PrivatPolitik

Landsforeningen for økosamfund (LØS) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem, underviser, konsulent eller frivillig gør brug af LØS, og de services der tilbydes, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger.

LØS behandler personoplysninger om dig i henhold til denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

 

Kontaktoplysninger på den data ansvarlige:

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Alan Bjerre

CVR: 19887588

Telefonnr.: 22962292

Mail: info@okosamfund.dk

Website: okosamfund.dk

 

Hvilke personoplysninger?

Medlemmer:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • E-mail
 • Telefonnummer

Undervisere, konsulenter og lign.:

Kontaktoplysninger:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresser

Andre oplysninger: 

 •  Interesser
 • Certificeringer
 • Kvalifikationer
 • Erfaringer
 • Kompetencer i relation til foreningen

Frivillige:

 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresser

Samtykke

Hvis vi indhenter samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af personoplysninger

Videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i en periode fra relationens ophør, af administrative hensyn i overensstemmelse med følgende kriterier:

Medlemmer:

 • op til 1 år efterkalenderåret for udmeldelse af foreningen

Undervisere, konsulenter og lign.:

 • op til 1 år efter ophør afunderviserens/konsulentensvirke

Frivillige:

 • op til 1 år efter ophør af den frivilliges virke

Vi opbevarer dog oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Rettigheder

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,ved at henvende sig til os. Vores kontaktoplysninger findes øverst.Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Rettigheder

Vi opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Ved ændringer vil versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret, og du vil kunne se den nyeste version på hjemmesiden.Ved væsentlige ændringer vil vi give besked til medlemmer, undervisere og frivillige.

Privatlivspolitikken er udarbejdet af Louisa Bisgaard i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

1. version, 2018.