Workshops på årsmødet

På årsmødet den 2.-4. oktober afholdes følgende workshops:

Lørdag kl. 14.45 – 16.30

Energifællesskaber og hvordan de kan organiseres omkring økosamfund

Et energifællesskab er en ny aktør, som bliver introduceret i den danske lovgivning i løbet af det kommende år. Det er et resultat af at EU har vedtaget to nye direktiver, som giver borgere, institutioner og små virksomheder på lokalt plan rettigheder til at producere, dele, lagre og sælge el. Dette giver helt nye muligheder for at økosamfund kan organisere deres egen el og varmeforsyning og samtidige udnytte de fordele, der er ved at være tisluttet kollektive forsyningsnet.

På workshoppen vil Håndbog for Energifællesskaber blive introduceret med vægt på hvordan et sådant kan organiseres både socialt, juridisk og energiteknisk. Deltagerne vil blive præsenteret for nogle. Deltagernes egne erfaringer og ideer til projekter vil danne grundlag for arbejdet i workshoppen.

v. Ulrik Jørgensen, PhD, civilingeniør og medforfatter til Håndbog for Energifællesskaber.

Forskning i økosamfund – hvad er de næste skridt?

I COMPASS projektet er der foretaget en C02 aftryks analyse i foråret 2019, hvis foreløbige resultat tyder på, at de deltagende økosamfund har et CO2 udslip, der ligger 30-40 % under det danske gennemsnit. I en situation, hvor Danmarks officielle mål er en 70% reduktion af CO2 udledninger inden 2030, og hvor der hersker stor usikkerhed omkring, hvordan vi kan nå en så markant reduktion, er det oplagt at udbrede økosamfundenes erfaringer omkring en bæredygtig livsstil til bredere dele af samfundet.

I denne workshop vil vi bygge bro mellem forskernes nysgerrighed og økosamfundenes succeshistorier, med det formål at igangsætte nye forskningsprojekter.

v. Quentin Gausse, COMPASS og Københavns Universitet, Institut for Antropologi og Niels Aagaard, Andelssamfundet Hjortshøj og LØS’s tovholder på COMPASS.

Sammen Herfra til Varigheden

Det Grønne Hus i Køge rækker med initiativet Varigheden ud til alle med en invitation til en fælles rejse ind i den omstillede verden. Vi er nødt til at stille spørgsmål ved alle aspekter af vores nuværende levevis, så vi sammen kan skabe en fremtid hvor alle menneskers behov kan opfyldes indenfor de planetære grænser. Gennem dialog og samarbejde kan vi opskalere lokale erfaringer og sammen finde ud af, hvordan vi får dem alle til at passe sammen i en verden, der er bæredygtig og lyksalig for alle.

Workshoppen er en åben kreativ proces, om hvordan økosamfund kan styrkes som inspirerende rødder i opskaleringen og samskabelsen af veje Herfra til Varigheden.

v. Anaïs Lora og Jacob Skjødt Nielsen, Det Grønne Hus, Køge Kommune

Sociokratisk beslutningstagning

Her år du mulighed for at lære om og opleve, hvordan sociokratisk forslagsudvikling og beslutningstagning foregår i praksis. Workshoppen vil være en blanding af teori og praksis.

Sociokrati er en metode til at opbygge en (stor) organisation af mindre, delvist selvorganiserende grupper med fuld åbenhed og indflydelse helt igennem. Systemet, som blev udviklet af Gerard Endenburg er testet i hollandske firmaer, offentlige organisationer og frivillige organisationer og spreder sig nu hastigt ind i økosamfundsbevægelsen.

Sociokrati er baseret på 3 værdier: Gennemsigtighed, lige adgang til indflydelse og effektivitet. Systemet inspirerer til kreativ udvikling af forslag, som derefter vedtages ved samtykke i grupper op til en vis størrelse. Sociokrati er en positiv organisationsform, hvor forslag principielt er vedtagne medmindre der er en gyldig indsigelse, baseret på at forslaget på en eller anden måde skader organisationen eller dens medlemmer. Evaluering af beslutninger er indbygget i systemet, så de tilpasses i takt med at erfaring og nye informationer opnås.

v. Kristiane Ravn Frost, har arbejdet med sociokrati i ind- og udland siden 2017. Aktiv i LØS Uddannelsesarbejde.

Startpakker – læring fra økosamfund

LØS og Bofællesskab.dk er gået sammen om at udvikle en STARTPAKKE til nye økosamfund. Den skal rumme både en juridisk og økonomisk intro samt en vidensbank baseret på eksisterende erfaringer. Samtidig er LØS med i det europæiske CLIPS projekt, der har med opstart af nye fællesskaber at gøre.

På workshoppen vil CLIPS modellen bliver introduceret, gennem praktiske eksempler. Der er også udviklet et CLIPS spil, som vi vil snuse til – og vi vil arbejde med ‘fællesskabskort’. Der er mange metoder at tage af og workshoppen vil præsentere 2-3 af dem. Bemærk, at det ikke kun er gavnligt for nye økosamfund, også bestående kan gøre sig nyttige reflektioner og nye handlingspunkter. Det skal nok blive sjovt.    

v. Camilla Nielsen-Englyst, Aktiv i LØS’s uddannelsesarbejde og medskaber af CLIPS projektet, der fungerer som fødselshjælper for nye fællesskaber.

Hvad vi selv kan gøre for klimaet og biodiversiteten

Vi flytter i økosamfund for fællesskabet, men også for etisk at udleve i praksis, hvad vi finder økologisk rigtigt ift. Klima og Biodiversitet – såvel inde- som udendørs ?;-)

I denne workshop vil vi efter et kort oplæg, sætte os i smågrupper, hvor vi brainstormer og samler hinandens viden og indsigt om en livsstil, som tager hensyn til klimaet og sårbare arter ved at skabe autentisk natur i vores udearealer. Smågrupperne kan f.eks. indeholde:

  • Alternative livsstilsændringer inde og ude, som gavner klimaet (IT, indetemperatur, læplanter, …)
  • Landskabsforandringer, der reducerer mængden af klimagasser og øger biodiversiten
  • Permakultur, som reducerer klimagasser OG hjælper sårbare arter
  • Spændende naturtyper, som du har set og ønsker tæt på dig
  • Landart og biophilia – kunst, som beskytter naturen OG er klima-gavnlig.

Fra workshoppen kan vi evt. udbrede disse praktiske erfaringer samt ønsker til forskerne, bud på den gode livsstil for os selv OG som forbedrer klimaet og naturen omkring os.

v. Phillip Bøgh, jordbunds-biolog fra AU.dk & Research Station i Alberta. Medlem af LØS bestyrelse. Yderligere inspiration her.

Søndag kl. 9 – 10.45

Beslutningsprocesser i fællesskaber

Erfaringer, udfordringer og udvikling. Workshoppen har fokus på udveksling mellem beboere fra økosamfund, om de oplevelser, tanker, løsninger de har (haft) i deres fællesskabs beslutningsprocesser. Om udvikling fra uenigheder til enhed, om respekt for forskellighed koblet med nødvendige fælles løsninger… og de relaterede udfordringer og succeser.  

Formål er at få en dybere forståelse af hvad der forgår i andre fællesskaber om emnet, samt at få og give inspiration og sammen lære lidt mere om emnet. Vi vil bruge par og gruppe samtaler.

v. Matawan fra Dyssekilde, medlem af LØS bestyrelse.


Sociokrati i en organisation

Denne workshop giver dig mulighed for at lære hvad forskellen er på en “normal” organisation og en sociokratisk. Hvordan ser en sociokratisk organisation ud. Hvad er fordele og ulemper. Hvordan kan overgangen se ud? Workshoppen vil være en blanding af teori og praksis. Beskrivelse af sociokrati kan ses i lørdagens workshop om sociokrati.

v. Kristiane Ravn Frost, har arbejdet med sociokrati i ind- og udland siden 2017. Aktiv i LØS Uddannelsesarbejde.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *