Udlæg

Udfyld nedenstående formular med de udgifter du privat har lagt ud for og vedhæft alle originalbilag (tydelige og læsbare).

Alle felter skal udfyldes. OBS: Udfyldt formular inkl. bilag skal være kassereren i hænde senest 3 måneder efter udgiften er afholdt, dog skal alle bilag dækkende udgifter i perioden 15. oktober til 31. december i ét regnskabsår være kassereren i hænde senest den 15. januar i næste regnskabsår – ellers hæfter/betaler man selv.

Kassereren behandler det indsendte udlæg hurtigst muligt.

2 kr pr km
Anfør hvilken konto, fx. Forening eller Udvalg eller Erasms+ BEN eller Erasmus+ Mobilitet 3 eller Erasmus+ Clips 2 eller DetFællesBedste, ...
Alle tal beløb lægges sammen og anføres uden øreafrunding.
Drop your file here or click here to upload

Der må kun indtastes bilag tilhørende ét projekt pr. formular. Dato er bilagets dato. Hvad er udgiftens art. Ex.vis Mad generalforsamling Toustrup Mark eller Togbillet Kbh-Aarhus bestyrelsesmøde eller Færge Aarhus/Odden øko-rundtur eller Deltagergebyr GEN Konferrence.

Beløb kr. er udgiften i danske kroner.

Kilometerpenge ved kørsel i egen bil er uden bilag og anføres i linier for sig – afregnes med 2 kr. pr. kørt kilometer til og med 200 km for den samlede tur (tur – retur), og kørte kilometer over 200 km afregnes med kr. 1,35 per kilometer. Dato er dato for kørslen.