UDDANNELSESCIRKLEN og UNDERVISERNETVÆRKET

LØS har en Uddannelsescirkel, der bl.a. står for afholdelsen af kursusrækken ‘Lev og Lær i Økosamfund’, Erasmus+ mobilitetsprogrammet (efteruddannelse) og driver Undervisernetværket. Uddannelsescirklen samler trådene for LØS’ uddannelsesaktiviteter og udgør derved en oplagt mulighed for medlemmer til at være aktive i LØS. Tjek gerne den nuværende strategi for uddannelse i LØS

Vision for uddannelsesaktiviteter i LØS
Med kvalificeret undervisning og uddannelse indenfor bæredygtighed og økosamfund udgør LØS en aktiv medspiller i den grønne omstilling.

Mission for uddannelsesaktiviteter i LØS
LØS afholder og promoverer kurser i øko- og lokalsamfund og stiller kvalificerede undervisere til rådighed for skoler, højskoler, økosamfund og andre, der søger inspiration og værktøjer indenfor alle dimensioner i bæredygtighedshjulet for derved at styrke den grønne omstilling. 

Dette realiseres gennem følgende konkrete handlinger:

A) EFTERUDDANNELSE OG KAPACITETSOPBYGNING
Kvalificere og efteruddanne undervisere gennem LØS

B) UNDERVISERNETVÆRKET

Koordinere og promovere et voksende undervisernetværk i LØS 


C) UDDANNELSESAKTIVITETER

Afholde og promovere uddannelsesaktiviteter gennem LØS

Global Ecovillage Network har udviklet en del undervisningsmateriale, som LØS er i gang med at oversætte til dansk

Uddannelsescirklens form og arbejde
– Vi mødes fysisk ca. 3 gange om året og arbejder derudover over e-mail/Zoom. Forplejning på møder samt transportudgifter dækkes af LØS.
– Medlemmer påtager sig forskellige ansvarsområder, f.eks. at vurdere ansøgninger til kursuspladser på europæiske kurser, være tovholder for weekendkurser, samarbejde med højskoler, deltage i RCE netværket osv.
– Erasmus+ programmet for efteruddannelse er en del af cirklens arbejde. Hvilke kurser skal vi søge og hvordan bruger vi dem strategisk?

Undervisernetværket
Der er mange undervisere, derude i økosamfundene. Undervisernetværket er stedet, hvor disse mødes, udveksler erfaringer, planlægger kurser mm. Man skal være en del af Undervisernetværket for at deltage i efteruddannelsesprogrammet gennem LØS. For at være med i netværket , skal man oprette en profil her, så bliver man også tilføjet til mailinglisten. Netværket mødes fysisk én gang om året og mindst én gang til, over Zoom.

Faste uddannelsesaktiviteter

Lev og Lær weekender:
 
Rækken af weekender, der ligger sig op af GAIA Educations fire bæredygtighedsdimensioner, har tradition for at blive afholdt i forskellige økosamfund, så deltagerne får indblik i det pågældende økosamfund.
Det er en fin måde at vise økosamfundene frem på og en god måde at besøge økosamfundene på. Hvis man gerne vil holde kursus i andet end end generel indføring til én af de fire dimensioner, kan man afholde en weekend, der fokuserer på udvalgte aspekter af økosamfundslivet. F.eks. mødeledelse, inklusion i fællesskaber eller andet. Alle økosamfund kan i udgangspunktet arrangere og markedsføre lige de kurser de vil. Men at gøre det igennem LØS giver legitimitet begge veje, kontinuerlige markedsføringskanaler og fællesskab i økobevægelsen. Det er en mulighed, vi kan styrke og gøre brug af.

Efteruddannelse for voksenundervisere – Erasmus+
Cirklen forestår LØS’ Erasmus+ aktiviteter, der består i efteruddannelse af voksenundervisere. Disse undervisere kommer gennem en EU bevilling på kurser rundt omkring i Europa. Uddannelsescirklen er med til at forberede, monitorere og følge op på disse aktiviteter. Hvis du gerne vil opkvalificeres som voksenunderviser indenfor økosamfund, omstilling og bæredygtighed, så bliv en del af Undervisernetværket i LØS. Så kan du ansøge om at komme med som deltager på ét af følgende kurser. Find gerne selv dato og sted indenfor temaerne herunder:
– Dragon Dreaming hos Dragon Dreaming Institute (3 pladser)
– ToT i ‘Ikke voldelig kommunikation’ gennem INVC (2 pladser)
– Sociokrati i Holland hos The Sociocracy Group (3 pladser)
– Art of Hosting (3 pladser)
– SCHUMACHER: ’Creative Facilitation in a Time of Environmental Emergency’ (2 pladser)
– GAIA EDUCATION Training of Trainers (2 pladser – som er lovet ud)
– Leadership & Entrepreneurship (2 pladser)
– School Management (1 plads)

Kristiane fra Avnø Oasis Økosamfund har i november 2021 været afsted på School Management kursus i Spanien, et af de få kurser, vi kunne sende folk ud på, her i 2021. Læs hendes beretning her.

Kriterier for udvælgelse af deltagere. Man skal:  

  • Være medlem af LØS og have tilknytning til økosamfund
  • Deltage aktivt i Undervisernetværket og stå på listen på hjemmesiden
  • Have kompetencer og dokumenteret erfaring udi uddannelse og facilitering.
  • Være villig til at lægge et fremtidigt engagement i LØS, i cirkler, bestyrelse, projekter og/eller som en del af LØS’ undervisernetværk.  
  • Have lyst til at deltage i at udvikle uddannelsesaktiviteter i LØS, f.eks. gennem et kommende dansk EDE-kursus, LØS højskolekurser eller lignende.   
  • Forpligte sig på at dele materialer, erfaringer mm. med LØS.
  • Ville varetage formidlingsaktiviteter ift. det pågældende kursus (Facebook opslag, artikler, rapporter mm.) 

Du kan downloade ansøgningsskema her.
Kontakt LØS’ Erasmus+ koordinator Camilla
 for yderligere information.

Vil du være med til at styrke LØS indenfor uddannelsesområdet?
Så meld dig under de uddannelsesivrige faner. Vi er ca. fem personer, der deltager i cirklens arbejde, men vil gerne være flere. Du kan starte med at kontakte Uddannelsescirklens kontaktperson i bestyrelsen: Camilla Nielsen-Englyst (tlf. 29723145) og/eller tilmelde dig Undervisernetværket.

Velkommen til.