UDDANNELSESCIRKLEN og UNDERVISERNETVÆRKET

LØS har en Uddannelsescirkel, der bl.a. står for afholdelsen af kursusrækken ‘Lev og Lær i Økosamfund’, Erasmus+ mobilitetsprogrammet (efteruddannelse) og driver Undervisernetværket. Uddannelsescirklen samler trådene for LØS’ uddannelsesaktiviteter og udgør derved en oplagt mulighed for medlemmer til at være aktive i LØS. Tjek gerne den nuværende strategi for uddannelse i LØS

Vision for uddannelsesaktiviteter i LØS
Med kvalificeret undervisning og uddannelse indenfor bæredygtighed og økosamfundsværdier og livsstile udgør LØS en aktiv medspiller indenfor  grøn omstilling.

Mission for uddannelsesaktiviteter i LØS
LØS afholder og promoverer kurser i øko- og lokalsamfund og stiller kvalificerede undervisere til rådighed for skoler, højskoler, økosamfund og andre, der søger inspiration og værktøjer indenfor alle dimensioner i bæredygtighedshjulet for derved at styrke grøn omstilling. 

Dette realiseres gennem:

A) EFTERUDDANNELSE OG KAPACITETSOPBYGNING
Kvalificere og efteruddanne undervisere gennem LØS, primært gennem Erasmus+ programmet. 

B) UNDERVISERNETVÆRKET

Koordinere og promovere et voksende undervisernetværk i LØS. 


C) UDDANNELSESAKTIVITETER

Afholde og promovere uddannelsesaktiviteter gennem LØS.

Global Ecovillage Network har udviklet en del undervisningsmateriale, som LØS er i gang med at oversætte til dansk

Uddannelsescirklens form og arbejde
– Vi mødes fysisk ca. 2 gange om året, gerne i et økosamfund, og arbejder derudover over e-mail/Zoom. Forplejning på møder samt transportudgifter dækkes af LØS.
– Medlemmer påtager sig forskellige ansvarsområder, f.eks. at vurdere ansøgninger til kursuspladser på europæiske kurser, være tovholder for weekendkurser, forestå samarbejde med højskoler, deltage i Forum for Bæredygtig Uddannelse netværket osv.
– Erasmus+ programmet for efteruddannelse er en del af cirklens arbejde. Der udarbejdes retningslinjer og aftales, hvordan vi bruger vi programmet strategisk.

Undervisernetværket
Der er mange dygtige undervisere i økosamfundene. Undervisernetværket er stedet, hvor disse mødes, udveksler erfaringer, planlægger kurser mm. Man skal være en del af Undervisernetværket for at deltage i efteruddannelsesprogrammet gennem LØS. For at være med i netværket , skal man have en platform for sin undervisning (altså bedrive uddannelsesaktiviteter) og oprette en profil her. Så bliver man tilføjet til mailinglisten. Netværket mødes fysisk mindst én gang om året og mindst én gang til, over Zoom.

Faste uddannelsesaktiviteter

Lev og Lær weekender:
En række weekender, der ligger sig op af GAIA Educations fire bæredygtighedsdimensioner, har tradition for at blive afholdt i forskellige økosamfund, så deltagerne får indblik i livet i det pågældende økosamfund. Det er en fin måde at vise økosamfundene frem på og en god måde at kunne besøge økosamfund på. Som økosamfund kan man afholde en weekend, der fokuserer på udvalgte aspekter af økosamfundslivet, f.eks. mødeledelse, konflikt eller andet. Alle undervisere og økosamfund kan arrangere og markedsføre de kurser, de vil. Men at gøre det igennem LØS giver legitimitet begge veje, markedsføringskanaler og fællesskab i økobevægelsen. Det er en mulighed, vi kan styrke og gøre brug af.

Efteruddannelse for voksenundervisere – Erasmus+
Cirklen forestår LØS’ Erasmus+ aktiviteter, altså efteruddannelse af voksenundervisere. Disse undervisere kommer gennem en Erasmus+ bevilling på kurser rundt omkring i Europa. Uddannelsescirklen er med til at forberede, monitorere og følge op på disse aktiviteter. Hvis du gerne vil opkvalificeres som voksenunderviser indenfor økosamfund, omstilling og bæredygtighed, så bliv en del af Undervisernetværket i LØS. Så kan du med vores nye muligheder efter at være blevet ‘akkrediteret’ selv finde et kursus, der er relevant for dig, dit økosamfund – og dermed for LØS

Herunder kan du læse beretninger fra tidligere kurser, som vi har sendt folk afsted på:

Kriterier for udvælgelse af deltagere. Man skal:  

  • Være medlem af LØS og have tilknytning til økosamfund
  • Deltage aktivt i Undervisernetværket og stå på listen på hjemmesiden
  • Have kompetencer og dokumenteret erfaring udi uddannelse og facilitering
  • Være villig til at lægge et fremtidigt engagement i LØS, i cirkler, bestyrelse, projekter og/eller som en del af LØS’ undervisernetværk  
  • Have lyst til at deltage i at udvikle uddannelsesaktiviteter i LØS, f.eks. gennem EDE-kurser, LØS højskolekurser eller lignende   
  • Forpligte sig på at dele materialer, erfaringer mm. med LØS
  • Ville stå for formidlingsaktiviteter ift. det pågældende kursus (Facebook opslag, artikler, rapporter mm.) 

Kontakt LØS’ Erasmus+ koordinator Camilla for yderligere information.

RELEVANTE DOKUMENTER VEDR. ERASMUS+ i LØS
Retningslinjer
Ansøgningsskema
Evalueringsskema

Vil du være med til at styrke LØS indenfor uddannelsesområdet?
Så meld dig under de uddannelsesivrige faner. Vi er ca. fem personer, der deltager i cirklens arbejde, men vil gerne være flere. Du kan starte med at kontakte Uddannelsescirklens kontaktperson i bestyrelsen: Camilla Nielsen-Englyst (tlf. 29723145) og/eller tilmelde dig Undervisernetværket.

Velkommen til.