Medlemmer af LØS

Sammen med lignende fællesskaber medvirker økosamfund til en positiv omstrukturering af samfundet, så vi kan leve lettere på jorden. Nogle har været i gang længe, andre er lige startet. LØS er netværket, der kæder disse økosamfund sammen, samler erfaringerne og arbejder med at påvirke f.eks. politikere, embedsmænd og finansieringsinstitutter.

Etablerede Økosamfund

Ananda Gaorii Ashram Community

Ananda Gaorii is a self-reliant community based on spiritual practice and universal love interacting harmoniously with nature and the world, giving and receiving service, knowledge, and inspiration. 

Our mission:
To be a hub for learning and change integrating spirituality, sustainability, self-reliance, holistic health, community living, and social justice for the benefit of our residents, guests, and the world at large. 
Læs mere på: www.anandagaorii.dk 

Andelssamfundet i Hjortshøj (AIH)

Andelssamfundet i Hjortshøj ligger nordøst for Århus i Hjortshøj – med parcelhuse og boligkvarterer på den ene side og udsigt over Århusbugten og landbruget til den anden side. Andelssamfundet er et lille lokalsamfund, som: bygger på et socialt og bæredygtigt grundlag, fem bogrupper, eget økologisk landbrug med høns, geder,  køer, kornmarker og en grøntsagsmark.

Læs mere på: www.andelssamfundet.dk

Bofællesskabet Overdrevet

Overdrevet er et økologisk bofællesskab i Hinnerup i Østjylland. Bofællesskabet blev grundlagt i 1980 som Danmarks første lavenergi-bofællesskab. Det omfatter 2,5 hektar med 25 boliger, som huser ca. 70 personer. En del af arealet bruges til økologisk køkkenhave, der gør bofællesskabet delvist selvforsynende. Læs mere på: http://overdrev.dk/om.html 

Tlf:  61 66 07 45
Mail: overdrevetaz@gmail.com

Facebook

Instagram

Christiania

Christianias byggerier opføres efter bæredygtige principper. I ”Den grønne Hal”, som er en af Christianias virksomheder, er det muligt at købe brugte byggematerialer fra nedrivninger rundt omkring i byen. Byggekontoret bistår naturligvis med vejledning. Læs mere på: www.christiania.org

Kontakt

Tlf: 20 64 08 34
Mail: britta@brittalil.dk

Facebook

Instagram

Den Selvforsynende Landsby

Den Selvforsynende Landsby er en permakulturel landsby i Hundstrup, på Sydfyn. Det er et pionerprojekt, der giver et radikalt bud på fremtidens bæredygtige liv på landet. Vi bygger vores egne huse af natur- og genbrugsmaterialer og dyrker jorden i fællesskab. Læs mere på: www.selvforsyning.dk

Det ny samfund - Thylejren

Beskrivelse er på vej…

Dyssekilde

I Nordsjælland, mellem Frederiksværk og Hundested, finder du en af Danmarks ældste økologiske landsbyer, Dyssekilde. Landsbyen er inddelt i 6 boliggrupper, som har organiseret sig hver især med praktiske gøremål og sociale aktiviteter. Her vil du også kunne opleve mange spændende løsninger på boliger, energi, økologi, arkitektur, bæredygtighed og meget mere. Læs mere på: www.dyssekilde.dk 

Friland

Friland er en økolandsby, hvor mennesker eksperimenterer med at indrette hverdagen anderledes med vægt på bæredygtig livsstil, gældfrihed og selvstændigt erhverv. Andelsforeningen Friland blev stiftet i 2002. Siden er Friland udvidet to gange. I 2014 rummer Friland 40 husstande med ca. 75 voksne og 30 børn. Læs mere på: www.friland.org 

Tlf: 2295 2292
Mail: sekretaer@friland.org

Facebook

Fri og Fro

Fri og Fro er en byggeforening, hvor vi stræber efter at bygge og leve billigt og bæredygtigt i en social sammenhæng. Foreningens medlemmer er selv entreprenører på egne huse og stræber derved efter at skabe en bæredygtig drømmebolig, der er til at betale.

