for nye bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Lad os lave et udvalg
som står for GF og lad dem arbejde med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Lene og Alan taler om udsendelse af indkaldelse, formalia og foreløbigt program.

Faste afsluttende punkter
1. Eventuelt:
2. Næste møde: Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 19/2 kl. 1000. Lene
indkalder.
Næste møde: Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 11/3 kl. 1900. Lene Indkalder.
3. Mødeevaluering:

Bestyrelsesmøde

Dato: Søndag d. 26. januar 9:30 – 12:00
Fysisk møde på Gregers Krabbe Friskole i Aarestrup i forbindelse med LØS weekend.
De, der ikke deltager på weekenden kan komme med på Zoom.
Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Alan, Lene, Jesper, Philip,
Deltagende suppleanter: Camilla
Deltagere fra Ressourcecirklen: Kristiane
Afbud: Matawan, Kenneth

Mødekalender: Møde: 2. onsdag i måneden kl. 1900 fremadrettet 2020

Faste indledende punkter
1. Velkommen
Check in –
Alle checker ind
2. Valg af mødeleder og referent
3. Godkendelse af dagsorden + referat fra sidste bestyrelsesmøde
20191218 referat.docx
Dagsorden er godkendt
Referat er godkendt

1. Nyt fra Ressource-cirklen RC
OBS: Mailadressen loes-ressourcecirkel@googlegroups.com
Referat fra møde d. 08.01.2020 findes på
Dagsordener og referater januar 2020
Møde: 2. tirsdag i måneden kl. 1900

2.1 Arbejdsgruppen omkring Erasmus+
Skal aflevere ansøgning inden 5 februar. Mangler tilbagemeldinger fra økosamfundene ift.
behov for uddannelse og videreuddannelse. Vi vil gerne have nogen ud og der er
resurser, så kom nu! Bliver formodentlig ikke den største ansøgning
2.2 LØS uddannelsesstrategi
Vision for uddannelsesaktiviteter i LØS
Med højt kvalificeret undervisning og uddannelse indenfor bæredygtighed og økosamfund udgør
LØS en aktiv medspiller i den grønne omstilling.
Mission for uddannelsesaktiviteter i LØS
LØS afholder og promoverer kurser i øko- og lokalsamfund og stiller kvalificerede undervisere til
rådighed for skoler, højskoler, økosamfund og andre aktører, der søger inspiration og værktøjer
indenfor alle dimensioner i bæredygtighedshjulet og den grønne omstilling.
EFTERUDDANNELSE OG KAPACITETSOPBYGNING
Kvalificere og efteruddanne undervisere gennem LØS
UNDERVISERNETVÆRK
Koordinere og promovere et voksende undervisernetværk i LØS
UDDANNELSESAKTIVITETER
Afholde og promovere uddannelsesaktiviteter gennem LØS
Det har været givtigt at udarbejde konkrete mål for strategien. Det giver bedre muligheder for
både nye og gamle i cirklen for at engagere sig aktivt, med konkrete målsætninger.
2.3. Orientering fra GEN Europe (National Network møde)
Der er mange gode aktiviteter i gang rundt om i økosamfundsbevægelserne i Europa.
Meget kan vi lære af, f.eks.:
– GEN Germany, der samler økosamfundsfolk i relevante netværk, som f.eks. alle IT folkene, alle
køkkeninteresserede, alle mødeledere. Der kan udveksle/udvikle sammen.
– GEN Netherlands, hvor der er skabt et Community of Communities, der økonomisk hjælper nye
økosamfund med at starte op.
– GEN Italy, der har adskilt organisationen mellem ECOREPRESENTATIVES or ECOENTHUSIASTS.
Fra GEN Europe

2.4 Ressource cirklens Vision, mission, strategi
Cirklen ønsker at involvere startpakken i sit arbejde, da det er en måde at tilvejebringe
nye ressourcer på, for nye (og gamle) økosamfund.

Philip: Indsigelse ift. placeringen af Arbejdsgruppen vedr. Vidensbank.
Alan: Giver udtryk for at vidensbank både kan tænkes som noget indadrettet, dvs.
Resurse Cirkel, og noget udadrettet, dvs. Udbredelsescirkel.
Kristiane: De naturvidenskabelige elementer som ønskes tilføjet til vidensbankens
perspektiv kan tilføjes uden at arbejdet nødvendigvis er bedst tjent med ift. organisatorisk
placering.
Jesper: Har svært ved at se konflikten. Vi må bare tage en beslutning, om hvor det ligger.
Ansvaret for at det bliver godt ligger jo ved alle.
Camilla: Mener ikke, at Philips tolkning af startpakken/CLIPS er rigtig (at det er ensporet
ift. kultur/det sociale) og anmoder ham om at sætte sig bedre ind i interviewmaterialet, før
en sådan vurdering/konklusion. Der er 12 domæner indenfor alle 4 dimensioner. Hvis
LØS vælger en anden vej end CLIPS/startpakkeprojektet, kan det være sådan – men
CLIPS/startpakkeprojektet fortsætter. Meget gerne med Philips input til spørgsmål. Det er
i CLIPS primært økosamfundenes erfaringer, der indsamles til en vidensbank, gennem
interviews. I et indgået samarbejde med Bofællesskab.dk. Hvis LØS vil noget andet, vil vi
gerne vide det nu.
Philip: Gør opmærksom på behovet for at dække “holistisk” ift. den viden vi stiller til
rådighed for medlemmerne.
Lene: Vi sikrer projektets momentum, herunder ift. samarbejdet med Bofællesskab.dk i
det vi fastholder tidligere beslutninger. Dog skal vi sikrer bredde i vores videnstilbud.
Derfor bør Philip arbejde videre på at etablere den naturvidenskabelige del af
“databasen”.
Alan: Opklarende spørgsmål om teknik.

