Medlemsdrevne cirkler i LØS

Her kan du læse om cirklerne (udvalgene) i LØS. Cirklerne skaber flere indgangsveje til LØS, så det ikke primært er bestyrelsen, medlemmerne er aktive i. Alle medlemmer kan tage ejerskab over organisationsstrukturen ved at være en aktiv del i cirklerne. Man kan bidrage med sine kompetencer – eller opøve sine kompetencer. Det vigtigste er engagement.  Ikke alle cirkler er aktive hele tiden – og nye cirkler kan også opstå, bare man er nogle stykker, der har lyst. 

 

Koordinationscirklen (bestyrelsen) er pt i gang med at opdatere det sociokratiske arbejde med cirklerne. Det kan derfor forventes, at der kommer en opdateret oversigt over aktive og ønskede cirkler snart. Kontakt bestyrelsen for yderligere info.

Vil du være med?

Læs om cirklerne og se, hvor du har lyst til at lægge din energi. Kontakt cirklerne via kontaktinfo nedenfor.

Cirkler i LØS

Koordinationscirklen

Dette er bestyrelsen. Cirklen har bl.a. til formål at udvikle visionen for LØS, udarbejde strategi og handlingsplan, definere arbejdsområder og mandater for cirklerne, og varetage løbende organisatorisk udvikling. Som bestyrelsesmedlem udgør man et link til en af de andre cirkler.

 

Sociokrati-organisationscirklen

Nyoprettet cirkel. Beskrivelse på vej. 

 

 

 

 

 

 

Rådgivercirklen

En cirkel med folk, der interesserer sig for LØS; men ikke er i bestyrelsen. Skiftende bestyrelser og medlemmer kan konsultere denne for at indhente råd om principielle og strategiske spørgsmål, herunder formulering af foreningens formål og fortolkning af denne – samt til monitorering af, om LØS faktisk kommer fremad mod dette formål.

Projektcirklen

Cirklen har til formål at skabe projekter, sparre, spørge til råds, skabe synergi, opnå overblik over fælles ressourcer, sikre at LØS bliver tænkt ind i projekterne og udgøre et slags mentor-fællesskab. Udgangspunktet for cirklen er, at alle medlemmer har mulighed for at foreslå og drive projekter i LØS. 

016 (1)

Økonomicirklen

Består af kasserer, bogholder, projektkoordinator og forperson, men andre med kunnen inden for økonomi kan også deltage.

 

 

 

 

 

politisk cirkel

Cirklen har til formål at respondere på indkomne forslag, høringer og andre forespørgsler, der kræver politisk interessevaretagelse. Cirklen kan også udføre mere lobbyistisk arbejde. 

 

 

 

 

Uddannelsescirklen

Samler trådene for LØS’ uddannelsesaktiviteter og udlever LØS’ uddannelsesstrategi. Driver Undervisernetværket og Erasmus+ programmet (efteruddannelse for voksenundervisere).

 

Medlemscirklen

Har som formål at aktivere og styrke samarbejde og netværk mellem medlemmerne.
Cirklen kan også være en ressource-platform for økosamfund på vej.

Bladcirklen

Står for at fastsætte tema for LØS’ blade, indhente artikler, redigere/korrekturlæse artikler, finde billeder samt forestå samarbejdet med Grafisk Skole vedrørende opsætning.