ReGEN4All

LØS er med i et europæisk partnerskabsprojekt om forskning i økosamfund. Det handler om, hvordan man kan knytte forskere og praktikere bedre sammen.

REGENERATIVE COMMUNITIES FOR ALL

ReGEN4All har til formål at assistere forskere, undervisere og praktikere i økosamfund samt i den akademiske verden. Ideen er at gøre økosamfundsrelateret forskning og viden tilgængelig for alle, så praktikere bedre kan benytte sig af den tilgængelige viden i deres underviser- og fortalerarbejde og så forskere kan blive størkere forbundet med økosamfundsfeltet. Derudover skal forskningen gøres mere tilgængelig for politiske belsutningstagere, når det handler om bæredygtig livsstil og det levede liv i økosamfund. 

 

Som en del af projektet er der udviklet en webplatform, hvor der bl.a. er følgende at finde:

Tanken er at gøre ’match-making’ nemmere. Hvis man som økosamfund har et behov for eller ideer til yderligere forskning – eller som forsker har brug for at lave feltarbejde i et eller flere økosamfund. Den del arbejdes der videre på

 

Forskning er et felt, vi gerne vil tættere på, i LØS. Nu har vi et sted, hvor vi kan sende videre til, når f.eks. studerende spørger om, hvad der findes af viden på området. Det er dejligt med de europæiske projekter, der gør den slags muligt. Vi ser frem til en fortsættelse. Projektet er finansieret af Erasmus+. 

Kontakt Camilla for mere information: 

camilla@okosamfund.dk

vil du være med?

Det er altid velkomment at have flere frivillige med i projekterne, så det ikke er projektlederen, der står med alle opgaverne.

 

Er du interesseret i dette projekt, kan du kontakte Camilla på camilla@okosamfund.dk