Hvad er økosamfund?

Økosamfund er bæredygtige bosætninger i by- eller landmæssige omgivelser, som respekterer og bevarer kredsløbene i jord, vand, ild og luft. Det er bosætninger i menneskelig målestok, hvor alle dele af tilværelsen er med. Den integrerer menneskelige aktiviteter i det naturlige miljø på uskadelig vis og medvirker til en sund udvikling, der kan fortsætte til evig tid.

Økosamfund er samfundsmæssige eksperimentelle rum, hvor man forsøger at integrere bosætning, arbejdsplads, fritids- og kulturliv. Herigennem befrugter økosamfund det omgivende lokalsamfund, både økologisk, økonomisk, socialt, kulturelt og spirituelt.

Konkret spænder økosamfund vidt i Danmark- fra mindre bosætninger omkring nedlagte gårde (5-20 enheder), over større økologiske landsbyer (10-400 enheder med mere eller mindre tilknyttet erhverv), til fællesskaber omkring et spirituelt center (10-40 enheder). Graden af økologi i byggeri og livsstil varierer, men fælles er intentionen om at leve på en måde, så vi kan være bekendt at give vor jord videre til vore børn. “Jorden er ikke en gave fra vore forfædre. Den er et lån fra vore børn”.

Man kan anskue et økosamfund som bestående af fire dimensioner, som ideelt set vægtes lige, illustreret af bæredygtighedshjulet. Der findes ingen sådanne ideelle økosamfund endnu, men de fleste rummer alle fire elementer i forskellig vægtning.

Tilmeld vores nyhedsbrev

* Udfyld venligst
Modtag nyt fra hjemmesiden