REGEN4ALL

I uge 12 mødtes Camilla fra Landsforeningen for Økosamfund med de øvrige projektpartnere i det nye projekt REGEN4ALL i Lissabon, og projektet er nu lanceret.

REGEN4ALL har til formål at assistere forskere, udøvere og undervisere i økosamfund samt i den akademiske verden. Ideen er at gøre økosamfundsrelateret forskning og viden tilgængeligt for alle, således at udøvere bedre kan benytte den tilgængelige viden i deres underviser- og fortalerarbejde og at forskere kan blive stærkere forbundet med økosamfundsfeltet. Derudover, skal forskningen på området gøres mere tilgængelig for politiske beslutningstagere, når det handler om bæredygtig livsstil og det levede liv i økosamfund.

Projektet skal bl.a. realiseres ved at:
 
  • Udvikle “Community of Practice” nationalt (LØS i Danmark), som bidrager til en Europæisk Community of Practice
  • Lave en ICT platform, der inkluderer et “match system” og en Code of Conduct
  • Opbygge et bibliotek for at skabe nem adgang til al økosamfundsrelateret forskning
  • Afholde online kollokvier, hvor forskere, udøvere og undervisere mødes omkring specifikke emner
Projektet er startskuddet til et frugtbart samarbejde mellem forskere, undervisere og udøvere.

LØS er med i projektet sammen med University of Lisbon (ICSTE), GEN Europe og ECOLISE.

REGEN4ALL er finansieret af ERASMUS+