undervisernetværk

Her er samlet en række undervisere, facilitatorer og konsulenter med et væld af kompetencer og erfaringer, som kan hjælpe både nye og eksisterende fællesskaber på deres vej. Sammen former de LØS’ undervisernetværk. Kontakt dem gerne, hvis du har brug for en underviser. 

Ønsker du at blive en del af Undervisernetværket?

Foto af Mette Solveig Aksglæde (1)

Konsulenter - undervisere - facilitatorer

Alexandra Hasdorf

Kreative & effektive processer

Kaospilot med livslang interesse i fællesskaber, og hvordan man får dem til at fungere. Jeg arbejder som international underviser i kreativt
uddannelsesdesign på videregående uddannelser. Derudover er jeg freelance procesfacilitator og har desuden mit eget foretagende: The
Intuitive Leader, hvor jeg underviser i lederskab blandt unge “change makers”, bæredygtig udvikling og socialt iværksætteri.

 

Gennem hele mit liv har jeg boet i bofællesskaber og kollektiver. Jeg er født og opvokset i Andelssamfundet i Hjortshøj. Denne baggrund
kombineret med min uddannelse som Kaospilot har givet mig et unikt indblik i, hvordan man på forholdsvis simpel vis kan skabe en kultur i
bofællesskaber karakteriseret af EFFEKTIV ORGANISERING og SMUK SAMMENHÆNGSKRAFT.

2019-nu: Procesfacilitator & underviser (hos bl.a. Bloom Institute, Kaospiloterne, Klimaakademiet, Laboratorie for Demokrati)

 

2016-2019: Kaospilot – Enterprising Leadership

 

GAIA-certificering: Nej

Meningsfulde & Effektive Møder – farvel til tidstyve!

Dagsworkshop: Simple teknikker til at undgå de klassiske fejl, 99% af os laver under møder. Altafgørende for at sikre engagement og initiativlyst

 

Grafisk Facilitering.

Dagsworkshop: Visualiser dine idéer og kommuniker dit budskab klart, så folk let kan hoppe ombord og samarbejde. Alle kan lære at tegne!

 

Konflikt & Forståelse.

Dagsworkshop: Hvor der er mangfoldighed, er der konflikter. De behøver dog ikke at være problematiske. Lær hvordan vi arbejder konstruktivt med dem som fælles udviklingspotentiale

 

Liberating Structures:

Uvurderlige øvelser til at gøre samarbejde, idéudvikling, evalueringer mm SJOVT og let

Mail: alexandra@okosamfund.dk
Tlf: 25306626

Anna Toft Sandgaard

Naturforbindelse og væredygtighed

Jeg har altid været begejstret for fælleskabets og naturens magi. For at danse og lege, at være i og skabe betydningsfylde forbindende møder med sig selv, hinanden og naturen.
Siden jeg var 18 år, har jeg været optaget af, hvordan man skaber en alternativ holistisk bæredygtig kultur.


Jeg er brænder for at dele, facilitere og skabe rum og workshops med lethed, dybde, leg og begejstring.

 

Bor eller har boet i økosamfund/bofællesskab:
Jeg har været frivillig i bofælles-skaberne:

 • Ängsbacka, Sverige
 • Scala i Nord-Gækenland (søster-community til Tamera)
 • Ananda Gaori i Vig, Danmark

Change in Natures kurser i 2022:

 

‘Nature Facilitation’, læren om at facilitere naturforbindende oplevelser for grupper

 

‘Facilitaiton for Transformation’, Kursus om at navigere i magt, dekolonisering og skabe reel inclusion.

 

‘Revive’, Jobshadowing, facilitering af en dyb nærende oplevelse for changemakers. Næring, community, connection, livsenergi.

 

2022: YINT

 

2022: Groove ™ facilitator 

 

2022: Youth speaker på “Pioneers of Change”

 

2021: Engageret i Ecoversities

 

2019: PDC

Kortere workshops

 

Længere internationale programmer Youth Exchange

 

Længere immersive experiences (flerdags ophold).

 

Målgrupper:

Højskoler, Efterskoler, Økosamfund og internationale grupper

 

Workshops for grupper i:

naturforbindelse, community-building, væredygtighed, 8 shields Model, Multiple Social Thruths, improvisations teater, fri dans, ceremoni, sang. Alt sammen holdt i en holistisk, sansende, legende og kreativ ramme.

 

Jeg arbejder sammen med min makker Anne Sofie.

Groove facilitator

Tilbyder timer i den unikke danseform, der hurtigt skaber fællesskab, frit kropsligt udtryk og glæde.