Mange har valgt at lave huse med specielle former. Det giver et mangfoldigt og sammensat udtryk.

Adresse: Under Himlen 15, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland

Mail: hellespunken@gmail.com

Friskoven

Friskoven er en økolandsby i Almindingen på Bornholm, bygget over en gammel arbejdslejr fra 1939 midt i skoven. Andelsboligforeningen Friskoven blev stiftet i 2021. Friskovens visioner hviler på de tre grundpiller ‘Radikal Bæredygtighed’, ‘Fri- og Selvdirigeret Læring’ og ‘Økonomisk Frihed’. Læs mere på https://www.friskoven.dk/ 

Hallingelille

Økosamfundet Hallingelille er en økologisk landsby bestående af 20 almindelige parceller, et olle kolle og to kollektiver. Derudover har vi et fælleshus, en fredsskov, en sø, dyrefolde, pilerensanlæg samt staldbygninger – og er i gang med at etablere en boldbane og en naturlegeplads. Hallingelille består af mennesker, der samles om at ville bo og leve økologisk samt være en del af et åbent fællesskab. Læs mere på: www.hallingelille.dk 

Hertha Levefællesskab

Levefællesskabet har eksisteret siden 1996 og er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker. Vi kalder det omvendt integration. Levefællesskabet er inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske og sociale impulser, og vi vægter social parathed, bæredygtighed og det enkelte menneskes frihed højt. Læs mere på: www.hertha.dk 

Hesbjerg

Hesbjerg er et bofællesskab vest for Odense lige op ad Hesbjerg skov. Stedet rummer et socialt fællesskab, smuk og gammel natur, musikere, kunstnere og kreative mennesker. Hesbjerg er en selvbyggerlandsby af mindre huse, hvor de fleste er startet som skurvogne og senere bygget ud. Rødderne går tilbage til 1970’erne, hvor daværende ejer af Hesbjerg Slot, Jørgen Laursen Vig, tillod en alternativ landsby at opstå.

Himmerlandsbyen

Beskrivelse er på vej. Læs mere på: www.himmerlandsbyen.dk

Mail: bestyrelsen@himmerlandsbyen.dk 

Karise Permatopia

Er et visionært økosamfund nær København. Det er et moderne, bæredygtigt, selvforsynende og børnevenligt bolig- og landbrugsfællesskab i naturskønne omgivelser. Der er fællesgård, landbrug og forsyningsanlæg – designet efter permakultur-principperne og vugge-til-vugge, med vedvarende energi og fuldstændigt ressourcekredsløb. Læs mere på: www.permatopia.dk

Munksøgård

Munksøgård er et økologisk bofællesskab i Trekroner ved Roskilde, etableret tilbage i 2000. Vi har 100 bolig fordelt i 5 bogrupper, nemlig ungdom, ejer, familie, andel og senior. Ungdom, familie og senior bogruppen er alle almennyttige boliger, administreret af Boligselskab Sjælland. Fra start af har ønsket været at give alle mulighed for at bo i økofællesskab, på tværs af aldre og størrelse på pengepunge. Vi har gårdbutik, køkkenhaver, fælles vandrensningssystem, varmesystem og IT system. Vi har kæledyrsgruppe, kolaug og fårelaug. Vi spiser økologisk i vores fællesspisningsordninger, og gøre vores bedste for at inspirere hinanden til at leve bæredygtigt. 

