Uddannelse

LØS har gennem årene styrket sine uddannelsesaktiviteter. Bæredygtighedshjulet udviklet af GAIA Education med dets 4 dimensioner udgør økosamfundsbevægelsens uddannelsesbaggrund. Der er meget at lære i og af økosamfund og i LØS har vi et voksende undervisernetværk af folk, der sammen udvikler og udbyder kurser. Der er udarbejdet en strategi for LØS’ uddannelsesaktiviteter, som uddannelsescirklen står for at leve ud. Kontakt: Uddannelsescirklen

Se den aktuelle kursusoversigt


Undervisernetværk

En oversigt over de undervisere og konsulenter, der er tilknyttet LØS og udbyder deres undervisning.  

lev og lær i økosamfund

Korte kurser, hvor man på en weekend kommer omkring et emne indenfor bæredygtigheds-cirklen. 

Ecovillage design education

Økosamfundsbevægelsens flagskib – den lange (4 ugers) uddannelse i at designe bæredygtige projekter. 

erasmus+

Erasmus+ er en efteruddannelse undervisere kan tage i Europa med Erasmus+ støtte gennem LØS’ efteruddannelsesprogram.