Anne Sofie Nielsen

Naturforbindelse & livsmagi

Jeg finder dyb glæde i kreativitet og fællesskab, poesi og naturforbindelse. Det er min passion at skabe og holde rum for møder på tværs af forskelligheder, hvor naturen, legen, kreativiteten og nærværet er samlingskraft. Rum, hvor der både er plads til fejring af livets magi og plads til at ære livets mange nuancer. Hvor vi kan skabe dybere relationer til os selv, hinanden og naturen

 

Bor eller har boet i økosamfund/bofællesskab:
 • Ängsbacka i Sverige
 • Petersholm i Danmark
 • Tribodar i Portugal
 • ASHA centre i England, etc.

2018: Creative Tools for Social Change (training course), Ulex Project, Spanien.

 

2019: Holistic Education (training course), ASHA centre, England.

 

2019: Ecovillage Design Education, Schloss Glarisegg

 

2019-2021: Den Frie Lærerskole

 

2022: Projektleder for LØS, Youth in Transition, Erasmus+ KA2 partnerskab

 

2022: Nature Facilitation v. Change in Nature, Stroud.

 

2022: Facilitation for Transformation v. Change in Nature, Stroud.

 

2022: Assistent på Revive, Changemaker Retreat, Stroud.

Kortere workshops
Længere internationale programmer og Youth Exchange
Længere immersive experiences (flerdags programmer).

 

Målgruppe:

Højskoler, Efterskoler, Økosamfund, internationale grupper, 16+ aldre.

 

Workshops for grupper:

I naturforbindelse, community-building og væredygtighed – i en holistisk, sansende, legende og kreativ ramme. Centreret i emner som 8 Shields, naturforbindende praksisser, Multiple Social Truths, Væredygtighed, impro-drama, fri dans, ceremoni, sang og poesi.

 

Jeg faciliterer og arbejder sammen med min makker, Anna Toft.

Bjarne Andersen

Bofællesskaber og mentoring

40 års erfaring med kollektiver og bofællesskaber i indland og udland. Erfaring som jeg gerne vil udveksle og videreformidle til folk som ønsker at indgå i eller starte bofællesskaber.

Har mange års erfaring med opstart og drift af virksomhed i bofælleskab = Butik Aftensol: https://www.facebook.com/butikaftensol/

Er i gang med uddannelse til certificeret GAIA underviser i 2020 og spiller musik.

Bor p.t. i det økologiske bofællesskab Munksøgård ved Roskilde med 100 boliger fordelt i 5 bogrupper. Har været med fra starten i1995 (indflytning i år 2000). Har tidligere boet i mange mindre kollektiver og bofællesskaber i indland og udland. (født 1955)

1980: Rejser i det meste af verdenen

1995: Uddannelse til afspændingspædagog

2000: Master i voksenpædagogik fra RUC

2019: EDE kursus i 4 dimensioner

2020: GAIA education GED og TOT

Fortsat uddannelse indenfor musik, meditation og kropslige områder.

 

GAIA-certificering: Ja

Arbejder med en praktisk, musisk og kropslig tilgang.
 • Erfaringsudveksling og mentoring ved opstart og drift af bofælleskab/kollektiv og evt. selvstændig virksomhed.
 • Kurser og workshops inden for elementer i de 4 dimensioner; økologi, økonomi, sociale og kulturelle områder
 • Events med praktiske oplæg indenfor emnet “bofællesskaber” med inddragelse af musik og kropslige aktiviteter – bl.a. KLIMAKOR samt “Rytmer, puls, trommer – kontakt og samarbejde”.

“Musik kan udvikle vores evne til at lytte – både til os selv, til andre og til verden omkring os. Denne lytten kan støtte vores evner til samarbejde, kontakt og en dybere forbundethed til mennesker og naturen. Færdigheder og kompetencer som er gode at have med i fællesskaber

Camilla Nielsen-Englyst

Fællesskaber

Jeg har boet i kollektiver siden jeg var 17 år. I 2004 flyttede jeg til Økosamfundet Hallingelille og der har jeg boet siden. At begå sig og trives i forskellighed, men med tanke for fælles visioner og retning, har mit fokus. Det internationale samarbejde for bæredygtige liv i bofællesskaber optager mig og jeg har siddet i bestyrelsen for det europæiske økosamfundsnetværk og det globale – GEN.

 

Jeg har arbejdet som Fællesskaber for Udviklingsselskabet Bærebo, der opstarter bæredygtige bofællesskaber.  Nu er jeg engageret som projektkoordinator i sekretariatet for LØS og praksisforsker i Bofællesskab.dk..

GAIA-certificering: Ja

Projekter

Jeg er træner hos GAIA Education, i forhold til opstart af økosamfund/bofællesskaber samt formidling af FN’s verdensmål.

 

Desuden er jeg medskaber af CLIPS projektet, der fungerer som fødselshjælper for nye fællesskaber. Jeg kan både fortælle, rådgive og facilitere processer. Som menneske er jeg smittende i mit engagement og er ikke bange for at udfordre status quo.