Læs mere på: www.munksoegaard.dk

Resendal Mølle I/S

Beskrivelse er på vej…

Tlf.: 25 11 14 46 

Mail: engelkatrine@gmail.com

Svanholm

Storkollektivet Svanholm er et velfungerende fællesskab, der har eksisteret i over 30 år. Det er også et forpligtende fællesskab, hvor ingen er overflødige. Allé giver et nap med i bestræbelserne for til stadighed at gøre Svanholm til noget særligt. At flytte på Svanholm er ikke kun at flytte til en ny bolig, det er også at indgå i et menneskeligt og økonomisk fællesskab med de glæder det har og de krav det stiller. Læs mere på: www.svanholm.dk

Toustrup Mark

Toustrup Mark er et bofællesskab vest for Århus med 25 lejligheder. Det er et bofællesskab med fællesområder, som vi blandt andet bruger til billard rum, bilværksted, dagleje, spisestue, køkken, musikrum, vaskehus og meget andet. Bofællesskabet Toustrup Mark er spredt ud over ca. 50.000 m2 land, hvor vi holder geder, grise, heste og høns, har anlagt en fodboldbane, en volleyballbane, en lille sø med egen strand, en skov og selvfølgelig har vi plantet en masse frugttræer og bærbuske. Læs mere på: www.toustrupmark.dk

Mail: hej@toustrupmark.dk

Tranehøj

Kollektivet TRANEHØJ – mere end et bofællesskab, At bo i et engageret kollektiv er mere en livsstil end en boform. Eller det er måske rettere et personligt og politisk valg ud fra en holdning til, hvordan vi som mennesker kan indrette os for at passe på hinanden og på vores fælles klode. Derfor er det at bo på Tranehøj en konstant udviklingsproces. Der er aldrig noget, der er færdigt, og vi kan altid blive bedre og klogere.

Vi bestræber os for eksempel på at blive bedre til det med bæredygtighed og har strøm og varme fra egne solceller og vindmølle. Fairtrade og økologi er en naturlig del af hverdagen, og på vores jorder producerer vi en del af det, vi spiser – både frugt og grønt, får og høns.

Tranehøj er også en gammel og smuk firelænget gård med stokroseidyl og masser af plads ude og inde. Vi engagerer os i lokale og globale foreninger og får af og til besøg af artister fra lande i specielt Afrika og Latinamerika.

Læs mere på: www.tranehoej.dk

Tlf: 20930036
Mail: beboer@tranehoej.dk

Facebook

Udgården - Lading

Der er 16 boliger på Udgården, med en god blanding af nytilflyttede, og folk der har været med fra starten i 1992. Her er børn og bedsteforældre og alt midt imellem. Vi har køer, heste, får og høns. Vi har en stor grønsagshave, der gør at vi spiser fra egen jord det meste af året. Desuden er madordningen så økologisk som muligt, og der kan tages hensyn til vegetarer.

Tlf:  31 25 31 75

Mail: thune@fossgreen.dk

Åbakkehuse

Åbakkehuse har i årene 2006-2010 opkøbt 51.244 m2 byzone-jord af Vordingborg kommune. Åbakkehuse ser sig selv som et internationalt landsbyprojekt med beboere fra Holland, England, Norge, Danmark og Grønland. Åbakkehuse er blevet kaldt ”den kreative landsby”, fordi mange af beboerne har et kreativt virke inden for musik, billedkunst, forfattervirksomhed og design. Læse mere på: www.aabakkehuse.dk

Tlf: 40315265

Mail: landsbykontor@aabakkehuse.dk

Facebook

Økosamfund på vej

Avnø Oasis

Avnø Oasis er i færd med at etablere et økosamfund med tre komplementære ben: 1) Andelsboligforening – et fællesskab, deler fællesarealer, lever sundt, spiser sammen og udvikler os sammen, kreativt og menneskeligt. 2) Regenerative virksomheder – en, eller flere-personers virksomheder, med små produktioner, som gør det muligt at arbejde hjemmefra. 3) Højskole – Gennem samarbejdet med – og de levende eksempler fra de to andre ben, vil skolen være en inspirationskilde til en mere bæredygtig livsstil. Læs mere på: https://avno.org/

