Leverage - 38

GLOBAL ECOVILLAGE NETWORK GHANA (GEN Ghana)

Det opstod som et ønske om at støtte den ghanesiske bevægelse i at lancere sig som bevægelse, men har medført flere projekter, der støtter udbredelsen af civilsamfund og bæredygtighed, i Ghana. 

GEN Ghana blev dannet i 2012. 

1. Fremme økosamfundsstrategier som modeller for bæredygtig udvikling i Ghana.

2. Opbygge kapacitet gennem workshops, kurser og konferencer.

3. Forbedre teknologioverførsel gennem integration af vedvarende energi, bæredygtigt landbrug, rensning af vand, genopretning af jord, skovrejsning og naturlige byggeteknologier for at forbedre livet i landdistrikterne.

4. Forbedre den lokale økonomi i landsbyer gennem sociale virksomheder i landdistrikterne.

5. Fremme netværk af miljømæssigt bæredygtige projekter og fremme fortalervirksomhed.

Kontakt: camilla@okosamfund.dk