Mail: camilla@okosamfund.dk
Tlf: 29723145

Dicte Frost

Bæredygtighed & Fælleskaber

Min interesse for bæredygtighed og bæredygtig omstilling rækker vidt. Jeg opsamler guldkorn af viden og erfaringer i alle afkroge; i økosamfund, i økofeminisme, i zero-waste bevægelsen, i permakultur. Min passion er at dele disse guldkorn – at inspirere til en regenerativ relation til jorden og til hinanden, og at samskabe sunde og frodige fællesskaber og samfund, for de kommende generationer.

Jeg bor i et lille bofællesskab ved navn Møllen mellem Ollerup og Svendborg på Fyn. Tidligere har jeg boet 5 måneder i økosamfundet Arterra i Spanien.

Jeg er i gang med at samskabe økosamfundet FRYD på Sydfyn.

2016-2019: European Studies, SDU (Regional udvikling, politik, økonomi, sociologi og jura).

 

2018: Praktikant ved Global Ecovillage Network (GEN) Europe

 

2019: Tese om økonomi i økolandsbyer og udgivelse af artiklen ‘Intermediate Sharing Realities: European Ecovillages’ under konferencen ‘Ethnographies of collaborative economi(es)’ ved Edinburgh Universitet.

 

2019: Ecovillage Design Education Damanhur og CLIPS facilitator introduktionskursus.

 

GAIA-certificering: Nej

Oplæg om økolandsbyer og the Global Ecovillage Networks Europe.

 

Planlægning af bæredygtige events.

 

Undervisning og facilitation under kurser, events mm., der vedrører bæredygtighed og økosamfund.

 

Assistance til facilitation af økosamfund i opstartsfasen ved brug af CLIPS-metoder.

Mail: dicte@okosamfund.dk

Tlf. 60661280

Ditlev Nissen

Individuel trivsel og fælles handlekraft

Midt i halvfemserne mødte jeg LØS og Center for Konfliktløsning. Det var som at komme “hjem”. Et sted hvor samvær, værdier og visioner gik hånd i hånd. De oplevelser er fundamentet i min virksomhed, Levende Lokalsamfund, hvor jeg siden 1997 har undervist og faciliteretudviklingsforløb i økosamfund, bofællesskaber og grønne organisationer.

1975​: Kostskole, forsøgsgymnasium, kollektiver, ungdomshus m.m.

1993:​Christiania

1997​: Etablere Utopiske Horisonter, nu Levende Lokalsamfund, virksomhedsmedlem af LØS

2006​: Kollektivet Amagergade

2014: ​Bo- og landbrugsfællesskabet Permatopia

2021​: Christiania

1994: Uddannet tømrer og lærer. 

1997-2009: Underviser og konsulent i Center for Konfliktløsning.

2004: Ikke-voldelig kommunikation – flere kursusforløb

2004: Bodynamic – årskursus

2005: Demokratikonsulent – årskursus

2007: Ecovillage Training, Findhorn, skotland

2008: Konfliktmægler i Center for Konfliktløsning

2008: Deep Democracy – træning

2009: Ecovillage Design Education, Sieben Linden, Tyskland

2013: Transition to Resiliens, Findhorn, Skotland

2015: Neuroaffektiv Ledelse – årskursus

2015: Sociocracy 3.0 – ugekursus

2019: Sociocracy for All – ugekursus

2019: Art of Hosting – træning

2021: Gaia Education for sustainability and Regeneration

2023: Traning of Trainers i Damanhur (Gaia Education)

GAIA-certificering: Ja

FÆLLESSKABSOPBYGNING
 • Visions- og udviklingsforløb
 • Trivselsdage
 • Kommunikationstræning
 • Konflikthåndtering
Sociokrati

Temadage of udviklingsforløb i sociokrati og konsensusdemokrati

 

omstil dit liv og lokalsamfund

Økosamfundenes lev-og-lær pædagogik giver oplevelser og danner billeder af, hvordan et godt og bæredygtigt liv ser ud, mærkes og opleves. Fokus er på det lokale og stedbestemte. Ditlev har designet og faciliteret lev-og-lær kurser siden 2012. 

Ena Maro

Drømmer, Iværksætter og Konsulent

Jeg tror at det største vi kan bidrage med er, at være vores autentiske selv og inspirere andre til at gøre det samme. Frihed, transformation og ægte trivsel er noget som først starter i os selv og som vi da realisere i den ydre verden. Ved at arbejde med vores drømme i livet startes denne proces, hvor hjernen assistere hjertet, og det vil jeg meget gerne hjælpe andre med at dyrke og få tid til.

 

2017: Bofællesskab af indfødte folk (Bhunang) i den nordcambodjanske jungle
2019 – 2023: Kollektiv i Hvidovre
2022: Research på et særligt fællesskabsorienteret statsligt non-profit hostel i Munchen
2023: Internationalt bofællesskab (co-living) med fokus på permakultur i Italien
2023: Dyssekilde Økosamfund
2023: Avnø Oasis Eco Village

2017 – 2020: BA in Innovation and Entrepreneurship (Cphbusiness Academy).
2017 – 2022: Iværksætter af frivillig forening med fokus på ansvarligt internationalt frivilligt arbejde
2018 – 2022: Frivilligkoordinator og trivselsvejleder med fokus på personlig og professionel udvikling i et kontorfællesskab for grønne iværksættere
2020 – 2023: Msc in Social Entrepreneurship and Management (RUC) Særligt fokus på værdiskabelse ved frivilligt arbejde, og bæredygtige fællesskaber

 

GAIA-certificering: Nej

 • 5-dags kurser, foredrag og workshops om drømme og manifestering
 • Samtale saloner om drømme i livet og diverse udfordringer, der kan være i at realisere dem
 • Tarotlæsning, intuitive personlige digte, meditation og kunstworkshops
 • Research til hjælp for udvikling af økosamfund

Mail: enadelamaro@gmail.com
Tlf: 51889264

Frands Frydendal

Sociokrati & konfliktløsning

Mand, født 1956. 3 sønner. LØS medlem siden 2010. Studeret og undervist i sociokrati siden 2011. Certificeret Gaia-træner.
Især aktiv internationalt (GEN-Europes fælleskaber).
Mennesker vil gøre alt for kærlighed, tilmed ændre deres livsstil, Derfor står og falder et økosamfund med sit forhold mellem sammenhængskraft (tiltrækning) og splittelse (frastødning). Sociokrati forliger fornuft og følelse.


Jeg ønsker at medvirke til at forbedre især nystartede økosamfunds chancer for at overleve og lykkes med deres visioner og intentioner. 

 

Har boet 3 år i Friland på Djursland (2010 – 2013) og 8 måneder i Soleng i Sønderjylland (2019-2020).

Certificeret Gaia-træner 2020.

 

Ecovillage Design Education (EDE): Taget fuldt kursus i Hallingelille i 2012.

 

Undervist eller været “væver” gennem fuld EDE i Ghana.

 

Ledet mini-EDE i LØS.

 

Dragon Dreaming: 5 kurser med John Croft i 2012 og 2018.

 

Studeret 5 varianter af sociokrati hos deres stiftere: SKM, Holakrati, Sociokrati 3.0, Organic Organization og SoFA, til enten niveau af udøver (practitioner) eller træner (coach). 2011 – 2020

 

GAIA-certificering: Ja

Hjælp med sociokratisk organisering (f.eks. vedtægter) og konflikthåndtering.


Hvis I i fælleskabet ser, at uenigheder vokser sig stadig mere påtrængende og belastende, kan jeg hjælpe med løsning af de konkrete konflikter; men min interesse er især at arbejde videre:
Et sundt fælleskab kan styrke sig på uenigheder ved at udvikle sin rummelighed for modsætninger og dermed flere medlemmer.
Hvis et fælleskab i stedet bliver stadigt mere svækket af uenigheder, angiver det en mangel i fælleskabets fundament af konfliktløsningspraksis og beslutningstagning, som er vigtigere end nogen aktuel konflikt. Det er arbejdet med dette fundament, som er min største interesse.

Mail: frandsfrydendal@gmail.com
Tlf: 51768486

Kirsten Kristensen

Undervisning og træning i IVK-girafsprog

Jeg vil gerne bidrage til fred, samarbejde og bæredygtighed.
Jeg arbejder gennem Foreningen LIVKOM, som har internationale projekter gennem CISU og andre.
Jeg underviser i Danmark, i Europa og fra Indien i øst til USA og Brasilien i vest.
Jeg arbejder med konfliktløsning, healing og forsoning efter konflikter og opbygning af kommunikationsfærdigheder i en selv, i relation med andre og i systemer.

1998-2015 Deltog i mere end 100 træningsdage med Marshall Rosenberg, grundlæggeren af NonViolent Communication Center – CNVC

 

2003 CNVC certificeret træner.

 

2004-2018 Afholdt mellem 100-120 træningsdage om året med IVK

 

2004-2010 Deltog i 20 træningsdage i Belgien og de nordiske lande med Annewiek Reijmer fra Sociokratisk Center i Holland. 

 

GAIA-certificeret: Nej

Undervisning og træning i IVK. Både henvendt til teams og individuelt.

 

Coaching og konfliktløsning baseret på IVK

 

Personlig udvikling og træning af relationskompetencer med IVK

Kristiane Ravn Frost

Gør mindre – OPNÅ mere!

En dyb spirituel oplevelse i 1979 gjorde det klart, at jeg skaber mit eget liv og at jeg altid har et valg. Det motiverede mig til at arbejde for at vise alle, at de har et valg! Det er let at fortælle folk, at de skal tænke positivt, spise sundt, motionere mere, forbruge mindre etc. Med Aima konceptet, som jeg har udviklet, er det lettere at ændre uhensigtsmæssige vaner og adfærdsmønstre.

 

Jeg er en af stifterne bag Oasis-Ecovillage.dk og den tilhørende højskole.

1976-1980: Matematisk økonomi, ÅU

 

1981-82: Makrobiotik, Kushi Institute, London

 

1996: Avatarmaster, Stars Edge, Florida

 

2001: Udvikling af Aima konceptet

 

2018: EDE Damenhur, TOT Findhorn, PDC Richdale

 

2019: Earth Activist Training Sieben LInden, GEDS, worldview og social dimensioner

 

GAIA-certificering: Ja

Coaching, facilitering, teambuilding, skræddersyede foredrag, seminarerX

 

Sociokrati – for dig, grundlæggende og mere dybdegående

 

Sociokratisk facilitering – for dig, der gerne vil facilitere sociokratiske møder

 

Vejen hjem er vejen frem – et 5 dages kursus for dig, der gerne vil blive bedre til at ændre vaner og mønstre, der ikke længere gavner dig

 

Aktiver dine selvhelbredende kræfter – et 5 dages kursus for dig, der gerne vil finde din egen vej i forhold til kost, sundhed og vitalitet

 

Kombineret Aima coach, team og projektleder uddannelse

 

Aima kursusleder uddannelse

 

Aima master coach uddannelse

 

Aima master gruppe coach uddannelse

 

Aima master sundhedscoach

Mail: kristiane@aima.dk
Tlf: 28604859

Kåre Wangel

Den Sociokratiske Cirkelmetode

Jeg startede i 2018 konsulentvirksomheden Crossing Circles sammen med Tobias Jørgensen og Nina Rosmarin for at udbrede Den Sociokratiske Cirkelmetode i verden. Vores håb er at sætte organisationer, fællesskaber og virksomheder i stand til at tage ansvar for at skabe den verden, som vi i vores hjerter ved, er mulig. Hvis vi vil have en bæredygtig verden, må vi være bæredygtige i vores samarbejde.

2020: Certified Sociocratic Facilitator

 

2019: Gennemført Sociocracy Academy v. Sociocracy For All

 

2019: Certified SCRUM Master

 

2018: Certified PRINCE2 Practitioner

 

2017: Kandidat i Pædagogisk Filosofi fra DPU

 

GAIA-certificering: Nej

FACILITERING AF SVÆRE MØDER: Alles stemmer bliver hørt, og I kommer hurtigere frem til bedre beslutninger.

 

WORKSHOP I BEDRE BESLUTNINGSPROCESSER: Oplev hvad Den Sociokratiske Cirkelmetode kan gøre for jeres fællesskab.

 

TRÆNING AF MØDEFACILITATORER: Lær hvordan I selv kan benytte den mest avancerede, effektive og kærlige mødelelsesmetode på jeres møder.

 

DET DANSKE LANDSBYSTYRE: Foredrag om hvordan vores kredsbaserede folkestyre fungerede før demokratiets indførelse, og hvad vi har mistet.

 

SOMMERHØJSKOLE I SOCIOKRATISK SELVLEDELSE: Hvert år afholder vi sommerkursus hos Nordfyns Højskole, hvor du kan blive Sociocratic Practitioner.

Mail: kaare@crossingcircles.dk
Tlf: 20681012

Lene Dahl

Grøn Ildsjæl

Der er ingen tvivl om, at vi skal skifte retning mod en mere grøn livsstil. Min motivation for at undervise bunder i behovet for grøn omstilling og glæden ved samarbejde med andre mennesker.

 

Jeg har tidligere boet i økosamfundet Himmerlandsbyen og har tidligere været formand for andelsforeningen Himmerlandsbyen. Livet i økosamfundet har givet mig praktisk erfaring med alle fire elementer af bæredygtighedshjulet og jeg har således bred erfaring med alt fra byggeri af halmhus, grøntsagsdyrkning og livet i fællesskab.

 • Jeg har en baggrund som Cand. mag. i dansk og psykologi og har undervist på voksenuddannelse, ungdomsuddannelser og folkeskoler siden 2010.
 • 2020: Gennemført modul i Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde fra diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.
 • 2016: Pædagogikum kandidat fra SDU.
 • 2012: Uddannet kandidat i dansk og psykologi fra AAU.

GAIA-certificering: Nej

Jeg tilbyder forskellige temadage med fokus på livet i fællesskab, bæredygtighed, klima og FN’s Verdensmål. Derudover er jeg skolehaveunderviser efter Haver Til Maver princippet.