Bofællesskabet Torpegård

Torpegård ligger tæt på naturskønne omgivelser med skov og strand lidt uden for Faaborg. Torpegård er et biodynamisk bofællesskab med fokus på bæredygtighed, biodynamisk landbrug, et stærkt nabofællesskab, fælleshus og trygge rammer. Vi har 7,7 hektar jord og der er p.t. 10 solgte grunde, hvoraf der er bebyggelser på de fleste. Én grund er ønsket af en godkendt børnefamilie, herudover er der én ledig grund tilbage, som kun sælges til yngre aldersgrupper. Vi har fået en nabo med i vores fællesskab, så der bliver i alt 13 familier i bebyggelsen, som ønskes tværalderlig. Læse mere på: www.torpegaard.nu

Karen keinicke, forperson.
Tlf. 51266455
Mail: mail@torpegaard.nu

Facebook

Instagram

Himmelbjerggården

Broland

Vi har fundet den perfekte grund i udkanten af Arden, lige ved siden af Rold Skov med 5 min. cykelafstand til stationen. Vi du lyst til på at leve i fællesskab, der baserer sig på permakulturprincipperne? Hvor vi modvirker klimaforandringerne, bygger små bæredygtige huse, er fælles om mange ting, såsom: skovlandbrug, skovhaver, drivhuse, smådyrshold,gæsteværelser, kontorer, el-biler og hvor vi har lyst til at lave mad og spise sammen i vores fælleshus. Læse mere på: www.broland.dk

Adresse: Brovej 7, 9510 Arden

Tlf: 29 61 68 96

Mail: info@broland.dk

Facebook

Fællesmark

Fællesmark bliver et bofællesskab på den naturskønne halvø, Tuse Næs, nord for Holbæk. Den seks hektar store og økologisk dyrkede mark skal omdannes til et fællesskab med fokus på natur, mangfoldighed og bæredygtighed, bl.a. hvad angår de boliger, vi hver især skal opføre. Der bliver udstykket 27 byggegrunde, og de er nu til salg. Læse mere på: www.faellesmark.dk 

Egeskoven

Ønsker at skabe et mindre økosamfund ved landsbyen Egebjerg i Odsherred, hvor det moderne liv forenes med bæredygtige bygge-, dyrknings- og boformer. Vugge-til-Vugge og permakulturprincipperne er mål og form, hvorved vi vil bidrage positivt til naturen og biodiversiteten – både til glæde for os selv, vores børn, og også dem, der kommer efter. Lyst til at være med? Der er fortsat plads – vi sigter efter at blive 25 familier. Send os en ansøgning hvor du/I skriver lidt om dig/jer og hvorfor du/I drømmer om livet i Egeskoven. Læse mere på: www.egebjergonline.com

Gaiaville

Visionen om et levefællesskab i Åsum er ved at blive konkretiseret og vi er i færd med at udarbejde et lokalplansforslag i samarbejde med Odense kommune.

Læs mere på: https://aonsolarra.com/gaiaville-skonhedens-kilde/ 

Grobund

Visionen for initiativet Grobund er, at beboerne lever gældfrit, affaldsfrit og primært ernærer sig ved egen lokal virksomhed.
På sigt vil Grobund være et grønt og miljøvenligt center for mindre lokale virksomheder, innovation og kreativ udfoldelse.  

Grobund udlægges efter et helhedstænkende design, hvor der er sikret mulighed for høj grad af lokal produktion af fødevarer, energiforsyning samt kredsløb af næringsstoffer og vand, og hvor rekreative områder, naturoplevelser og biodiversitet er integrerede.

Læs mere på: www.grobund.org 

Hvidkilde

Vil du være til at skabe en ny bæredygtig landsby på vores ca. 10 ha jord og gård i Torup. Vi bygger sunde og moderne lavenergihuse og etablerer innovative, vedvarende energikilder. Hver især ejer vi kun den jord, som soklen af vores huse står på, alle grønne områder er fælles. Det betyder, at vi ikke afskærmer os fra hinanden med hæk og hegn. Vi stræber efter at holde vores leveomkostninger på et rimeligt niveau, så vi har tid til fællesskab, dyrkning af jorden samt spændende eksperimenter og arrangementer. Læs mere om vores værdier i Værdigrundlag for Foreningen Hvideland. Fælleshuset er i funktion, grundsalget er i gang  (se mere under køb), og de første huse er ved at være indflytningsklare.

