Projekter

LØS driver en række danske og internationale projekter og har en levende projektkultur, hor meget er muligt. At engegere sig i projekterne udgør en konkret måde at være aktiv på. Kontakt projektkoordinator Camilla, hvis du har interesse i nuværende eller kommende projekter, organiseret under Projektcirklen.

Gen ukraine (CISU)

Siden 2018 har LØS samarbejdet med GEN Ukraine. Efter krigens udbrud skiftede samarbejdet karakter, bl.a. med nødhjælp. 

 

Gen Ghana (CISU)

Siden 2014 har LØS samarbejdet med GEN Ghana og har bl.a. afholdt Ecovillage Design Education og arbejdet med økoskoler. 

LOGO-Heartstories

Hjertefortællinger

LØS er initiativtager til projektet om at samskabe og forbedre vores udviklings-kommunikation, støttet af Globalt Fokus.

Launch & Thrive (E+)

Hvordan skabes et nationalt netværk? Hvordan kommer det til at trives? LØS er i dette projekt med til at skrive en manual.

ReGEN4All (E+)

LØS er med i et europæisk partnerskabsprojekt om forskning i økosamfund. Det handler om, hvordan man kan knytte forskere og praktikere bedre sammen.

Spektakulære Projekter

I LØS kender vi til de hindringer som nye økosamfund møder i deres opstart. Det her projekt handler om at finde løsningerne. 

 

clips (E+)

Et mangeårigt samarbejdsprojekt om metodeudvikling i forhold til opstart af nye fællesskaber. Med en guide, en model, et spil mm.

startpakken

Et projekt, der assisterer nye fællesskaber indenfor det sociale, det grønne, jura/økonomi, det kommunale og det organisatoriske felt.

 

European Solidarity Corps (ESC)

LØS har i 2024 fået mulighed for at invitere langtidsfrivillige til at arbejde med os i LØS gennem European Solidarity Corps. 

 

UNGDOM

I LØS er der projekter særligt for unge, f.eks. ungdomsudvekslinger.  Man kan også komme ud i Europa som ESC frivillig.  

 

Tidligere projekter

Der har gennem årene været en række projekter i LØS, der har bidraget med gode ressourcer. Dem finder man her.