Lene Nielsen

Landskabsarkitektur og grønne legepladser

Jeg er landskabsarkitekt og har i mange år arbejdet med at udvikle og renovere legepladser i Kbh’s Kommune, med at skabe grønne uderum, hvor børn og voksne kan trives og udvikles. Jeg bl.a. har været en af arkitekterne, på Københavns første skovskolegård: Amager Fælled Skole. I Hallingelille hvor jeg bor, er jeg i en arbejdsgruppe som arbejder på at skabe større biodiversitet i landsbyen.

 

Jeg har boet i 10 måneder på Claymont i West Virginia: Et spirituelt fællesskab på en stor landbrugsejendom, med økologisk landbrug. Jeg har boet i Hallingelille siden 2019.

The Basic Course of Continous Education

 

Claymont: Selvudvikling med udgangspunkt i Gurdjieff og J.G Bennetts filosofi.

 

Landskabsarkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole 1997 – 2005

 

Projektleder kursus fra Copenhagen School of Business. 2006

 

Proceskonsulent kursus fra Professionshøjskolen Metropol 2018

 

Jeg har været underviser på et 3-måneders kursus i Massachusetts, i spirituelt arbejde med udgangspunkt i J.G. Bennetts filosofi.

 

GAIA-certificering: Nej

Styre og facilitere brugerinddragelsesprocesser

 

Rådgivning om legepladser, herunder legepladssikkerhed

 

Tegne planer for legepladser og sansehaver

Mail: talk@image.dk

Tlf: 20270657

Lotta Wilson Bruun

Nærvær og forbindelse til naturen!

Jeg har altid været optaget af natur, bæredygtighed og hvordan vi kan passe godt på os selv og vores jord. Sund mad, økologi og at dyrke grøntsagerne selv har været en del af min passion. Gennem årene er jeg blevet mere og mere optaget at naturens helbredende virkning, på stress og andre psykiske udfordringer. Derfor har jeg gjort naturterapi og grøn rehabilitering til en vigtig del af mit arbejde.

 

Bor i Økosamfundet Hallingelille siden 2013.

Jeg er uddannet landbrugstekniker og Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, og har i perioden 2004-2013 arbejdet frivilligt og professionelt med rådgivning, undervisning mm. af flygtninge og indvandrere. Uddannet Reg. Naturterapeut i 2016 og er i 2020 i gang med en Masteruddannelse i Naturterapi.

 

 • GAIA-certificering: Nej

Jeg har erfaring med at afholde skolehave-forløb, madklubber for unge indvandrere og forskellige foredrag og kurser i sundhed og sund madlavning. Partner og stifter af Nye Rødder RSV, som tilbyder grøn rehabilitering og naturterapi for traumatiserede flygtninge.

Mail: lottawilson@hotmail.com
Tlf: 27400820

Louis Lutete Larsen

Multikunstner, Netværker og Yogi

Jeg vil gerne hjælpe der hvor jeg kan. Jeg har egenskaber fra mange forskellige baggrunde. Kandidat i geografi, 8 års erfaring som projektleder, koordinator og konsulent fra humanitære og miljø bevægelser.
Naturelsker, fridykker, opfinder, problemløser, frømandaspirant, spirituelt væsen og egentlig bare rigtig glad for livet.

 

Bor eller har boet i økosamfund/bofællesskab:
Ananda gaorii, Danmark i perioden 2021-2022

 

Desuden i 2022:

Oasis, Danmark

 

Ängsbacka, Sverige

 

Ananda valley, Portugal

 

Tonndorf, Tyskland

 

Artemisia, Tyskland

 

Stahlratte, Spanien

Min baggrund (relevante kurser, certificeringer, uddannelse og andet relevant):


MSc geografi og geoinformatik (KU)
GIS, geograpic information systems
Fridykker instruktør
Breathwork coach
Yoga instruktør
EDE. Ecovillage design education
Purpose identification and vision quest.

 

GAIA certifincering: JA

GIS intro kursus


Fridykker kursus


Breathwork kursus


EDE dissemination


Purpose and vision identification.

Mail: Jllutete@gmail.com 
Tlf.: +45 60609593

Mads Højlyng

Facilitering & Sociokrati

Jeg drømmer om et stort organisk netværk af fællesskaber som udveksler og hjælper hinanden med alle de mange aspekter af at leve værdibaseret sammen. Mit bidrag er indtil videre at hjælpe med implementering af sociokrati, facilitering af gruppeprocesser samt erfaringer fra en fuld fællesøkonomi. Til daglig arbejder jeg i Crossing Circles som udbreder sociokrati og samtykkebaseret samarbejde.

