medlemsbladet: økosamfund i danmark

Ingen LØS uden blad

Lige fra starten har LØSbladet spillet en stor rolle som samlingspunkt for økosamfundene. Først hed det LØSNET, men nu kalder vi det bare Økosamfund i Danmark. Bladet fortæller om eksisterende og kommende økosamfund – i Danmark og resten af verden – og formidler den viden, der dannes her. Visionen er at være et fagblad for kunsten at skabe bæredygtige fællesskaber.

Bladet redigeres af Bladcirklen – dattercirkel til Medlemscirklen. Det udkommer så vidt muligt to gange om året i et oplag på ca. 750 eksemplarer. 

Vær med i Bladcirklen

Har du kompetencer indenfor tekstredigering, skrivning, oversættelse, transskribering, korrektur, foto, billedbehandling, grafik, layout eller andre relevante felter, modtager vi meget gerne din ansøgning om medlemskab af Bladcirklen. Det er både sjovt og tilfredsstillende at være med til at fortsætte dette ærværdige tidsskrift, som nærmer sig de 100 numre!

Bidrag til bladet

Bladet skrives af frivillige skribenter, og vi hører altid gerne fra dig, der vil bidrage med en artikel. Skriv til bladcirklen@okosamfund.dk. Vi sparrer glædeligt med dig om din artikelidé og manuskript. Vi forbeholder os ret til at redigere, forkorte eller afvise tilsendte artikler. Læs vores guide til skribenter her og vores call for artikler her.