kursus: verdenssyn og spirituel bæredygtighed

14.-16. juni 2024 i Levefællesskabet Hertha

Med udgangspunkt i Hertha Levefællesskab ser vi på, hvad det betyder at arbejde med et verdenssyn i det levede liv i et økosamfund. Vi vil deltage i landsbyens liv, det biodynamiske gartneri og arbejdet med inklusion, samtidig med vi undersøger tankerne bag. Desuden inviterer vi undervisere fra andre økosamfund, og ser på deres verdenssyn samt gennemgår teorier og tanker, som kan bruges til at danne ramme for det kulturelle arbejde i et økosamfund. 

 

Weekenden starter fra ca. kl. 15 om fredagen og slutter ca. kl. 14 om søndagen. 

 

Overnatning i medbragt telt. 

 

Tovholder: kamala@okosamfund.dk

DELTAGERBETALING OG TILMELDING

Det koster 1.200 kr. for normalindkomstgruppen, 800 kr. for lavindkomstgruppen (studerende, dagpenge/kontanthjælpsmodtagere, folke- og førtidspensionister samt efterlønnere), inkl. kost og logi.

 

Ved tilmelding til flere kurser og tidlig tilmelding (3 måneder inden) koster kurserne 1000 kr./700 kr. per kursus. 

 

Ved spørgsmål, skriv til:

sekretariatet@okosamfund.dk