Læs mere på: https://hvideland.com/ 

Sjællandsk Muld

Sjællands Muld ønsker at skabe et levende boligfællesskab, der forener moderne liv med ambitiøse bæredygtige løsninger. Dette vil vi gøre ved at passe på jordens ressourcer, leve på tværs af generationer, gøre bæredygtighed nemt og smart, og værne om biodiversiteten i vores lokalmiljø.

Ambitionerne er at Sjællandsk Muld skal bestå af 35 boliger, være beliggende tæt på natur og dyr, have fælleshus og fællesfaciliteter, have selvforsyning for øje, bestå af bæredygtigt byggeri og være i pendlerafstand til KBH. 

Læs mere på: https://www.sjaellandskmuld.dk/ 

Virksomheder

Avnø Højskole

Sammen med bofællesskabet, sundhedsrefugiet og andre grønne socialøkonomiske virksomheder er Avnø højskole en del af det spirende økosamfund Avnø Oasis, som vi håber, vil blive et inspirerende grønt hotspot i verden.Som studerende vil du blive involveret i gruppebeslutninger, daglige gøremål, kulturelle aktiviteter og iværksætteri. En proces, der udfordrer og stimulerer din viljestyrke og udvikler din evne til aktivt at deltage i fællesskaber af enhver art.

Læs mere på: www.avnohojskole.dk

Adresse: Avnø Højskole, Flyvervej 10, 4750 LundbyTlf: 45571500
Mail: hojskole@avno-oasis.dk

Facebook

Instagram

Brenderup Højskole

På Brenderup Højskole arbejder vi med det Internationale Kulturmøde, som dækker over mange ting. Vi har elever fra hele verden. Vi tager ud og rejser, både på studietur, som elever på rejselinjen og som korte kursister. Vi genopdager broerne mellem dansk og udenlandsk kunst, musik og dans. Vi interesserer os i det store hele for kulturelle fænomener som trodser landegrænser. Læse mere på: www.brenderuphojskole.dk

 

Adresse: Stationsvej 54, 5464 Brenderup

Mail: kontor@brenderuphojskole.dk 

Crossing Circles

Træffer I inkluderende og effektive beslutninger af høj kvalitet? Er I tilfredse med hvordan jeres møder foregår? Er I gode til at håndtere spændinger og konflikter i jeres fællesskab?
I Crossing Circles hjælper vi fællesskaber og organisationer med at skabe medledende beslutningsprocesser og med at styrke jeres sammenhold gennem de spændinger der opstår mellem jer. Vi har lang erfaring med sociokratisk medledelse, ikke-voldelig kommunikation og mediering, og vi tilbyder sparring, certificeringsuddannelser og kurser både for organisationer og privatpersoner.
 
OBS: Vi dirigerer også jeres generalforsamling effektivt og inddragende.
 

 

Adresse: Tinghusgade 43, 5700 Svendborg

Mail: kaare@crossingcircles.dk 

Tlf.: +45 20 68 10 12

den grønne genbrugshal

Byggemarked med kollektiv ledelse. Stort udvalg af genbrug og bæredygtige varer.

Læs mere på: https://www.gronnehal.dk/

Adresse: Fabriksområdet 56, Christiania,
1441 København K

 

Mail: info@gronnehal.dk

Tlf.: 32547924

den rytmiske højskole

Den rytmiske højskole er en musikhøjskole og en dansk folkehøjskole, hvis formål er “at drive en folkehøjskole, hvor musikundervisningen – og især rytmisk improvisatorisk musik – har en særlig fremtrædende placering”. Højskolen startede d. 1. marts 1991.

Læs mere på:  https://drh.dk/

Adresse: Jyderupvej 18, 4560 Vig

domicil - energiberegninger, tæthedsprøver mv.

Domicil udfører energimærker, energiberegninger, tæthedsprøver samt beregning af bygningers klimaaftryk – LCA beregninger.

