ÅRSMØDET MED DE GRØNNE VENNER 2023

Af Kirsten M. Andersen og Mads Højlyng – redaktører

Grønt topmøde – top 3

LØS’ udsendte tog på årsmøde med De Grønne Venner og deler her de tre højeste højdepunkter fra en magisk weekend på Himmelbjerget.

De sidste par år har en lille sammenslutning af grønne græsrødder holdt fælles årsmøde, og i år forsamledes vi i marts på vilde Himmelbjerggaarden – Nordisk inspirationscenter for bæredygtig udvikling. Årsmødet byder på workshops, foredrag og kunstneriske indspark, og ikke mindst generalforsamlinger i de respektive foreninger. I år deltog Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB), Permakultur Danmark (PKDK) og LØS. Her følger redaktørernes helt personlige top 3 over årsmødets mange tilbud.

1. Håbefuldt redaktionsmøde

Efter fredag aftens velkomst, minglen og fantastisk rørende film om GEN Ukraine startede programmet for alvor lørdag med en workshop om hvad vi tre grønne organisationers respektive tidsskrifter kan lære af hinanden og hvad vi med fordel kan samarbejde om. De tre redaktioner og en del læsere var mødt op.

Som redaktør var det opløftende at høre at bladene betyder meget for medlemmerne og bliver læst. Og der var trøst at hente i at de andre foreninger også har svingende udgivelsesfrekvens og skiftende redaktioner. Arbejdet med bladene blev virkelig meningsfuldt.

Konkret enedes vi om at dele vores udgivelser med hinanden til inspiration og at have hinanden i tankerne løbende. Der blev også udvekslet tips og fantaseret om en sammenlægning af tidsskrifterne, men vi erkendte også at vi ikke er et sted hvor det giver mening lige nu.

2. Rundvisning på Himmelbjerggaarden

I respekt for Himmelbjerggaardens visionære grønne projekt var der selvfølgelig arrangeret en guidet tur på gården. Vi blev vist rundt i et varieret landskab der på flere smukke hektar rummende diverse permakulturhaver, forskellige bo- og levefællesskaber, kontor- og behandler-fællesskaber, café og boutique, kreative værksteder, kunstinstallationer, en natur-friskole samt faciliteter til kurser, konferencer m.m.

Historisk gik vejen over Blicher, Grundtvig og folkemøderne på Himmelbjerget, hvor det første i 1839 samlede godt 500 mennesker, mens det næste års møde tidoblede det antal. Det var her Danmarks Riges første grundlov blev udarbejdet, og nu inviterer Himmelbjerggaarden til en fortsættelse af traditionen med ’Naturens Grundlovsmøde’ den 4. juni, hvor der lægges op til en fælles formulering af ’Naturens Grundlov’. Som Aslaug Færch Johnsen – vores rundviser og stedets visionære leder – udtrykte det: ”Vi er en del af naturen, og naturen er en del af os.”

Et absolut spændende, smukt og historisk vægtigt sted at afholde ’Grønt topmøde’.

3. ”Den hellige kakao åbner hjertet og frigør kreativiteten”

Fejring og ritualer er fundamentale for funktionelle fællesskaber, og derfor virkede det helt rigtigt at lørdag aften på årsmødet bød på en kakaoceremoni med to af LØS’ mest (psyko)aktive medlemmer, Dicte Frost og Alexandra Hasdorf. Hellig kakao er i rette dosis en blid men virkningsfuld medicin der blødgør sjælen. Dicte og Alexandra kombinerede den med meditation og musik og en højtidelig udskænkning hvor alle kopper blev rakt cirklen rundt og fik velsignelser med fra de andre deltagere inden vi drak.

Oplevelsen var givetvis forskellig fra hjerte til hjerte, men LØS’ udsendte kan melde om fine følelser af fred og flow, og de to ceremonimestre fik skabt et smukt fortættet rum og flot demonstreret for vores grønne venner at fællesskab også er en kunst.

Stor tak til Dorte Fløjgård fra PKDK, Bernhard Schwegler fra LØB og Susanne K. Andersen fra LØS som havde planlagt årsmødet. Vi glæder os til næste år!