 

Bor eller har boet i økosamfund/bofællesskab:

 • Storkollektivet Myselium: 2020-nu
 • land.skab: 2016-17
 • Kollektivet Gustav: 2008-14
 • Hallingelille: 2006-7
 • Cand.mag. i retorik og pædagogik 2006
 • +20 års erfaring som voksenunderviser
 • Sociocracy Leadership Training 2022 (@SoFA)
 • Art of Participatory Leadership 2022 (@AoH)

GAIA certifincering: Nej

 • Facilitering af sociokratiske møder
 • Facilitering af større gruppeprocesser med div. redskaber fra Art of Hosting, CLIPS m.fl.
 • Træning i sociokrati med fokus på sociokratiske møder og samtykkeprocessen
 • Oplæg og samtalesalon om fællesøkonomiens velsignelser og udfordringer

Mail: madssan@gmail.com
Tlf.: 60880925

 

Websider:
crossingcircles.dk
myselium.org

Matthias Köppe

Økonomi, Processer & Forretningsmodeller

Jeg kender rigtig meget til, hvad det betyder at stifte kollektiv, være kollektivist og hvordan penge spiller ind i sociale sammenhænge. Jeg tror på, at verden kan blive et bedre sted, for alle, igennem samarbejde og omfordeling af ressourcer.

 

Jeg er et åbent, interesseret og positivt menneske med gå på mod.

 

Jeg har beskæftiget mig med sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer/virksomheder både professionelt og i fritiden. Jeg har boet i mange kollektiver, bl.a. Svanholm, har været med til at bygge hus i Torup og jeg deltager i mange forskellige fællesskaber i mit privatliv.

Jeg er uddannede bankmand fra Tyskland.

 

Jeg har suppleret med kurser/uddannelser og certifikater i Danmark (Finanssektorens Uddannelsescenter), arbejdet som rådgiver for privatkunder (2008-2017) og erhvervskunder (2017-2020) i Merkur Andelskasse.

 

Jeg er certificeret i socialt og ansvarlig finansiering.

 

Fagområder: Økonomi/Finansiering, sikkerheder, ejerformer, processer/ forløb, ansøgninger, kommunikation med involverede parter, budgetter og regnskaber

 

GAIA-certificering: Nej

Jeg tilbyder rådgivning, vejledning, processtyring, hjælp til kommunikation, gennemsyn (og hjælp til udarbejdelse) af dokumenter, mm.

 

Jeg er jeres rådgiver, tovholder og samler trådene i et forløb hvor advokater, myndigheder, revisorer og banker er vigtige samarbejdspartner!

 

Jeg har indgående kendskab til udfordringer med dokumentkrav, ejerformer og processer ved ansøgninger om lån når et fællesskab skal købe fast ejendom eller har brug for anden hjælp af advokater, myndigheder, fonde, osv. Kernekompetencer er hjælp til udarbejdelse og vurdering/analyse af sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer og forretningsmodeller, dokumenterne og økonomien bag.

Mail: matthias@psr.dk
Tlf: 28574955

Olha Simon

Community & Ecovillage Researcher

I enjoy exploring and teaching soft skills: communication, conflict resolution, leadership, facilitation, project management, and community building. Since completing my EDE, I have been visiting communities across Europe to collect and share their experience. I coordinated two 2-week Soft Skills courses in Ukraine and two 3-month Health, Happiness and Green Living (EDE) courses in Denmark.

 

I had short-term living experiences in different ecovillages in Ukraine, France, Slovakia, Italy, Lithuania, Sweden, and Denmark (from several days to several months). I have been living in the close-knit community of Avnø Oasis ecovillage since December 2022.

2013-2017: Junior Bachelor in Primary Education
2017-2021: BA in English Linguistics
2020: Ecovillage Design Education course in Ukraine (Gaia Education)
2022: Training of Trainers in Damanhur (Gaia Education)
2023: GEDS – Daia Education Design for Sustainability online program: Ecological, Worldview, Economic and Social dimensions
2023: Permaculture Design Course in Avnø Højskole, Denmark
2021-2023: several Erasmus+ courses on networking, leadership, community building, facilitation etc.

 

GAIA-certificering: Ja

 • Health, Happiness and Green Living course (based on the Ecovillage Design Education curriculum)
 • Soft Skills course (based on the social dimension of the EDE program)
 • Conflict Resolution and Non-Violent
 • Communication workshops
  Community Building & CLIPS Workshops
 • GO DEEP game facilitation (Xena, Italy)
 • Master Mind
 • Sharing Circles
 • Women’s Circles
 • Singing evenings

Mail: olhasimon1@gmail.com
Tlf: 71790035

Phillip Schepelern Bøgh

Klimatilpasning & naturgenopretning

Klimatilpasning og Biodiversitet: Ønsker du at klimasikre dit hus og samtidig tage klimahensyn, få en smuk natur med reel biodiversitet, en oplevelses-natur og mad-natur – så analyserer vi sammen dine forskellige behov.


