SAMMEN SLÅR VI RØDDER

Af Sasja Iza Christensen, Nye Rødder

I Økosamfundet Hallingelille har traumatiserede flygtninge bosiddende på Midtsjælland gennem flere år fået mulighed for at få hjælp til at opnå et bedre liv i Danmark. Nu er der skrevet en håndbog om hvordan.

En natur- og fællesskabsbaseret tilgang til rehabilitering blev udviklet for at støtte nogle af landets mest udsatte mennesker, og hjælpe dem ind i fællesskaberne.

Bag projektet står pba i ernæring og sundhed samt naturterapeut Lotta Wilson Bruun og traume- og psykoterapeut Sasja Iza Christensen, begge bosatte i Hallingelille. Vi stiftede Nye Rødder RSV med intention om at bringe sårbare flygtninge i kontakt med naturen og dens dokumenterede gavnlige effekter, og ind i et varmt og velkomment fællesskab, i håb om at traumesymptomerne ville træde i baggrunden og ressourcerne i forgrunden.

Det blev til et forløb på 30-32 uger kaldet GROW, hvor deltagerne kom 2 dage ugentligt til naturbaserede aktiviteter, samtaler, kropsøvelser mm. Som en del af programmet fik hver deltager mulighed for at få et eget jordstykke, hvor de kunne dyrke grøntsager til deres familie. Naturterapeutiske øvelser og aktiviteter støttede deltagerne i at håndtere deres daglige stress og gennem forløbet fik de opbygget flere ressourcer og lært beboere i Hallingelille at kende.

Metoden bygger grundlæggende på 3 forhold:

1. Forbindelsen til naturen

Naturen set som et grundvilkår og en nødvendighed for menneskets eksistens. Naturen som ramme for både farer og tryghed. Naturen som værende til for alle og fuld af ressourcer. Naturen som en vej til afspænding af nervesystemet og som meningsgiver.

2. Forbindelsen til andre mennesker

Relationsdannelse som vores første overlevelsesmekanisme og nødvendighed for trivsel. Fællesskabet som tilhørsforhold, beskyttelse og styrke. Fællesskabet som grundpille i individets identitet, rolle og formål. Positive fællesskaber som kilde til et nervesystem i ro.

3. Menneskets forbindelse til sig selv

Kontakten til egen krop, ressourcer, livshistorie, følelsesliv, værdier, behov og fremtidsmål.

Gennem 2 år var GROW genstand for et forskningsprojekt i samarbejde med 5 kommuner, Københavns Universitet og Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. En forskningsartikel er udgivet og en anden er på vej. Resultaterne viser, at de deltagende flygtninge gennem den naturbaserede terapi og fællesskabet fik en større følelse af tryghed og mening i tilværelsen, en oplevelse af i højere grad at høre til og dertil også kom tættere på arbejdsmarkedet.

Den nyligt udgivne håndbog håber vi derfor kan inspirere andre, som ligesom os vil hjælpe udsatte mennesker ind i fællesskabet, benytte naturen til at genskabe et trygt fundament og fremme forbindelse i og mellem mennesker og til vores omgivelser.

Den kan downloades gratis fra vores hjemmeside eller bestilles i fysisk form for 200 kr. og findes både på dansk og engelsk.


www.nyerodder.dk.

Sammen slår vi rødder