Ukraine - CISU projekt

LØS har som ét verdens ældste nationale netværk for økosamfund indledt et samarbejde med det nyeste – økosamfundsnetværket GEN Ukraine. Det er et led i GEN Europe’s fokus på at koble nye og gamle netværk sammen, for at gøre bevægelsen stærkere. Det er spændende for os som danskere at arbejde med Ukraine, der har økosamfund både efter russiske traditioner og mere vestligt orienterede økosamfund. Politisk kan det skabe spændinger, men økosamfundene formår at bygge broer, hvor andre bygger mure. Derfor skal GEN Ukraine det næste halvandet år opbygge deres bevægelse gennem følgende aktiviteter:

  • En omfattende ‘mapping’ af økosamfundsinitiativer i Ukraine
  • En indledende GEN Ukraine konference, for at samle aktørerne
  • En EDE, altså et 4 ugers økosamfundskursus
  • En konference, for at udbrede strategien – altså hvilke udvalgte økostrategier, der skal promoveres af GEN Ukraine
  • Regionale aktiviteter

Denne ‘opskrift’ har LØS udviklet gennem sit CISU projekt i Ghana, der med samme aktiviteter har formået at opbygge en stærk bevægelse. Projektet kaldes ‘Launch and Thrive’ – for at betone trivslen i et netværk, der kan gøre det stærkt. Det kører i 2019 og 2020.

Kontakt projektkoordinatorer Dicte og Camilla, hvis du vil være med i Ukraine projektet! Der planlægges en monitoreringstur til Ukraine i foråret 2020 under deres EDE kursus og derefter en rundtur til økosamfundene.

BONUS: GEN Ukraine var med til GEN Europe konference i 2018 og igen i 2019, deltog aktivt med GEN i COP24 i Polen og har oversat økosamfundsbevægelsens fine kort, så de kan komme i spil nationalt. Der er gang i dem!