Vi kombinerer ovenstående, så du får mest mulig glæde af din jord. Jeg har over 30 års erfaringer som jordbunds-biolog indenfor disse områder. Landskabet etableres ofte ifm. gravearbejdet ved klimatilpasningen, og dermed en multi-arealanvendelse – dvs. som en Alt-i-én natur: www.scientific.dk.
Hvis vi i god tid før skybrud varetager afledningen af vandet i natur-landskabet, især som et hjælp til selvhjælps-projekt, bliver det langt billigere end ved f.eks. rør-tekniske løsninger!

Vi udarbejder sammen en helhedsplan om, hvad vi gør i praksis.

 

Keywords: skybrud, havvands-stigning, havvands-indsivning, klimaløsninger, biodiversitet, biologisk variation, natur-genopretning, natur-rekonstruktion, restitution, naturterapi, afstresning, fødevareproduktion, permakulturer, regenerativt jordbrug.

 

Tiny-house beboer, flytter igen i et rigtigt øko-samfund snarest muligt.
Ressourceperson indenfor klimatilpasning og naturgenopretning i Permatopia

Bestyrelsesmedlem i LØS

1980-1988 Jordbunds-biolog Århus uni. 

 

1990-1991: Pædagogikum, Randers Amtsgymnasium & Århus Tekn. skole

 

1992-1996: PhD udd. delen ved Forskningscenter Foulum / Research station in Alberta, Canada 

 

2009: IT-diplom certificeret (PC-kørekort, linux systemadmin.) 

 

2010: Projektledelse, Carl-Bro 

 

2002: Behovsanalyse 

 

2012: Journalistkursus 

 

2019: GIS og 3D-GIS udvikling 

 

2020: Sociokrati-kursus, Holma Folkhögskola, Sverige 

 

2020: TOT, UV-metoder i bæredygtighed, Bridgedale, Skotland 

 

GAIA-certificering: Nej

Konsulentarbejde indenfor:

Klimatilpasning med hensyntagen til trivsel og rekreativ natur

 

Naturgenopretning med muligheder for oplevelser, madproduktion og høj biodiversitet

 

Permakultur eller udvikling af regenerativt jordbrug.

 

Workshop / foredrag indenfor:

Klima-forbedrende livsstil

 

Klimatilpasnings-løsninger, der er billigere og tilbyder bedre trivsel

 

Naturgenopretning, der giver madproduktion

 

Permakultur og planlægning af udearealer

Mail: phillip@okosamfund.dk
Tlf: 26156200

Pia Duus Jensen

Klimatilpasning & naturgenopretning

Jeg tilbyder konfliktmægling og -vejledning, særligt for levefællesskaber. Jeg er uddannet konfliktmægler med fokus på mægling i grupper, og trækker desuden på min egen erfaring med dynamikker og dilemmaer i fællesskaber.

Hallingelille 2005-2007
Den Selvforsynende Landsby 2007-2019

 • Konfliktmægling i Grupper og organisationer (MIGO), Center for Konfliktløsning (2023)
  Creative Facilitation, Schumacher College (2022)
 • MsC i bæredygtig omstilling, Aalborg Universitet (2016)
 • Konfliktvejleder, Center for Konfliktløsning (2011)
 • BA i religionsvidenskab (2003)

GAIA-certificering: Nej

 • Konfliktmægling
 • Konfliktvejledning og undervisning
 • Mødeledelse
 • Facilitering / workshops

Mail: piaduus@gmail.com
Tlf: 51945597

Sasja Iza Christensen

Fællesskabet som forandringsagent

Jeg er drevet af hvordan økosamfund kan være både en model og en ramme for hvordan vi kan ændre på grundlæggende ubalancer i samfundet.
Derfor har jeg gennem tiden bidraget som rundviser og underviser i Hallingelille og har startet Nye Rødder RSV op, hvor vi hjælper traumatiserede flygtninge på fode igen, gennem naturbaseret terapi og fællesskab.

 

Jeg har boet i Økosamfundet Hallingelille siden 2006 og har i de første mange år været en aktiv medskaber af fællesskabet.

GEDS online program 2012

 

Organisator og facilitator på EDE i Hallingelille 2012.

 

Underviser på Omstillingsagent, 6 ugers kursus for ledige i 2013

 

Uddannet psykoterapeut (kunstterapi, familieterapi, organisk psykoterapi, traumeterapi) og rytmikpædagog

 

Uddannet forumkonsulent 2005.

 

GAIA-certificering: Nej

Oplæg/konsulent om hvordan økosamfund kan danne ramme for at arbejde med f.eks. flygtninge, terapi og beskæftigelse

 

Kursus i naturbaseret rehabilitering af traumatiserede flygtninge

 

Forumspil – interaktiv læringsmetode ift. sociale processer, konflikter, dillemmaer

Mail: info@nyerodder.dk
Tlf: 40542829