UDDANNELSE i LØS – en måde at dygtiggøre sig på - sammen

Efter at have afholdt den første succesfulde kursusrække kaldet Lille EDE ”fire weekender – fire dimensioner – fire økosamfund” nedsatte LØS for nogle år tilbage et egentligt Uddannelsesudvalg, der bl.a. står for en årlig kursusrække, der går under betegnelsen ‘Lær i Økosamfund’.

Uddannelsesudvalget udvikler strategien og samler trådene for LØS’ uddannelsesaktiviteter og udgør en oplagt mulighed for medlemmer til at være aktive i LØS.

 En VISION for uddannelsesudvalget
– at den løbende kapacitetsopbygning af medlemmer i danske økosamfund er en integreret og prioriteret del af aktiviteterne i LØS og dermed formår at samle, styrke og kvalificere den danske økobevægelse, der bidrager kvalitativt til (ud)dannelse indenfor bæredygtighed og grøn omstilling.

En MISSION for uddannelsesudvalget
– at kvalificere danske fællesskaber, økosamfund og andre interesserede ved at indføre en fælles referenceramme gennem Gaia Education’s 4 dimensioner, ved afholdelse af weekendkurser og ved at organisere, markedsføre og implementere andre typer af uddannelsesaktiviteter i LØS.

Her et notat om tankerne bag uddannelsesudvalget:
Notat-UDDANNELSESUDVALG I LØS

 

Udvalgets form og arbejde
– Vi mødes ca. 4 gange om året og arbejder derudover over email/Skype.
– Forplejning på møderne samt transportudgifter dækkes.
– Udvalgsmedlemmerne påtager sig forskellige ansvarsområder, f.eks. at gennemgå ansøgninger til kursuspladserne på europæiske kurser, være tovholder for weekendkurser, deltage i netværk som RCE osv.
– Den årlige Erasmus+ ansøgning om støtte til europæiske uddannelsesaktiviteter er en del af udvalgets arbejde. Hvilke kurser skal vi søge og hvordan bruger vi det strategisk?
– Der kan afholdes kurser, som man har lyst og energi til, f.eks. har man i Hallingelille afholdt et introkursus til sociokrati.

De faste uddannelsesaktiviteter
Rækken af weekender, der ligger sig op af GAIA Educations fire bæredygtighedsdimensioner, har tradition for at blive afholdt i forskellige økosamfund, så man samtidig får et indblik i netop det pågældende økosamfund.

Uddannelsesudvalget tilstræber, at de økosamfund, der gerne vil, får mulighed for at afholde et weekendkursus i ‘Lær i Økosamfund’. Det er en god måde at vise økosamfundene frem på – og en god måde at besøge økosamfundene på. Kurserne bliver udbudt én gang årligt til interesserede værtssamfund.

Hvis man gerne vil holde kursus i andet end én af de fire dimensioner, kan man afholde en weekend, der ikke fokuserer på en bestemt dimension, men på udvalgte aspekter af EDE modulerne. F.eks. inklusion i fællesskaber eller andet. Eller hvad med en weekend om f.eks. børn&unge i fællesskaber, med erfaringsudveksling, ‘Aktive Unge’ EU ansøgninger osv.?

Alle økosamfund kan i udgangspunktet arrangere og markedsføre lige de kurser de vil. Men at gøre det igennem LØS giver legitimitet begge veje, kontinuerlige markedsføringskanaler og fællesskab i økobevægelsen. Det er en mulighed, vi kan styrke og gøre brug af.
 
Kontakt uddannelsesudvalget, hvis I kunne være interesseret i at tilbyde værtsskab for et kursus. Her kan I læse mere om, hvad der kræves som kursusvært: Retningslinier.


Er du voksenunderviser og vil gerne arbejde med økosamfund?

Desuden forestår udvalget LØS’ Erasmus+ aktiviteter, der består i efteruddannelses af voksenundervisere, i LØS regi. Disse undervisere kommer gennem en EU bevilling på kurser rundt omkring i Europa – og udvalget er med til at forberede, monitorere og følge op på disse aktiviteter.

Hvis du gerne vil opkvalificeres som voksenunderviser indenfor økolandsamfund, omstilling og bæredygtighedsområdet, så kontakt uddannelsesudvalget.

Vil du være med til at styrke LØS indenfor uddannelsesområdet?
Så meld dig under de uddannelsesivrige faner. Vi er fem personer, der deltager i udvalgets arbejde, men vil gerne være flere. Oplægget er, at man som medlem af udvalget kan deltage for beskeden betaling på kurserne, som tak for at lægge kræfter i arbejdet.

Du kan starte med at kontakte Uddannelsesudvalgets kontaktperson i bestyrelsen, Alan Bjerre eller aktiv i udvalget Camilla Nielsen-Englyst (tlf. 29723145)

Velkommen.
 
Her en evaluering af EDE i Hallingelille 2013:
RCE evalueringsnotat- EDE i Hallingelille
 
Her en beretning fra tidligere EDE deltagere:
Rapport EDE Damanhur 2013
Report EDE Findhorn 2015