Strategi for LØS

LØS’ vision

 • Et bevidst, robust og bæredygtigt Danmark, hvor økosamfund, økosamfundsværdier og økosamfundslivsstile er almindeligt udbredte. 

LØS´ mission

 • Vi opbygger et netværk af økosamfund, økosamfund på vej, virksomheder og enkeltpersoner tværs gennem Danmark, der forbinder, oplyser, uddanner, udbreder og advokerer for økosamfundslivsstile, i land og i by.

LØS´ værdier

 • Selvstyre, nærhed, trivsel, tillid og ansvarlighed 
 • Fremme en livsform, der respekterer alle levende væsner og det naturlige kredsløb
 • Etisk og økologisk anvendelse af ressourcer
 • Tolerance for en mangfoldighed af livssyn og livsformer
 • Bevidsthed om global samhørighed

LØS´ formål

 • At sikre organisatorisk og økonomisk bæredygtighed i foreningen og varetage relationen til og med medlemmerne (Tilhørende arbejdscirkel: Sekretariat cirklen, som varetager grundlæggende foreningsfunktioner)
 • At udbrede økosamfundstanken og vores værdier i samarbejde med organisationer, universiteter, myndigheder og virksomheder samt varetage medlemmernes interesser (Tilhørende arbejdscirkel: Udbredelsescirklen, som tager sig af strategisk udadvendt arbejde )
 • At øge vores kollektive kapacitet til at inspirere og muliggøre realiseringen af nye økosamfund og forbinde eksisterende økosamfund, for at de kan fremme innovation, udveksle viden og erfaringer samt forestå kapacitetsopbygning.  (Tilhørende arbejdscirkel: Ressourcecirklen, som tager sig af strategisk indadvendt arbejde, dvs formidling og ressourceopbygning)

Formålet varetages bl.a. ved:

 • at repræsentere økosamfundene
 • at samarbejde med politikere og myndigheder
 • at samarbejde med andre organisationer om fælles interesser
 • at være et fælles forum for økosamfundenes ideer og erfaringer
 • at støtte etablering og udvikling af økosamfund
 • at fremme forskning og udvikling, der støtter foreningens formål
 • at informere og undervise
 • at udvikle visionen kontinuerligt, bl.a. gennem afholdelse af visionsseminarer og arbejdsmøder

For the English version: