Tak for dit medlemskab af Landsforeningen for Økosamfund

Landsforeningen for Økosamfund (LØS) har eksisteret siden 1993 – og er det første nationale netværk af økosamfund af sin art, globalt. Foreningens medlemmer tæller godt 40 økosamfund og fællesskaber, 16 virksomheder og foreninger og ca. 125 enkeltpersoner. 

Fælles for os alle er, at vi arbejder for at virkeliggøre visionen om at skabe økologisk, økonomisk, socialt og kulturelt bæredygtige levesteder, såvel på landet som i byområder.  Sammen med lignende fællesskaber medvirker økosamfundene til en positiv omstrukturering af samfundet, så vi kan leve lettere og smukkere på jorden. Nogle har været i gang længe, andre er lige startet – og flere bærer på spirer til nye fællesskaber. Foreningen LØS er netværket, der kæder disse økosamfund sammen, samler erfaringerne og arbejder med at påvirke f.eks. politikere, embedsmænd og finansieringsinstitutter.  

LØS er medlem af Global Ecovillage Network (GEN) og har gennem GEN-Europe et tæt samarbejde med andre økosamfund i Europa.  GEN blev i 2015 20 år og er et netværk med mere end 10.000 lokale samfund i mere end 100 lande. GEN står bag Gaia Education, der har skabt Ecovillage Design Education, en uddannelse, der i 2010 blev anerkendt af FN i forbindelse med 10-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 

Som medlem af Landsforeningen for Økosamfund har vi følgende tilbud til dig:

 • Mulighed for at deltage i netværk og aktiviteter på tværs af økosamfund for at dele viden og skabe nye aktiviteter sammen. Alle er velkomne til at byde ind. 
 • Mulighed for foreningens støtte til konkrete projekter, initiativer og lignende.
 • Mulighed for at blive en del af en engageret debat om – og handlinger i forhold til – omstillingen til en bæredygtig fremtid
 • Magasin: Økosamfund i Danmark, foreningens blad, som udkommer to gange om året.
  (man kan også blive medlem ‘light’, uden at få bladet tilsendt)
 • Hjemmeside: www.okosamfund.dk – med bl.a. nyheder og  erfaringsdeling. 
 • Facebook: Følg LØS på www.facebook.com/okosamfund og  www.facebook.com/okosamfundpaavej
 • Deltagelse i vores årlige efterårsseminar samt årsmøde (og generalforsamling). 
 • Tag til årsmøde i GEN-Europe, i et europæisk økosamfund. 
 • Kurser: Vores kurser opdateres løbende på www.okosamfund.dk.

Vil du engagere dig i LØS?
Du kan vælge at engagere dig som frivillig i LØS og indgå i et inspirerende fællesskab, hvor du er med til at påvirke foreningens arbejde for at fremme et bæredygtigt Danmark. 

 • Vil du bidrage til at inspirere og realisere nye økosamfund, skabe netværk, uddanne og kapacitetsopbygge? Så er Ressourcecirklen måske noget for dig. Det er også herigennem vi tilbyder Erasmus+ finansierede kurser for voksenundervisere rundt omkring i Europa. Kontakt tovholder Camilla på camilla@okosamfund.dk.
 • Vil du være med til at udbrede økosamfundstanken og vores værdier i samarbejde med organisationer, universiteter, myndigheder og virksomheder? Så kontakt Pia, der er tovholder for Udbredelsescirklen, pia@okosamfund.dk
 • Vil du være med til at skabe flere muligheder og projekter med og for unge i LØS? Så kontakt Karen, der er tovholder for Next GEN Denmark karen@okosamfund.dk
 • Vil du styrke samarbejdet med andre grønne foreninger, så vi står stærkere med vores grønne stemmer? Så kontakt tovholder Camilla på camilla@okosamfund.dk
 • Vil du give en hånd med som frivillig i Sekretariatscirklen, med f.eks. at skrive og/eller læse korrektur på artikler til bladet, giv en hånd med i hjemmesidegruppen eller lignende? Så kontakt vores sekretariatsleder på sanne@okosamfund.dk

Har du spørgsmål direkte vedrørende dit medlemskab, skal du henvende dig til foreningens sekretariat på sekretariatet@okosamfund.dk. Med andre spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til sekretariatet eller bestyrelsen. Du finder kontaktoplysninger og en oversigt over hele koordinationscirklen (bestyrelsen) på www.okosamfund.dk/organisationen/

Vi medsender nogle af de seneste numre af Økosamfund i Danmark.
Endnu engang VELKOMMEN!

Venlig hilsen

Freja Friborg, forperson
Mail: freja@okosamfund.dk

Camilla Nielsen-Englyst, næstforperson
Mail: camilla@okosamfund.dk

Susanne Koch Andersen, kasserer
Mail: susanne@okosamfund.dk 

En del af LØS’ vision er at udbrede økosamfundenes værdier.  Ligesom mange økosamfund arbejder vi med kollektivt lederskab og sociokratisk organisering, fremfor hierarkiske strukturer. Vi er nysgerrige efter at udfordre traditionelle organisationsformer, udforske nye veje og afspejle økosamfundenes værdi om, at vi står stærkere, når vi står sammen.