Annonce i blad og på hjemmeside

Det er muligt at købe annonce-plads både på hjemmesiden og i vores medlemsblad.

Hvis din annonce kan skabe værdi for både dig og vores læsere, så sælger vi dig gerne en annonce-plads – enten her på vores hjemmeside eller i vores medlemsblad.

Vi forbeholder os ret til takke nej til annoncer, der ikke er i overenstemmelse med vores vision.

Du eller din virksomhed har også mulighed for at give en donation/sponsorat til Landsforening for Økosamfund. Det vil vi være glade for. 

Alle priserne er vejledende og ekskl. moms.
Kontakt info@okosamfund.dk for nærmere information.

Bagside

180 x 230 mm – til kant: 210 x 230 mm + 3 mm

1.400.-

Helside

180 x 269 mm – til kant: 210 x 297 mm + 3 mm

1.600.-

Halv side

180 x 132 mm – til kant: 210 x 146 mm + 3 mm

800.-

2/3

118 x 269 mm

1.000.-

1/3

118 x 132 eller 57 x 269 mm

600.-

1/6

118 x 65 eller 57 x 132 mm

340.-

Rubrik

Ingen billeder – 57 x 65 mm

200.-

Her en kort gennemgang af de gældende krav til færdigt annoncemateriale:

Annoncerne leveres som pdf-filer i den rigtige størrelse (se oversigt på næste side) i min. 250 dpi eller som photoshop/jpg fil. Stadig i den rigtige størrelse. Husk, at det ikke redder et billede at gøre det større hverken i billedbehandlingsprogrammet eller i redigeringsprogrammet. Det svarer til at bruge digital zoom på et kamera. Farvedefinitionen skal være CMYK – også på alle importerede filer.

Microsoft programmer er ikke velegnede til at bygge annoncer op i. Word, Powerpoint, publisher osv. indeholder ikke de nødvendige funktioner for at generere en trykfil egnet for offset tryk.

Annoncemateriale fremsendes på e-mail til info@okosamfund.dk.  Evt. spørgsmål besvares gerne.