Læs mere på: www.domicil.dk

Adresse: Domicil v. Jeppe Westrup, Grønnevej 59, 2830 Virum

Mail: jw@domicil.dk

Telefon: 2618 1227

energiens hus ApS

Ingen beskrivelse

Adresse: Haslevvej 81 B, 4100 Ringsted

fabulas

Formålet med et Fabulas bofællesskab er at give dig mere tid, frihed og ro til fordybelse, i de ting du har lyst til. Fabulas vil gentænke de traditionelle bofællesskaber og fælleshuset, så det passer til moderne og fremtidige beboeres behov i hverdagen. Derudover vil Fabulas gerne levere et moderne, miljøvenligt og sundt hjem til dig og din familie.

Læs mere på: www.fabulas.eu/bofaellesskabet

 

gartneriet rødmose

Læs mere på: www.roedmose.dk

Adressen: Rødmosevej 133, 6052 Viuf

Mail: em@roedmose.dk

HOUSE arkitekter

Adresse: Ryesgade 19, 4.sal, 2200 København N

Mail: soren.o@house-arki.dk

Kilian water

For Kilian Water betyder en bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand at genoprette og vedligeholde det naturlige vandkredsløb. Det betyder i praksis at håndtere spildevand og regnvand lokalt i stedet for at aflede vandet via større, længere og dermed dyrere kloakrør til et centralt renseanlæg.

Læs mere på: www.kilianwater.com

Adresse: Torupvej 4 Vrads, 8654 Bryrup

Mail: info@kilianwater.com

levende lokalsamfund

Levende Lokalsamfund arbejder for, at mennesker i fællesskab finder det berigende at løfte lokale drifts- og udviklingsopgaver og omstille deres lokalsamfund til bæredygtige lokalsamfund. Kerneydelsen er samskabelse, læring og fællesskabsopbygning. Fokus er på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling. Målgruppen er økosamfund, der ønsker at skabe endnu mere af disse tre kvaliteter. Og traditionelle boligområder, såsom landsbyer, almennyttige boligområder, parcelhus-, villa- og bykvarterer, der vil skabe mere bæredygtighed i deres boligområde

Læs mere på: https://levendelokalsamfund.dk

Mail: ditlev@levendelokalsamfund.dk 

Tlf.: 3048 4921

merkur bank

Som kunde i Merkur Andelskasse er du med til at gøre en forskel. Størstedelen af Merkurs udlån går til områderne miljø og økologi, sociale projekter samt kultur og undervisning. Den resterende del lånes ud til vores private kunder. Jo flere penge vi har, des flere penge er der til at finansiere gode formål. På den måde er du som kunde i Merkur med til at tage et fælles ansvar.

Læs mere på: www.merkurbank.dk

Adresse: Aalborgvej 993, Postboks 5158, 9760 Vrå

Mail: pehrson@merkurbank.dk

nordisk folkecenter for vedvarende energi

Læs mere på: www.folkecenter.dk 

Adresse: Kammersgårdsvej 16 Ydby, 7760 Hurup Thy

Mail: info@folkecenter.dk

råd og dåd

Læs mere på: www.raaddaad.dk

Adresse: Blushøj 4 Atrup, 9460 Brovst

Mail: rasmus@raaddaad.dk

Michael Thomasen / UNL

Læs mere på: www.unl.dk

Adresse: Knud Den Stores Vej 47A 1. tv., 4000 Roskilde

Mail: michael@unl.dk

vestjyllands højskole

Danmarks økologiske højskole!

På højskolen er økologi og bæredygtighed en naturlig del af hverdagen for vores elever, kursister og de mange gæster som kommer i huset. Vi snakker ikke bare om økologi, men sætter projekter i gang til inspiration for os selv og andre.

Læs mere på: www.vestjyllandshojskole.dk

Adresse: Skraldhedevej 8, Velling, 6950 Ringkøbing

Mail: kontor@vestjyllandshojskole.dk

økosamfund i danmark