Vil du være aktiv i LØS?

Aktive i LØS

Vi inviterer dig til at engagere dig i LØS og indgå i et inspirerende fællesskab, hvor du er med til at påvirke foreningens arbejde for at fremme et bæredygtigt Danmark. 

Du kan være med i Ressourcecirklen, Udbredelsescirklen, Next GEN Denmark (for unge), samarbejdet mellem grønne organisationer og Sekretariatscirklen.

Du kan være aktiv i LØS på følgende måder: 

  • Vil du bidrage til at inspirere og realisere nye økosamfund, skabe netværk, uddanne og kapacitetsopbygge? Så er Ressourcecirklen måske noget for dig. Det er også herigennem vi tilbyder Erasmus+ finansierede kurser for voksenundervisere rundt omkring i Europa. Kontakt tovholder Lene på lene@okosamfund.dk.
  • Vil du være med til at udbrede økosamfundstanken og vores værdier i samarbejde med organisationer, universiteter, myndigheder og virksomheder? Så kontakt Pia, der er tovholder for Udbredelsescirklen, pia@okosamfund.dk
  • Vil du være med til at skabe flere muligheder og projekter med og for unge i LØS? Så kontakt Karen, der er tovholder for Next GEN Denmark karen@okosamfund.dk
  • Vil du styrke samarbejdet med andre grønne foreninger, så vi står stærkere med vores grønne stemmer? Så kontakt tovholder Camilla på camilla@okosamfund.dk
  • Vil du give en hånd med som frivillig i Sekretariatscirklen, med f.eks. at skrive og/eller læse korrektur på artikler til bladet, giv en hånd med i hjemmesidegruppen eller lignende? Så kontakt tovholder Lene på lene@okosamfund.dk.