regen4all (Erasmus+)

REGEN4ALL har til formål at assistere forskere, undervisere og praktikere i økosamfund samt i den akademiske verden. 

 

Ideen er at gøre økosamfundsrelateret forskning og viden tilgængelig for alle, så praktikere bedre kan benytte sig af den tilgængelige viden i deres underviser- og fortalerarbejde og så forskere kan blive stærkere forbundet med økosamfundsfeltet.  Derudover skal forskningen gøres mere tilgængelig for politiske beslutningstagere, når det handler om bæredygtig livsstil og det levede liv i økosamfund.

 

En database med viden

Der er blevet indsamlet en masse artikler, 

PARTNERSKABET

LØS er med i projektet sammen med University og Lisbon (ICSTE), GEN Europe og ECOLISE. Det er således LØS, der repræsentere ‘Græsrødderne’, som et nationalt netværk. Dem, der har nogle behov for, at forskningen knyttes tættere til økosamfundene og at vi får del i det, der kommer ud af forskningen.

 

REGEN4ALL er finansieret af ERASMUS+ og løber i hele 2023.

En serie af gode mødeR

Det kan være svært at opnå fina

Kontakt: dicte@okosamfund.dk  

vil du være med?

At tilbyde en netværksplatform, der giver mulighed for værdifuld erfaringsudveksling mellem vores medlemmer.

At lede projekter, der bidrager til bæredygtighedsagendaen – både nationalt og internationalt i samarbejde med grønne partnere

At arbejde politisk for at forbinde, oplyse, uddanne og udbrede økosamfundslivsstile i land og by