Loading...

Landsforeningen For Økosamfund

Grønt topmøde – top 3

LØS’ udsendte tog på årsmøde med De Grønne Venner og deler her de tre højeste højdepunkter fra en magisk weekend på Himmelbjerget.

De sidste par år har en lille sammenslutning af grønne græsrødder holdt fælles årsmøde, og i år forsamledes vi i marts på vilde Himmelbjerggaarden – Nordisk inspirationscenter for bæredygtig udvikling. Årsmødet byder på workshops, foredrag og kunstneriske indspark, og ikke mindst generalforsamlinger i de respektive foreninger. I år deltog Landsforeningen for Økologisk Byggeri (LØB), Permakultur Danmark (PKDK) og LØS. Her følger redaktørernes helt personlige top 3 over årsmødets mange tilbud.

1. Håbefuldt redaktionsmøde

Efter fredag aftens velkomst, minglen og fantastisk rørende film om GEN Ukraine startede programmet for alvor lørdag med en workshop om hvad vi tre grønne organisationers respektive tidsskrifter kan lære af hinanden og hvad vi med fordel kan samarbejde om. De tre redaktioner og en del læsere var mødt op.

Som redaktør var det opløftende at høre at bladene betyder meget for medlemmerne og bliver læst. Og der var trøst at hente i at de andre foreninger også har svingende udgivelsesfrekvens og skiftende redaktioner. Arbejdet med bladene blev virkelig meningsfuldt.

Konkret enedes vi om at dele vores udgivelser med hinanden til inspiration og at have hinanden i tankerne løbende. 

Der blev også udvekslet tips og fantaseret om en sammenlægning af tidsskrifterne, men vi erkendte også at vi ikke er et sted hvor det giver mening lige nu.

2. Rundvisning på Himmelbjerggaarden

I respekt for Himmelbjerggaardens visionære grønne projekt var der selvfølgelig arrangeret en guidet tur på gården. Vi blev vist rundt i et varieret landskab der på flere smukke hektar rummende diverse permakulturhaver, forskellige bo- og levefællesskaber, kontor- og behandler-fællesskaber, café og boutique, kreative værksteder, kunstinstallationer, en natur-friskole samt faciliteter til kurser, konferencer m.m.