FREDAGE MED FÆLLESSKAB

FREDAGE MED FÆLLESSKAB

Nu starter FREDAGE MED FÆLLESSKAB, et uformelt forum for folk, der bor i fællesskab – eller er på vej til det. Vi diskuterer ud fra et emne, der vedrører vores hverdag, sammen. Korte oplæg giver inspiration til de spørgsmål, der skal diskuteres: succeser – udfordringer – dilemmaer. Vi mødes fredag eftermiddage, ca. halvanden time. Det kræver ikke andet end lyst til at dele erfaringer og lære af andres. Sammen skaber vi et levende netværk. 

De første emner er FÆLLESSPISNINGSORDNINGER; PILERENSNING og FÆLLES OPGAVER/FÆLLES FORBRUG. Forslag til andre emner modtages gerne, til info@bofaellesskab.dk

Glæd dig til de næste FREDAGE MED FÆLLESSKAB, på ZOOM kl. 15.30-17:

12. marts 2021 – FÆLLESSPISNING 
Mange bofællesskaber og økosamfund har afprøvet forskellige systemer for fællesspisning. Der er forskellige principper og værdier, der her er afspejlet. Måske kan vi inspireres af at høre hinandens guldkorn, udfordringer og spørgsmål? Derfor afholder vi dette møde, hvor 3 bofællesskabsrepræsentanter kort fortæller om deres – forskellige – fællesspisningsordninger og vi sammen dykker ned i emnet. 

19. marts 2021 – PILERENS
At have sit eget biologiske rensningsanlæg er en glæde for mange – men kan også være udfordrende. Et pilerensningsanlæg er almindeligt i mange økosamfund. Benyt denne lejlighed til at høre om erfaringerne, udfordringerne og stoltheden, blandt folk, hvor pilerensning er en del af hverdagen.      


26. marts 2021 – FÆLLES OPGAVER/ FÆLLES FORBRUG
Hvordan deler vi fællesudgifterne? Og hvordan fordeler vi fælles opgaver, hvor alle gør deres bedste og alligevel yder forskelligt? Som bofællesskab på vej er der nogle afgørende valg at træffe om den daglige praktiske virkelighed i det kommende fællesskab. Lad os høre, hvordan de gør i et par eksisterende bofællesskaber.

Et bofællesskab fortæller f.eks. at de har organiseret sig således at.. 

  • ALLE SKAL yde noget (rød)
  • VI FORVENTER NOGET (gul)
  • -og har FOKUS PÅ MULIGHEDER (grøn)
Tilmelding her, så får du et ZOOM link tilsendt.