2. Nyt fra Udbredelses-cirklen UC
Mødekalender: Sidste onsdag i måneden kl. 1900

3.0. Behovsanalyse
3.1. Vidensbank
3.2. Hjemmeside
3.3 Fundraising
3.4 CLIPS

3. Nyt fra sekretariatet SekC
Sidste tirsdag i måneden for øko
2. anden måned 3. onsdag i måneden for drift
SC

4.1. Generel status
Vi har arbejdet med en strategi for S-cirklen og fået defineret vores arbejdsgrupper. Vi
mangler gode kræfter i vores cirkel og vores arbejdsgruppe.
Vores mødekalender er endnu ikke færdiggjort
4.2. Personale situation og HR-funktion
Der er lavet nye kontrakter til de ansatte. Der mangler nogle til at tage sig af
hjemmesiden. Anne Maloney er interesseret. Cirklen udarbejder et g-doc omkring work-
flow. Vi kontaktet Anne.
4.3. Cirkelstruktur & Organisationsskema
Er udarbejdet. Kommer op her asap.
4.4. GDPR
Oplæg til GDPR-tekst [om samtykke til afgivet data] ligger her: Samtykkeerklæring.docx
Version 1 kan godkendes. Cirklen laver en version 2 til næste møde og en plan for
indsamling af underskrifter.
4.5. Status for blad og bladredaktion
Årets to blade skal evalueres og der skal afholdes et møde med Emma herom. Derudover
skal der besluttes hvem der i fremtiden skal sidde i redaktionen (2 fra bestyrelsen).
Godt gået! Bladet er blevet meget bredere med flere forfattere.
Camilla: Vil gerne deltage i en redaktionsgruppe.
Alan: Lasse Brahe vil måske gerne deltage. Alan tager kontakt.
Camilla: Marie, der tidligere har arbejdet med på bladet, kunne hyres ind.
Lene: Vi tager den sku igen.
Beslutning: Lene og Camilla laver det næste blad sammen med Emma.
4.6. De Grønne organisationers fællessekretariat
i 2020, kigger vi nærmere på hvordan vi kommer nærmere et fællessekretariat. Jesper
bliver den nye kontaktperson.
Alan overdrager kontakt funktion og historik mv. til Jesper, der sætter ind på opgaven.
Forslag udarbejdet til næste møde.
4.7. Orientering om økonomi:
Vi er ved at være i hus med budget og regnskab. Der mangler 5 mindre bilag, men det
kan løses.
Budget er gennemgået og Jesper arbejder videre hermed. Det forventes det skal
godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Vi har dertil en række forestående forhandlinger. Vi har forhandlet med Merkur. Nu står
den på at minimere vores omkostninger ift. bogholder, revisor, tryk og webhotel.
Vi har fået tilsendt budget for Årsmødet, som skal godkendes:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19RefIMb0cLrk8S0Mf1vOpuSr-mE7AeQX
Matawan: Hvor lander pengene hvis overskud.
Spørgsmål: Overnatning pris og kagepris.
Ellers tjek.

4. Nyt fra Sociokrati-cirkel SocC (Camilla & Kristiane)
status?
Vi vil gerne at der spørges om hjælp til noget konkret.
Generelt findes information herom: Link til beskrivelse af organisationsform og
domæner:
Hver cirkel laver operationelle mål inden mødet i januar.
https://docs.google.com/document/d/1cVFx7uAzqI8ebPj1y_K4Ps-
P0FPNQtHWKpjgkJMkhf8/edit?usp=sharing
Der er forespurgt på støtte ift. arbejdet med den nye forretningsorden, herunder
dagsordensstruktur. Kristiane og Camilla stiller gerne op som facilitator på opfordring.

5. Testamenter
Jævnfør henvendelse fra Document 24 udsendt per mail 15.11.2019 omkring et link på
hjemmesiden, der gør det nemmere at donere/testamentere penge til LØS.
Sagen skal overtages af de nye hjemmesideansvarlige.
6. Legal Obstacle Survey (Dicte)
Status? Camilla informerer om at mange lande er med på hvilke udfordringer der er – og
ønsker at Danmark laver nogle indspark.
Kristiane – Dicte går i gang efter nytår.
Dicte er projektets tovholder. Der vurderes der ikke skal være en bestyrelsestovholder.
7. Årsmøde
Læs dokument fra årsmødegruppen Årsmødeinfo – Seminar i Himmerlandsbyen
Matawa gennemgik årsmødet og fik mandat til at de fortsætter ud fra de planer, de har
udstukket.
Budget ligger under 4.7.

Behandlingspunkter
– Medlemskab af RCE 1000 kr. → Godkendt. Skal føjes til budget.

– Domæneændring mellem udbredelse/ressource cirkel; Ressource cirkel = strategisk
indadvendt arbejde. Udbredelsescirkel = Strategisk udadvendt arbejde.
Behandlet og vi skal kigger videre herpå. Vidensbank delt imellem UC og RC.

– Domænetilføjelse koordinationscirkel → UDSAT
– Fremadrettede forslag omkring organisation → UDSAT:
https://docs.google.com/document/d/1KRFLHpO3SzzlYwBFxD1Qm7097X60jgGFcqVAHY0S
EF8/edit?usp=sharing
Jesper følger op.

Faste afsluttende punkter
1. Eventuelt:

2. Næste møde: Zomm onsdag d. 12/2 kl. 19
3. Mødeevaluering: