Workshops på årsmødet

På årsmødet den 2.-4. oktober afholdes følgende workshops:

Lørdag kl. 14.35 – 15.30

Forskning i økosamfund – hvad er de næste skridt?

I COMPASS projektet er der foretaget en C02 aftryks analyse i foråret
2019, hvis foreløbige resultat tyder på, at de deltagende økosamfund har
et CO2 udslip, der ligger 30-40 % under det danske gennemsnit. I en
situation, hvor Danmarks officielle mål er en 70% reduktion af CO2
udledninger inden 2030, og hvor der hersker stor usikkerhed omkring,
hvordan vi kan nå en så markant reduktion, er det oplagt at udbrede
økosamfundenes erfaringer omkring en bæredygtig livsstil til bredere
dele af samfundet.

I denne workshop vil vi bygge bro mellem forskernes nysgerrighed og økosamfundenes succeshistorier, med det formål at igangsætte nye forskningsprojekter.

v. Quentin Gausse, COMPASS og Københavns Universitet, Institut for Antropologi og Ditlev Nissen , Levende Lokalsamfund og LØS’s tovholder på COMPASS.


Hvad vi selv kan gøre for klimaet og biodiversiteten

Vi flytter i økosamfund for fællesskabet, men også for etisk at udleve i praksis, hvad vi finder økologisk rigtigt ift. Klima og Biodiversitet – såvel inde- som udendørs ?;-)

I denne workshop vil vi efter et kort oplæg, sætte os i smågrupper, hvor vi brainstormer og samler hinandens viden og indsigt om en livsstil, som tager hensyn til klimaet og sårbare arter ved at skabe autentisk natur i vores udearealer. Smågrupperne kan f.eks. indeholde:

  • Alternative livsstilsændringer inde og ude, som gavner klimaet (IT, indetemperatur, læplanter, …)
  • Landskabsforandringer, der reducerer mængden af klimagasser og øger biodiversiten
  • Permakultur, som reducerer klimagasser OG hjælper sårbare arter
  • Spændende naturtyper, som du har set og ønsker tæt på dig
  • Landart og biophilia – kunst, som beskytter naturen OG er klima-gavnlig.

Fra workshoppen kan vi evt. udbrede disse praktiske erfaringer samt ønsker
til forskerne, bud på den gode livsstil for os selv OG som forbedrer klimaet og naturen omkring os.

v. Phillip Bøgh, jordbunds-biolog fra AU.dk & Research Station i Alberta. Medlem af LØS bestyrelse. Yderligere inspiration her.


Energifællesskaber og hvordan de kan organiseres omkring økosamfund (UDGÅR – GENNEMFØRES PÅ NY DATO)

Et energifællesskab er en ny aktør, som bliver introduceret i den danske
lovgivning i løbet af det kommende år. Det er et resultat af at EU har
vedtaget to nye direktiver, som giver borgere, institutioner og små
virksomheder på lokalt plan rettigheder til at producere, dele, lagre og
sælge el. Dette giver helt nye muligheder for at økosamfund kan
organisere deres egen el og varmeforsyning og samtidige udnytte de
fordele, der er ved at være tisluttet kollektive forsyningsnet.

På workshoppen vil Håndbog for Energifællesskaber
blive introduceret med vægt på hvordan et sådant kan organiseres både
socialt, juridisk og energiteknisk. Deltagerne vil blive præsenteret for
nogle. Deltagernes egne erfaringer og ideer til projekter vil danne
grundlag for arbejdet i workshoppen.

v. Ulrik Jørgensen, PhD, civilingeniør og medforfatter til Håndbog for Energifællesskaber.